Først lagt op 15-11-2022; senest opdateret 16-11-2022 11:12

Serien Humor i Danmark

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Carl Møllers humoristlegat 1

Knud H. Thomsen: Ned med grædekonerne! 1

Willy Breinholst: Grin dig sund! 1

Litteratur 1

 

 

En forfatter vil altid sætte pris på at blive anerkendt for sin humor. Samme forfatter kan meget vel tænkes at stille sig skeptisk over for at blive udnævnt til humorist.

 

Hvorfor det kan være problematisk at blive kaldt humorist, forklarer de store ordbøger ikke. Ifølge Ordbog over Det Danske Sprog (ODS) er en humorist “en forfatter, der i fremtrædende grad er i besiddelse af humor”. Det lyder jo som et uomtvisteligt gode. Den Danske Ordbog (DDO) har en mere teknisk definition: “Forfatter, der bruger humoren som udtryksmiddel”. Det kan der næppe heller ligge noget nedsættende i.

 

Sådan som ordet “humorist” faktisk fungerer, er der brug for en helt tredje definition: En humorist er en forfatter, der sætter det at underholde og more som sit vigtigste mål.

 

I kunstens verden anses morskab for et beskedent mål. Det er finere at eksperimentere eller søge erkendelse. Se f.eks. implikationerne i denne passage fra en nekrolog indfanget af sprogbasen korpus.dk: “Selv kæmpede Soya hele livet for at opnå anerkendelse som seriøs forfatter. Han nægtede at tilpasse sig etiketten som den letbenede humorist som nogle gerne ville påklistre ham.” Den underliggende negative definition synes at være: En humorist er en useriøs forfatter, der skriver i faste skabeloner.

 

 

Carl Møllers humoristlegat

 

Meget få danske forfattere har kaldt sig “humorister”. En af dem er Carl Møller (1844-1898), en excentrisk ungkarl, der havde arvet en formue efter sin far, som var klædehandler.

 

Med sylespids pen noterer Vilhelm Andersen i sin litteraturhistorie, at Møller efterlod sig “et langstrakt humoristisk forfatterskab”.  Det bestod af studenterviser, skuespil, romaner og noveller. Bortset fra nogle familiehistoriske fortællinger om “Mørupperne” er alt sammen glemt.

 

Hvad Carl Møller huskes for, er, at han endte sit forfatterskab med det ”humoristiske Indfald” at oprette et legat til ”til en fortrinsvis humoristisk Forfatter, under 30 Aar” (Vilhelm Andersen, 1925:298).

 

Carl Møllers humoristlegat skulle ifølge fundatsen uddeles hvert år. Frekvensen blev hurtigt et problem. Tom Kristensen skriver i 1953 “Det er en offentlig hemmelighed, at bestyrelsen for humoristlegatet hvert aar vaander sig i store kvaler, naar den skal finde en nogenlunde værdig kandidat.” (Kristensen, 1953; 1965:5).

 

En humoristisk succesforfatters hævn over unge alvorsmænd og -kvinder? Næh, Møller havde ikke let ved at få sine bøger udgivet, og den fædrene formue, som han havde beskyttet og plejet med nidkærhed, havde han egentlig tiltænkt “Skuespillerforeningen”. Men han ændrede testamentet, da foreningen ikke ville støtte ham i en sag om gratis fribilletter til en teaterpremiere! (Muusmann, 1939:176ff). Så meget for Carl Møllers humoristiske sindelag.

 

 

Knud H. Thomsen: Ned med grædekonerne!

 

Små hundrede år senere sad Knud Henning Pichard Thomsen (1921-90) som vicestadsbibliotekar i Næstved og ærgrede sig over alle de triste problemromaner, biblioteket indkøbte, fordi tidens litteratur nu engang så sådan ud. “Hvis ingen andre gider at skrive en skæg historie, så gør jeg det sgu selv,” tænkte han (i følge et interview til “Politiken”, 22.6.1981) og satsede sine pensionist-år på den glade fortællekunst.

 

Han var ikke nogen novice. Han debuterede som lyriker “Vild Hvede” i 1940’erne og udgav i 1950’erne en håndfuld drengebøger under navnet Kasper Grønning. Men han brød først igennem, da han i sit otium udsendte 13 underholdningsromaner, fra Klokken i Makedonien i 1981 til Brødrene på Yarlech Castle i 1990. De fremmede miljøer gav ham en vis fortællemæssig frihed. På hans program stod latter og optimisme. Med Klokken i Makedonien håbede han at have leveret “det længe ventede modstykke til, hvad grædekonerne fylder dansk litteratur med i dag” (Politiken, 22.6.1982).

 

 

Willy Breinholst: Grin dig sund!

 

At få folk til at le har været et ædelt mål i dansk litteratur siden Holberg. Forskningen har i nyere tid forsøgt at beskrive, hvad der sker, når vi griner.

 

Humoristen Willy Breinholst (egentlig: Villy Breinholt Hansen) (1918-2009) mener at kunne bekræfte moderne sundhedsforskere i deres teorier om, at man får mavesår af at være sur, og at hidsighed giver forhøjet blodtryk. På lignende vis tror han,  at “dårligt humør og tristhed hos den enkelte bevirker, at man er ekstra disponeret for alvorlige sygdomme” (Erling Andersen: “Grin dig sund”, B.T., 13.2.1995).

 

Litteraturkritikerne har et tvetydigt forhold til Breinholsts forfatterskab. De er mere imponerede af omfanget end af kvaliteten. Willy Breinholsts forfatterskab udgør med sine 133 titler på bibliografi en “fabrik for humor”, skriver Jens Kistrup, som dog tilføjer, at “uden et evigt ynglende overskud et sted i sindet kan den professionelle humorist lige så godt indstille sin virksomhed. Samlebånd eller ej. Det overskud har Willy Breinholst.” (Berlingske Tidende, 26.6.98).

 

Sådan vurderes han op og ned. Man kan spørge, hvorfor produktionstallet 133 skal bruges imod ham, når Rifbjerg kan slippe af sted med 254 titler uden at blive omtalt som en fabrik. Svaret er, at Rifbjerg fornyede sproget og udfoldede sig i en række forskellige genrer, mens Breinholst skrev i en og samme polerede stil og genbrugte en salgbar formel, så snart han havde fundet den. Hans korte tekster kaldet minut- eller sekundnoveller er ofte selvironiske situationer om kønsroller. Bogtitlerne taler deres eget sprog: “Herren i huset”, “Min kones mand”, “Kunsten at være to”.

 

Breinholst opfattede sig som en forretningsmand, der producerede litteratur og havde succes med det.

 

Stillet over for spørgsmålet om kvalitet, svarede han med henvisning til udbredelse. “Hvordan har du det med ikke at være anerkendt af det finere litterære selskab?” bliver han spurgt i et af de sjældne interview, han har stillet op til. “Er det noget, man skal se op til eller ned på? Jeg spekulerer sgu ikke på det. Det er jo rystende ligegyldigt. Jeg udkommer i over hundrede lande”, svarer han. Tonen antyder forklaringen på, at han nødig gav interviews: Han bliver hele tiden tvunget til at gå i forsvarsposition over for journalister, som stikker den negative definition af humoristen op i snuden på ham.

 

Hvad er din kommentar til folk, der mener, at det, du skriver, er den rene damebladshumor? “Er det sådan noget som Jane Aamund skriver i nogle af ugebladene? Jeg har ikke læst noget af det. Men er damebladshumor ringere end dagbladshumor?”

 

“Du skriver meget om din kone Mariane?” “Jeg har gennem årene “misbrugt” ikke bare min kone, men også børn og børnebørn og hund og kat og kanariefugl. Jeg genbruger en masse af det, jeg har skrevet i mine over totusinde noveller. Min humor er jo eviggyldig. Jeg kan finde en situation at skrive om bare ved at gå ned på hjørnet i fem minutter.” (20.4.1999, Berlingske Tidende. Interview ved Jens Rebensdorff).

 

 

Litteratur

 

Erling Andersen: “Grin dig sund”, B.T., 13.2.1995

 

Vilhelm Andersen: Illustreret dansk Litteraturhistorie, 4, Gyldendal, 1925

 

Willy Breinholst: Interview ved Jens Rebensdorff, Berlingske Tidende, 24.4.1999

 

Jens Kistrup: “De mange små sjove”, Berlingske

 Tidende, 26.6.1998

 

Tom Kristensen: “Forord” til Humor fra Danmark. 32 forfattere fortæller. Redigeret af Mogens Knudsen og

Orla Lundbo. Carit Andersens Forlag, 1953; 2. udg. 1965

 

Carl Muusmann: Halvfemsernes glade København. Erindringer og Oplevelser, Forlaget Danmark, 1939

 

Hugo Truelsen: “Der er for få gale mennesker i Danmark”. Interview med Knud H. Thomsen. Politiken, 22.6.1981

 

 

©John Chr. Jørgensen