Først lagt op 22-05-2023; senest opdateret 22-05-2023 20:51

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Ånd og kapital 1

Kierkegaard. 1

Den sidste romantiker 1

Jungleloven. 1

Olav Hergels dødsrige. 1

Løn som fortjent 1

Fejlkonstruktion. 1

Ukritisk modtagelse. 1

Anmeldelser 1

 

 

Pressen er godt romanstof. En ny roman om anmelderi - denne gang på Berlingske - giver anledning til at trække de historiske linjer op. Den nye roman er Jeppe Krogsgaard Christensens De sidste 10 eller 11 dage i Magnus Saxtorphs sælsomme og ulykkelige liv” (2022).

 

Krogsgaard Christensen er født i 1973, uddannet cand.mag. i dansk og forfatter til en håndfuld romaner. Han anmelder bøger i Kristeligt Dagblad. Han var tidligere tilknyttet Berlingske.

 

 

Ånd og kapital

 

Kunstnere og filosoffer har fra Balzacs tid anskuet forholdet mellem litterater og pressen som åndens undergang i mødet med kapitalismen.

 

I “Bristede Illusioner” (1837-39) kommer en håbefuld ung mand fra provinsen ind til Paris for at blive digter. Hans venner i pressen vil hjælpe ham frem. De lærer ham, at alt kan købes for penge, for eksempel gode anmeldelser. Digteren sælger sin sjæl til pressen. Bundrådden og desillusioneret vender han tilbage til provinsen.

 

 

Kierkegaard

 

Samtidig gik Søren Kierkegaard rundt i København og skumlede over journalisterne: “Saa længe Dagspressen bestaaer, er Christendom en umulighed”.

   Kierkegaard syntes, at det var en himmelråbende urimelighed, at et værk, som havde krævet års arbejde af en forfatter, kunne spises af med noget sludder skrevet på halvanden times tid af en journalist. Og som at føje spot til skade fik anmeldelsen langt flere læsere end åndsværket!

 

 

Den sidste romantiker

 

Da journalisten Henrik Cavling i 1894 udgav en roman om journalister med titlen “Fra de dybe Dale”, kunne man have forventet en mere indforstået holdning til pressen som forretning, men det var den gamle historie om romantiske sjæle, der fordærves af magtstræb på redaktionerne. Cavling havde forlæst sig på franske romaner. Fra Maupassants “Bel-Ami” havde han lånt så meget, at han blev beskyldt for plagiat. På den måde leverede han ufrivilligt et bevis på den dårlige moral blandt journalister!

 

 

Jungleloven

 

Begyndende med Herman Bangs “Stuk” (1887) tegnes mere differentierede billeder af kunstens møde med pressen. Det var ikke mere ren ånd over for rå kapitalisme, men et nuanceret samspil. Journalisternes tekster stanses ud i bestemte former, og disse former virker styrende tilbage på journalisternes opmærksomhed. De begynder at opleve verden i avisens genrer.

  

Tom Kristensens “Hærværk” (1930) er dybere nede i materien end nogen anden dansk presse-roman før eller efter 1930. Kristensen behøvede ikke franske forbilleder.  Han havde egne erfaringer om anmelderiets fristelser og fælder. “Hærværk” er noget så sjældent som en original og eksistentiel presse-roman. Anmelderen og litteraturredaktøren Ole Jastrau sætter livet på spil i pressens jungle, hvor man risikerer pludselig at stå med en kniv dirrende i ryggen.

 

De indbyrdes kampe er også temaet i århundredets anden store danske presseroman, Henrik Stangerups “Slangen i brystet” (1969). Det er en intens beretning om en udlandskorrespondent og kulturjournalist, der lider nederlag i Paris.

 

Sløjfen til Balzac er bundet. Idealisterne har fået tryksværte på fingrene og erhvervet en vis forståelse af de praktiske forhold i pressen. Men allerhelst vil de beskæftige sig med deres ideer og digte.

 

Aviserne lod sig ikke omskabe i idealisternes billede. Som konkurrencen på mediemarkedet udviklede sig, skærpedes avisens kommercielle profil.

 

 

Olav Hergels dødsrige

 

Ved indgangen til det 21. århundrede blev situationen ridset op i Olav Hergels roman “Punktum” (2016): Aviserne er på hælene i konkurrencen med tv og internettet om læsernes tid og annoncørernes penge. Romanens hovedperson, en velanskreven feature-journalist ved en stor omnibusavis (Berlingske), bliver til sin egen overraskelse afskediget i en fyringsrunde. Han har ikke været produktiv nok og ikke formået at gøre sig uundværlig. Han takker ja til et tilbud fra en tabloidavis, “journalistikkens dødsrige” (Ekstra Bladet). Her bliver han sat på en opgave, som tager kontrollen fra ham. Til sidst vender han tilbage til Berlingske, nu som freelancer og på prøve. Ansættelsens varighed er bestemt af succesen hos læserne. Ingen kan vide sig sikker.

 

 

Løn som fortjent

 

I den nyeste presseroman, som skal behandles her, er kapitalismen trængt ind i kernen af ansættelsesforholdet.

 

Det er De sidste 10 eller 11 dage i Magnus Saxtorphs sælsomme og ulykkelige liv” (2022) af Jeppe Krogsgaard Christensen.

 

Det er en kriseberetning i komediestil. Den arkaiserende titel signalerer humoristisk distance. Hovedpersonen kvalificerer sig knap nok til betegnelsen “sælsom”. Han er en gråmeleret hanelefant.

 

Magnus Saxtorph, som han hedder, bliver fyret fra sin avis (Berlingske) et par år før folkepensionen. For at skåne sin syge hustru og sin svagelige voksne datter skjuler han sin afskedigelse. Han lader som om han går på arbejde. Hver morgen tager han toget fra Valby til Nørreport og fortsætter til fods ad Købmagergade til Rundetårn, men i stedet for at dreje til venstre ned til Pilestræde drejer han til højre ad Krystalgade og går ind på Hovedbiblioteket, hvor han tilbringer sin arbejdsdag. Han læser først aviser og derefter Proust.

 

Plottet er distraherende urealistisk. Hvordan kan Saxtorphs kone og datter være uvidende om, at han ikke mere skriver i avisen? Når konen efterspørger hans anmeldelse af en ny bog, hun har hørt om i radioen, så skriver han en anmeldelse og klistrer den ind i det bibliotekseksemplar af avisen, som han tager med hjem og læser op af! Vil konen aldrig selv se avisen? Kan hun ikke se lapperierne?

 

Noget andet er, at Saxtorph ikke mere modtager anmeldereksemplarer af de nye bøger, så han er henvist til at skrive en anmeldelse sammen ud fra, hvad de andre anmeldere har skrevet i deres forskellige blade. Ville det ikke være synligt?

 

Saxtorph er ellers ikke skildret som en charlatan. Han blev i sin tid hyret som en særdeles saglig litterat. Han var af den såkaldte nykritiske skole, hvor man satte værket i centrum. Nogle artikler, han havde offentliggjort i tidsskriftet “Kritik”, fik en Berlingske-redaktør til at ringe til ham og tilbyde ham noget, der lignede fuldtidsansættelse. Det er næppe heller noget, der kunne være sket i virkeligheden. Jens Kistrup, bladets faktiske førstemand på litteraturen i Saxtorphs æra, var myreflittig og dækkede bredt - også teatret.

 

Da Saxtorph fik tilbuddet fra Berlingske, sagde han sit gymnasielærerjob op. Så letsindig ville han næppe have været i virkeligheden.

 

 

Fejlkonstruktion

 

Magnus Saxtorph er en alt for passiv og isoleret figur til at være troværdig som Berlingskes litteraturanmelder gennem en menneskealder. Det er romanens grundskavank.

 

Krogsgaard Christensen konstruerer et fortidigt ideal om en saglig kritik for at understrege, hvor dybt avisen er sunket i sin kommercielt motiverede journalistik. Redaktøren kræver, at der skrives på konflikter (i praksis: om sex, fremmede og feminisme). Af anmeldernes domme forventer hun enten lort (under to stjerner) eller lagkage (5-6) stjerner.

 

Kritikken af avisen er vittigt turneret, men den forbliver mestendels på det verbale plan. Den er ikke rigtigt integreret.

 

Af nøglepersonerne får kun Metha Roug (Mette Høeg) pustet lidt liv i sig. Andre nævnes kun i forbifarten: Robert Død (Bent Blüdnikow).

 

Forfatteren flytter fokus fra nøglepersonerne over på alle de julelege, hovedpersonen må opfinde for at dække over sine løgne. Højdepunktet er en illegal overnatning i familiens sommerhus, som Saxtorph har solgt for at skaffe penge til de faste udgifter (Utroligt at konen ikke har opdaget det). Disse afsnit er holdt i en tidstypisk krimistil, som forfatteren fuldt ud behersker. Slutningen er blandet op med vild pastinak a la Umberto Eco.

 

 

Ukritisk modtagelse

 

Anmelderne åd romanen råt. De slubrede den letløbende stil i sig og generedes ikke af den klumpede plotkonstruktion med de mange usandsynligheder.

 

Anmelderne var uenige om, hvem satiren var rettet mod. Var det mod hadsk kritik i Berlingske eller var det mod ronkedorer som Saxtorph?

 

Det rigtige svar er, at satiren i første omgang rammer Berlingskes nye konflikt-linje.

 

Men kritikken undermineres, fordi den formidles af en så problematisk figur som Magnus Saxtorph.

 

 

Jeppe Krogsgaard: ”De sidste 10 eller 11 dage i Magnus Saxtorphs sælsomme og ulykkelige liv.” Forlaget Silkefyret, 151 sider.

Udgivelsesdato: 14.10.2022.

 

 

Anmeldelser

 

Jacob Ørsted: Berlingske

net 16.10.2022

papir 20.10.2022

 

Molly Palsby: EB

net og papir 22.10.2022

 

Lilian Munk Rösing: KD 3.12.2022

 

Maria Guldager Rasmussen: litteratursiden.dk 9.1.2023

 

Bo Heiman: Netmagasinet p.o.v. 21.1.2023

 

Bo Bjørnvig: WeekA 3.2.2023

net 1.2.2023

papir 3.2.2023

 

 

©John Chr. Jørgensen