John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 20-04-2019; enest opdateret 20-04-2019 14:48

 

Forfatterskabslæsningen reddet

 

At læse forfatterskab. En pædagogisk vejledning, 1974, er anlagt som en decideret lærebog med studieordninger, eksempler, litteraturvejledninger, resumeer og niveaudelte opgaver. Den henvender sig til studerende ved gymnasier, hf, seminarier og universiteter. Når jeg skriver om den i nutid, er det, fordi den stadigvæk er i brug. Ja, de fire tusinde trykte eksemplarer er for længst udsolgt, men dele af bogen eksisterer i kopier, som genoptrykkes år efter år og skaffer mig en lille biindtægt fra Tekst & Node, det tidligere Copydan.

 

Som led i arbejdet med bogen overværede jeg dele af et undervisningsforløb i en 3. g på St. Jørgens Gymnasium i København. Forløbet handlede om Klaus Rifbjergs forfatterskab, og det var tilrettelagt af Tom Høyem, dengang adjunkt, senere politiker for CD, grønlandsminister og rektor for Europaskolen i Karlruhe. Høyem havde fulgt min undervisning i Litteraturforskningens Metoder og vist sig som en dynamisk og mere end almindelig alsidig studerende. At han var en lidenskabelig dyrker af Stuckenbergs lyrik, forhindrede ham ikke i at handle med hundefoder og tage patent på appelsinskrællere. Og så var han en velorganiseret og levende litteraturlærer.

 

Meningen med bogen var at redde forfatterskabslæsningen ud af gløderne efter nykritikkens nødvendige krig mod den biografiske litteraturlæsning, som reducerede et helt forfatterskab til, at moderen var sindssyg og faderen nazist.

Jeg underviste i øvrigt aldrig i Panduros forfatterskab. Jeg havde det for tæt på. Mine pædagogiske erfaringer stammede fra undervisning i Johannes V. Jensen, Poul Martin Møller og Hans Egede Schack. Jeg blev ansat som undervisningsassistent i Johannes V’s forfatterskab. Det havde jeg nær knækket nakken på. Men så kom Poul Martin Møller og reddede mit liv. Det lyder patetisk, men sådan var det.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen