John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter

3. Redigerede værker med udvalgte biografiske noter

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 29-05-2019; senest opdateret 29-05-2019 12:01

 

Rifbjerg i Tessebølle

 

Omkring Den kroniske uskyld, 1974, er ”En studiebog” i ”Værkserien”, som blev redigeret af Hans Hertel for Hans Reitzels forlag. I hvert bind samledes anmeldelser og analyser af en litterær klassiker: Omkring Hærværk, Omkring Niels Lyhne etc.

 

Omkring Den kroniske uskyld adskilte sig fra de andre bind i serien ved at handle om en nyklassiker, skrevet af en ung, stadig højst levende forfatter.

 

Klaus Rifbjerg var min generations store digter. Jeg havde læst ham, siden jeg gik i gymnasiet først i 1960’erne. Camouflage lånte jeg af Ole Barfoed, min historie- og oldtidslærer på Christianshavns Gymnasium. Ole Barfoed var bror til Niels Barfoed, en af Rifbjergs nære ungdomsvenner. Der faldt nogle privatfotografier af vennekredsen ud af det eksemplar af Camouflage, jeg lånte.

 

Klaus Rifbjerg var med i bagagen, da vi kom på universitetet. Vi læste hans romaner og noveller. Det var i hans virkelig gode år. Vi så de film, han så. Vi læste og diskuterede hans anmeldelser. Ikke alle lærere syntes han hørte til på læseplanerne. Professor Oluf Friis mente, at man principielt skulle overlade den helt nye litteratur til ungdommen. Direkte adspurgt om Rifbjergs kvaliteter, svarede en anden professor, Aage Henriksen, at han var god til at finde på ord for det, der samler sig på gulvet i et pissoir. Jeg tror ordet var ”slævver”.

 

En yngre lærer, og kommende professor, Thomas Bredsdorff, inviterede Rifbjerg ind til et fyldt auditorium i Metropolitan-annekset på Frue Plads. Stemningen var så benovet, at ingen turde stille spørgsmål. Rifbjerg greb helt fejl af situationen ved at spørge højt ud i luften, om alt det med moderne kunst ikke var svindel. Vi krøllede tæer, for vi var store beundrere af netop hans form for moderne kunst.

 

Nogle af os inddrog Rifbjerg i vores specialer. En af mine nære studiekammerater, Erik Olesen, skrev om hovedpersonernes selvudviklingsproblemer i Rifbjergs romaner til og med Arkivet. Det foregik under vejledning af professor Billeskov Jansen, som ikke var bange for det moderne. Selv skrev jeg hos Sven Møller Kristensen om værdinormer i anmeldelser af Rifbjerg-bøger.

 

Da Hans Hertel stod og skulle bruge en redaktør til Omkring Den kroniske uskyld, var det oplagt for Erik Olesen og mig at melde os kollektivt. Arbejdet ville blive omfattende, fordi noget af materialet skulle stampes op af jorden. For eksempel skulle der etableres nogle forsøg med pædagogiske forløb omkring romanen. Og Rifbjerg skulle interviewes om romanens tilblivelse. Det sidste var naturligvis også en attraktion ved opgaven.

 

Vi tog kontakt til Rifbjerg, som var smigret ved at se Den kroniske uskyld sidestillet med Hærværk og Niels Lyhne. Han inviterede os til familiens bolig i en ombygget skole i Tessebølle ved Køge.

 

Forberedt til op over begge ører drog vi en vinterdag i 1973 mod Tessebølle, men det blev en tur med forhindringer og forsinkelser. Først skulle jeg lige aflevere min spæde søn til hans mormor og morfar, som boede på Forchhammersvej på Frederiksberg (pudsigt nok i en opgang, hvor Rifbjerg kom til at bo på sine ældre dage, men det er bare en fodnote i fodnoten), men det blev et længere besøg end planlagt, for mormor var ikke helt sikker i kunsten at håndtere en baby. Blandt andet måtte jeg demonstrere for hende, hvordan man lagde ble på. Da barnet sov, anvendte jeg en luffe som baby-attrap. Det tog tid. Men den lod sig sagtens indhente igen – hvis altså Eriks bil ikke var brudt sammen midtvejs til Tessebølle. Vi måtte ringe til Rifbjerg og beklage, at vi var forsinkede. Og da vi endelig nåede frem (i taxi), var det Rifbjergs tur til at beklage, at vi ikke ville kunne nå at gennemføre hele interviewet, for han skulle gøre klar til en tur til Louisiana (i taxi). Men vi fik dog talt så meget sammen, at turen gav mening. Han tilbød generøst at stille op igen. Og anden gang gik det glat. Bortset fra, at Rifbjerg havde haft indbrud, og der var politi i huset. Tyven var gået målrettet efter spiritusflaskerne. Rifbjerg var imponeret af, hvor mange forskellige fine spiritusmærker, den rapportskrivende betjent kendte til.

 

Interviewet gik godt (døm selv: s. 137-57). Rifbjerg var åben og havde tilmed en lille gave til os: Et oprindeligt første kapitel, som på forlagets anbefaling var skåret ud, fordi det gav en for træg start. Rifbjerg forklarede, at han havde været villig til at skære begge ører af. Så begejstret var han for at få romanen ud.

 

Det var en forfatter i godt humør, vi mødte. En stærk fortæller. Og med den frokost, hans milde og varme Ping havde tilberedt, var det lige før, at al kritisk sans var forduftet. Der var varme, kogte æg til silden. Rifbjerg bad Ping lægge dem på vores tallerkener, for, som han sagde, kvinder kan bedre tåle varme ting end mænd. Så var vi klar over, at vores moderne digter ikke var moderne i alle henseender.

 

Vi lærte også, at mange kokke muligvis fordærver maden. Selv med to subredaktører, en overredaktør og en ivrig forlægger sikrer man sig ikke mod fejl. Da bogen var færdig og udsendt til pressen, opdagede vi, at litteraturhenvisningerne ikke var med, og at der var en fæl trykfejl på forsiden: Omkring den kroniske uskyld i stedet for Omkring Den kroniske uskyld. Første oplag måtte trækkes tilbage. En ny udgivelsesdag måtte fastsættes. En dyr historie. Hans Reitzel blev så rasende, at ingen på forlaget turde tale til ham på den fatale dag.

 

Jeg lovede mig selv, at jeg for fremtiden som forfatter, medforfatter, redaktør eller medredaktør altid selv ville se en ’blåkopi’ eller et prøvetryk af en bog, før jeg slap den. Det er aldrig de andres skyld. Det er altid din egen.

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen