Først lagt op 11-04-2022; senest opdateret 28-06-2022 14:37

 

Typerne findes

Antik serie 1

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Spørgsmål og konstatering. 1

Fra skæbne til livsstil 1

Teofrast - typologi med moralske defekter 1

Botanik og teater 1

Portræt med fortælling. 1

Positive modstykker?. 1

Adfærdspsykologi og etik. 1

Karakterkomedien og La Bruyère. 1

Den modvillige Holberg. 1

Den konstruktive brug: Poul Martin Møller 1

Litteratur 1

 

 

Pointen med det populære tv-program ”Kender du typen?” som DR1 har vist siden 1994, er, at vi ikke er så unikke, som vi tror. Vi er programmeret ind i et mønster af typer. De såkaldte livsstilseksperter kan genkende typerne, når de ser, hvordan vi bor, og hører om vores vaner.

 

Ordet type” bruges både om en kategori af egenskaber og menneske, som repræsenterer kategorien. I tv-programmet forsøger man først at skyde sig ind på, hvilken slags menneske (type) der bebor den besøgte bolig, og dernæst får livsstilseksperterne mulighed for at vælge mellem tre repræsentanter for typen. Ultimativt skal de gætte sig frem til en konkret person. Men vejen til individet går altså gennem typen.

 

”Kender du typen?” er gætteri på et kvalificeret grundlag. I det omfang, man trækker på videnskab, er det sociologi og adfærdspsykologi.

 

Med denne lille opsats vil jeg foretage nogle sonderinger i, hvordan man har talt og tænkt om “typen”.

 

Først lidt let begrebsgymnastik:

 

 

Spørgsmål og konstatering

 

”Kender du typen?” er et spørgsmål, som kan følges op af et svar: “Kender du typen, der tager en ny bog med hjem, hvis der ligger stakke af den på forlaget?” Svaret kan f.eks. være: ”Ja, den slags små kleptomaner har vi også på mit forlag.”

 

“Kender du typen?” kan også være en konstatering, fordi svaret er givet. “Kender du typen?” siger konen til manden.  De sidder og ser et tv-program, hvor en mand kommer til at vælte en kop kaffe.”

 

 

Fra skæbne til livsstil

 

Tidligere omtalte man typen som noget skæbnebestemt:  “Hun er en depressiv type ligesom moderen.” “Han var en udpræget nordisk type.” Typen ansås for determinerende. Nu er typen i stigende grad noget, man (tror man) selv anlægger. “Hun ville lægge sin type om”. Man taler også om livsstil, et ord, der signalerer en vis frihed i valget af type.

 

Erfaringsgrundlaget er ændret. Med overgangen fra et overvejende statisk samfund til et dynamisk oplever den enkelte større bevægelsesfrihed. Man er ikke en gang for alle bundet til et erhverv og en socialklasse. Men spørgsmålet er, om denne sandhed ikke er slået om i ønsketænkning: ideen om, at vi er frie af alle bindinger til grupper.

 

Vi tager tre dyk ned i historien:

 

 

Teofrast - typologi med moralske defekter

 

Original tænkning over moralske typer præsterede Teofrast, (ca. 372-288 f.Kr.), der var Aristoteles’ afløser som rektor ved privatuniversitetet Lukeion i Athen. Han udtænkte en typologi, der byggede på en forestilling om moralske defekter, f.eks. sleskhed, behagesyge, nærighed, storsnudethed, mistænksomhed, taktløshed, forfængelighed, stortalenhed, fejhed, standshovmod, sladderagtighed og griskhed. Disse negative egenskaber illustrerede Teofrast med eksempler på situationsbestemte handlemuligheder.

 

 

Botanik og teater

 

De enkelte tekster i Teofrasts Mennesketyper eller Karaktéres ligner små sceniske situationer. Man har gættet på, at værket er et forstudie til et værk om typer i komedien (jf. Chr. Gorm Tortzen, lex.dk, 2010).

 

Teofrast var ellers bedst kendt som botaniker, og der kan da også være noget naturvidenskabeligt over hans små typestudier. De begynder alle med en definition efterfulgt af et eksempel: “Taktløshed er, udtrykt i en definition: adfærd som fremkalder ubehag hos andre uden at volde egentlig skade.

   Og den taktløse er sådan: man er lige faldet i søvn, så kommer han ind og vækker en “for at sludre lidt.””

 

Teofrasts eksempelmateriale er ofte frapperende moderne som i det efterfølgende citat, som stadig handler om den taktløse: “I venners nærværelse kan han finde på at spørge: “Sig mig, mor, hvordan var du til mode den dag, du mærkede veerne og så fødte mig?””

 

 

Portræt med fortælling

 

Nogle af portrætterne udbygges til små fortællinger. f.eks. det om “Sleskhed”:

 

“Og den sleske er sådan: når man går på gaden med ham, siger han: ”Har du lagt mærke til, hvor folk vender sig om efter dig? Ingen anden her i Athen har det sådan. I går fik du fin omtale i Søjlegangen.”

 

Når han bliver inviteret til middag, er han ”den første til at rose vinen” og sige:

 

“Hvilket udsøgt køkken.”

 

”Han løfter en af retterne i vejret og siger: ”Se, hvor delikat”.”

 

Den sleske prøver hele tiden at komme først med at rose det, man i forvejen anser for rosværdigt, f.eks. i måden man indretter sig på:

 

”Han er fuld af komplimenter over, hvordan man har ordnet sit hus og beplantet sine marker.”

 

 

Positive modstykker?

 

Teofrasts typer er udelukkende defineret ved negative egenskaber. Det ville ikke være svært at udtænke positive modstykker. Det modsatte af sleskhed er således oprigtighed, ærlighed, uforstilthed. Disse egenskaber lader sig imidlertid vanskeligere illustrere i situationsbilleder. Det er lettere at skrive et skuespil om en hykler end om et oprigtigt menneske.

 

Karakterbristen kan ytre sig direkte i sproget. Teofrast indfanger i få ord den snakkesalige, som "indrømmer at for en snakkesalig person er det hårdt at tie stille, og at hans tunge har det som en fisk i vandet, og at han ikke kan lade være med at tale, selv om det så vil blive sagt om ham, at han skræpper værre end en skade.” Billedsproget er både fisk og fugl, men det illustrerer jo netop snakkesaligheden.

 

 

Adfærdspsykologi og etik

 

I moderne forstand er Teofrasts typer socialpsykologiske. De har en side, der vender indad, en halsstarrighed, en monomani. Og så har de en side, der vender udad mod samfundet, som oplever disse typer som sociale plageånder med en vis underholdningsværdi.  Teofrast-oversætteren Henrik Haarløv omtaler Teofrasts  “Karaktéres” som den "første europæiske adfærdspsykologi"(Haarløv, 1963) og indskyder, at man i antikken ville kategorisere en sådan undersøgelse som hørende under etikken.

 

 

Karakterkomedien og La Bruyère

 

Teofrasts typer genkendes i det klassicistiske drama, f.eks. karakterkomedien "Den gerrige” (1688) af Molière. Det er historien om en mand, der er besat af sin pengeskat og mistænker både børn og tjenestefolk for at stjæle fra ham.

 

Jean de la Bruyère (1645-96), en fransk jurist med et skarpt blik for typer i samfundet, udgav i 1688 en oversættelse af Teofrast suppleret med aktuelle typer og skikke: Les caractères de Teofraste traduits de grec, avec les caractères ou les moeurs de ce sciecle.

 

Udgivelsen blev en formidabel succes. Da Jean de la Bruyère døde otte år efter, var han ved at forberede 9. udgave af bogen, som fra Teofrasts oprindelige 30 portrætter var vokset til 1.000 essayistiske og aforistiske skildringer af griskhed og sammenspisthed i datidens franske samfund.

 

Typeportrættet havde dermed demonstreret kritisk potens både i prosaen og på scenen (jf. Hans Sørensen i F.J. Billeskov Jansen m. fl.: Verdenslitteraturen, bd. 4, 1972:306ff).

 

I Danmark har forfatteren Per Lange oversat et eksklusivt udvalg af La Bruyère-tekster uden at nævne forbindelse til Teofrast med ét ord: Portrætter og Maksimer, 1945.

 

Hvad der fænger hos Lange er især franskmandens aforistiske kynisme:  

 

Man bør tie om de Mægtige; der er næsten altid Smiger med i Spillet, naar man taler godt om dem; det er farligt at tale ondt om dem, medens de lever, og fejgt at gøre det, naar de er døde.

 

I portrætterne spidder La Bruyère forskellige former for forstillelse, tankeløshed og taktløshed.

 

Der er f.eks. hykleren Onufrius, som før han går ind i en kirke, undersøger, hvem han kan risikere at blive set af, så han kan indrette sine knæfald eller bønner derefter.

 

Så er der den indtil vanvid distræte Menalchas, “som mister sin Hustru, hun udaander i hans Arme, han overværer hendes Begravelse, og da man den næste Dag kommer og siger, at Middagen er serveret, spørger han om hans Kone er parat”.

 

Om egocentrikeren Teodektes fortælles, at han er den første, der går til bords: ”Han spiser, spøger, han drikker, han fortæller, han afbryder de andre, altsammen paa én Gang.” I højere grad end hos Teofrast fokuseres der på gode manerer.

 

Gnaton lever kun for sin egen skyld. “Han nøjes ikke med at optage den fornemste Plads ved Bordet, han lægger desuden Beslag paa to af de andres (…). Han spiser meget højlydt, alt imedens han ruller med Øjnene.”

 

La Bruyères personer står mere individualiserede

end Teofrasts. Det er lettere for læseren at skubbe dem fra sig. De er skøre individer.

 

 

Den modvillige Holberg

 

I Danmark lod Ludvig Holberg sig modvilligt inspirere af Teofrast og La Bruyère. I epistel 404 fingerer han, at en ven har sendt ham La Bruyères oversættelse af Teofrast og at både Teofrast og La Bruyére har skuffet ham. Han kritiserer den første for materien, som virker “trivial og simpel”. Den andens figurer kunne have været “mindre pyntede og på skruer satte.” I sin kommentar hertil skriver F.J. Billeskov Jansen, at Holberg ikke syntes at have kendt til Teofrasts “Caracteres”, før han læste dem i La Bruyères oversættelse og at han også ret sent er blevet opmærksom på franskmandens tanker og derfor ikke har kunnet indarbejde dem i sin egen fremstilling. I stedet skriver han kursorisk om dem i en epistel, hvor grækeren og franskmanden kommer til at repræsentere to yderligheder, mens Holberg indtager den bekvemme position i midten (Ludvig Holberg: Epistler. Udgivne med Kommentarer af F.J. Billeskov Jansen IV. Epistel 300-446, 1949:278ff.).

Ludvig Holberg: Epistler. Udgivne med Kommentarer af F.J. Billeskov Jansen, VII. Kommentar til

epistel 184-539, 1945:304f).

 

I sit skønlitterære forfatterskab tænkte Holberg i typer, og brugte dem ligesom Molière som titler: “Den vægelsindede”, “Den stundesløse” osv. Traditionen går tilbage til den græske dramatiker Menander (“Gamle kværulant”), som var elev af Teofrast - og til de romerske komedieforfattere Plautus (“Den stortalende soldat”) og Terents (“Selvplageren”), og videre derfra til Moliére og Holberg (jf. Jørgen Dines Johansen: “Type”, i: Harmer m.fl. (red.): Gyldendals litteraturleksikon, bd. 4, 1974:221f).

 

 

Den konstruktive brug: Poul Martin Møller

 

I stedet for at bevæge mig videre i dette brede drama-spor vil jeg gøre holdt ved en dansk forfatter og filosof, som gjorde konstruktiv brug af Teofrasts typologiske studier: Poul Martin Møller (1794-1838).

 

Møller var i stand til at gå direkte til kilden, den græske tekst. Han var i latinskolen blevet undervist efter en skoleplan, som gjorde modersmålet og græsk til de afsluttende dannelsesfag. Noget af det første, Møller publicerede, var en oversættelse af 9. sang af Odysseen. Fra 1822 underviste han i græsk og latin på Metropolitanskolen.

 

Møller lod sig inspirere af Teofrasts robusthed i karaktertegningen, da han tegnede figurerne i En dansk Students Eventyr (1824) (jf. Vilhelm Andersen: Illustreret danske Litteraturhistorie, 3, 1924:346 og 354).

 

Romanpersonerne forholder sig til hinanden som typer: studenten, licentiaten osv. De kan tilmed opfatte sig selv som typer: Én ved, at han er “følelsesbetonet”, en taler direkte om sin “jyske Forstand”.

 

Selv om den typiske pr. definition sætter nogle grænser for personernes råderum, så er det af denne forfatter ikke opfattet som noget negativt. Det, at man kender typen, implicerer med andre ord ikke, at der er noget i vejen med den! (jf. John Chr. Jørgensen: Den sande kunst, 1980:113ff).

 

Poul Martin Møller opfattede samfundet som en organisme, hvor alle led har en funktion. “Det er kun et Skin, naar et Individ synes at udvikle sig ganske paa egen Haand, uafhængig af sine Samtidige”, skriver Møller i et filosofisk essay i 1825 (jf. Jørgensen, 1980:122).

 

Ifølge Poul Martin Møllers filosofi kan ingen unddrage sig visse typiske træk. Samfundet består ikke af et uendeligt antal af frit vælgende individualister, som onde reklamefolk typificerer for at skabe grundlag for salg. Typerne findes. De er tættere på dig, end du tror!

 

 

Litteratur

 

Om Teofrast

 

Chr. Gorm Tortzen: “Teofrast”, i Lex.dk, 2010

 

Teofrast: Mennesketyper eller Karaktéres ved Henrik Haarløv, Gyldendal, 1963

 

Om  La Bruyère:

 

La Bruyère: Portrætter og Maksimer. Udvalgt og oversat af Per Lange, Gyldendal, 1945

 

La Bruyère: Les Caratctères de Teofraste, traduits de grec, avec les Charactères ou les moeurs de ce sciecle, Paris, 1688

 

Hans Sørensen i F.J. Billeskov Jansen m.fl. (red.): Verdenslitteraturen, bd. 4, 1972

 

Henrik Milton Sørensen: “Jean de la Bruyère”, i: Knud Michelsen (red.): Forfatterleksikon. Udenlandsk litteratur, bind 2, 1999.

 

Om Holberg

 

Ludvig Holberg: Epistler. Udgivne med Kommentarer af F.J. Billeskov Jansen IV. Epistel 300-446, Hagerup, 1949.

Ludvig Holberg: Epistler. Udgivne med Kommentarer af F.J. Billeskov Jansen, VII. Kommentar til epistel 184-539, Hagerup, 1945.

 

Jørgen Dines Johansen: Type”, i: Harmer m.fl. (red.): Gyldendals litteraturleksikon, bd. 4, 1974.

 

Om Poul Martin Møller

 

Vilhelm Andersen: Illustreret danske Litteraturhistorie, 3, Gyldendal, 1924

 

Vilhelm Andersen: Poul Møller, Gyldendal, 1944

 

Brorson Fich (udg.): Poul Martin Møller: En dansk Students Eventyr, Dansklærerforeningen, 1969

 

John Chr. Jørgensen: Den sande kunst, Borgen, 1980

 

 

 

©John Chr. Jørgensen