Først lagt op 13-06-2022; senest opdateret 28-06-2022 14:57

 

Sandalmagernes Gade

Antik serie 10

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Vagabond. 1

Berømt 1

Anakronismer 1

Analogier 1

Kanoniseret bestseller 1

Faglig anerkendelse. 1

Litterære kvaliteter 1

Flere genrer i én. 1

En tankestreg i gåseøjne. 1

Handlingen. 1

Udkast i skæbnens papirkurv. 1

Sprudlende eller irriterende?. 1

Litteratur 1

 

 

Vagabond

 

Nis Petersen (1897-1943), forfatteren til vores bedst kendte bog om Rom i antikken, var ikke et produkt af latinskolen. Han blev født i Vamdrup som søn af en garvermester. Begge forældre døde tidligt, og han voksede op i mormoderens missionske miljø i Herning. Han fik realeksamen og kom i apotekerlære i Nakskov. Den uddannelse afbrød han og kom i 1917 ind som journalist på den konservative Holbæk Amts Avis. Herfra blev han tre år senere fyret på grund af druk. Han fik endnu en journalistisk stilling: som medredaktør af Dansk Læder- og Skotøjstidende. Det holdt kun et år. Derefter vagabonderede han rundt mellem jobs som landarbejder, skovarbejder, fabriksarbejder m.m. Han debuterede som forfatter i 1926 med digtsamlingen Nattens Pibere, som ikke gav noget særligt ekko i offentligheden.

 

 

Berømt

 

Men så fandt han på at skrive en roman om med ét slag gjorde ham berømt: Sandalmagernes Gade. Fortælling fra Rom på kejser Aurelius’ tid (1931).

 

Marcus Aurelius var kejser fra 161-180. Det var nogle selv efter romerske forhold urolige år med pest derhjemme og krige i øst og nord. De religiøse strømninger efter korsfæstelsen af Jesus satte sig blodige spor i Rom.

 

Marcus Aurelius, hvis hu stod til den tålmodige stoiske filosofi, måtte spille rollen som overfeltherre. Han døde i sin kejserlige militærresidens nær Wien (jf. Brøndsted, 1959:33).

 

 

Anakronismer

 

Nis Petersen havde som sagt ingen latinfaglige forudsætninger, så han anbragte sig på bibliotekerne

i Herning og Viborg, hvor han læste Lukian og andre romerske historikere i tysk oversættelse. Gennem listen over de bøger, han lånte, har forskerne i detaljer kunnet kortlægge hans kompilatoriske historiske metode (Frederik Nielsen, 1961:125ff). Nis Petersen lagde stor vægt på korrektheden i de kontrollerbare beskrivelser. Derfor havde det en overrumplende effekt på smilebåndet, når han ind imellem morede sig med at indføre en anakronisme i form af en “pølsemand” eller en “sygekasse”.

 

 

Analogier

 

En i forvejen populær genre, den historiske roman, tilføres ekstra underholdningsværdi gennem en frit opererende fortæller i stil med dem, vi kender fra Balzac og Dickens. I stedet for at grave dybt i de historiske processer morer forfatteren sig selv og læserne med at påpege analogier mellem dengang og nu. Mette Winge, som har analyseret Sandalmagernes Gade som en historisk roman, konkluderer, at den mere er “en roman om moderne mennesker, end den er en roman om mennesker i den romerske storby på Marcus Aurelius’ tid” (Winge, 1997:94). Dette perspektiv svækkede ikke romanens attraktionsværdi hos læserne.

 

 

Kanoniseret bestseller

 

Inden et år var gået, var Sandalmagernes Gade trykt i sjette oplag, og den blev med sine 30.000 solgte eksemplarer en af 1930’ernes bedst sælgende danske romaner (jf. Munch-Petersen, 1979:206). Romanen blev endnu i 30’erne oversat til hollandsk, svensk, spansk, engelsk, finsk, norsk, italiensk, polsk og tysk (jf. Dahl, 1964:104).

 

Med 141.000 solgte eksemplarer i 1977 var bestselleren blevet en steadyseller, og med optagelsen i Gyldendals Bibliotek, “i samråd med Det danske Akademi”, blev den i 1980 kanoniseret som klassiker.

 

 

Faglig anerkendelse

 

Sandalmagernes Gade er velanskrevet blandt de fremmeste eksperter i det antikke Rom og litteraturen herom:

 

“Først i det tredje forsøg, med Nis Petersen i 1931, fik dansk litteratur den store bevægende tidsroman om Romerriget”, skriver Grundtvig-doktoren Flemming Lundgreen-Nielsen (1993:293). De to første forsøg var Jakob Hansens “Neropolis” (1899) og Karl Gjellerups “Antigonos” (1880).

 

“Med sin intuition og med sin mesterlige fortælleform rammer Nis Petersen præcis skæringspunktet mellem stand og social status, mellem undertrykte og undertrykkere og mellem følelser og magt”, noterer historikeren Peter Ørsted som blev doktor phil. på en afhandling om romersk økonomi (1989:214). I sin fagbog om dagligliv i antikkens Rom citerer Ørsted udførligt fra Nis Petersens skildring af festkulturen (Petersen, 1980:88).

 

 

Litterære kvaliteter

 

Igennem årene har der hersket uenighed om Nis Petersens litterære kvaliteter. De kritiske røster har især hæftet sig ved hans lyrik, som er blevet kaldt sentimental. “Det kan jo efterhånden ikke skjules, at en stor portion af Nis Petersens digte er porøse og tomme”, fastslog Torben Brostrøm i et generalopgør i Vindrosen (Brostrøm, 1959).

 

Selv den kanoniserede roman om det gamle Rom er blevet udsat for hård kritik.

 

Sandalmagernes Gade er senest blevet genoptrykt i 2014, 70 året for forfatterens død og udløbet af arvingernes rettigheder (jf. Hertel, 2014).

 

En kritiker, Karen Blixen-doktoren, Bo Hakon Jørgensen, vendte tommelfingrene nedad over for romanens stil, som han fandt uigennemtrængelig:

 

“Romanen blev en stor succes i 1931. Det bliver den ikke i 2014. Vi behøver ikke længere fortidens fiktive skjul til vores nutidsfortællinger og slet ikke det gamle Roms. Hvis romanen er en klassiker i dansk litteratur, må det være for dens umådeholdende (umådeholdne? JCJ) og formålsløse sammenblanding af fortid og nutid” (“Sandalmagernes gade er en blindgyde”, Kristeligt Dagblad, 20.6.2014).

 

En anden kritiker, litteratursociologen Hans Hertel, satte pris på stilen og den poesi, den afføder: “midt i al ironisk hokuspokus skyder Nis Petersens sprogkunst og indlevelse de smukkeste blomster af morskab og poesi. Som i scenen, da skomager Pedanius smugler den nyfødte Jon ud af Rom. Jon tisser sin redningsmand ned ad ryggen, og den kærlige skomager føler sig pludselig meget lykkelig. Det gør læseren også. Den længe nedvurderede romanforfatter Nis Petersen indstilles til rehabilitering” (“Nis Petersen vender tilbage”, Politiken 2.8.2014).

 

 

Flere genrer i én

 

Sandalmagernes Gade er en historisk roman, dvs. en roman bygget over stof og motiver fra en ældre periode. Nis Petersen kendte naturligvis sine danske klassikere: “Valdemar Seier”, “Gøngehøvdingen”, “Fru   Marie Grubbe” og “Kongens Fald” (jf. Winge, 1997), men han havde også læst sig ind på genrens internationale udtryk f.eks. Flauberts “Salammbô” (1862, dsk. 1902;1930), Lewis Wallaces “Ben Hur” (1888; dsk. 1929) og Sienkiewicz’ “Qvo vadis?” (1896; dsk. 1899)(jf. Hertel, 2014).

 

En historisk roman spejler altid den tid, den er skrevet i. Men Sandalmagernes Gade er så tydelig i sine referencer, at den kan læses som en allegori: på det moderne, statskontrollerende samfund.

 

Sandalmagernes Gade er en roman, der med sin titel peger på en lokalitet i en storby-roman og på den måde i slægt med Alfred Döblins “Berlin Alexander Platz”, som udkom i 1929. Nis Petersens roman er reelt koncentreret om flere lokaliteter i Rom. Fokus ligger imidlertid ikke på lokalhistorien, men på de mennesker, der befolker stederne, “storbyens puls og åndedræt” (Winge, 1997:93).

 

Nogle personer er mere fremtrædende end andre.

Psykologisk og i den aktuelle danske åndshistorie er Nis Petersens roman beslægtet med Tom Kristensens “Hærværk” (1930). I begge værker er hovedpersonerne ubeslutsomme og karaktersvage mænd “mellem meninger”.

 

 

En tankestreg i gåseøjne

 

Inde bag den flimrende overflade er Sandalmagernes Gade en moderne roman om en søgende ung mand, den 20-årige Marcellus. Han er kasserer i et stort “clearinghouse” i flodkvarteret, men uheldigvis en mand med et stort hvilebehov parret med en uheldig tilbøjelighed til at forelske sig, når der var brug for hans handlekraft. Fortællerens måde at karakterisere ham på er original på kanten af det søgte: “Han virkede som en tankestreg i gåseøjne”.

 

 

Handlingen

 

I romanens første del: “Heri bliver et menneske til i et uroligt hus” (10-116) forelsker bogholderen Marcellus sig i den purunge slavinde Ruth og får et barn, Jon, med hende.

 

Ruth dør under fødslen, og Jon overdrages til Pedanius, en kristen skomager, som forlader Rom med Jon, der som jødebarn er i fare for at blive udslettet.

 

I anden del: “Et menneske vender tilbage til sin by” (119-196) smugler Pedanius Jon tilbage til Rom. Fortælleren leger med sin rolle: ”Dette - niende - kapitel vil komme til at lyde summarisk og kedeligt, og man kan undlade at læse det, når man kun mærker sig udgangen, der blev, at Jon adopteredes af Rufus, den fordrukne læge, efter kejser Lucius’ afgørelse.”

 

Tredje del: Aut bibe aut abi (9-287 i bd. 2) (enten drik eller gå) er uden dansk titel og ude af proportion med de to første dele. Forskellen har sin forklaring i værkets tilblivelse. Nis Petersen færdiggjorde den første del og sendte den til Gyldendal, som meddelte, at man ville se mere af værket, hvorefter forfatteren i en rasende fart sammenskrev 350 sider, som Gyldendal afviste. Det samme gjorde en halv snes andre københavnske forlæggere. Manuskriptet var øjensynlig en rodebunke, indtil to af forfatterens venner, Ellen Biilmann og K.F. Plesner, trådte hjælpende til og bearbejdede manuskriptet, så det kunne antages af Vilh. Priors forlag og bringes ud i julehandlen i 1931. Forfatteren formåede eller nåede ikke at gøre værket egalt. Sporene af det journalistiske klippe- og klistrearbejde lod sig ikke slette. Den første del forblev den bedst strukturerede og mest finpudsede (jf. Emil Frederiksen, 1980).

 

 

Udkast i skæbnens papirkurv

 

I den tredje del er Marcellus under pres fra både kærlighed og samfund.

 

Den letfængelige mand elsker to kvinder. Det er uholdbart.

 

Pesten hærger. Rom lider af kramper.  Et anfald nærmer sig. Folket kræver syndebukke. Marcellus arresteres for at have vendt sig fra de gamle guder. Han har derved forsøgt på at “underminere den romerske enhedsstat”. De kristne skal vedkende sig deres ansvar over for “det fælles folkelegeme”. Analogierne til fascismen er ikke til at tage fejl af.

 

Til sidst føres Marcellus og hans trosfæller i et fangeoptog på vej mod havnen, hvorfra de skal sejles til en lejr på Sardinien. Det lykkes for Jon at give ham en kærlighedsamulet fra den kristne Cæcilia i hånden. Marcellus forsøger at råbe, Med sine fagter kommer han til at skræmme en hest. Politisoldaten på hesten hugger ham ned med sin sabel. “Og der lå Marcellus. Et udkast havnet i skæbnens store papirkurv”.

 

 

Sprudlende eller irriterende?

 

Hvad får en forfatter til at præsentere sin hovedperson som “en tankestreg i anførselstegn” og forlade ham som “et udkast havnet i skæbnens store papirkurv”? Vil han være vittig, eller prøver han at anlægge en kynisk attitude? Nogle vil sige, at det er udtryk for original skriftbevidsthed, andre, at det virker anstrengt.

 

Under alle omstændigheder ligger uenighederne om

Sandalmagernes Gade især på fortæller- og stilplanet.  Er fortællestilen et irriterende uigennemtrængeligt vildnis, som Bo Hakon Jørgensen mener, eller er det

ironisk sprogkunst med “de smukkeste blomster af morskab og poesi”, som Hans Hertel formulerer det?

Man kan mene, at det er smag og behag, men de to positioner er ikke ligestillede. Analytisk stikker Hertels anmeldelse dybest. Bo Hakon Jørgensens standpunkt afskærer ham fra at trænge ned i de psykologiske lag i romanen. Men det kan ikke afvises, at han som anmelder er repræsentativ for moderne utålmodige læsere.

 

 

Litteratur

 

Torben Brostrøm: “Det umådelige mådehold”, Vindrosen 1, 1959; optr. i Ti års lyrik, Gyldendal, 1966

 

K. G. Brøndsted (red.): Kejser Marcus Aurelius Tanker til sig selv, Haase, 1959:33

 

Svend Dahl (red.): Dansk skønlitterært forfatterleksikon, 3, 1964

 

Johs. Nørregaard Frandsen: “Nis Petersen”, i: Anne-Marie Mai (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, 4. udg., bd. 1, Gad, 2002

 

Emil Frederiksen: “Efterskrift” til Nis Petersen: Sandalmagernes Gade. Fortælling fra Rom på Marcus Aurelius’ Tid, Gyldendal, 1980

 

Hans Hertel: “Nis Petersen vender tilbage”, Politiken 2.8.2014

 

 

Thomas Harder: “Forord” til Nis Petersen: “Sandalmagernes Gade”, Jensen & Dalgaard, 2014

 

 

Bo Hakon Jørgensen: “Sandalmagernes gade er en blindgyde”, Kristeligt Dagblad, 20.6.2014

 

 

Jens Kruuse: “Nis Petersen”, i: Ernst Frandsen & Niels Kaas Johansen (red.): Danske Digtere i det 20. Aarhundrede, 1. udg., bd. 2, Gad, 1957

 

Flemming Lundgreen-Nielsen: “Kampen om Rom. Romerriget i dansk litteratur 1750-1900”, i: Otto Steen Due & Jacob Isager: Imperium Romanum. Realitet, idé, ideal. Tidsskriftet Sfinx, Særtryk, 1993

 

Erland Munch-Petersen: “Bestseller-begrebet og masselæsning i mellemkrigstiden”, i: Carl Erik Bay & John Chr. Jørgensen (red.): Litteratur og samfund i mellemkrigstiden, Gyldendal, 1979

 

Frederik Nielsen: “Sandalmagernes Gade”, i: Digter og læser, Gyldendal, 1961

 

Frederik Nielsen: ”Nis Petersen”, i: Frederik Nielsen og Ole Restrup (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, 2.udg., bd .2, Gad, 1966

 

Nis Petersen: Sandalmagernes Gade. Fortælling fra Rom på  Marcus Aurelius’ Tid, Prior 1931; Gyldendal, 1938; 1980; Jensen & Dalgaard, 2014

 

Søren Vinterberg: “Nis Petersen”, i: Torben Brostrøm og Mette Winge (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, 3. udg., bd. 3, Gad, 1981

 

Mette Winge: “Sandalmagernes Gade”, i: Fortiden som spejl. Om danske historiske romaner, Samleren, 1997

 

Peter Ørsted: Romerne. Dagligliv i det romerske imperium, Gyldendal, 1989

 

 

©John Chr. Jørgensen