John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 20-04-2019; enest opdateret 20-04-2019 15:14

 

Et forfatterskab som Panduros er ikke noget, der foreligger

 

Leif Panduro. Radio. Film. Teater. TV, 1973, er den første af mine bøger, som er inspireret af oplevelser med kunst. De foregående bøger havde alle en teoretisk impuls: metodelære, vurderingsteori, realismebegrebet. Men denne var sat i gang af en forfatter, som fascinerede mig: Leif Panduro. Det var specielt hans tv-spil:

 

·       Farvel, Thomas,

·       Bella,

·       Et godt liv,

·       Hjemme hos William,

·       Rundt om Selma.

 

 Sammen med henved to millioner andre danskere sad jeg klinet til skærmen, når disse moderne sædekomedier havde premiere. Jeg måtte finde ud af, hvori deres fascinationskraft bestod, og hvordan de var blevet til.

 

Jeg skrev til Panduro og spurgte, om jeg måtte interviewe ham til en bog, jeg agtede at udarbejde, hvis han ikke havde noget imod det. Han svarede straks, at det da var ”most flattering” og inviterede mig hjem. Han boede på Skriverengen i Dragør. Det lo jeg meget af. Jeg skulle hellere have sat mig ind i, hvor lang tid det tog at komme til Dragør med offentlige transportmidler. Det lykkedes mig at komme en halv time for sent. Panduro var anspændt, og jeg var bange for, at han skulle pudse sin chow chow på mig.

 

Så snart samtalen var sat i gang, løste det hele sig op. Og den dag i Dragør blev begyndelsen til et nært venskab, som lærte mig mere om kunst og kunstnere, end et universitet nogensinde ville kunne gøre. Ja, kunst og kunst, Panduros kunstneriske lødighed var hele tiden til debat. Nogle anså ham for en taskenspiller. Jeg husker, hvordan min kvalitetsbevidste forlægger Jarl Borgen vred sig i stolen, da han ville høre, om jeg virkelig syntes om Huset på Christianshavn, som Panduro var med til at grundlægge. Det gjorde jeg ikke, og det kom også til at fremgå af bogen. Ironisk nok er det netop Huset på Christianshavn, der stadig ruller hen over skærmene og holder Panduros navn levende, mens de seriøse tv-spil sjældent genudsendes.

 

Min bog blev udsendt direkte som paperback. Oplaget var på 2.500, som snart forsvandt, også fra antivariaterne. Limningen var så dårlig, at bøgerne faldt fra hinanden, efterhånden som man læste sig frem i den.

 

Hvad jeg lærte af bogen rent metodisk, var, at et forfatterskab som Panduros ikke er noget, der foreligger. Det skal først konstrueres. Jeg måtte have forfatteren i tredjegradsforhør for at finde ud af, i hvilke obskure blade han havde publiceret. Resultaterne kom til at indgå i Panduro-bibliografien til sidst i den bog, min daværende ægtefælle Birgitte Hesselaa udgav i 1976: Leif Panduro.  Romaner. Noveller. Journalistik.

 

På det psykologiske plan lærte jeg, at forfattere ikke nødvendigvis bliver glade for de portrætter, vi litteraturhistorikere tegner af dem. De føler sig spærret inde i vores karakteristikker. ”Begge jeres bøger er irriterende”, sagde Panduro. ”Men på hver sin måde.” Det sidste skulle forstås som en anerkendelse.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen