Først lagt op 21-06-2022; senest opdateret 28-06-2022 14:57

 

Kyklopen

Antik serie 11

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Satyrspillet 1

Kykloper 1

Odysseus på Polyfems ø. 1

Reflekteret og selvkritisk fortæller 1

Silenos, satyrernes oldermand. 1

Den lede kvinde. 1

Vommen er gud. 1

Drik ham fuld, gør ham blind. 1

Vin er godt 1

Slutninger 1

Litteratur 1

 

 

Satyrspillet

 

Kyklopen er titlen på et satyrspil af Euripides. Det er det eneste klassisk græske satyrspil, der er opbevaret i fuld længde. Det blev opført første gang i Athen i år 408 før Kristus.

 

Satyrspillet havde - ligesom det græske teater i det hele taget - rødder i dyrkelsen af Dionysos som ekstasens og vinens gud. Så den, der tager et glas hvidvin i pausen på Det kongelige Teater, er altså med til at vande teatrets rødder!

 

Ved Dionysos-festlighederne i Athen opførte man først tre tragedier. Efter at være blevet stegt seriøst på stensæderne i det udendørs amfiteater kunne de 1500 tilskuere nok bruge et befriende grin.

 

Satyrspillene var beregnet til udladning efter tragedierne. Satyrer, som var halvt mennesker og halvt dyr, dansede løssluppent med maske, hestehale og kunstig fallos (Gelsted, 1957:245; Haarløv, 1988:7).

 

Satyrspillet var en vittig gennemspilning af noget velkendt. I Kyklopen gjaldt det den drabelige historie fra Odysseens 9. sang, hvor øjet bliver stukket ud på kyklopen Polyfem. Alle tilskuerne kendte historien. Nu ventede de spændt på at få den fortalt på satyrmanér.

 

 

Kykloper

 

Iliaden og Odysseen er fyldt med eventyr og sagnstof; her optræder “dæmoner, magiske kampe og helteprøver” (Høgh, 2002:44).

 

Kykloperne er fabelvæsener knyttet til bestemte lokaliteter. Historierne om sådanne væsener har levet i folketraditionen op til vor tid (Holbek & Piø, 1967:296).

 

Som eventyrmotiv er kykloperne variationer over kæmper, der personificerer naturkræfter. De bor i huler i bjerge. Og de kan have dæmoniske lyster og kræfter. Nogle af dem er menneskeædere (Høgh, 2022:250).

 

I den græske mytologi er kykloperne en veldefineret slægt af enøjede kæmper. Blandt dem er Polyfem.

 

Ordet “Kyklop” betyder “Rundt øje”.

“Polyfem” betyder “Vidt berømt”.

“Kyklopen Polyfem” vil altså sige så meget som “det vidt berømte rundøje.”

 

Polyfem var søn af Poseidon og nymfen Toosa. Han holdt til på en vulkansk ø, som i Euripides’ satyrspil er Sicilien.

 

 

Odysseus på Polyfems ø

 

På sin besværlige sejltur hjem fra belejringen af Troja støder Odysseus uforvarende på Polyfems ø.

 

Det er Odysseus selv, der i Odysseens sjette sang fortæller historien, om hvordan han overvinder Polyfem ved list og magt.

 

Beretningen er en variation over et tema, som kendes fra folkeeventyrets verden: den lille og kloge narrer den store og grove. Hele to gange driver Odysseus gæk med Polyfem.

 

Han bilder kæmpen ind, at han hedder “Ingen”, hvilket forhindrer kæmpen i at skaffe hjælp, da det brænder på og han bliver blindet af Odysseus. “Ingen vil slå mig ihjel og Ingen er voldelig imod mig”, råber han, da hans artsfæller kommer for at hjælpe ham. De svarer selvfølgelig, at når ingen er voldelig over for ham, så kan de ikke hjælpe ham. Og så går de hjem. Store tumper! Det griner børn i alle aldre af.

 

Odysseus’ andet smarte påfund er, at han smugler sine mænd ud af kyklopens hule hængende under bugen på Polyfems geder og væddere. Ikke underligt, at disse historier er blevet omsat i bøger og tegneserier for børn.

 

For at gennemføre påfund nummer to har han brug for et tredje, som inkluderer vin. Det vender vi tilbage til.

 

 

Reflekteret og selvkritisk fortæller

 

Homers Odysseus er en reflekteret fortæller. Han evner også at gå i rette med sig selv: Hvis han havde tænkt sig godt om på forhånd, kunne han have undgået tabet af seks skibskammeraters liv.

 

Ud over refleksioner indeholder Homers tekst informationer og deskriptioner, som dramateksten må undvære:

 

Kyklopen er begunstiget af naturen. Han bor et frodigt sted med naturhavn. Men han lader jorden ligge brak.

 

Odysseus tegner et billede af kyklopen som social type:

 

Kykloperne er “de vilde, brutale, lovløse folk, der lever på nas af gudernes nåde”; “rådsforsamlinger kender de ikke og ej heller love”; ”enhver er herre og mester over sin egen familie og kerer sig intet om andre”.

 

Kyklopen er isolationist. Han bygger ikke skibe, driver ingen handel.

 

 

Silenos, satyrernes oldermand

 

Sådanne nuancerede baggrundsoplysninger giver Euripides’ version ikke. Dramateksten fører os frem til konfrontationer. Her bliver Odysseus mødt af Silenos, som er satyrernes oldermand. Hvad han egentlig har at skaffe på øen, kan man diskutere. Otto Gelsted mener, at satyrerne er ren konvention i satyrspillene og absolut overflødige i dette (Gelsted, 1957:245).

 

I sin bestræbelse på at begrunde satyrkorets eksistens på scenen har Europides fundet på at lade dem være kommet til øen på akkurat samme måde som Odysseus og hans mænd. Det ene hold ‘skibbrudne’ foregriber det andet. Det kan ses som en variation af satyrspillets gennemspilningsteknik.

 

I den økonomiske dramatekst har Odysseus kun brug for at få svar på ét spørgsmål: om kykloperne er gæstfri? Silenos svarer: “De påstår, at den bedste mad er gæsters kød”.

 

Mens Odysseus tygger på den, får han og hans folk serveret lammekød og ost til gengæld for den stærke vin, de selv har medbragt. Silenos bliver begejstret. “Enhver, som ikke elsker vin, er bindegal. (demonstrerer sin fallos) For “drengen” kommer op og stå”. Med besyngelsen af vinens kraft foregriber satyrerne, hvad der senere skal ske med Polyfem. Otto Gelsted undervurderer teknikken og logikken i Euripides’ brug af satyrkoret.

 

Det opstemte kor begynder at spørge til, hvordan det er gået i Troja, og om de har taget Helena.

 

 

Den lede kvinde

 

Midt i deres sjofle tankeverden dukker Kyklopen op og stopper festen. Silenos opdigter en løgnehistorie om, at han har villet forsvare sin herres ejendom. Kyklopen vil straks have de nye gæster slagtet, fortæret i lunser og resten kogt til ragout.

 

Silenos’ kor undsiger ham. Kyklopen siger, at Silenos er en hædersmand. Derimod synes han, at de nye gæster er foragtelige og dumme, fordi de er gået i krig for en led kvindes skyld! Det er den skønne Helena.

 

 

Vommen er gud

 

Skuespillets kyklop er en vulgarisering af Homers. I en central scene forsøger Odysseus at appellere til retsind og respekt for guderne, men Polyfem afviser al idealisme som sludder og vrøvl. Rigdom er de kloges gud, og for ham personligt er den største gud hans egen vom. Hans filosofi går ud på at rage til sig og nyde livet. En parodi på tendenser i tiden. Publikum har grinet.

 

 

Drik ham fuld, gør ham blind

 

Herefter opgiver Odysseus at ræsonnere med Polyfem. Han må bekæmpes, og det må ske med list, for han er for stærk i åben kamp. Hvordan nedlægger man en kæmpe? Man drikker ham fuld, og derefter fratager man ham hans manøvremulighed. Den vin, Odysseus har medbragt, bliver hans vigtigste våben ved siden af den tilspidsede gren, hvormed han stikker kyklopens øje ud.

 

 

Vin er godt

 

Der er idé-konsekvens i at opskrive betydningen af vin netop i et satyrspil, som refererer til Dionysos-kulten. Rusen er med til at forklare, at Odysseus og hans folk kan slippe ud af hulen. Dramatikeren behøver ikke historien om vædderne, som i øvrigt også er vanskelige at håndtere på scenen!

 

 

Slutninger

 

Skuespillet slutter med, at den rasende kyklop tumler hjælpeløs om på sin ø. Han støder hovedet ind i en klippeknold og nedkalder forbandelser over Odysseus og hans mænd, som gør klar til at sejle videre. Han siger, at han vil finde vej til bjergets top, hvorfra han vil kaste en klippeblok efter dem. De tiltror ham ikke den evne. Det gør tilskuerne heller ikke.

 

Hos Homer følger vi Odysseus’ folk på et stykke af vejen. De spiser og drikker og fester på en strandbred uden for Polyfems rækkevidde. Ved næste “rosenfingrede dagning” sejler de videre “med sorgbetyngede hjerter, lykkeligt undsluppet død, men med tab af skibskammerater.” Odysseus fortier dog over for sine mænd, at han forgæves har prøvet at få Zeus til at tilbagekalde den forbandelse, som var nedkaldt over ham (Due: Homers Odyssé, 2002:172f; Due: Ledsager, 2002, 75 f.).

 

Homers version af historien om kyklopen er mere harmonisk end Euripides’. Homer tilbyder en ordnet indgang og udgang. Hans tekst bærer præg af at være en persons, Odysseus’, erindring og erfaring.

 

I skuespillet får vi konflikterne smasket direkte op i hovedet. Det foregår her og nu for vores øjne. Alligevel er spillets virkning begrænset - til grinet.

Man savner den rædsel og medynk, som ifølge Aristoteles (1969:45) kendetegner tragedien. Der er ikke nogen at identificere sig med og derfor ingen katharsis. Satyrspillet er en parodi på en tragedie. Den sidste sætning kan både gælde som en kritik og en definition.

 

Der er en nærliggende grund til, at så få satyrspil er bevaret: De har ikke holdt mål med de værker, de parodierer. Som Leo Hjortsø skrev i sin anmeldelse af Kyklopen (“Politiken” 28.1.1989), er satyrspillene ikke ment som litterær kunst, men som karneval, skæg og ballade og satire. Kyklopen er ikke tænkt som noget, der skal kunne måle sig med Odysseen endsige med Medea, Euripides’ rystende mesterværk. På den anden side er det godt, at Kyklopen findes, for så ved vi,

 

1.  hvordan et satyrspil kunne se ud, og

2.  at et sådant spil kunne give mening på sine egne underholdningsbetingelser, og

3.  vi får bekræftet en formodning om, at enhver tekst skrevet af Medeas forfatter indeholder kvaliteter, der gør den læseværdig.

 

 

Litteratur

 

Aristoteles: Om digtekunsten. Ved Erling Harsberg. Klassikerforeningen, Gyldendal, 1969

 

Gerhard J. Bellinger: Mytologisk leksikon, Gyldendal, 1993

 

Otto Sten Due: Homers Odyssé, Gyldendal, 2002

 

Otto Sten Due: Ledsager til Homers Odyssé, Gyldendal, 2002

 

Euripides: Kyklopen. Satyrspil. På dansk ved Henrik Haarløv. Rhodos, 1988

 

Otto Gelsted: Græsk drama, Thaning & Appel, 1957

 

Alf Henrikson: Antikkens historier, 1, Gyldendal, 1988

 

Leo Hjortsø: Græske guder og helte, Politikens forlag, 1971

 

Leo Hjortsø: “Satyrspil”, anm. af Euripides, 1988, i: Politiken, 28.1.1989

 

Bengt Holbek & Iørn Piø: Fabeldyr og sagnfolk, Politikens forlag, 1967

 

Carsten Høgh: Eventyrleksikon, Rosinante, 2002

 

Haarløv, 1988, se: Euripides, 1988

 

 

©John Chr. Jørgensen