Først lagt op 10-01-2022; senest opdateret 10-01-2022 12:28

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Krudt og klunker 1

Originaltitlen uoriginal 1

Opdigtede memoirer 1

Kontrakten brudt 1

Sensation, reklame og penge. 1

Sjovt, men ufarligt 1

Mordet på enkepastorinden. 1

Forankring savnes. 1

Glad mand - trist mand. 1

Litteratur 1

 

Denne artikel handler om litterær svindel af den godartede slags. En forfatter opdigter sine erindringer. Hvorfor gør han det? Hvad får han ud af det? Og hvad koster det ham?

 

Benjamin Jacobsen, født 18.4.1915 i København, var et ubeskrevet blad i offentligheden, da han i 1955 udgav Midt i en klunketid eller Erindringer fra en begivenhedsrig barndom. Med ét slag var forfatteren blevet kendt som humorist. Hans baggrund var en studentereksamen, 1934, og derefter uafsluttede litteraturstudier ved Københavns Universitet. Fra 1941 arbejdede han i det offentlige, fra 1960 som arkivar i Boligministeriet og fra 1972 som rationaliseringskonsulent samme sted.

 

Man skal nok ikke lægge for meget i det, men det er morsomt at tænke på, at to af tidens humorister er udklækket netop i Boligministeriet! Her arbejdede i begyndelse af 1950’erne Finn Søeborg (Sådan er der så meget) og ti år senere altså Benjamin Jacobsen, forfatteren til Midt i en Klunketid.

 

Begge var mestre i situationskomik. Søeborg havde tillige et samtidssatirisk sigte, mens Jacobsen opererede i et nostalgisk univers af barnlige løjer.

 

 

Krudt og klunker

 

Fra en underholdende bogsucces var der i 1950’erne ikke lang vej til biograflærredet. Midt i en klunketid blev filmatiseret i1958 af Annelise Hovmand. Benjamin Jacobsen lagde selv stemme til filmens fortæller. På rollelisten var en række populære skuespillere. Gunnar Lauring i hovedrollen som den professorale familiefader. I mindre roller sås Dirch Passer som vordende hoffotograf og Kjeld Petersen som slangetæmmer. Titlen var strammet op til Krudt og klunker. Cineaster har vurderet filmen nådigt. “Hittepåsom og vittig stilfarce a la 1890er-memoirer”, hedder det i Bjørn Rasmussens og Luise Roos’ Filmens Hvem Hvad Hvor, bind 1, 1968:105.

 

 

Originaltitlen uoriginal

 

Originaltitlen Midt i en klunketid var for resten ikke så original endda - bare en fiks kombination af Midt i en Jazztid (Knud Sønderby, 1931) og Fra min Klunketid (Otto Rung, 1942). Midt i en Jazztid var i sig selv et lån fra Midt i en Jærntid (Nexø, 1929).

 

Midt i en klunketid kom i mange oplag og på flere sprog - uden klunker. På svensk blev det til Mordet på änkeprostinnan. Glada minnen från en händelsesrik barndom, på engelsk “Oh Sir, you’ve shot her. Recollections of a Copenhagen Childhood”.

 

Mest udbredt herhjemme blev en forøget udgave i 1972 med illustrationer af Des Asmussen. Titlen var nu Midt i en klunketid. Erindringer fra en begivenhedsrig barndom. Det er den udgave, jeg henviser til i det følgende.

 

 

Opdigtede memoirer

 

Forfatteren skriver i en introduktion, at “det præger sin mand at have Kronprinsessegade som verdens midtpunkt.” Kronprinsessegade var omkring 1890 “en gade med et ansigt, et venligt og roligt ansigt”, som gav forfatteren en tryghedsfølelse, som ikke mindedes at have fundet andre steder, “hvilket måske ene skyldes, at i denne gade lå mit barndomshjem.“  

 

Længere inde i bogen berettes der om begivenheder, der udspiller sig i fortællerens barndom i 1888. Han må altså være født i begyndelsen af 1880’erne. Men Benjamin Jacobsen var som anført født i 1915.

 

Vi har altså at gøre med en forfatter i 40-års alderen giver sig ud for at være mindst 75 år: “Når jeg nu, da jeg længst har passeret støvets år, debuterer som skønlitterær forfatter, bør man heri hverken se en prætentiøs oldings ønske om at rundkaste sit privatliv til offentlighedens diskussion eller et forsøg på en objektiv gyldig milieuskildring, men velvilligt betragte disse blade som fremkommet alene ud fra ønsket om at delagtiggøre denne nye tids mennesker i visse spredte episoder fra et københavnsk hjem i en længst forsvunden tid.”

 

Den beskedne fortales floromvundne sprog bidrager til at føre læseren bag lyset. Men hele arrangementet er altså en fiktion. Der er tale om opdigtede erindringer eller mere præcist: opdigtede memoirer. Teksten sigter ikke mod selverkendelse, som det hører sig til i selvbiografier. Den orienterer læserne om en række begivenheder i den fortællende fortid (jf. Kondrup, 1994:33).

 

 

Kontrakten brudt

 

Fælles for erindringsgenrerne selvbiografi og memoirer er, at de bygger på en kontrakt med læserne om, at der er identitet mellem fortæller og hovedperson - og tillige mellem fortæller og forfatter (jf. Kondrup, 1994:27). Den stemme, der taler, er forfatterens, og han taler om sig selv og fortæller om noget, der er sket ham.

 

Opdigtede erindringer er altså en logisk umulighed

eller et åbenbart paradoks på linje med

Opdigtede Kendsgerninger, en spøgefuld bog udsendt i 1894 af pseudonymet Tys-Tys. Det var journalisten og politikeren Ove Rode. Han dyrkede opdigtede dialoger og var med til at sætte gang i en tradition for opdigtede interview. Hvis en journalist (f.eks. Morten Sabroe) foregiver at interviewe en politiker (f.eks. Hans Engell) uden at have talt med ham, er der tale om brud på kontrakten mellem læseren og avisen (jf. Jørgensen, 2010:296ff).

 

 

Sensation, reklame og penge

 

For forfattere af erindringsbøger kan være forskellige grunde til at bryde kontrakten. I vor tids medier er grundene hyppigst sensation, reklame og penge. Man kan give sig ud for at være et menneske, der har overlevet et hårdt opvækstmiljø eller fangenskab. Man f.eks. også give sig ud for at være en amerikansk præsidentfrue med en eksotisk baggrund.

 

I begge tilfælde er der tale om forfalskninger, som kan blive afsløret. Men indtil det sker, kan de skaffe deres ejermænd en solid indtjening.

 

Når Benjamin Jacobsen bryder kontrakten ved som 40-årig at give sig ud for at være en ældre forfatter,

skyldes det nok mest et behov for at lege kispus med den litterære offentlighed. Men det kan også have mere personlige og litterære begrundelser: Forfatteren har ikke syntes, at hans egne erindringer var værd at skrive om, og han har måske samtidig skønnet, at episoderne ikke stod skarpt nok til at bære igennem som noveller. Teksterne får valeur ved at være kædet sammen og være fortalt, som om de var virkelige. Ufuldkommen kunst camoufleres som erindringer! Det er ganske fikst fundet på.

 

 

Sjovt, men ufarligt

 

Men læseren mærker, at det ikke er ægte erindringer. Barndommen er skildret som en kæde af sjove oplevelser. Ingen barndom er virkelig sådan. Erindringer uden en bund af alvor virker utroværdige. Når der dukker en løve op i fortællerens barndomshjem, viser den sig at være tam. En tilsendt mumie afsløres som en attrap proppet med aviser. En ægte udstoppet hund erhvervet ude i byen byttes på hjemvejen for et maleri. Det er sjovt, men ufarligt.

 

 

Mordet på enkepastorinden

 

Den indledende historie om “Mordet på enkepastorinden” sætter normerne for, hvad der kan ske og dermed for troværdigheden.

 

Forfatteren fortæller, at det var skik og brug i familien, at gæster blev hilst velkommen med et firefoldigt hurra i entreen af hele familien, faderen, moderen, de 7 børn de to tjenestepiger. Til gæsterne regnedes også postbude. Allerede her er vi ude på humorens overdrev. Og når vi så hører, at faderen, som er professor i botanik, hver gang skal tromme familiemedlemmerne sammen med en toløbet pistol, der afgiver et brag og sender en søjle af ild og røg ud, så er vi klar over, at vi befinder os i et fiktivt univers.

 

En dag finder familien en besvimet kvinde på dørmåtten. “Fire taktfaste hurraråb hilste hende”. Bedstemor hyler af grin. “Nu har han min salighed myrdet enkepastorinde Sartorius”. Enkepastorinden vågner, og da hun ser professoren med pistolen i hånden, flygter hun ud af huset med faderen og to af familiens drenge, deriblandt fortælleren, efter sig. Faderen har fat i hendes kåbe med den ene hånd. I den anden holder han stadig pistolen, som går af igen, hvorefter enkepastorinden dåner igen.

 

Handlingen nærmer sig en stumfilmfarce, som gør al tanke om realisme latterlig. Men det er faktisk en talefilmfarce, for en parkbetjent kommer tililende og afleverer den umulige replik “Hvorfor skød De den pæne ældre dame”? Han ville naturligvis aldrig sige “pæne, ældre”. Det er uvedkommende i situationen.

 

Tekstens kvaliteter skal findes i det absurde. Som da den ene af betjentene spørger drengene, hvem de er, og fortælleren svarer: “Morderens børn”. Jacobsen er bedst i sådanne morbide øjeblikke.

 

Faderen bliver taget med på stationen, og da han vender hjem, siger han, at han for fremtiden vil afstå fra pistolen og i stedet bruge et valdhorn.

 

 

Forankring savnes

 

Historierne er kvikt skrevet, og komponeret med sans for pointering. Men de mangler forankring.

 

Sammenligner man med Otto Rungs Fra min klunketid, ser man også, at den, der har levet i den tid, han skildrer, har adgang til en større og mere konkret verden end den, der som Benjamin Jacobsen har læst og fantaseret sig til det hele og alligevel vil have os til at tro, at det er noget, han husker.

 

Otto Rung fortæller for eksempel, at han patriarkalske far lod strø bark over kørebanens knortede brosten, hvis nogen lå syge i familien. Det er den slags virkelighedstræk, Benjamin Jacobsens prosa savner.

 

 

Glad mand - trist mand

 

Benjamin Jacobsen ramte en guldmine i første forsøg. Han forsøgte to gange at forlænge succesen med Midt i en klunketid: Bedstemor går igen (1956) og Tvillingerne (1963).

 

Til sidst forsøgte han at ramme sin egen personlige tone med 21 digte (1967).

 

Jeg har kendt den længe,

den døde by,

men jeg ved det først nu

i denne ensomme stund,

da en dunkel erindring,

er blevet virkelighed.

Fra min barndom har jeg kendt

denne støvede gade

hvis huse er mure

som i en fængselsgård.

 

Disse linjer fra digtet “Den døde by” viser, at der inde i den glade mand fandtes en alvorlig mand med triste minder - men næppe en stor digter.

 

 

Litteratur

 

Benjamin Jacobsen: Midt i en klunketid eller Erindringer fra en begivenhedsrig barndom, 1955;

Midt i en klunketid. Erindringer fra en begivenhedsrig barndom, 1972

 

Benjamin Jacobsen: Bedstemor går igen (roman), 1956

 

Benjamin Jacobsen: Tvillingerne (roman), 1963

 

Benjamin Jacobsen: 21 digte, 1967

 

Niels Chr. Lindtner: Vor tids hvem skrev hvad. Danmark og udlandet 1914-1964, 1964

 

Otto Rung: Fra min klunketid. en hjemlig kavalkade, 1942. Illustreret med samtidige tegninger og fotos og med forord af Godfred Hartmann, 1985

 

Johnny Kondrup: Erindringens udveje. Studier i moderne dansk selvbiografi, 1994

 

Bjørn Rasmussen & Luise Roos: Filmens Hvem Hvad Hvor. Danske titler og biografier. 1929-67, 1968

 

LiBo (Lise Bostrup) i John Chr. Jørgensen (red.):

Dansk Forfatterleksikon, 2001

 

Ejgil Søholm i Den store Danske, senest redigeret 2020

 

 

©John Chr. Jørgensen