Først lagt op 12-12-2022; senest opdateret 12-12-2022 16:12

Serien Humor i Danmark

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Humorist med sen debut 1

Kreative forældre. 1

“Kruddi” og den falske solidaritet 1

Thummelumsen. 1

Årets pinsefisk. 1

Døj a drok. 1

Debutantpris og absolut gehør 1

Litteratur 1

 

 

Humorist med sen debut

 

Forfattere med talent for humoristisk fremstilling debuterer ofte sent i livet. Willy Breinholst havde uddannet sig til bedemand og korrespondent, før han slog gækken løs i ugebladene. Jane Aamund arbejdede med information og reklame, før hun blev underholdningsforfatter. Knud H. Thomsen havde som bibliotekar klassificeret andre forfatteres bøger, før han selv sprang ud som forfatter. To af efterkrigstidens mandlige humorister, Finn Søeborg og Benjamin Jacobsen, havde en fortid i Boligministeriet.

 

Et halvt hundrede år senere sad Maria Grønlykke (f. 1957) i en sikker stilling som jurist i Energi- og Miljøministeriet. De problemer, hun tog sig af, handlede om energiplanlægning og elforsyning. Det var altså ikke støvede og irrelevante sager.  Men hun var ikke begejstret for sagsbehandlingen og mødekulturen. En ny chef puffede hende uforvarende ud i friheden. Han indskærpede over for hende, at ministeriet ikke havde indført flextid. To timer senere lå Maria Grønlykkes opsigelse på hans bord (jf. Thorsen 2003).

 

 

Hun havde altid godt kunne lide at skrive, og da hun var engageret i samfunds- og kulturudviklingen, kunne hun nu freelance til dagblade og fagblade samtidig med, at hun gjorde nogle fortællinger klar til udgivelse. Bestemte oplevelser fra en usædvanlig opvækst pressede sig på.

 

 

Kreative forældre

 

Maria Grønlykke er født i København, men hun voksede op på landet. Forældrene drev virksomhed, først skumgummifabrik flere steder på Sjælland (Tåstrup, Frederikssund, Hornsherred). Derefter kro (Falsled) og fødevarevirksomhed (Løgismose) på Fyn.  De lavede også filmkunst (Balladen om Carl-Henning). Maria Grønlykke har berettet om de alsidigt kreative forældre i bogen Lene og Sven Grønlykke. Et dobbeltportræt (2010).

 

 

“Kruddi” og den falske solidaritet

 

I skolen adskilte Maria Grønlykke sig fra de andre elever ved at være tilflytter. Men det var hende, der så på dem som fremmede. De bar mærkelige øgenavne og talte fynsk. “Kruddi” var navnet på ham, der kunne “fise et helt klasseværelse op.”

 

Skolegangen tilhørte en anden tid og en anden kultur, bl.a. fordi det stiltiende tillodes lærerne at slå børnene. Hvad Grønlykke mener om vold som pædagogisk metode, udtrykker hun gennem den ”falske solidaritet” som kendes fra Hans Scherfig, en form for ironi, hvor man med overdreven iver tilslutter sig et vanvittigt synspunkt:

 

De mest forløbne af lærerne havde før det blev forbudt fået udviklet masser af nyskabende og effektive metoder, faktisk ligefrem energibesparende foranstaltninger, og de har vel ment at det ville være det rene spild hvis dette enorme udviklingsarbejde skulle gå tabt for eftertiden.

 

En af de avancerede pædagogiske metoder, som beskrives, består i at hænge de små drenge op i knagerækkerne, så læreren kan fordoble det tempo, hvori han uddeler lussinger ved ligesom i tennis at slå skiftevis forhånd og baghånd.

 

Eleverne var ikke engle. En musiklærerinde, der beskrives som “meget ugift”, nedbryder de systematisk, så hun begynder at græde.

 

 

Thummelumsen

 

Historierne er fortalt med skiftende synsvinkler. Man ved aldrig helt, hvor man har forfatteren. Nogle gange gemmer hun sig bag et kollektivt “vi”. Sjældent træder hun frem som et “jeg”. Måske har vi at gøre med en form for provinsiel blufærdighed: “Hvorfor være en 45-årig debutant?“ spørges hun i interview. Hun svarer i tredje person ligesom Thummelumsen i Livsens Ondskab:

 

Man vil ikke se i øjnene, at man gerne vil skrive. For det er jo sådant noget ophøjet noget. Tænk hvis man kunne få lov til at sidde for sig selv og skrive, og så forvente at andre skulle gide læse det. Det er for blasert (Fyns Stiftstidende, 24.3.2003).

 

 

Årets pinsefisk

 

Det er ikke fortælleren, men historierne, der trænger sig på. Hun skriver fynske hjemstavnshistorier, så det synger.

 

Det er “lisdan en ufordring jæ kat stå imo”, erklærer

Metha, som vil deltage i en konkurrence om at skrive en hyldestsang til rødspætten som årets pinsefisk. Hun har allerede vundet en slogankonkurrence for en vinduespudser: “Er De træt af tåge, så ring straks til Åge”.

 

Hun gør vidunderlige tilløb: “En spætte så jeg gyde/ ne’e i det ko-olde vand”, “Spætten er så rød, mor”, ”Kom, du store spætte/ Lad os spise dig/ Nu skal du på panden/ ned i far og mig …”. 

 

Maria Grønlykke kan ikke bare fynsk. Hun kan svinge rundt med hele det danske sprog og kaste det op i luften. Ned dratter glorværdige fejlskud som denne sætning: “Dem der gik i hjælpeklasse, var dem der på en eller anden måde virkede egnet til det.”

 

 

Døj a drok

 

Man griner sig igennem hendes skrøner om fynske typer. Selv en begravelse tages med højt humør. Palle Sovesofa er “døj a drok”. Nå, skidhul i det. Broderen overtager enken. Grønlykke er selvfølgelig på de utilpassede eksistensers side, og imod bureaukraterne.

 

Hendes hjerte banker for titelnovellens fisketyv, som ryger ud og ind af arresten i Assens, fordi han luner sig lidt i de tomme sommerhuse. Navnet har han fået, fordi han “låner” jollerne og fiskegrejet i de sommerhuse, han skaffer sig adgang til.

 

 

Debutantpris og absolut gehør

 

Grønlykke modtog årets debutantpris for bogen på bogmessen i København.

 

Og hun læste op af Fisketyven for de indsatte i Assens Arresthus.

 

Modtagelsen i pressen vidnede om det store behov for forfattere med godt humør.

 

I Information (2.4.2003) gav Anna Wegener hende denne avancerede stilbestemmelse:

 

Søren Faulis Polle Fiction parret med svenske Mikael Niemis Populærmusik fra Vittula parret med Jan Sonnergaards Radiator. Tilsat et skvæt varm, kæk og sjofel kvindehumor. Så nærmer vi os en karakteristik af Maria Grønlykkes debutbog.

 

I anmelderkorpset var vi nogle, der så en folkelig underholder i hende, en arvtager efter Knud H. Thomsen. Men det viste sig, at hun ikke havde Thomsens evne til at vride nye historier ud fra gammelt skrønemateriale. Hun var afhængig af noget, hun havde oplevet. Til gengæld var hendes adgang til de strømførende lag i sproget så privilegeret, at hun blandt sine beundrere kunne tælle Klaus Rifbjerg.

 

Det blev til endnu en samling fynske hjemstavnshistorier, En lille sang om Stella (2004), med en vittig og kærlig historie om et par piger, som synes, at en homoseksuel dreng skal prøve at røre ved et pænt pigebryst.

 

Derefter fulgte en humoristisk roman om en plattenslager fra samme stofkreds, I morgen skinner solen (2006), og en alvorlig, semi-dokumentarisk roman om en homoseksuel sølvsmed i Assens (Sølvmanden, 2008).

 

Op til hundredåret for indførelsen af valgret til kvinder skrev hun ene kvinde tekster til en antologi med hundrede kvindestemmer: Hundrede års kvindsomhed. Polyfoni (2014). Ideen til et sådant flerstemmigt kor kunne være hentet hos Peer Hultberg (“Byen og verden”). Titlen er en fordrejning af Marques’ “Hundrede års ensomhed”. Den humoristiske udførelse er Maria Grønlykkes egen.

 

Senest har Maria Grønlykke udgivet en biografi i fortællende form om journalisten Ellen Hørup - med den ødselt præcise titel “Godt for sandheden at ikke alle lever af at sælge flæsk.” (jf. Jørgensen, 2019).

 

Som det fremgår af forordet til Ellen Hørup-biografien, kæmper Grønlykke med komposition og form. Nogle af hendes historier fuser ud. Men når det gælder sproget, har hun høj kreativitet og absolut gehør. Hun er humoristen som sprogkunstner.

 

 

Litteratur

 

Maria Grønlykke: Fisketyven. Historier hjemmefra, Gyldendal, 2003

 

Maria Grønlykke: En lille sang om Stella. Andre historier hjemmefra, Gyldendal, 2004

 

Maria Grønlykke: I morgen skinner solen. Roman, 2006

 

Maria Grønlykke: Sølvmanden. Roman, Gyldendal, 2008

 

Maria Grønlykke: Lene og Sven Grønlykke. Et erindringsportræt, Gyldendal, 2012

 

Maria Grønlykke: Hundrede års kvindsomhed. Polyfoni, 2014

 

Maria Grønlykke: Godt for sandheden at ikke alle lever af at sælge flæsk. En biografisk fortælling om Ellen Hørup, Gyldendal, 2019

 

John Chr. Jørgensen: “La vær og piv”. Anmeldelse. Ekstra Bladet, 17.10.2004

 

John Chr. Jørgensen: “Grønlykke og Rünitz om Ellen Hørup”, Dansk sagprosa, 2019

 

Henriette Bacher Lind: “Rørende, men ikke blåøjet”. Anmeldelse. Jyllands-Posten, 18.10.2004

 

Marie Tetzlaff: “Det kan også blive for småt”. Anmeldelse, Politiken, 23.10.2004

 

Lotte Thorsen: “Jomfru Maria”. Interview. Politiken, 6.4.2003

 

Anna Wegener. “Landskab med citronmåne”. Anmeldelse. Information, 2.4.2003

 

Jørgen Aagaard: “Fisketyven udødeliggjort”. Interview, Fyns Stiftstidende, 24.3.2003

 

 

©John Chr. Jørgensen