Først lagt op 04-10-2022; senest opdateret 05-10-2022 10:55

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Grin med garanti 1

Ondskabsfuld humor 1

Scenisk fortalt 1

“De danske Ædedolke” 1

Humor over grænsen. 1

Humor-Katalog. 1

Forrygende Herman Bang-parodi 1

Modtagelsen - satiriker eller humorist?. 1

P.S. om at samle på kommaer 1

Litteratur 1

 

 

Grin med garanti

Min gamle studiekammerat og kritikerkollega Bo Hakon Jørgensen har skrevet i Kristeligt Dagblad (17.4.2012), at man griner mindst én gang på hver side af Gustav Wieds roman Livsens Ondskab. Billeder fra Gammelkøbing.

 

Jeg er lidt betænkelig ved den slags garantier, men jeg må indrømme, at jeg grinede allerede før bogens første trykside. Der står følgende motto:

 

“Men det har jo ikke noget at sige, naar jeg bare faar mange gode Kommaer!”

 

Hvad i alverden skal det betyde? Det vender jeg tilbage til i et P.S.

 

I mellemtiden kan jeg oplyse, at Livsens Ondskab udkom i 1899. Jeg læser den her efter udgaven i Gyldendals Bibliotek, 1965, 3. oplag, 1979. Den har efterskrift af forfatteren Tom Kristensen, som i sin analyse bruger Harald Høffdings teori om Den store Humor, som kan rumme livets modsætninger.

 

 

Ondskabsfuld humor

 

Titlen Livsens Ondskab er et øgenavn, som anvendes om en af romanens hovedpersoner, toldforvalter Knagsted. Navnet er dannet efter dværgen, der kaldes “Livsens Korthed”, i J.P. Jacobsens roman Fru Marie Grubbe. Det er fru Lassen, kæmnerens, den kommunale regnskabsførers kone, der har givet ham øgenavnet. “Hun “sværmede” nemlig for J.P. Jacobsen”, som der står i et parentetisk indskud.

 

Knagsted er indbegrebet af ondskabsfuld humor. Han piner den apopleksiramte og dødsangste konsul Mørch ved at føre ham til kirkegården, når de er ude at spadsere. På vejen kan Knagsted finde på at berette om en mand, der er død af nikotinforgiftning. Mørch bliver skræmt. Knagsted giver ham håb ved at fortælle om en klog kone, der kan helbrede ham, men tager straks efter håbet fra ham igen ved at fortælle om en anden klog kone, som har slået en mand ihjel med en giftig væske.

 

Konsulen finder sig i Knagsteds ondskabsfuldheder, han er “ligesom hypnotiseret af Vennens Ord”.

 

På lignende vis er læseren hypnotiseret af Wieds grovheder, som han behændigt giver byen og dens indbyggere ansvaret for.

 

Om den tykt behårede toldkontrollør Knagsted hedder det, at “man påstod, at han var et elskovsbarn af en Buskmand og en Buldog” (48).

 

Romanens anden hovedperson, Emanuel Thomsen kaldet “Thummelumsen”, får følgende skudsmål af byens jordemoder: “Jo, jeg mener, at hvis der blev set rigtig efter, saa var Di (således stavet!) vist et Fruentimmer”! (15).

 

Den barnligt uudviklede Thummelumsen og den behårede kyniker Knagsted er hinandens modsætninger og på den måde led i den række af kontrast-par som udgør romanens grundstruktur.

 

En anden kontrastfigur til Knagsted er den godhjertede overlærer Clausen, som tiltrækkes af ondskabens gåde.

 

 

Scenisk fortalt

 

Livsens Ondskab er fortalt af en forfatter med sans for dialog og konflikt. I en række scener mødes personer, der står i et skævt forhold til hinanden. De driller, skændes, og misforstår hinanden.

 

Handlingen opleves som scener i en komedie. Ikke mærkeligt, at Livsens Ondskab kunne dramatiseres, først på scenen (1901), som film (1941) og senest på tv (1972).

 

Der knytter sig en spinkel handlingstråd til Thummelumsens bestræbelser på at generhverve den fædrene gård. Det lykkes, men han bliver ikke lykkeligere af det.

 

“En burde vist aldri’ ha’ sine Ønsker opfyldte her i denne Verden, Hr. Toldkontrollør …, siger den desillusionerede Thummelumsen.

 

Det egentlig bærende i Livsens Ondskab er byen. Romanen er, som der står i undertitlen, billeder fra Gammelkøbing. Det er en sjællandsk købstad, rig på originaler, som dog ofte agerer som et kollektiv.

 

 

“De danske Ædedolke”

 

Hovedpersonerne Thummelumsen og Knagsted har ikke meget med hinanden at gøre ud over, at Thummelumsen serverer ved møderne i foreningen “De danske Ædedolke”, som tæller Knagsted blandt sine medlemmer.

 

“Intet Medlem maatte være under halvtredsindstyve Aar og veje mindre end to Hundrede og tredive Pund. - Vi maa være eksklumpsive!”, sagde formanden, redaktør Heilbunth.

 

Romanen er fuld af sådanne muntre påfund. Det raffinerede ved Wied er, at han bringer humoren i spil mellem romanpersonerne. Det er ikke ham, fortælleren og forfatteren, der giver personerne skøre øgenavne, det er de andre i byen.

 

Det er heller ikke ham, der dyrker platte vittigheder. Det er overlærer Clausen, der ved et møde i “De danske Ædedolke” holder en tale, hvori han siger, at redaktør Heilbunth lever under “trykkende Omstændigheder” og at der er en del “Hager” ved ham.

 

 

Humor over grænsen

 

Der skal meget til, før klubbens medlemmer siger fra over for grovhederne. Da “Luksusbugen” alias partikulier (rentier) Eriksen, dør midt under et opulent måltid, er det ædedolkene, der følger ham til graven. De diskuterer over liget, om årets skovtur nu kan afholdes.

 

Overlæreren skønnede, at det nok kunne gå an, hvis de ventede lidt.

 

En tre-fire ugers tid, hva? … mente Kæmneren.”

 

Ja, naar han er godt raadden! lød det pludselig fra Knagsted.

 

Det gav et chok i Brødrene, og Overlæreren vendte sig brat om mod tolderen. - Du burde skamme dig, sagde han.” (86)

 

Knagsted er provokatøren i Gammelkøbing. Hans udfald giver anledning til herlig forargelse og sladder. Som da han over for kæmnerens frue afslører, at han har illegitime tvillinger i Ebeltoft. “Men det er et Par brillante Unger! Jeg tror sgu, at alle Børn burde være uægte. Man lægger ligefrem mere Energi i!”

 

Men den morbide spøg på kirkegården bliver altså for meget. Der er grænser for humoren i Gammelkøbing.

 

Moralen er grundet på gensidig kontrol, og

da Knagsted til sidst får mulighed for det, forlader han Gammelkøbing og rejser til København og derfra videre ud i verden. Hans færd kan følges i romanerne Knagsted, 1902, og Pastor Sørensen & Co., 1913.

 

Litteraturhistorikeren F.J. Billeskov Jansen tilbyder ræsonnerede referater i Gustav Wied. Den mangfoldige digter, 1997:105ff. Og i en selvstændig artikel har samme Billeskov gjort det usædvanlige at biografere Knagsted som “et fiktivt menneske” (Læsefrugter, 1995:198ff.).

 

Bo Hakon Jørgensen ser Knagsted som forfatterens forlængede arm: “Han gennemskuer al idyllen og siger folk sandheder op i deres åbne ansigter, især op i overlærer Clausens pædagogisk, skønmalende ansigt” (Kristeligt Dagblad 17.4.2012).

 

Den sidste sætning i citatet peger på muligheden af at betragte Knagsted og Clausen som komplementære figurer i et humoristisk værk, jf. Høffdings teori om Den store Humor, som kan rumme livets modsætninger.

 

 

Humor-Katalog

 

Livsens Ondskab er et hovedværk inden for dansk humor.  Foruden de allerede nævnte virkemidler indeholder den:

 

Overdrivelser, f.eks:

“Den ældste Hane, som nogensinde har levet i Kristenheden” (23)

“Heilbunth, et Underværk af Kød” (53)

 

Originale ord, f.eks :

“lattervridninger” (11)

“grinemaskiner” (11)

“lækriteter” (for lækkerier) (10)

statspensioneretoverbarnenumseømhedsfabrikant” (overlærer) (125)

 

Gennemførte sproglige særheder, f.eks.:

“man” for ”jeg”

 - Man forstaar Dem ikke …

Thomsen brugte aldrig Ordet: jeg.

 (15)

 

 Rettelser af “sprogfejl”, f.eks.:

Thomsen retter moderens “vaaren” til “været”

“Han har altsaa vaaren hos dig igen, Manuel …

- Det hedder været, Mo’r Karen” (26)

 

Udtalefejl påpeges af forfatteren:

Han retter “kimi” til “kemi” på side 52

 

Gentagelser, som bliver til bevingede ord:

Vendingen “Nu be’r jeg Dem, fru Heilbunth (s. 51) bruges så ofte at den er blevet et bevinget ord. Vendingen er udtryk for forbavselse, forargelse m.v.

 

 

Forrygende Herman Bang-parodi

 

Hen mod slutningen af Wieds fremvisning af humorens variationer får læseren en overrumplende ekstra gave i form af en parodi på en Herman Bang-optræden.

 

Ved aftenunderholdningen før det årlige bal i Borgerklubben har man “nemlig omsider formaaet den berømte Forfatter og Deklamator Henri de Madsen (en kær Elev af en endnu berømtere Forfatter og Deklamator, der havde “dannet Skole”) til at gæste Klubben.”

 

Før han går på scenen har Henri de Madsen fået en morfinindsprøjtning på en chaiselongue i “Kunstnerværelset”. Stående på scenen stirrer han med et “uudgrundeligt Blik” frem over publikum. “Det ene Ben havde han kastet over det andet, saaledes, at man saa de rosetprydede Laksko og de røde Silkestrømper”.

 

“- Mine Damer og Herrer! Jeg har den Ære at sige for Dem mit rimfri Digt Fugleedderkoppen.”

 

Og så begynder han at deklamere en tekst, der er så fuld af abstrakt patos, at ingen begriber et kuk, men det gør ikke noget, for det er måden, han deklamerer på, der er det afgørende:

 

Han deklamerede ikke alene med Munden, men med Øjnene, med Ørerne, med Arme, Ben og Tommestok!

 

Tommestokken er sådan en, som murere og tømrere bruger. Selv anvender Henri de Madsen målestokken som en rekvisit, hvormed han kan måle bordpladens omfang.

 

“Ikke et Sekund var hans Person rolig.”

 

“Publikum sad aandeløst af Betagelse”.

 

“… da han havde endt, saaledes, sit Digt, med et Skrig, et Nødraab, henstrakt, som en Død, under Bordet; da laa ogsaa Gammelkøbing for Henri de Madsens Fødder.”

 

Seancen, som her kun er gengivet i stærkt sammentrængt form, er som et revynummer med det ekstra raffinement, at ikke alene den krukkede solist bliver latterliggjort, men også det naive publikum.

 

 

Modtagelsen - satiriker eller humorist?

 

Livsens Ondskab blev vel modtaget. Der var dog nuanceforskelle i vurderingen:

 

C.E. (C.E. Jensen) karakteriserede i Social-Demokraten, 30.11.99, romanen som “en Skitsemappe bugnende fuld af brogede Købstads-Karikaturer og humoristiske Episoder.” Man mærker et vist forbehold: “Skitse”, “brogede”, Episoder”.

Men holdt op mod det, man kalder “almanaklitteraturen” er Wied mere realistisk:

 

“Satyren hos Gustav Wied er en fornøjelig modsætning til den “hyggelige” Jule-Engel, under hvis opbyggelige Vinger danske Forfattere plejer at skrive deres underholdende Købstads-Fortællinger med lutter brave og rare Mennesker til Publikums Opbyggelse.”

 

Social-Demokratens kritiker spørger om tiden ikke er inde til at forfatteren “retter sit satiriske Skyts højere opad, mod dem, der gør større Fortræd.”

 

E.B. (Edvard Brandes), i: Politiken, 3.12.1899 fandt bag Gustav Wieds spot “en klog og god Foragt for Samfundets Hykleri”, og “mange Afsnit, der betager ved deres stortseende Vid.” ”Hvor Wied derimod lader den spotfri Komik raade, dér bliver Underholdningen ogsaa god, men lidt for letkøbt.”

 

Edvard Brandes så helst humor med et element af spot, men han er alligevel glad for Livsens Ondskab: “rundt i denne lidt usammenhængende bog findes der de dejligste Iagttagelser af menneskelig Skrøbelighed, og man hører en vild og hoverende Latter gennem de rolige ord.”

 

Mest på bølgelængde med Wied var

S.M. (Sophus Michaëlis), i: København, 4.12.1899:

 

“Den, der griber til Wieds nye Bog i Haab om igen at faa sit Mellemgulv rystet af Forfatterens velkendte Humor, bliver ikke skuffet. Den virker paa Sindet som en højtforfriskende Latterudskylning. Selv i Enrum vil Læseren le højt…”

 

Man kan indvende, at Wied har ikke fornyet sig nok, men:

”Bogens hele tindrende og drilske Skalkagtighed gør den til en uafbrudt Nydelse.

 

Hvad gør det, at Forf. ofte nøjes med Karikatur i Stedet for Karakteristik - Wied er jo en Humorist, som dansk litteratur ikke for nogen Pris kunde undvære.”

 

 

P.S. om at samle på kommaer

 

Jeg lovede at vende tilbage til kommaerne i bogens motto. Det viser sig at være Knagsted, der samler på kommaer. I en samtale med overlærer Clausen (s. 105) forklarer han, at han tæller kommaer op og fører regnskab med dem, når han læser en bog.

 

”Jamen, så synes jeg ikke, at du rigtig kan nyde bogens indhold,” stammer overlæreren.

 

”Nej, vel så,” nikker Knagsted. ”- men det har jo ikke noget at sige, når jeg bare får mange gode kommaer!”

 

Ved en senere lejlighed (s. 157) spørger overlæreren igen, om Clausen virkelig samler på kommaer. Denne trækker en lommebog frem, hvor han har noteret 27.335 kommaer i Johannes Ewalds Fiskerne. De er optalt to gange, både forfra og bagfra. “Holberg gi’r over seks Millioner, du!”. Overlæreren måber, men da Knagsted var gået, havde han fået “en aldeles uimodstaaelig Lyst til at se efter, hvor mange Udraabstegn der var i Shakespeares Richard den Tredje …”.

 

Knagsteds pointe er, at samlerlidenskab findes, og at det ikke er mere rationelt at samle på piber, som overlæreren gør, end at samle på kommaer. Knagsted går et skridt videre og siger: “Alle Samlere stjæler”.

Undtagen kommasamlere?

 

Og hvordan kan man se på et komma, om det er godt?

 

 

Litteratur

 

Henning Fonsmark (red.): Hvem skrev hvad? Nordisk litteratur før 1914; Politikens forlag, 1954; 1975

 

F.J. Billeskov Jansen: Læsefrugter, Munksgaard, 1995

 

F.J. Billeskov Jansen: Gustav Wied. Den mangfoldige digter, Spektrum, 1997

 

Bo Hakon Jørgensen: “Det skærende grin gør godt i litteraturhistorien”, i: Kristeligt Dagblad, 17.4.2012

 

Lotte Thrane: “Livsens Ondskab. Billeder fra Gammelkøbing”, i: John Chr. Jørgensen (red.): Dansk forfatterleksikon. Værker, Rosinante, 2001:182

 

Gustav Wied: Livsens Ondskab. Billeder fra Gammelkøbing, 1899. Udgivet med efterskrift af Tom Kristensen, Gyldendal, 1965; 1979

 

 

©John Chr. Jørgensen