Først lagt op 17-10-2022; senest opdateret 17-10-2022 16:50

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Vejen til Korsbæk. 1

“Ur-Matador” 1

Matador-allé. 1

Humoren i Matador 1

Humoren i Volmer 1

Humor som begrænsning. 1

Skandaler og lort 1

Litteratur 1

 

 

I et tilbageblik på livet med Matador skriver Lise Nørgaard:

 

Jeg kan ikke komme bort fra, at jeg er opvokset i det provinsielle borgerskab, som jeg plejer at sige: Født Jensen, Roskilde, og det er fra denne forhøjning, jeg har skabt mig et overblik over, hvordan det gik til, også hos de mindre privilegerede, hvordan synder og dyder var ligeligt fordelt inden for den navnlig i sin tid gældende hakkeorden med dens snobberi, sladder, havesyge, begrænsninger og ikke mindst groteske tilstande, der ind imellem lader sig udmønte i den rene komik. Chaplin havde ret, når han hævdede, at livet på nært hold kan være en tragedie, men at det, anskuet på afstand, mere ligner en komedie. (Nørgaard, 2003:11f.)

 

Interessant ved både sit indhold og sin form peger citatet på noget vigtigt ved Lise Nørgaards hele anskuelsesmåde, hendes “overblik” fra en “forhøjning”, hendes skarpe distinktioner og sikre domme og hendes blik for, hvordan groteske tilstande slår om i komik, når man ser dem på afstand.

 

Hvor de fleste andre journalister og forfattere, går så tæt på, som de kan, for at finde den karakteristiske detalje, så rykker Lise Nørgaard tilbage for at få perspektiv på fænomenet og blotlægge mønsteret.

 

Alt, hvad hun gør, synes at ske med fuld bevidsthed, og hendes ræsonnementer er holdt i en klassisk dannet prosa med lange sætninger i flere lag og med led pakket ind i hinanden (“ligeligt fordelt inden for den navnlig i sin tid gældende hakkeorden”). Hun er sin egen velformulerede fortolker, men åbner sig villigt for kritik, idet hun definerer sine grænser så tydeligt.

 

 - Ja, siger hun i citatet ovenfor, det er rigtigt, at jeg ser samfundet gennem en provinsoverklassepiges briller, men det betyder netop, at jeg ser samfundets hakkeorden tydeligt.

 

Humoren er en integreret del af hendes skrivemetode. Perspektivforskydningen er et kendt kunstgreb til fremkaldelse af smil og latter. Blandt metodens andre danske praktikere er H.C. Andersen, som kunne se det kriblende og krablende liv i en vanddråbe.

 

 

Vejen til Korsbæk

 

Lise Nørgaard (f. 1917) havde en glimrende karriere bag sig som journalist på først Roskilde Dagblad og siden Politiken, da hun i 1959 debuterede som forfatter af humoristiske bøger.

 

Man kan sige, at hun kom med på et afbud, da et nystartet forlag, Spectator, bad Politikens trafikmedarbejder, Jørgen Sandvad, skrive en vejledningsbog henvendt til kvinder om at tage kørekort. Det havde han ikke lyst til, men han kunne henvise til sin kollega Lise Nørgaard, som var i besiddelse af både et kørekort og en vittig pen. Hun havde i årevis forgæves forsøgt at afsætte noveller og børnebøger til diverse blade og forlag, så hun slog til nu, da lejlighed bød sig.

 

Resultatet, Med mor bag rattet, blev en perlerække af komiske situationer, som hurtigt blev omsat til en film med Helle Virkner og Holger Juul Hansen i hovedrollerne. Vejen til Korsbæk lå klar. Lise Nørgaard havde bevist, at hun kunne tænke i billeder og situationer.

 

 

“Ur-Matador”

 

Ligesom der findes en ældre, oprindelig version af Goethes Faust, der kaldes “Ur-Faust”, således er der en “Ur-Matador” bag Lise Nørgaards Matador.

 

Matador (1978-81) er, som de fleste vil vide, en tv-serie i 24 afsnit instrueret af Erik Balling efter idé af Lise Nørgaard, som også står som hovedforfatter.

 

Matador udspiller sig i Korsbæk, en frit opfunden sjællandsk provinsby, som efter navnet kan være en krydsning af Korsør og Holbæk. En del af inspirationen hidrører fra Roskilde, hvor Lise Nørgaard er vokset op. Men det opfundne navn Korsbæk giver mere spillerum for fantasien. Under alle omstændigheder vil det være omsonst at gå rundt og lede efter Korsbæks butikker i Roskilde.

 

Normalt ville en sådan tv-serie have et forlæg i forfatterens nedskrevne erindringer eller en roman. Men Lise Nørgaards erindringsbøger Kun en pige (1992) og De sendte en dame (1993) blev skrevet og udgivet efter Matador.

 

Men en roman som forlæg? På sin vis ja. Lise Nørgaard havde ideen til en slægtsroman i hovedet. Den skulle handle om to familier i en mindre provinsby. En gammel familie og en nytilkommen. Efterhånden skulle de blive viklet ind i hinanden med de problemer, det kunne give. Da Erik Balling hørte om ideen, foreslog han, at de sprang romanen over og gik direkte til tv-produktionen. Og sådan blev det.

 

Lise Nørgaard havde allerede i 1970 udsendt humoristbogen Volmer. Portræt af en samfundsstøtte.

 

Den handler om barne- og ungdomsliv i en provinsby af en overskuelig størrelse. Stoffet er ordnet efter begivenheder, hvori titelpersonen spiller en rolle: skovturen, fødselsdagen osv.,

 

Fortælleren er Lykke, datter af en sagfører, som regnes til byens øverste lag, selv om slægtsancienniteten ikke er helt i orden.

 

Lykke og hendes lillesøster Agnete er store beundrere af Volmer, ostegrossererens søn, som gør alt det, man ikke må. De to velopdragne piger drømmer om, at Volmer skal komme og udfri dem af det pænhedens fængsel, de føler sig indespærrede i.

 

Deres drøm går i opfyldelse: Volmer involverer dem i sine skarnsstreger. Der er tydelige indslag af Astrid Lindgren og børnebog i Volmer.

 

Volmer får efter besættelse en dom for at have hjulpet driftige borgere med at skjule penge, som de har tjent på at arbejde for tyskerne - men han vender tilbage som samfundsstøtte. Der er visse træk af Mads Andersen Skjern i ham.

 

 

Matador-allé

 

Volmer fører os igennem en allé af personer, som senere udvikles i Matador.

 

Der er moderens ugifte søster, Agathe, der har den daglige kommando i huset. Hun fører et vist frisprog og forstår børnene, også når de imiterer og parodierer de voksne (48ff, 51, 104). Det er grundridset til “Skyggetanten”, Mauds søster Elisabeth i Matador.

Søstrene er kontraster, og kontrastvirkning kan bruges i humor.

 

Et ægtepar med kontrast-effekt er Anders Jensen og hans kone, som i Matador hedder Lauritz og Agnes Jensen. Mens han “forberedte revolutionen”, påtog hans kone sig “lugning, vask og strygning, stopning og lapning” (123). Opremsning af uegale størrelser er karakteristisk for Lise Nørgaards humoristiske stil.

 

Agnes Jensen spejles også i en anden konstellation i Volmer: Stuepigen Jenny tager børnene med hen på Torvecafeen, hvor hun sidder og krammer tjeneren.t

Men det får en brat ende, da restauratricen bliver enke og gifter sig med tjeneren (40). Sådan for-spejles historien om tjener Boldt.

 

Af enkeltpersoner i Volmer, der springer ud kom komediefigurer i Matador, kan nævnes den klagende enkefru Wiebe, der føler sig efterstræbt af mænd, selv provst Mejer (61f). Forestillinger som i Matador næres af Misse Møhge.

 

I Volmer optræder en Frøken Fernando Møhge, fjerde generation af korn- og foderstoffirmaet (58). Figuren dramatiseres med hørerør og jernvilje som fru Fernando Møhge i Matador.

 

Endelig et eksempel på en situation, der gentages:

Børnene leger under provstinde Mejers spisebord. Volmer binder to af damernes ben sammen med hårbånd, han låner af pigerne (13ff). I Matador er det bare Ulrik Varnæs, der iscenesætter løjerne.

 

 

Humoren i Matador

 

Volmer er ikke manuskriptet til Matador. Det er et idé- og personkatalog, som Lise Nørgaard selv havde udarbejdet og som hun og hendes medarbejdere og Erik Balling kunne trække på, da de lavede tv-serien.

 

Den væsentligste forskel på Volmer og Matador er, at Volmer er statisk, mens Matador er dynamisk. Med dramatiseringen sætter man gang i handlingen: Den nytilkomne familie begynder at true den etablerede families position. Familieoverhovederne modarbejder kærlighed på tværs af hovedgaden. Dynamikken styrer i retning af tragedien. Sønnen fra den nye familie må ikke få datteren i den gamle og vise versa, Det komiske vil typisk være knyttet til perifere personer, i Matador f.eks. kokkepigen Laura, som ikke vil have noget at gøre med “dem” derovre på den modsatte side af gaden. Hendes gentagne klager over børnenes omgang med “dem” eksemplificerer overdrivelsen som humoristisk virkemiddel.

 

Humoren i Matador er især knyttet til karaktererne, som næsten alle har særegne træk, der er med til at bestemme deres handlinger. Når personerne ikke forstår det spil, de er ofre for, ler publikum.

 

 

Humoren i Volmer

 

I den skrevne tekst formidles humoren i første omgang af stilen. Se her f.eks. hvordan hovedpersonen og fortælleren i Volmer imiterer og karikerer de regler, hun har fået indprentet:

 

Pæne børn taler kun, når de bliver spurgt - og aldrig med mad i munden. Pæne børn har altid rene negle og lige skilning, de går altid med strømper og leger ikke på byggepladser eller offentlig gade og vej.

 

Og sådan fortsætter hun linje efter linje med det formål at udstille absurditeten i regelsættet og vise, hvor let man kunne falde udenfor og ende i kategorien “gadebørn” nede på bunden af byens sociale hakkeorden.

 

Ud over at være et forstudie til Matador er Volmer en værktøjskasse med redskaber til fremkaldelse af smil og latter: distancering, perspektivforskydning, modstilling, pointering, parodi, overdrivelse, satire, ironi og galgenhumor. Nørgaard er en belæst humorist. Blandt hendes egne favoritter inden for den humoristiske litteratur Evelyn Waugh, Hans Scherfig, Leif Panduro og Benny Andersen (jf. Nørgaard, 1986).

Hendes lillebybilleder bærer mindelser om dem, man finder i Panduros Av, min guldtand. Begge forfattere er interesserede i de sociale roller. Panduro skildrer dem i en let, springende tone, mens Lise Nørgaard går i dybden og borer sig fast. Mens Panduros forbilleder skal søges i amerikansk litteratur, hælder Nørgaard til Thomas Mann og det tyske.

 

 

Humor som begrænsning

 

For Lise Nørgaard er humoren en krævende gave. Hun kan ikke komme af med den: “Humoren er min litterære skæbne, men også min begrænsning. Jeg kan ikke lukke op for mit frådende indre”, har hun sagt (Jørgensen, 2014:168). Hun garderer sig med ironi (“frådende”), men det er rigtigt set, at det er en svaghed ved forfatterskabet, at hun aldrig sætter sig selv på spil.

 

Hun er fanget på distancen, stående på sin forhøjning i Korsbæk.

 

Forud for hendes humoristiske forfatterskab, der omfatter en håndfuld bøger, hvoraf ingen kommer i nærheden af Volmer, lå tre årtiers uforfærdet holdningsjournalistik med basis i ligestillingstanken. Hun var kendt og kontroversiel, før hun fik succes som forfatter af humoristiske bøger og Matador.

 

 

Skandaler og lort

 

Som journalist skabte hun skandale, da hun dækkede   kong Konstantins og prinsesse Anne-Maries bryllup i Athen i 1964. I sin reportage skrev hun, at adskillige af det store internationale selskabs damer stak et monogramprydet glas eller to ned tasken til erindring om denne aften. Det syntes hendes chefredaktør ikke var sjovt. Fra en læser modtog hun et brev fyldt med lort. Hun overvejede for en stund at opgive journalistikken (“Kære gæster i rosenbedet”, Politiken 14.9.1964, optrykt i Jørgensen, 2013:57ff og behandlet i Jørgensen, 2014:108ff).

 

Hvis man tror, at hendes karriere som humorist, har været en dans på roser, tager man fejl.

 

Ved udgivelsen af Volmer, modtog Lise Nørgaard igen fækalier, denne gang pakket ind i kultiverede ord. Afsenderen var Jens Kistrup i Berlingske Tidende (17.10.1970). Kistrup sammenlignede Volmer med Johan Borgens “Lillelord”: “Den norske Lillelord er blevet til en dansk lille - nå, der er ord, man ikke siger i pænt selskab. Og om det pæne selskab ved Lise Nørgaard alt, hvad man bør vide.” Kistrup mente, at “den kvikke Lise Nørgaard kom kunstnerisk til kort.” Volmer fik ellers imødekommende anmeldelser, men Kistrups nedladende tone generede Lise Nørgaard (Jørgensen, 2014:145).

 

En yngre toneangivende mandlig kritiker, Claes Kastholm Hansen, vendte tommelfingrene nedad, da Matador første gang løb hen over tv-skærmen. I sin anmeldelse i Politiken ankede han over “Lise Nørgaards friskfyragtige spejderkomik i replikken”.

 

Kritikerens tone var nådesløs og kommanderende.

“Jeg giver ikke fem flade øre for hele skaberadset”, erklærede han. “Afliv dog det syge fruentimmer. Hun er trivielt tænkt”, hed det om fru Fernando Møhge.

 

“Jeg synes, at Matador er en rigtig lummer omgang, og nej hvor den i al sin tandløshed passer til disse krisetider”, konkluderede Kastholm (“Lummer folkekomedie”, Politiken 18.11.1979).

 

 

Litteratur:

 

Af Lise Nørgaard:

 

Med mor bag rattet, Spectator, 1959

 

Sorte syvlinger, Spectator, 1961

 

Jo mere vi mere vi er sammen, Rhodos, 1966

 

Volmer. Portræt af en samfundsstøtte, Gyldendal, 1970

 

Julen er hjerternes fest, Gyldendal, 1978

 

En hund i huset, Lindhardt og Ringhof, 1980

 

Stjernevej, Gyldendal, 1981

 

s.m. Karen Smith: Mig og farmor, Husets Forlag, 1984

 

red. I ramme spøg, et udvalg af Lise Nørgaards yndlingshumor, Fiskers Forlag, 1986

 

red. Jeg gik mig over sø og land, Fiskers Forlag, 1988

 

s.m. Erik Balling: Historien om Matador, DR, 1989

 

Kun en pige, Gyldendal, 1992

 

De sendte en dame, Gyldendal, 1993

 

Et liv med Matador, DR, 2003

 

Erindringer. Kun en pige. De sendte en dame, Gyldendal, 2012

 

 

Af John Chr. Jørgensen:

 

red.: De tålte mosten. 39 kvindelige journalister, Ajour, 2013

 

Journalist af karsken bælg. En bog om Lise Nørgaards journalistik, Gyldendal, 2014

 

 

©John Chr. Jørgensen