John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 17-04-2019; enest opdateret 20-04-2019 21:06

 

LSD med Mølleren

 

 

Realisme. Litteratursociologiske essays, 1972, blev til i det frodige klima, der opstod omkring professor Sven Møller Kristensen i slutningen af 1960’erne. Jeg havde fulgt kurser og skrevet speciale hos ham, og han sad i det studienævn, som sendte Sigurd Kværndrup ud til min studiehybel i kartoffelrækkerne for at hyre mig som undervisningsassistent, skønt jeg endnu ikke var færdig med mit eget studium. Man kan ikke sige, at Mølleren (som vi kaldte ham) selv var noget flammende forbillede som underviser, men han var åben over for nye impulser, og han havde evnen til at give plads til andre.

 

Møller Kristensen blev det selvfølgelige midtpunkt, da vi –  en lille flok undervisere og forskere med interesse for litteraturens sociale dimensioner – i 1970 besluttede at gå sammen i noget, vi kaldte Litteratursociologisk Debatgruppe, forkortet LSD. Vi mødtes hjemme hos hinanden og diskuterede emner af fælles interesse. Et af dem var realismen i litteraturen – inspireret dels af litteraturen selv, tidens nyrealisme (Bodelsen, Kampmann, Stangerup), og dels af nymarxistisk realismeteori (Georg Lukács).

 

I dette positive debatmiljø turde jeg springe ud som analytiker og litteraturteoretisk essayist. Hvis jeg selv fandt, at jeg havde bevæget mig højt op i luftlagene, så sørgede  Poul Borum i sin anmeldelse i Ekstra Bladet for at hale mig ned igen: ”En kæk gennemgang af de mange mulige anvendelser af glosen ”realisme” i litteraturteori og litteraturkritik.”

 

Sven Møller Kristensen døde i 1991. Jeg ristede en rune over ham i Bogens virkelighed, festskriftet til hans efterfølger Hans Hertel, i 1999.

 

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen