Først lagt op 31-01-2022; senest opdateret 01-02-2022 13:25

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Ægteskabsromaner 1

Hvem er forrådt?. 1

En ægte klassiker 1

Martrende oplevelser 1

Historisk og aktuel kønsmoral 1

Psykologiske redskaber 1

Norske kvinder 1

Værkgrupper 1

Mandlig anerkendelse. 1

Herman Bang. 1

Mystik, fallos og fagpsykologi 1

Litteratur 1

P.S. 1

 

Uden paa den Urne, som skal opbevare mit Ligs Aske skal staa skrevet, foruden Navnet, Bertha Amalie Alver Skram, ligeledes: Dansk Borger, dansk Undersaat og dansk Forfatter.

 

Sådan skrev Amalie Skram i et testamentarisk notat fem år, før hun døde. Ved bisættelsen var salen dekoreret med et norsk flag, som skulle erindre om, hvor hun kom fra.

 

Hvis ikke andet havde gjort det, så havde sproget:

 

“Jeg kan jo dog aldrig komme til at skrive dansk, vil det heller ikke for alt i verden”, skrev hun til en dansk forlægger, som ville rense ud i hendes norske vendinger. Hun ville ikke have “trænger” rettet til “trænger til”.

 

I øvrigt var hendes norske fuldt forståeligt for danske læsere. Bortset fra, når hun lod Hellemyrsfolket tale dialekt.

 

Forlæggere og udgivere i Danmark og Norge har trukket i sprogdragten fra hver sin side for at gøre Skram acceptabel. Men udgangspunktet var aldrig “rent norsk” eller “rent dansk”. Og sproget var ikke alt, når nationaliteten skulle bestemmes.

 

I en moderne globaliseret verden håndterer vi langt mere komplicerede nationalitetsforhold end Amalie Skrams norskdanskhed.

 

 

Ægteskabsromaner

 

Amalie Skram (1846-1905) var født og opvokset i Bergen, hvor hun også begyndte at skrive. Men det var først efter giftermålet i 1884 med den danske forfatter Erik Skram og nedflytningen til Danmark, at hendes forfatterskab for alvor tog fart, i første omgang med Constance Ring (1885), Lucie, (1888), Fru Ines (1891), alle ægteskabsromaner med den kvindelige part som den lidende. I romankvartettens fjerde værk, Forraadt (1892), flyttes søgelyset efterhånden over på de lidelser, som også ægtemanden må gennemgå.

 

 

Hvem er forrådt?

 

Ved handlingens begyndelse, bryllupsfesten for den purunge Aurora, kaldet Ory, og kaptajn Riber, som er omkring de 30, tænker man, at det er hende, der er blevet forrådt ved at være holdt uvidende om voksne menneskers seksualliv. Men et par måneder inde i det ulyksalige ægteskab forstår man, at også ægtemanden har grund til at føle sig forrådt. Ory beder ham om at være ærlig og fortælle om sine erfaringer med de kvinder, han har kendt før ægteskabet. Han tror, at ærligheden vil bringe ham nærmere ind på livet af Ory, men hun bruger hans beretning til at opbygge en afsky for ham. Hun lægger en psykologisk fælde, som næsten kun kan føre til ulykke.

 

Handlingen udspiller sig over måneder på kaptajn Ribers skib på rejse til først England derefter over Atlanten til Floridabugten, hvor de ligger stille i en ulidelig varme. Det at ægteskabskonflikten er henlagt til et skib på havet gør den kun mere pinagtig på en klaustrofobisk måde.

 

 

En ægte klassiker

 

Romanen er så god, grum og gribende, at jeg ikke vil tage spændingen ud af den for nye læsere. ved at fortælle, hvordan den ender. Forraadt er en ægte klassiker: Den føles ny, når man læser den her 130 år efter udgivelsen.

 

Der er en særlig anledning til, at jeg tager den op her. Forraadt er netop udkommet i forbilledlig klassiker-udgave fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) i samarbejde med Gyldendal.

 

Udgaven har Janet Garton, en velanskrevet britisk Amalie Skram-ekspert, som redaktør. Hun har forsynet romanen med et kyndigt efterskrift om Amalie Skrams liv og tid.

 

 

Martrende oplevelser

 

Der lå bitter erfaring bag Forraadt. Amalie var kun 17 år, da hun giftede sig med en skibskaptajn og drog ud i verden med ham vildt oprevet af, hvad hun havde oplevet på bryllupsnatten.

 

Oplevelsen martrede hende langt ind i hendes andet ægteskab, det med Erik Skram. Her var det især jalousien rettet mod ægtefællens tidligere elskerinder, hun led under. Det at de to køn kom ind i ægteskabet med forskellig erfaringsbaggrund var ifølge Amalie Skram fatalt.

 

 

Historisk og aktuel kønsmoral

 

Forraadt blev til på et tidspunkt, hvor kønsmoralen og ægteskabet var til diskussion i de nordiske lande, i den såkaldte sædelighedsfejde, hvor man diskuterede, om mænd ligesom kvinder burde være sexuelt afholdende før ægteskabet, eller om kvinderne burde have mulighed for at gøre sexuelle erfaringer ligesom mændene. Udgangspunktet var en uretfærdighed i kønnenes position.

 

Meget har ændret sig siden da. Vi har fået ligestilling, seksualoplysning osv. Kvinder i vor kulturkreds forventes ikke mere at komme ind i ægteskabet uden sexuelle erfaringer. Men zoomer man ind på konkrete miljøer, vil man stadig kunne se forskelle i opdragelsesmønstrene og forventningerne. Jo mere der vogtes over pigernes adfærd, des større er risikoen for, at det ægteskabelige samliv begynder med en negativ oplevelse.

 

Den centrale konflikt i Forraadt er ikke så fjern fortid, som man almindeligvis tror. Og de andre motiver, som knytter sig til konflikten, jalousien og den psykologiske manipulation, lader sig næppe begrænse af tid og kultur. Der vil formentlig altid være kvinder og mænd, der er jaloux på deres partneres tidligere kærester, ligesom der blandt disse vil blive gjort forsøg på at lokke partneren til at udtale sig ærligt og detaljeret om tidligere forhold, hvad enten det sker i selvpinerisk øjemed eller for opbygge stadig mere had.

 

 

Psykologiske redskaber

 

I den nyere Skram-forskning, som Janet Garton også gør rede for, skærper man de psykologiske redskaber i forsøget på at diagnosticere Orys misere.

 

Kontrakten mellem Ory og kaptajnen går ud på, at hun vil elske ham, hvis hun får alt at vide, men hans bekendelser fører til, at hun ikke kan elske ham, denne kontrakt er en såkaldt dobbeltbinding. Ory er både en engel og et monster, en protest mod det konventionelle kvindebillede, mener Irene Engelstad.

 

En anden forsker, Unni Langås, mener, at Orys uudviklede sexualitet bliver til en perversion, der udvikler sig til en sadomasochistisk besættelse.

 

En tredje forsker, Christine Hamm, analyserer Orys forsøg på at få kaptajnen til at krænge ud som en form for kannibalisme!

 

Hvis Forraadt var et svagt kunstværk, ville sådanne diagnosticeringer virke som klamme overgreb, men romanen er stærk. Den har klassikerens overlevelsesevner. Den tåler brugen af skarpe redskaber.

 

 

Norske kvinder

 

Det er i øvrigt næsten udelukkende kvinder, der fører kniven, og operationerne foregår i Norge. Uanset hvor meget Amalie Skram - på et tidspunkt - ønskede at blive opfattet som en dansk forfatter, så var det nordmændene, der tog hende til sig. Hun er på pensumlisterne i de norske skoler, og hun betragtes som foregangsskikkelse for vor tids kvindelitteratur i Norge.

 

 

Værkgrupper

 

Men der føres også bredere diskussioner om forfatterskabet, f.eks. om afvejningen af forfatterskabets værkgrupper i forhold til hinanden: ægteskabsromanerne, hvortil Forraadt altså hører, de selvbiografiske psykiatri-kritiske romaner Professor Hieronimus og På Sct. Jørgen (1895) og slægtsromanen i fire bind Hellemyrsfolket (1887-98). Sidstnævnte betragtes vist af de fleste som hovedværket. Men hele forfatterskabet befinder sig på et højt niveau.

 

Forraadt blev hurtigt oversat til tysk (Verraten, 1897). Men der skulle gå mere end hundrede år, før den udkom på engelsk (Betrayed, 1986 og 2018). De engelsk-talende lande har stadig en ordentlig Amalie Skram-bølge til gode.

 

 

Mandlig anerkendelse

 

At udforskningen af Forraadt er drevet frem af interessen for kvinders litteratur, betyder ikke, at romanen har manglet anerkendelse fra mandlige kritikere.

 

Det moderne gennembruds betydeligste kritikere

hilste Amalie Skrams bøger velkommen.

 

Georg Brandes patroniserede hende, og hun underkastede sig villigt. I offentligheden gav han hende først fuldt honnør i nekrologen. Pil Dahlerup har afdækket mønsteret i Det moderne gennembruds kvinder.

 

Edvard Brandes var Amalie Skams mest frekvente anmelder. Om Forraadt skrev han i sin anmeldelse i Politiken 10.5.1892, at Amalie Skram aldrig havde nået højere i sit forfatterskab end med skildringen af forholdet mellem Ory og kaptajn Riber. Han læste romanen som en moderne version af myten om Amor og Psyche, hvor kvindens nysgerrighed efter at lære alt at kende om manden bliver en moderne inkvisition.

 

I anmeldelsen, som stod trykt på Politikens forside, erklærer Edvard Brandes, at han beundrer den kunstneriske alvor, hvormed Skram fordyber sig i sit stof. Han fremhæver også hendes kunstneriske greb om stoffet, herunder hendes evne til at forme episoder, der huskes som scener i et skuespil.

 

Der står ikke spor om Norge eller kvindelitteratur i den anmeldelse. Det er ren litterær anerkendelse.

 

 

Herman Bang

 

Relationen mellem Amalie Skram og Herman Bang udviklede sig til et varmt venskab. Den første kontakt var et beundrerbrev fra Bang. Året var 1886. Han havde læst en hendes novelle “Knud Tandberg" og følte trang til at meddele hende, at “Sikkerheden i Fremstillingen, Utvungenheden, Finheden i mangen Iagttagelse” havde beredt ham megen glæde.

 

I de følgende år anmeldte Bang med entusiasme Skrams bøger, når han fik mulighed for det. Han betragtede hende som et mandligt talent. “Hun er af uforfærdet Mod og hun griber om Stoffet med den stærkeste Haand”, skrev han i et portræt i Tilskueren 1888.

 

 

Mystik, fallos og fagpsykologi

 

I sin anmeldelse af Forraadt i Bergens Tidende 20.5.1892 gav Bang udtryk for skuffelse over, at Amalie Skram havde overgivet sig til tidens mysticisme i skildringen af slimet gespenst i kaptajnens hallucinationer. Amalie Skram tilretteviser Bang i et modindlæg, hvor hun forklarer, at spøgelser kan optræde i romanpersoners drømme uden at dette gør forfatteren till mystiker.

 

En af de moderne fortolkere læser det slimede gespenst som et fortrængt onani-ønske!

 

Tør man fæste lid til udgiveren, er denne fortolker ikke så langt ude på overdrevet, som man umiddelbart skulle tro. Janet Garton citerer kaptajnens beskrivelse af det væsen, han har set:

 

Noget mørkt, vaadt, slimet, som pludselig kommer midt paa lyse Dagen. Farven ligner Skindet af en Sælhund, men Faconen er hverken noget Dyrs eller noget Menneskes. Benene er ikke mere end et Kvarter høje, og Fødderne er runde Klumper. Kroppen er bred som en fyldt Sæk og saa er der et Hode som luder, med døde, smalle Øjne og en stor fremstaaende Hage. Nogen Mund ser jeg ikke, men en lang. sørgmodig Næse.

 

Synet viser sig igen lidt senere, og kaptajnen taler til det, som om det var levende: “Jeg og Du vi er ét”.  Janet Garton konkluderer, at det ikke er tilfældigt væsenet ligner en fallos; den er den del af ham, som bliver undertrykt og hævner sig ved at blive livsfornægtende.

 

Det er en oplagt fortolkning, men samtidig skuffende, fordi pengene synes at passe lidt for godt. Måske havde Herman Bang ret, da han kritiserede Skram for disse ‘symbolistiske’ passager. I de fortolkede versioner virker de banaliserende.

 

Hvor skarpsindige disse analyser kan virke én for én, så udgør de som samlet tendens en fare for en reduktion af fortællekunst til fagpsykologi.

 

At psykologisk dybde kan være en litterær kvalitet, er uomtvisteligt. Men der skal mere til, hvis værket skal overleve og blive en klassiker. Litterært håndværk for eksempel.

 

 

Litteratur

 

Amalie Skram: Forraadt. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Janet Garton. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2021

 

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder. Gyldendal, 1983

 

Janet Garton (red.): Amalie Skram. Brevveksling

med andre nordiske forfattere, C.A. Reitzel, 2005

 

Torill Steinfeld: “Dansk eller norsk, kvinnelig eller mannlig? Mottakelsen av Amalie Skrams forfatterskap i samtidens Danmark”, s. 183-207 i: Sigurd A. Aarnes (red.): “Laserne”. Studier i den dansk-norske felleslitteratur efter 1914, Aschehoug, Oslo, 1994.

 

John Chr. Jørgensen: Landet vi ikke kender. Herman Bang anmelder kvindelige forfattere, Kvinder skriver, 2021.

 

 

P.S.

 

Det er en trøst for alle os almindelige forfattere og udgivere, at heller ikke Det Danske Sprog- og Litteraturselskab bakket op af forlaget Gyldendal er i stand til at producere fejlfrie bøger. På bagsiden af selskabets nye videnskabelige udgave af Forraadt citeres der med store bogstaver fra Edvard Brandes’ anmeldelse af Skrams roman i Politiken,10. maj 1982. Det sidste årstal skal selvfølgelig være 1882.

 

 

©John Chr. Jørgensen