Først lagt op 05-09-2022; senest opdateret 06-09-2022 12:34

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Alvor og gammen. 1

Peder Låle. 1

Hoed-runerne. 1

Frimodig magtkritik. 1

Pil Dahlerup. 1

Mænd fører ordet 1

Peder Syv. 1

Luft under vingerne. 1

Benny Andersens vendinger 1

Litteratur 1

 

 

Alvor og gammen

 

Ordsprog er anonyme faste vendinger, som udtrykker en erfaring af almen art. De indeholder som regel et anskueligt, billedligt element, og de er æstetisk stiliserede, f.eks. ved paralleller, modstillinger og rim. Den prægnante form og det tilsyneladende livskloge indhold gør dem næsten uopslidelige.

 

Ordsproget “Alvor og gammen kan bedst sammen” giver udtryk for den erfaring, at alvor og morskab hører sammen - eller fortolket på en måde, som passer ind i vor sammenhæng her: Morskab virker bedst på en baggrund af alvor.

 

Det billedlige element er levendegørelsen af abstrakterne “alvor” og “gammen” (glæde, fryd, spøg). De omtales som mennesker, f.eks. ægtefæller, der trives sammen.

 

Stiliseringen består i rim, sidestilling og modstilling (“alvor”, “gammen”, “sammen”).

 

Ordsproget er fra vores tidligste samling af ordsprog. Den tilskrives Peder Låle, om hvem vi ikke ved noget sikkert.

 

 

Peder Låle

 

Filologen Iver Kjær (1969:77) mener, at Peder Låle kan være identisk med en vis Peder Nielsen Låle, som paven i 1331 gav ventebrev på et embede ved bispestolen i Ribe. Hvad der videre skete, ved vi ikke. Pil Dahlerup, der har behandlet ordsprogene grundigt og systematisk i sin litteraturhistorie, (Dahlerup, 1998, 2:311-25), har ikke kunnet opspore ham.

 

Sprogformen tyder på, at ordsprogene er blevet samlet ind omkring 1330. Den første bogtrykte udgave kom i 1506. Parallelt med de danske ordsprog trykte man latinske versioner således, at bogen kunne bruges som lærebog i latin.

 

Peder Låles ordsprog betragtes som de første humoristiske tekster i Danmark (jf. Hammerich,1988 & Kragh, 2005)

 

Inden vi ser på, hvor humoren kommer ind, skal vi lige have flyttet en runesten:

 

 

Hoed-runerne

 

Paul Hammerich meddelte til sidst i sin antologi om humorens skæve gang i Danmark (Hammerich,1988:254), at man på en sten i Balle Herred havde fundet en runeindskrift, som man antog var fra ca. 880:

 

Fogge rejste denne sten

efter sin far Toste

Sovende får ej sejr

Han spændte bugen

ej buen

 

Da Hans Flemming Kragh en halv snes år senere lagde rør ned til Danmarkskrøniken “Lorteland”, søgte han forgæves efter Hammerichs runesten. Han kunne ikke spørge Hammerich selv, for han var i mellemtiden gået afsides uden at vende tilbage. Men en henvendelse til en runekyndig filolog bragte Kragh på sporet af sandheden, som var den, at stenen kun havde befundet sig i Hammerichs hoved. Det var vel derfor, han omtalte indskriften som Hoed-runerne (Kragh, 2005:14).

 

Runerne giver ellers ikke meget at grine af. Inskriptionerne er jo knyttet til dødsfald. I øvrigt bliver de fleste vittigheder nok flade, hvis man forsøger at hamre dem ind i sten.

 

Runeindskrifterne er variationer over den slægtskærlige formular “Østen satte denne sten efter sin fader Asulv”. Man trækker på smilebåndet, når man ind imellem støder på den selvkærlige variant “Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv”. Men det kan højst kvalificere sig til “utilsigtet humor.”

 

Man kan sagtens tale om litterære kvaliteter i inskriptioner som “Han flygtede ikke ved Uppsala, han kæmpede, sålænge han havde våben”. Men morsomt er det jo ikke. “Danmarks Runeindskrifter” er en tung sag, selv i lommeudgaven (Jacobsen & Moltke, 1942).

 

 

Frimodig magtkritik

 

Ordsprogene er om end ikke direkte lagt an på morskab, så dog i enkelttilfælde så frimodige, at man må have kalkuleret med et grin: “Mus fjærter ej som hest uden røven revner”.

 

Ordsprogene kan ikke lide folk, der puster sig op:

“Øl gør store ord”, “Gæst kommer ofte til gård og gør sig til greve.”

 

De fine er ikke så fine, som de tror. Ordsprogene trækker bukserne af dem: “Der er ej en frue så bjært (ds. fager, høvisk, fin), at hun ej må have sin pissefjært”.

 

Høj som lav. Folk prutter, mens de tisser. Alle har en røv. “Mellem to stole falder ars (bagen, røven) på jord”.

 

De citerede ordsprog er fra siderne om Peder Låle i Iver Kjær & Bengt Holbek: “Ordsprog i Danmark” (1969).

 

Udgiverne finder “skarphed, underfundighed og ironi” i ordsprog generelt.

 

 

Pil Dahlerup

 

Pil Dahlerup (1998, 2: 320f) går tættere på humoren specielt hos Peder Låle og peger på selvironien i et ordsprog om en bedrevidende bonde: “Jeg kender vel karse, sagde bonden, han åd skarntyde”. Selvironien består selvfølgelig i, at han med det, han gør, dementerer det, han siger. Det ordsprog er tæt på at være humoristisk kunst. Det byder på en overraskelse, som kalder på smilet. Ordsproget er en såkaldt wellerisme, opkaldt efter Sam Weller i Charles Dickens’ “Pickwick Papers”. Weller er meget begejstret for konstruktioner med ytringer, der efterfølges af sætninger om, hvem der har ytret sig sådan i en bestemt situation. “Renlighed er en dyd, sagde kællingen, hun vendte hendes særk til juleaften”.

 

Nogle af wellerismerne virker så moderne, at man tror sig hensat til en filmkomedie: “Hvem gi’r den næste omgang? sagde manden, han var falden i søvn ved alteret, men vågnede, da præsten kom med vinen.”

 

En beslægtet konstruktion, hvor en person afslører sig selv ved at sidestille stort og småt, finder Dahlerup i ordsproget “I går døde min mand, i dag tabte jeg min nål”. Der kunne skrives en novelle over den bemærkning.

 

Humoren slår stedvis over i galgenhumor i “Bedre er liggenhoss (prostitueret) datter end hængt søn”.

 

 

Mænd fører ordet

 

Man behøver ikke læse længe i disse ordsprog, før man ser, at det er mændene, der fører ordet: “Koldt er kvinderåd”.

 

“Ofte er ordsprogene om kvinder ganske grove”, noterer Pil Dahlerup og citerer et eksempel: “Når konen er drukken (fuld), da er kussen galen (vanvittig)”.

 

Kvinderne går ikke fri af ordsprogenes anale kanonader: “Når kællingen bøjer sig, da hvæser hendes bagdel som en gase.”

 

 

Peder Syv

 

De mest omfattende samlinger af ordsprog skyldes filologen Peder Syv (1631-1702). Han udgav i 1682 og 1688 to bind ordsprog, citater m.v. under titlen “Almindelige danske Ordsproge”. Der var mere end 11.000 numre.

 

Peder Syv definerede ordsprog som “de forstandiges fyndige og berømte tale.” Iver Kjær kalder definitionen klog, fordi den “med få ord får sagt noget væsentligt om såvel indhold (ordsprogene er forstandige) som form (ordsprogene er fyndige) og udbredelse (ordsprogene er berømte)” (Kjær, 1969:125).

 

“Almindelige danske ordsproge” blev gennem flere århundreder hovedkilden for danske forfattere, som ønskede at trække på ordsprog i deres digtning. Syv havde stillet ordsprogene op efter emner og på den måde gjort samlingen mere alment brugbar end Låles, der var ordnet alfabetisk efter latinske versioners første bogstaver.

 

 

Luft under vingerne

 

Peder Syvs ordsprog var mere socialt og geografisk varierede end Peder Låles, som udsprang af dansk bondekultur. Syv brugte også kilder fra andre europæiske lande. Der var mere luft under vingerne.

 

Nogle af Syvs ordsprog har filosofiske dimensioner:

 

“Himmelen er dog blå, om end den blinde ser det eller ej.”

 

“Man kan og se ilde ud i et smukt spejl.”

 

Selv om mange af Syvs ordsprog stadig har rødder i bondekulturen, så tager de sig mere sofistikerede ud:

 

“Hvo som lader sig kigge i kortet, taber spillet”

 

“Mangen kan ej lide fluer i stuen, og har hovedet fuldt af dem”

 

“Man skal længe gabe, før en stegt due flyver én i munden”

 

Kynismen kan farve humoren sort, og visdommen minder om den, man finder ved gadekæret:

 

“Bagtal frit, der hænger jo altid noget ved”

 

“Der går ikke røg af en brand, uden der er ild i den”

 

“Når den blinde bærer krøblingen, komme de begge frem”

 

“Kommer skøgen i hjertet, hun kommer snart i pungen”

 

“Elskov uden penge varer ikke længe”

 

“Mødom, ord og tid kommer ej igen”

 

Nogle af Peder Syvs ordsprog ligner poesi ved deres dristige metaforer og overraskende sammensætninger:

 

“Grå hår er dødsens blomster”

 

“Kærlighed, røg, hoste og penge kan ej dølges”

 

I sådanne kompakte ordsprog, man kan finde appeller til smilet, men det er ikke tekster, der fremkalder befriende latter. Grines der, så er det på grund af kynismen og den bitre indsigt.

 

Inden vi driver sammenligningen af Peder Låle og Peder Syv for vidt, må vi erindre os selv om. at de var tekst-indsamlere og -udgivere, og ikke forfattere. De udgav, hvad de fandt, og stræbte ikke efter at skabe sammenhængende litterære universer. Som senere tilkomne læsere kan vi se, at Peder Låle afspejler et dansk “bondeunivers” (Dahlerup, 1998, 2:319), mens Peder Syv drog over landegrænserne for at finde ordsprog, der er egnede til brug i poesi (Kjær, 1969:126).

 

 

Benny Andersens vendinger

 

Peder Syv fik ret. Ordsprogene bidrog med “mange herlige og gamle ord” til det danske sprog. I 1800-tallet var der mennesker, der mente, at ordsprogene repræsenterede noget urdansk og folkeligt. Men de var faktisk internationale, og deres folkelighed er blevet sat til diskussion.

 

Mange af ordsprogene bærer præg af det statiske samfund, hvori de er blevet til.

 

For eksempel er “Skomager, bliv ved din læst” (Kjær, 1969:69) en opfordring til at holde sig til det, man har forstand på. Det er der en snusfornuftig logik i. Samtidig er det klart, at “Skomager, bliv ved din læst” kan bruges undertrykkende. Som politisk motto er det diskutabelt i et demokrati, hvor enhver har ret til at blande sig.

 

Digteren Benny Andersen (1929-2018)

udviklede dynamiske modstykker til de gamle ordsprog, f.eks. “Skomager, smid din læst ad helvede til”. Ved dette greb giver digteren, metaforen ny liv. Pludselig ser man skomagerlæsten for sig.

 

Benny Andersen kalder sine dekonstruerede ordsprog “vendinger”. Genrebetegnelsen er i sig selv et stykke tvetydig poesi.

 

Ordsprogene er faste vendinger. Benny Andersens versioner er vendinger i betydningen

“omvendinger”.

 

Benny Andersen lod sine vendinger trykke i samlingen “Chagall & Skorpiondans, 1991”. De citeres her efter genoptrykket i “Samlede digte 1960-2001”, 2002:816-17.

 

“Ingen regel uden undtagelse” (Kjær,1969:67) bliver til det mere filosofiske “Ingen undtagelse uden regel”.

 

“En i hånden er bedre end to i lommen” kan læses som en absurdistisk variant af “Én fugl i hånden er bedre end ti på taget” (Kjær, 1969:56)

 

Vi slutter med “Forandring skræmmer”, som modsat de øvrige problematiserer det forandringsparate “Forandring fryder” (Kjær, 1969:56)

 

Ordsprogene er funden føde for Benny Andersens verbale humor. Hans blik for dobbeltbetydninger trækker teksterne i retning af vittigheder.

 

Litteraturhistorikeren Thorkild Borup Jensen (2003:260-78), som har analyseret Benny Andersens humor, henviser til Freuds teori om vitsen som spændingsudløser og til Høffdings teori om, at sindet i spøgen tilkendegiver “sin Overlegenhed over for Livets Modsætninger og Modsigelser” (“Den store Humor”, 1916).

 

Teorierne er for almene til at sige noget specifikt om Benny Andersens verbale humor, som kan vende “Langt højere bjerge” rundt til “Langt lavere marker”.

 

Borup Jensen kommer tættere på målet med sine analytiske begreber om perspektivskift og sproglige kortslutninger.

 

 

Litteratur

 

Benny Andersen: Chagall & Skorpiondans, Borgen, 1991

 

Benny Andersen: Samlede digte 1960-2001, Borgen, 2002

 

Pil Dahlerup: Dansk litteratur. Middelalder. 2. Verdslig litteratur, Gyldendal, 1998

 

Paul Hammerich: Skæg & spot. Humor i Danmark, Fiskers Forlag, u.å., 1988

 

Lis Jacobsen & Erik Moltke: Danmarks Runeindskrifter. Lommeudgave, Ejnar Munksgaards forlag, 1942

 

Thorkild Borup Jensen: “Humoren hos Benny Andersen”, i: Thorkild Borup Jensen (red.): Månens mærker. Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne, Forlaget Spring, 2003.

 

Iver Kjær & Bengt Holbek: Ordsprog i Danmark. 4000 ordsprog fra skrift og tale gennem 600 år, Jørgen Paludans Forlag, u.å., 1969

 

Lis Jacobsen & Erik Moltke: Danmarks Runeindskrifter. Lommeudgave, Ejnar Munksgaards Forlag, 1942

 

Allan Karker: Dansk i tusind år, C.A. Reitzel, 1995

 

Hans Flemming Kragh: Lorteland. De tog gas på danskerne - fra Holberg til Gintberg, 2005

 

 

©John Chr. Jørgensen