Først lagt op 24-01-2022; senest opdateret 24-01-2022 21:00

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Min syngende nabo. 1

Dramatik og fordomme. 1

Den landflygtige gennembrudsmand. 1

Söderberg - et navn i Danmark. 1

Trosbekendelsen. 1

Hemmelig bog. 1

I respekt for Syréhn. 1

Söderbergs danske adresser 1

Dansk før Danmark. 1

Den politiske vending. 1

Aldrig dansker 1

Vanvittigt tekstteater 1

Varedeklaration. 1

 

 

Min syngende nabo

 

Da jeg underviste på Københavns Universitet, boede jeg i en årrække dør om dør med instituttets svenske lektor Gunnar Syréhn. I mellemtimerne kunne han finde på at gribe sin guitar og afsynge en Bellman-vise. Det fremkaldte smil hele vejen ad gangen.

 

Syréhn og jeg blev gode venner og mødtes også efter pensioneringen. Gerne over en frokost på Det kongelige Bibliotek.

 

Gunnar har desværre sunget sin sidste Bellman-vise. Jeg ristede en rune over ham i Politiken 21.5.2020 (se “Sidste nyt” 16.5.20).

 

 

Dramatik og fordomme

 

I sin forskning havde Gunnar Syréhn især blikket rettet mod scenekunsten. Han udgav bøger om Wennerbergs Gluntarne, P.O. Engqvist og Lars Forssell. Han optrådte også meget gerne selv. Når han var på scenen, beherskede han den fuldstændig.

 

Syréhn interesserede sig levende for dansk-svenske relationer og korrigerede modigt danske fordomme om svenskerne. Teorien om “forbuds-Sverige” var for ham at se en boomerang. Danskernes liv er langt mere reguleret end svenskernes. Men vi har åbenbart et behov for at sortmale vores naboer. Se videre i antologien Hvad er så danskhed? 2005.

 

 

Den landflygtige gennembrudsmand

 

Syréhn udnyttede sine praktiske erfaringer i forskningen. Hans liv som svensker i Danmark gjorde det naturligt for ham at gøre studier i forfatterskaber, der skrævede over den dansk-svenske kulturkløft. I sine sidste år kortlagde han relationerne mellem Hjalmar Söderberg og Danmark. Arbejdet resulterede i bogværket Den landsflyktige stockholmaren. Hjalmar Söderberg och Danmark (Gidlunds förlag, 336 s., 2018).

 

 

Söderberg var en central skikkelse i det moderne gennembruds svenske litteratur. Han kan - litteraturhistorisk og kvalitativt - sammenlignes med J.P. Jacobsen og Herman Bang i Danmark. Söderberg var en beundrer af det moderne gennembruds store kritiker, Georg Brandes, som også værdsatte Söderberg.

 

 

Söderberg - et navn i Danmark

 

Hjalmar Söderbergs romaner blev hurtigt oversat til dansk. Doktor Glas - om retten til at tage livet af skadelige individer - fra 1905 kom på dansk i 1909 (med samme titel). Oversætteren var Poul Damkier, en af Hjalmar Söderberg få danske venner.

 

Söderbergs bedste bøger indtager klassikerstatus. Romanerne læses og fortolkes stadig.

 

Martin Bircks Ungdom - en selvbiografisk roman om tilblivelsen af en ensom fritænker - fra 1901 blev oversat til dansk (samme titel) af Frank Jæger i 1976.

 

Den allvarsamma leken fra 1912 blev oversat af Paul Damkier og bragt som føljeton i Politiken i 1914 under titlen Den alvorlige leg. Romanen om ungdomskærligheden som skæbne er blevet filmatiseret flere gange, senest 2016 af Pernille August under titlen “Den alvorsfulde leg”.

 

Bedst kendt i Danmark er Carl Th. Dreyers filmatisering fra 1964 af skuespillet Gertrud fra 1906. Dette Ibsen’ske drama om en kvinde mellem tre mænd fik ringe succes, da det i Peter Nansens danske oversættelse blev uropført i 1907. Dreyers filmatisering blev kritiseret for at være holdt i en “uhyre stiliseret teatralsk stil” (Dan Nissen i Kosmorama, 220, 1997:155). Men Brandes anså det for et af de ypperste nordiske skuespil.

 

 

Trosbekendelsen

 

En sætning fra Gertrud er blevet læst som Söderbergs trosbekendelse: “Jag tror på köttets lust och på själens obotliga ensamhet”. Det er desillusionens evangelium.

 

Söderberg brød sig ikke om at blive naglet til sætningen. Men han havde selv givet den status ved at løfte den ud som motto for skuespillet.

 

Da han døde, ville hans enke have den strøget i den trykte udgave. Men hans søn af første ægteskab stod som udgiver og fastholdt formuleringen, som også er blevet et bevinget ord på dansk: “Jeg tror på kødets lyst og på sjælens ubodelige ensomhed.”

 

 

Hemmelig bog

 

Da jeg ville undersøge, hvordan Syréhns bog var blevet modtaget i Danmark, opdagede jeg til min forbløffelse, at den overhovedet ikke var blevet modtaget! Ingen avis havde anmeldt den - eller bare nævnt den. Ret mig, hvis jeg tager fejl.

 

Hvad værre er: Intet bibliotek ejer den! Den er ikke registreret på bibliotek.dk - den findes end ikke på Det kongelige Bibliotek, som på grund af loven om pligtaflevering plejer at have alt. Men Syréhns bog er udgivet på et svensk forlag. Den findes på Kungliga Biblioteket i Stockholm, men det er jo lidt langt væk.

 

Bogen kan købes over nettet, men først skal man jo vide, at den findes!

 

 

I respekt for Syréhn

 

For at gøre en lang indledning kort, så har jeg besluttet at vise min gamle kollega og ven Gunnar Syréhn den respekt at præsentere hans bog om Hjalmar Söderberg for et dansk læsepublikum. Dette er altså ikke en anmeldelse, ikke en kritik, for så vidt heller ikke en anbefaling. Det er en præsentation, som læseren selv må tage bestik af.

 

Ud over de allerede nævnte litterære grunde til, at Söderberg er interessant for danske læsere, er der også en biografisk: Söderberg blev dansk gift og boede en årrække i København. Hans datter Betty blev gift med litteraturhistorikeren Hakon Stangerup. Og på den måde blev Hjalmar Söderberg morfar til forfatterne Helle Stangerup og Henrik Stangerup.

 

 

Söderbergs danske adresser

 

Hjalmar Söderberg, født 2.7.1869, gift og bosat i Stockholm, holdt sommerferie i 1907 på egen hånd i Skåne. Der var knas på tråden mellem ham og hustruen Märta. På det skånske badested Mölle faldt han for en yngre dansk kvinde, den 32-årige Emilie Voss. Hun kom fra København, hvor hun arbejdede som kontorassistent i administrationen af sporvejene.

 

I de efterfølgende ti år opholdt Söderberg sig i København eller på et dansk badested om sommeren med Emilie og i Stockholm i vinterhalvåret. I 1917 fik han omsider skilsmisse fra Märta og flyttede sammen med Emilie i København.

 

Hidtil havde han boet på en række adresser i byen, men nu faldt han og Emilie til ro i først Allégade 15 A og senere i Nørre Farimagsgade 1 ved Ørstedsparken. I februar 1941 flyttede de en sidste gang til Østersøgade 96 ud for Fugleøen, samme ejendom som Betty og Hakon Stangerup boede i. Hjalmar Söderberg havde haft et hjerteinfarkt i 1939. Han døde på Kommunehospitalet den 14. oktober 1941. Han ligger begravet på Vestre Kirkegård, afdeling 8, række 29, nr. 87/88.

 

Gunnar Syréhn gennemgår omhyggeligt alle disse adresser på vejen til det egentlige, som er at vise, hvilken betydning Danmark og dansk kultur har haft for Söderbergs liv og forfatterskab.

 

 

Dansk før Danmark

 

Giftermålet med Emilie og overflytningen til Danmark var ikke afgørende for Söderberg danske dannelse. Han var indlæst i dansk litteratur før da, både i klassikerne Holberg og H.C. Andersen og i de moderne: J.P. Jacobsen og Herman Bang.

 

Syréhn påviser, hvordan indflydelsen fra H.C. Andersen gennemtrænger Söderbergs forfatterskab både på det stilistiske og det idémæssige plan.

 

J.P. Jacobsen, og specielt hans roman Niels Lyhne var genstand for Söderbergs ungdommelige beundring. Han udbreder sig om den i vennebreve. Han skriver, at han har læst den 5-6 gange.

 

Herman Bang lærer han impressionistisk stilkunst af. Også de stille eksistenser inspirerer ham.

 

I 1890’erne fungerede Søderberg som kritiker, bl.a. på Svenska Dagbladet, så man behøver ikke at sidde og gætte på, hvad han mener om danske forfattere, som udkom i denne periode. Han karakteriserer Pontoppidans stil som “fornemt enkel” og Lykke-Pers udvikling som “en slags livsrejse i ensomhed.”

 

 

Den politiske vending

 

Efter århundredskiftet aftager Söderbergs interesse for skønlitteraturen. Han drejer sit eget forfatterskab i religionshistorisk, kristendomskritisk og politisk retning. Han tænder ikke på tidens moderne danske forfattere. Johannes V. Jensen sagde ham ikke meget. Jensens Madame D’Ora omtaler han i et brev som “En förskräcklig rövarroman”.

 

Kaj Munk og Martin Andersen Nexø angriber han som repræsentanter for henholdsvis nazismen og kommunismen. Hans aversion mod diktatorer gjorde det næsten umuligt for ham at se litterære kvaliteter hos forfattere, der havde udtrykt sympati for totalitære stater. Kulturradikalismen med dens anti- borgerlighed kunne han heller ikke tilslutte sig. Heller ikke dens pacifisme. Han var en borgerlig antinazist, tro mod sine egne idealer.

 

Hjalmar Söderberg forudså den tyske besættelse af Danmark. Han gik rundt med en skarpsleben barberkniv i lommen for selv at kunne afgøre sin skæbne, hvis tyskerne kom efter ham personligt. Der blev ikke brug for kniven.

 

 

Aldrig dansker

 

Syréhns pointe med bogens titel er, at Söderberg aldrig blev dansker. Han forblev svensk og blev ved med at tale som en stockholmer. Han var flygtet fra en ægteskabelig skandale. Han forlod kone og tre børn. Det tog ham ti år at blive skilt og lige så lang tid at få fortalt sin svenske familie, at han var far til en pige i København.

 

Hjalmar Söderberg blev aldrig integreret i det danske kulturliv. Han nærmede sig ærbødigt Brandes og blev hyldet af denne ved en fest i anledning af 50-årsdagen i 1919. Han stiftede bekendtskaber, bl.a. med Chr. Rimestad og Otto Rung, som han boede i hus med i Allégade. Hans venskaber var strategiske og instrumentelle. Det var folk, som skulle oversætte hans bøger, eller som han selv skulle oversætte: Otto Benzon, Peter Nansen, Poul Damkier. Listen er ikke lang. Dem, han kendte, levede ikke længe. Peter Nansen døde i 1918. Georg Brandes og Otto Benzon i 1927.

 

 

Vanvittigt tekstteater

 

Söderberg kom ikke ind på livet af danskerne og ønskede det måske ikke. Han forblev meget kendt og samtidig ukendt i den danske offentlighed. Tom Kristensen opsøgte ham for at interviewe ham til Politiken 29.7.1933. Artiklen begynder sådan:

 

Hvem kender ikke Romanerne Doktor Glas, Martin Bircks Ungdom og Hjertats Oro, og hvem kender ikke den stolte Trosbekendelse, som deres Forfatter, Svenskeren Hjalmar Söderberg har gjort til sin: “Jeg tror på Kødets Lyst og Sjælens ubodelige Ensomhed”? Meget faa tænker over, at denne store Digter er den mest københavnske af alle Svenskere. Aldrig fejres hans runde Aar (det, Tom Kristensen mener, er formentlig, at Söderberg ikke står på de danske avisers fødselsdagslister, jcj). Ingen Københavner ved rigtigt, hvorledes denne elegante og “kyniske” Forfatter er personlig.

    Men nu har han boet i København i femten Aar, og saa er der rund Anledning nok til at opsøge ham.

 

Det efterfølgende interview er en grandios spøg. Söderberg viser nogle objekter frem og antyder en indre sammenhæng. Et par af dem illustrerer artiklen: Det er billeder af Herman Bang og skuespillerinden Eleonora Duse. Söderberg lægger dem ved siden af hinanden. “Kan De se, det samme Sind”, siger han. Tom Kristensen er mystificeret og fascineret. Så han opgiver at spørge til fascisme og kommunisme, og lader Söderberg bære bøger og citater frem. Til sidst siger Söderberg, at nu kan Tom Kristensen selv færdigdigte interviewet! Men Tom Kristensen svarer, at han hellere vil være videnskabsmand - dvs. lade teksten stå, som den er. Undervejs i dette finurlige interview har han allerede tegnet et portræt af Söderberg ved at trække to personer ud af hans seneste roman. En korrekt klædt antikvarboghandler og en kynisk løjtnant. Begge er Söderberg, siger han og hengiver sig til den svenske digtersfinx’ luner.

 

Hvis det var mig forundt at spise endnu en frokost med Gunnar Syréhn, så ville jeg drille ham med, at han tager dette interview gravalvorligt og undskylder dets mangler. Ikke et sekund overvejer han, om interviewet kunne være udtryk for løssluppen humor. Politiken-humor? Dansk humor? Svensk? Svensk-dansk?

 

Syréhn kunne også have søgt videre i Tom Kristensens produktion og fundet optrykket af en senere portrætartikel om Söderberg (Politiken, 7.6.1939). Tom Kristensen fortæller med henvisning til netop dette interview, at Söderberg “er saa sky, at han næsten ikke er til at fange i et interview” (Mellem Krigene, 1946:180 og 368).

 

Tom Kristensen har altså registreret denne skyhed og valgt at lade interviewofferet spille sin rolle helt ud, så teksten bliver et stykke vanvittigt teater.

 

 

Varedeklaration

 

Dette var en præsentation af Gunnar Syréhn: Den landsflyktige stockholmaren. Hjalmar Söderberg och Danmark (Gidlunds förlag, 336 s., 2018). ISBN13 9789178449996. Indholdsbeskrivelse: Syréhn har disponeret bogen sådan, at den efter nogle indledende metodiske overvejelser kortlægger Söderbergs mange bopæle i København. Dernæst skildres hans nye danske familie, Stangerup, og i et tredje kapitel hans danske venner og bekendte. Kapitel 4-6 behandler relationen til tre klassikere: Holberg, Andersen og Kierkegaard. Kap. 7-8 behandler de store forbilleder J.P. Jacobsen og Bang. I kapitel 9-11 fortælles der om den samtidige danske litteratur (Henrik Pontoppidan m.fl.), om Georg Brandes og om diktaturets store danskere, Martin Andersen Nexø og Kaj Munk. I kapitel 12-14 behandles overgangen til det religionshistoriske og politiske forfatterskab, og endelig foretages en diskussion og sammenfatning i kapitel 15. Bogen er forsynet med noter, litteraturhenvisninger og et personregister. Den er illustreret og indbundet. Helt foran i bogen finder man et resumé på engelsk. Det er en klassisk akademisk afhandling. De centrale kapitler (4-14) har nærmest karakter af opslag i et personligt skrevet leksikon. Fremstillingen er holdt i et klart svensk sprog, af sværhedsgrad som en kronik i et dagblad.

 

 

©John Chr. Jørgensen