Først lagt op 29-08-2022; senest opdateret 29-08-2022 14:47

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Den skrivende tandlæge. 1

Uha, Uha. 1

Mishandling af arven. 1

Opgør med Skou-Hansen. 1

Det skrivende supermarked. 1

Udødelighed forbeholdt de få. 1

Inhabil ekspert 1

Litteratur 1

 

 

Den skrivende tandlæge

 

“Er jeg virkelig så god? Tænk. Er jeg nu så god?!” udbrød Leif Panduro, da Jørgen Gustava Brandt i 1971 kom og fortalte ham, at han skulle have Akademiets store pris (Jørgen Gustava Brandt i brev til JCJ 15.8.1985).

 

Guderne skal vide, at det ikke skortede på omtale.  I 1971 var Panduros popularitet på sit højeste. Hans navn fyldte avisernes og ugebladenes spalter. Anmeldelser, portrætter, interviews i lange baner. På den måde var han stor.

 

Men det nagede ham at mærke en vis skepsis over for forfatterskabet blandt de finere litterater.

I en anmeldelse af “Fejltagelsen” i Vindrosen havde forfatterkollegaen Svend Åge Madsen udstillet ham som en umoden grinebider (Madsen, 1965). Den sved. Panduro svarede vredt igen i Politiken (Panduro, 1965). Akademiets store pris 1971 kom som et plaster på såret. Året efter gik den til Madsen.

 

Uanset hvor meget man lovpriste og belønnede ham, vedblev Leif Panduro med at være den skrivende tandlæge fra Esbjerg, importeret ind i den københavnske kulturradikalisme af Klaus Rifbjerg, med filosofisk bistand fra Villy Sørensen.

 

Panduro passede ikke helt ind i normerne. Han bosatte sig i flade parcelhuse, og sagde efter vennernes mening ja til alt for mange jobs som entertainer i medierne.

 

 

Uha, Uha

 

Da jeg spurgte forlæggeren Jarl Borgen, om han ville udgive mit manuskript om Panduro som multimedieforfatter (Jørgensen, 1973), ømmede han sig og sukkede “Huset på Christianshavn”?

 

Panduro kunne selv udmærket se, at serien om flyttemand Olsen (solidt overspillet af Poul Reichardt) ikke var banebrydende kunst. “Uha”, skriver han i sin dagbog efter at have genset et par episoder (jf. Jørgensen, 1987:320). Det var dog ikke nogen af de episoder, han selv havde skrevet.

 

Panduros rolle i disse serie-sammenhænge var at udtænke grundstrukturen og tegne hovedpersonerne, herunder ikke mindst forlene dem med et glimt af vanvid. Derefter kunne forfattere med mindre sans for dramatik og karaktertegning tage over. Til “Huset på Christianshavn” skrev han 9 episoder.

 

Til den mere ambitiøse, men stadig godmodige krimi-føljeton “En by i provinsen” udtænkte han 4 episoder, som han måtte omarbejde, fordi Dirch Passer og Henning Moritzen ikke var tilfredse med deres roller. På et tidspunkt var Panduro direkte ansat til at udvikle populær dramatik til tv.

 

 

Mishandling af arven

 

Ironisk nok blev det netop “Huset på Christianshavn” sammen med “Ka’ De li’ østers”, “Strandvaskeren“ og “En by i provinsen”, der skulle holde Panduros navn varmt på tv i en lang årrække, mens Danmarks Radio nægtede at genudsende hans 13 kunstnerisk seriøse tv-spil med den begrundelse, at de var utidssvarende, og at det i øvrigt var for dyrt at betale rettigheder til de medvirkende.

 

Det var bedrøveligt at se, hvordan Danmarks Radio mishandlede arven fra Panduro. Man kunne råbe “skandale” i Ekstra Bladet, så højt man evnede uden at det hjalp (18.4.1998.).

 

I sin disputats om “Dansk tv-drama” (2005:254) konstaterer Gunhild Agger, at der i 1990’erne ikke blev gjort noget forsøg på at opretholde Panduro-traditionen ved genudsendelser: “Det må tages som et tegn fra afsenderside på, at man ikke mente, at denne tradition fortsat ville have så megen appel, at den var værd at sætte ind i konkurrencesituationen” underforstået med TV 2. Det, man mente at have brug for, var Balling-formlen (jf. Bondebjerg, 1993:86).

 

Da Dansklærerforeningen i 1971 udsendte “Rundt om Selma” i Henrik Lundgrens redaktion, var det alene bogversionen. Om tv-versionen hed det, at den ikke umiddelbart var tilgængelig, men “mindre undervisningsgrupper kan søge om at komme til at se forestillingen i TV-byen.”

 

Disse bureaukratiske benspænd fik til følge, at Panduros tv-spil blev undervurderet, fordi de blev bedømt ud fra teksterne.

 

 

Opgør med Skou-Hansen

 

Et grelt eksempel er den artikel, Tage Skou-Hansen skrev til analyse-antologien “Læsninger i dansk litteratur”, bind 4, 1997. Artiklen var så sensationel, at Politiken greb den og lod den trykke som kronik, før analysebogen så dagens lys.

 

Skou-Hansens tesis var, at Panduros tv-spil var sørgeligt forældede, ligesom andre gamle tv-programmer. Med udgangspunkt i den trykte udgave af “Farvel Thomas”, konstaterede Skou-Hansen, at personpsykologien var skematisk.

“Ser man derimod stykket på video, klædt på af instruktøren, er det rimeligt underholdende”, tilføjer han.

 

Skou-Hansens synspunkter og argumentation kan diskuteres. Tv-programmer forældes næppe hurtigere end film og bøger. Teksterne til Panduros tv-spil har ikke samme status som Ibsens dramatekster. Panduro-teksterne dokumenterer et tv-spil, hvor Panduro har haft medindflydelse på tv-realiseringen. Stykket foreligger ikke nøgent, hvorefter det bliver klædt på af instruktøren, i dette tilfælde Henning Ørnbak. At Skou-Hansen finder stykket “rimeligt underholdende”, burde have bragt ham på den tanke, at der muligvis er tale om en komedie. I tilknytning hertil kan man diskutere, om “Farvel, Thomas” er repræsentativt for kvaliteterne i Panduros tv-produktion. Psykologien er skematisk, det har Skou-Hansen ret i. Det samme kunne siges om Holbergs komedier. Hvis Skou-Hansen ville have en seriøs debat om Panduros format og holdbarhed, burde han have valgt et bedre stykke, f.eks. et af de otte, der er instrueret af Palle Kjærulff-Schmidt.

 

Først i de seneste år er tv-spillene blevet genudsendt og gjort tilgængelige. Med undtagelse af den eksperimenterende bagatel “Farfar til hest” kan de nu alle hentes frem ved at google “Panduro Bonanza”.

 

I dag har enhver mulighed for at danne sig sit eget indtryk af Panduros format som tv-dramatiker.

 

 

Det skrivende supermarked

 

Leif Panduro, der måtte lide under betegnelsen “Den skrivende tandlæge” - svarende til “Den syngende hund” - ville næppe heller blive begejstret for betegnelsen “Det skrivende supermarked”, som blev opfundet af Jens Kistrup i en tilbageskuende og afvejende artikel i Berlingske, 6.7.1991.

 

Kistrup, der sammen med Niels Barfoed leverede den mest kvalificerede Panduro-kritik, hævder at forfatterskabet kun kan hænge sammen, hvis man betragter det som et supermarked. Det består af varer uden anden sammenhæng end deres tilstedeværelse på Panduros hylder: “at betragte - og vurdere - Leif Panduro snævert litterært, vil hverken være rigtigt eller retfærdigt, selv om han på sine lidt ældre dage blev hyldet af og optaget i nationens mest snerpede litterære forsamling: Det Danske Akademi.“

 

“Hvad der lykkedes for ham i tv-spillene - her kunne han underspille! - lykkedes i virkeligheden aldrig 100 procent for ham i romanerne.”

 

Kistrup krediterer prosaisten Panduro for letlæselighed og underholdningsværdi, så er der heller ikke mere godt at sige:

 

“Holder man sig til hans bøger alene, kan man let nå til det resultat, at han var en anden klasses forfatter - monoman, mekanisk, uden sans for de sjælelige og sproglige mellemtoner. Mere amatør end artist. En provokatør og en imitator, der red på de herskende kunstneriske og kunstpolitiske konjunkturer. Som romanforfatter imiterede han først Salingers “Catcher in the Rye” (“Forbandede ungdom”), senere den ekstreme modernisme og Max Frisch' identitets-romaner (“Jeg er ikke Stiller”) med de psykologiske modeller hentet fra den klassiske psykoanalyse.”

 

Kistrup står ikke alene med sin kritik af prosaisten Panduro som en kunstnerisk konjunkturrytter. Bo Tao Michaëlis har - posthumt - taget ham alvorligt i skole for overfladisk kulturradikalisme-forståelse i “De uanstændige” (i Johan Rosdahls analyse-antologi “Tekster vi hader”). Inden “De uanstændige” blev udgivet, havde den været vejen om ad Villy Sørensen, som efter at have fået Panduro til at ændre noget, havde sagt, at nu var romanen “god nok”. Det er lidt mindre end “god”, for det betyder blot “god nok til markedet” eller “så god som Panduro kan gøre den” (jf. Jørgensen, 1987:152).

 

Som medieforfatter er Panduro blevet ramt af mediekometernes typiske skæbne. Folk klapper, mens kometerne stiger til vejrs. Men snart spørger folk, om de ikke er kommet lidt for langt op.

 

“Er Panduro ikke lidt overvurderet?” spurgte folk - især ældre journalister - da jeg 10 år efter hans død udgav min biografi om ham. Jeg måtte svare, at det afhang af, hvordan de mente, han var vurderet i første omgang!

 

Da jeg op til forfatterens 75 års dag i 1998, blev spurgt “Er Panduro ikke stendød?” måtte jeg svare, at hvis stendød betyder, at han ikke sælges og læses mere, så er Panduro ikke stendød. Han var endnu på det tidspunkt den mest læste moderne danske forfatter i gymnasieskolen. Gyldendal solgte årligt 2.000 eksemplarer af “Rend mig i traditionerne” og “De uanstændige”. Det er godt gået af en forfatter, der havde været død i 22 år.

 

 

Udødelighed forbeholdt de få

 

Det normale er, at tavsheden sænker sig over en forfatter kort efter, at han er død. Udødelighed er forbeholdt Homér og Shakespeare og et par stykker til, som Jarl Borgen bemærker i sin erindringsbog “Forlæggersnak”. Han har set, hvordan salget stoppede brat ved forfatterens død, hvad enten det var en populær figur som Soya eller en respekteret intellektuel som Iwan Malinowski. Der er meget evighedslængsel i kunstens verden, men glemslen rammer det meste.

 

Leif Panduro er endnu ikke ramt af glemslen. DR-tv har netop genudsendt et program med ham i serien “Store danskere”. Det er portrætter af “danskere som har præget 1900-tallets kultur og historie inden for litteratur, film, teater, rejsebranchen og politik”.

Her rangerer han som personlighed og fænomen på linje med Carl Th. Dreyer, Ove Sprogøe, Simon Spies og Erik Scavenius.

 

Som forfatter rangerer han lavere. “Udsat for en streng æstetisk synsvinkel kan den enorme produktion synes at bære præg, af lette gentagelser og manglende dybde”, skriver Robert Zola Christensen i standardværket “Danske digtere i det 20. århundrede” (bd. 2, 2001:281f.), hvor Panduros kvaliteter lokaliseres til det nærbilledsprog, han sammen med Palle Kjærulff-Schmidt skabte for tv.

 

Zola Christensens portræt forekommer mig velafbalanceret.

 

 

Inhabil ekspert

 

Mit venskab med Leif Panduro og senere mit arbejde med biografien om ham har gjort mig til inhabil ekspert.

 

De gange, hvor jeg optrådte offentligt sammen med Panduro, drillede han mig ved at sige: “Det ved magisteren meget mere om end jeg”, når han fik stillet spørgsmål, som var for tekniske eller for nærgående. Han henviste også tidskrævende brevskrivere til mig. Uden at have ansøgt om det blev jeg Panduros forklarer - og forsvarer.

 

Det fortsatte efter hans død. Jeg holdt foredrag om ham herhjemme og i udlandet, men måtte snart takke nej til at stille op, hvis jeg også skulle foretage mig andet. Jeg fik breve, som krævede svar. En kvik gymnasieelev, som skulle skrive opgave om Panduro, prøvede at hjælpe mig med at spare tid. Han ringede hjem til mig og sagde: “Du har skrevet en bog om Leif Panduro. Hvordan var han egentlig?”

 

Når man skriver en biografi er alt materiale om den biograferede interessant. Jeg står som udgiver af hans blege noveller fra 1950’erne og hans efterladte romanfragment (Panduro, 1987, Panduro, 1986). Jeg vil ikke sige, at man helt mister vurderingsevnen, men man er næppe den rette at spørge, når de æstetiske kvaliteter skal udmåles.

 

For dog at give et slags svar: Som det er fremgået, sætter jeg tv-spillene højere end prosaen. De otte tv-spil, som Palle Kjærulff-Schmidt instruerede, ser jeg som Panduros vigtigste kunstneriske indsats - hvormed samtidig er sagt, at instruktøren har andel i æren. I prosaforfatterskabet rangerer romanerne klart over novellerne. Begge prosaformer savner sproglig originalitet.

 

Historisk vil Leif Panduro blive stående som vor første multimedieforfatter, manden, der beherskede såvel de traditionelle sprogformer (minus lyrikken) såvel som de moderne elektroniske medier og forskellige genrer inden for disse (radioføljetoner, tv-krimiserier, tv-teater m.v.). At sammenligne dette genreudbud med varer i et supermarked, som Jens Kistrup har gjort det, er for klinisk. Panduro har sat sit særpræg på det hele: det kærlige blik for det menneskelige vanvid.

 

 

Litteratur

 

Gunhild Agger: Dansk tv-drama. Arvesølv og underholdning, Samfundslitteratur, 2005

 

Ib Bondebjerg: Elektroniske fiktioner. Tv som fortællende medie, Borgen, 1993

 

Jarl Borgen: Forlæggersnak, Borgen, 1998

 

Robert Zola Christensen: “Leif Panduro”, i: Anne-Marie Mai (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 2, Gad, 2001.

 

Peder Grøngaard: Det danske TV-spil, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 1988

 

John Chr. Jørgensen: Leif Panduro. Radio. Film. Teater. TV.  Borgen, 1973

 

John Chr. Jørgensen: Leif Panduro. En biografi, Gyldendal, 1987

 

John Chr. Jørgensen: “Holder Panduro?”, Ekstra Bladet, 18.4.1998

 

John Chr. Jørgensen: “Det er pandurosk”, Ekstra Bladet, 9.7.2000

 

Svend Åge Madsen: “Den ufuldstændige beretning”, i: Vindrosen, nr. 5, 1965.

 

Leif Panduro: “Om at forny sig”, Politiken, 17.10.1965; optrykt i Leif Panduro: Hvilken virkelighed? Kulturkritiske og selvbiografiske artikler i udvalg ved John Chr. Jørgensen, Gyldendal, 1977

 

Leif Panduro: Farvel, Thomas og andre TV-spil, Gyldendal, 1968

 

Leif Panduro: Rundt om Selma. Ved Henrik Lundgren, Dansklærerforeningen, Gyldendal, 1971

 

Leif Panduro: Den ufuldendte dommer. Udgivet og indledt af John Chr. Jørgensen, Gyldendal, 1986

 

Leif Panduro: Bare det hele var anderledes. Noveller fra 1950’erne. Efterskrift ved John Chr. Jørgensen, Gyldendal, 1987

 

Johan Rosdahl (red.): Tekster vi hader, Dansklærerforeningen, 2001

 

Tage Skou-Hansen: “Farvel Panduro”, Politiken, 6. april, 1997

 

Tage Skou-Hansen: “Leif Panduro: Farvel Thomas”, i: Povl Schmidt m.fl.: Læsninger i dansk litteratur, 4, 1997

 

link til elektroniske versioner af Leif Panduros tv-spil:

 

https://www.dr.dk/bonanza/

 

 

©John Chr. Jørgensen