FORSIDE KJOELLER.dk

ALLE BØGER

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 1

KJOELLER NEWS

BREVKASSEN

PROFIL

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

BEDST SÆLGENDE BØGER

 

 

 

 

Først lagt op 19-01-2019,,senest opdateret 19-01-2019 12:00:58

Menneskefrit samfund

Der tegner sig et fremtidssamfund med en velhavende elite, som lever evigt, og en produktionsmæssigt overflødig masse dødelige. Og alt tyder på, at dette samfund vil snige sig ind på os, fuldstændig som internet, Google og Facebook har sneget sig ind på os: under myndighedernes radar.

 

 

 

Mennesket er stadig i centrum. Men hvor længe endnu?

Hvis vi regner det hele med, så har det taget 3,5 mia. år at udvikle en størrelse som os, homo sapiens. Vi opstod i Østafrika for 200.000 år siden. Og efter at vi spredte os og gjorde det af med andre menneskearter, bl.a. homo neanderthalis (for 30.000 år siden) og homo floresiensis (for 13.000 år siden), så har vi totalt domineret kloden.

Efter en stille begyndelse i 1960’erne er internettet de seneste 16 år blevet noget, som spiller en central rolle i sapiensers liv. Google startede i 1997. Facebook i 2004.

Internet, Googles søgemaskine, Facebook og andre lignende indretninger er udbredt i løbet af to årtier, uden nogen politisk myndighed har besluttet det. Det er først de allerseneste år, at EU er begyndt at drøfte, hvilke grænser politiske institutioner bør sætte for Facebooks, Googles og andre netbaserede, internationale virksomheder. Her indtager EU-kommissær Margrethe Vestager en central position, når disse organisationer, som længe har nydt en herlig uhæmmet frihed, skal underlægges skatteregler og andre politisk vedtagne regler om borgerbeskyttelse og lignende.

’Algoritme’ er et nødvendigt ord for, at man kan fatte, hvad der foregår. En algoritme er en samling regler, som producerer et output ud fra et input. Facebook og Google er to algoritmer. Som du skriver, får du svar – efter at Facebook og Google har regnet på dit input.

Teksten fortsætter efter annoncen.

Disse algoritmer er udviklet af mennesker. Men også ethvert menneske er en algoritme. Vi modtager indtryk, input, gennem vores sanser og reagerer med handlinger, meninger og andet, som er vores output. Et menneske er ikke et computerprogram skrevet af andre mennesker. Vi er ”skrevet” af naturen efter Darwins regler ved, at hvert individ rummer små genetiske variationer, samtidig med at de individer, som bedst overlever, får flest børn, som overlever. Og så er vi også individuelt programmeret gennem opdragelse, uddannelse og kulturen i det samfund, vi lever i.

Det væsentlige i sagen om Facebooks og Googles eksplosive vækst og kommunikative dominans er den hast, hvormed to menneskeskabte, privatejede algoritmer har fået magt på jorden, uden nogen politisk myndighed har besluttet det. Samtidig med at sapienser individuelt på tværs af landegrænser har taget algoritmerne til sig, så har de politiske niveauer snorksovet. Intet demokrati har sat det på dagsordenen. Det er druknet i dagens mere nære historier, som rummer ”lig på bordet”. Historier, som skaffer en masse likes på Facebook. Eller får brugere til at ”rase”.

Læs Køllebank Fremad med Facebook

Facebook og Google har taget demokratierne på sengen. Derfor skal vi f.eks. nu her i landet forsøge at redde skandalen med den marokkanske terroristmordvideo, som i øjeblikket spredes af danske skolebørn og andre. Det sker ikke ved præcise juridiske slag mod Facebook, som jo er en veletableret, enorm, overnational organisation. Og i øvrigt så populær blandt danske brugere, at ingen politiker drømmer om nationale indgreb. Det sker ved løse opfordringer til, at skolen sørger for at opdrage børnene til god etik på internettet, så de ikke deler hvadsomhelst. Og dette er bare det seneste eksempel, hvor et lille land forgæves forsøger at bide skeer med en internetgigant, som har sneget sig ind bag myndighedernes ryg. Samtidig med, at borgerne overgav sig til den.

Læs Køllebank Salige terrorister.

I mange henseender overgår menneskeskabte algoritmer allerede mennesker, dvs. naturskabte algoritmer. Google og Facebook husker f.eks. alt og kan overskue uendelige mængder af informationer. Og som andre menneskeskabte algoritmer dør de ikke automatisk efter få år. De lever evigt her på jord.

Den samme teknologiske udvikling, som skabte internettet, vil også inden for medicin, biologi og kirurgi betyde, at stadig flere menneskeorganer kan erstattes med kunstige organer. Og de menneskeskabte algoritmer vil brede sig i alle produktionssfærer, så mennesket inden for stadig flere områder vil miste værdi som arbejdskraft.

Der tegner sig en udvikling, hvor verdens rigeste personer vil kunne leve evigt her på jord, fordi de har råd til en dyr løbende kropslig opgradering. Resten af menneskeheden vil dø som sædvanligt, men vil miste stadig mere i værdi som nødvendig arbejdskraft, fordi menneskeskabte algoritmer efterhånden overtager al produktion. Der vil kun stadig være behov for mennesker, der kan udvikle nye systemer og algoritmer. Disse mennesker vil være så efterspurgte, at de bliver så rige, at de kan leve evigt.

Der tegner sig et samfund med en velhavende elite, som lever evigt, og en ellers produktionsmæssig overflødig masse dødelige. Og alt tyder på at dette samfund vil snige sig ind på os, fuldstændig som internet, Google og Facebook har sneget sig ind på os: under myndighedernes radar.

Kun få forskere tror, at det sker i nulevende menneskers levetid. Disse forskere, som f.eks. Ray Kurzweil (læs om ham i linket Homo Sapiens Sisyfos nedenfor), spiser så godt med gulerødder og lignende og holder sig fit, mens de hepper på de næste videnskabelige gennembrud. Men ingen ved, om oprindeligt menneskeskabte algoritmer, som efterhånden bliver bedre til at videreudvikle sig selv, overhovedet vil finde den naturskabte algoritme, sapiens, værd at holde liv i.

Vi får se. Det er svært at diskutere det her på forhånd, så man kan nå at indstille sig på fremtiden for sine børnebørn og oldebørn. For det er ud fra erfaringerne med Google og Facebook ikke sandsynligt, at noget politisk parti vil nå at sætte spørgsmålet om det gammeldags menneskes bevaring på dagsordenen, før det hele er afgjort. Formentlig anses svaret for at være så indlysende, at det vil komme alvorligt bag på alle, når kunstige algoritmer, som er forenet i et altomfattende net, tager magten og afskaffer mennesket. Men få vil formentlig nå at bemærke det.

 

Læs Lært og påtalt: Homo Sapiens Sisyfos

 

Læs Kølletæppebank: Hawking: Evakuér Jorden!

 

 

 

 

 

 

 

Læs flere kommentarer

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

 

 

FORSIDE KJOELLER.dk

ALLE BØGER

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 1

KJOELLER NEWS

BREVKASSEN

PROFIL

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

BEDST SÆLGENDE BØGER

 

 

 

151217klauskjoellerDKforside.bmp