Først lagt op 06-12-2021; senest opdateret 06-12-2021 14:37

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Københavnsk storborgerskab. 1

Far og mor 1

Statsbærende. 1

Christiansborg brænder 1

Bangs fyrværkeri-stil 1

Det enestående og det gentagne. 1

Etnografiske iagttagelser 1

Den store forbryder 1

To bøger i én. 1

Litteratur 1

 

 

Nogle forfattere ville være fuldstændig glemt, hvis det ikke havde været for deres erindringer. Deres skønlitterære udgivelser har af den ene eller den anden grund ikke fundet læsere, der kunne bære dem videre til kommende generationer. Når disse forfattere huskes, så er det som vidner om deres tid. De har oplevet noget exceptionelt eller set dybt ind i det almene, og de har fundet en holdbar form til deres erindringer. Otto Rung er en sådan forfatter.

 

 

Københavnsk storborgerskab

 

Otto Rung (1874-1945) havde baggrund i det højere københavnske borgerskab. Familien boede i en 10 værelsers lejlighed på en af byens fineste adresser i Store Kongensgade. Når familiens tre drenge legede, gik grænsen ved Gothersgades udmunding i Nørrevold. De to piger skulle holde sig til de nærmeste gader og helst færdes sammen

 

Nørrebro regnedes som forstad. Ferierne tilbragte familien Rung nord for København. Bondelandet begyndte dengang - i 1880’erne - i Hellerup.

 

 

Far og mor

 

Faderen var officer, nærmere bestemt kaptajn i artilleriet, meteorolog, senere underbestyrer ved Meteorologisk Institut og opfinder, bl.a. af instrumenter til måling af vindstyrke og havdybde.

Når man holdt selskaber, kom hans adjudant hjem og pudsede sablerne og sølvtøjet.

 

Moderen var ud af en fynsk godsejerslægt. Hun førte opsyn med hjemmet, børnene, tjenestefolkene og forestod selskabelighederne. Der kunne dækkes til 40 i spisestuen. Hun sagde: “Om tre ting må man aldrig konversere i selskab: Om mad, om sygdomme og om penge!” De sidste havde hun ved ægteskabets indgåelse en del af. Det var takket være hendes arvepenge, at familien kunne købe hele den ejendom, de boede i.

 

 

Statsbærende

 

Farfaderen var syngemester ved Det kongelige Teater. Ellers var faderens slægt embedsmænd og officerer i flere led. De følte sig som statsbærende.

Der herskede en patriarkalsk orden inden for den enkelte familie. Sønnerne forventedes at gå i fædrenes fodspor. Som seksårig forskertsede Otto sin mulighed for at blive officer, da han faldt og slog sit knæ på skolens legeplads. Mens brødrene gjorde militær karriere, måtte han tage til takke med at blive cand.jur. (1900) og forfatter. Han debuterede med romanen Det uafvendelige i 1902, og havde således været i gang med forfatterskabet i 40 år, da han udgav sine erindringer. Samtidig havde han arbejdet som embedsmand i retsvæsenet.

 

Distancen til begivenhederne i barndommen sætter sit præg på stilen i erindringerne. Det samme gør juristens træning i at holde på formerne. Lige meget hvad der sker, så krakelerer han ikke.

 

 

Christiansborg brænder

 

Otto Rung og hans brødre var genstand for en systematisk opdragelse. En dag, da Otto og hans lidt ældre bror sad og læste lektier i spisestuen, trådte faderen ind til dem og sagde: “Nu brænder Christiansborg! Kom med! I skal have lov at se det, så I kan huske det, når I bliver voksne engang!”

 

De fik hurtigt matroshuerne på og begav sig på vej. Himlen lyste rødt, og da de kom til Holmens Kanal, så de “slottet, der lignede en uhyre jernovn med alle vinduesraderne foroven som et åbent kamingitter, hvorfra flammerne rakte tungen ud.”

 

Otto Rung formidler barnets oplevelse gennem billedsprog fra eventyrverdenen.

 

 

Bangs fyrværkeri-stil

 

Christiansborgs brand var den første store begivenhed, faderen lod dem se uden for hjemmets fire vægge. Otto Rung tolkede det som en anerkendelse af, at de var ved at blive voksne. Han var ni år!

 

Han læste sig igennem Herman Bangs reportage fra branden i “Dags-Telegraphen”. Den gjorde hans hjerne hed ved sin “hektiske og springske patos”.

De voksne var forargede. De syntes ikke, det var passende at skildre en ulykke i “fyrværkeri-stil”. Dermed havde drengen lært noget om outreret stil og selvbeherskelse.

 

 

Det enestående og det gentagne

 

Oplevelsen med branden var en klassisk erindringsfigur: et møde med det enestående og refleksioner over, hvad man kan lære af det.

 

Det er ikke den typiske figur i Fra min klunketid. Langt hyppigere forekommer den iterative datid, gentagelsen af det typisk forekommende, fx her:

 

Bryllupper var altid en stor begivenhed i vort hus. Det var den patriarkalske skik, at min fader lod trappegangen pynte med grønne planter, og når en båre skulle føres bort - med grangrene.

 

Rung bevæger sig smidigt fra de gentagne til de enestående begivenheder:

 

Vi gik ture, og vi fik bicykler med rigtig pneumatik i deres ringe. Og inderkredsen drejede sig om nye episoder i den fine verden og om begivenheder ved vort hof. Der var først og fremmest festen over den ganske hovedstad, da hele landet fejrede regerings-jubilæet.

 

 

Etnografiske iagttagelser

 

Disse beskrivelser af skikke ligner etnologens iagttagelser fra feltarbejdet. Sammenligningen var ikke fremmed for Rung. Han beskriver et sted faderen som en høvding i en sydafrikansk landsby:

 

Men alle så vi op til Fader. Thi han var den, der sørgede for os alle! Vi har vel elsket ham på samme vis som folket i en urstammes kraal (landsby, jcj) har elsket stammens høvding.

 

Det dårlige knæ forhindrede ham i at blive privilegeret undersåt i faderens tropper. Da han heller ikke var god til tal, var meteorologien heller ikke en mulighed.

 

Tilbage var så juraen som et sikkert brødstudium. Det kunne skaffe ham en plads i embedsværket. Men faderen kunne desværre ikke hjælpe ham frem.

 

Højdepunktet i karrieren var arbejdet som protokolsekretær i Højesteret 1919-32. Ud over at give ham borgerlig anseelse og brød på bordet forsynede de juridiske ansættelser ham med stof i form af typer, som stod hans opvækstmiljø fjernt.

 

 

Den store forbryder

 

Skelsættende blev hans møde med den forhenværende justitsminister P.A. Alberti, der meldte sig selv for et underslæb på 15 millioner kroner over for Den sjællandske Bondestands Sparekasse - “det geniale, der trods sin Forbryderiskhed er så kolossalt af Format, at det imponerer og forfærder på én Gang”, skriver Tom Kristensen i sit 70-års portræt af Rung, som han anså for ramt af “Kontormandens æstetiske trang til Oprør mod det tilvante og dagligdags.”

 

Rung var efter Tom Kristensens vurdering på vej ind i en Nietzscheansk overmennesketeori, da Albertis skæbne fik ham til at stoppe op.

 

 

To bøger i én

 

Egentlig består erindringsværket af to bøger, en om den beskyttede opvækst i det højere borgerskab og en om mødet med den kriminelle virkelighed i verden udenfor.

 

De to bøger bindes sammen af iagttagerens lune.

 

Rung fortæller, at han har hørt en af de unge kandidater spørge en forskrækket lille blikkenslagermester: “Med hvilken hjemmel har De sat den gashane op?” Og svaret kom prompte: “Med en jernniptang hr. assessor!”

Man kan også sige, at de hører sammen som forsiden og bagsiden af en medalje.

 

Men uanset, hvordan man vender og drejer medaljen, så opleves de hundrede afsluttende sider om Rungs arbejdsliv som en indsnævring af det eksistentielle perspektiv.

 

Og om livet som forfatter fortæller Rung ikke ret meget.

 

Forfatterkarrieren gav ham ikke stor prestige i det miljø, han kom fra. Digtere var ikke noget, familien dyrkede. Tidens digtere var - som digtere generelt - imod kvaster og andre uldne tildækninger.

 

 

Litteratur

 

Otto Rung: Fra min Klunketid. En hjemlig Kavalkade, 1942; anvendt udgave med forord af Godfred Hartmann, 1985

 

Tom Kristensen: “Klunketidskøbenhavneren”, Politiken, 16.6.1944; optrykt i Mellem Krigene, 1946:355-58

 

Svend Dal (red.): “Rung, Otto”, Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon, bd. 3, 1964

 

Tom Kristensen: “Otto Rung ”, Danske Digtere i det 20. Aarhundrede. Ny Samling, 1955

 

Niels Birger Wamberg: “Københavner-forfattere”, Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 1, 1980

 

Marie Hvidt: “Rung, Otto”, Dansk biografisk leksikon, 3. udg., 12. bd, 1982

 

U.G. (Ulla Gudnason): “Rung, Otto”, Dansk forfatterleksikon, 2001

 

 

 

©John Chr. Jørgensen