Først lagt op 08-08-2022; senest opdateret 08-08-2022 11:16

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Lyst og frygt 1

Den franske inspiration. 1

Formidable Louis Miehe-Renard. 1

“Et dårligt liv” 1

Tvivlsomme Panduro-typer 1

Skriften på væggen. 1

Personligt problemdrama. 1

Credits til “Et godt liv” 1

Litteratur 1

 

Lyst og frygt

 

Når jeg genser Leif Panduros tv-spil Et godt liv, er det med en sær blanding af lyst og frygt. Da jeg oplevede det på skærmen første gang i 1970, blev jeg grebet af det. Så meget, at det var med til at sætte mig i gang med at skrive en bog om Panduros dramatik.

 

Men holder Et godt liv til gensynet?

 

 

Den franske inspiration

 

Jeg havde lyst til at gense det, men jeg var bange for at blive skuffet, som det er sket for mig ved gensynet med flere af de franske nybølge-film fra dengang. Når jeg nævner dem i denne sammenhæng, er det ikke tilfældigt. En af inspirationskilderne til Panduros tv-spil, er moderne fransk filmkunst med dens kombination af nyrealisme og eksistentialisme.

 

 

Formidable Louis Miehe-Renard

 

Det første, der slår mig ved gensynet med Et godt liv, er, hvilken formidabel moderne filmskuespiller Danmark havde i Louis Miehe-Renard. Over næsten samtlige spillets 70 minutter er han i billedet uden at tage ture eller spille duarder. Det er klart, at Panduro som spillets forfatter og Palle Kjærulff-Schmidt som instruktøren har andel i æren herfor.

 

Panduro kom med ideen og stoffet. Han havde lagt historien ud som en række scener, der blev gentaget med variationer. Palle Kjærulff-Schmidt klippede scenerne yderligere op og flettede dem sammen i et nervøst rytmisk forløb.

 

I Palle Kjærulff-Schmidts pertentlige instruktion skabte Louis Miehe-Renard et troværdigt billede af det stressede moderne menneske, en mand, der er villig til gang på gang at lade, som om han ikke hører, hvad der bliver sagt, for ikke at blive holdt fast på et synspunkt, som burde gennemtænkes i dybden.

 

Den indledende dialog med hustruen, spillet med rolig sødme af Lilly Weiding, hopper fra vejrmeldingen over morgenbrødet og dagens post til Daniels hovedpine og hans handicappede søster, som han burde besøge.

 

 

“Et dårligt liv”

 

Et godt liv handler om en knap halvtredsårig mand, som gennemgår nogle helbredsundersøgelser, fordi han vil tegne en livsforsikring. Undersøgelserne viser, at Daniel er det, forsikringsselskaberne kalder “et dårligt liv”. Han har ikke udsigt til at leve længe. Det kan ikke betale sig at tage ham ind som kunde.

 

Daniel har svært ved at acceptere denne kendsgerning, og det gør det ikke lettere, at han har prøvet at tegne forsikringen gennem Victor, som er gammel ven af Daniels kone, Elisa, og stadig lidt lun på hende. Daniel forsøger at skubbe problemerne med helbredet fra sig for i stedet at fokusere på Victors tvivlsomme motiver. Jalousi er lettere at håndtere end dødsangst.

 

 

Tvivlsomme Panduro-typer

 

Daniel er en mand fuld af god vilje. Han har lovet en Rotary-ven at beskæftige en psykisk syg ung mand på sin skotøjsfabrik, men når det kommer til stykket, har han ikke overskud til det. Den unge mand udfordrer Daniels borgersind.

 

Daniel opsøger sin psykologistuderende søn. Måske i håbet om at snakke problemerne igennem med ham, men bliver konfronteret af en provokerende husven.

 

De to unge mænd, den psykisk syge på fabrikken og provokatøren i sønnens hjem, er kendte figurer i Panduros forfatterskab. De formidler en masse tidstypisk samfundsstøj, men de virker ikke strengt nødvendige i denne historie, hvis kerne er et klassisk drama om holdningen til den uafvendelige skæbne.

 

 

Skriften på væggen

 

Daniel lover, at han vil besøge sin invaliderede søster, men får det først gjort, da han selv har set skriften på væggen. Han indrømmer, at han er bange.

 

I slutbilledet er vi tilbage, hvor det hele begyndte, i Daniels og Elisas lejlighed. Han køber morgenbrød, før han går på arbejde - og blomster til Elisa. Livet fortsætter sin vante gang. Så længe det nu varer.

 

For seeren er begivenhederne også faldet til ro. Det, som i begyndelsen lignede løse brikker, har nu fundet en færdig form. Vi ved nu, hvordan alle disse mennesker hænger sammen. En mand er blevet bedre forstået, og han har også selv forstået mere.

 

 

Personligt problemdrama

 

Dramaet drives frem af et personligt engagement. Leif Panduro havde i flere år forsøgt at tegne en livsforsikring. Selskaberne anså ham for et dårligt liv. Først i 1972 lykkedes det ham at få en livsforsikring. I et brev til sønnen Ole Panduro skriver Leif Panduro 4.7.1972:

 

I morgen kommer assurandør Erritzøe, ham med den søvnigt sexede stemme, og BT-lægen Fangel Poulsen. Formålet er at tegne en livsforsikring til mig!

   Du ved jeg har haft nogle kvaler p.gr.a. overvægt og lidt højt blodtryk, men Erritzøe har svoret at jeg den onde hakkeme skal have den forsikring og medbringer komplet operationsstue og blodbank. Det kan man kalde service.

                                            (Gengivet i Hammerich 1977:95, jf. også Jørgensen 1987:400)

 

Uden at kende tallene (og modregne reklameværdien) må man antage, at det blev en dårlig forretning for forsikringsselskabet. Panduro døde af et hjertestop fem år senere, i 1977, kun 53 år gammel.

 

Jeg anser Et godt liv for hans bedste tv-spil, og det er min tese, at der er en sammenhæng mellem kvaliteten og livserfaringen. Spillet blev godt, fordi Panduro havde et eksistentielt forhold til temaet. Det disciplinerede ham. Han afholder sig fra at forklare hovedpersonens krise med henvisninger til mere eller mindre morsomme psykoanalytiske typologier.

 

Jeg har tidligere forsøgt at vise, at noget lignende gør sig gældende for kortprosaens vedkommende (jf. Jørgensen, 1997).

 

Panduros bedste novelle var “Vi har kun eet liv”, fordi dens dybeste inspiration var noget personligt: mødet med Esther Panduro, uden hvem Leif Panduro ville være død endnu tidligere.

 

Det personligt oplevede fører ikke uden videre til litterær kvalitet. Det afgørende er den nødvendighed, hvormed stoffet ses at være behandlet.

 

 

Credits til “Et godt liv”

 

Set ved premieren på DR 22.9.1970

 

Genset på bonanza.dk 3.8.2022

 

 

TV-spil af Leif Panduro

Instruktion: Palle Kjærulff-Schmidt

Scenografi: Tage Mellerup

Filmfotograf: Henning E. Jensen

Teknisk tilrettelæggelse: Bent Olsen

 

Rolleliste:

 

Daniel, en mand i sin bedste alder:

Louis Miehe-Renard

 

Elisa, hans kone: Lily Weiding

 

Fru Eriksen, Daniels sekretær:

Kirsten Peuliche

 

Olafsen, en ung mand:

Bent Meiding

 

Victor, en forsikringsassurandør:

Ib Hansen

 

En laborant: Brigitte Kolerus

 

Kitty, Daniels søster:  Randi Michelsen

 

En øjenlæge:  John Larsen

 

Gitte, Daniels svigerdatter: Lykke Nielsen

 

Fabian, en ung mand: Lars Knutzon

 

Peter, Daniels søn: Klaus Ryskjær

 

En mand, der er syg: Poul Wöldike

 

En mand på en beværtning:

Hugo Herrestrup

 

 

DR præsentationstekst i pressen 22.9.1970:

 

“Et godt liv” kalder forsikringsfolk en mand, som man med sindsro kan livsforsikre. Daniel tvinges til at finde ud af, om han er “et godt liv”.

 

 

Litteratur

 

Paul Hammerich (red.): Panduros verden, Forum, 1977

 

John Chr. Jørgensen: Leif Panduro. Radio. Film. Teater. TV, Borgen, 1973

 

John Chr. Jørgensen: Leif Panduro - en biografi, Gyldendal, 1987

 

John Chr. Jørgensen: “Teksten i livet - Livet i teksten”, i: Thomas Bredsdorff & Finn Hauberg Mortensen (red.): Hindsgavl Rapport. Litteraturteori i praksis, Odense Universitetsforlag, 1995

 

Leif Panduro: Bella og Et godt liv. To tv-spil, Gyldendal, 1971

 

Leif Panduro: Den bedste af alle verdener. Noveller i udvalg ved Birgitte Hesselaa og John Chr. Jørgensen, Gyldendal,1974

 

 

©John Chr. Jørgensen