John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 23-04-2019; senest opdateret 23-04-2019 15:06

 

Politisk vakt

 

Litteraturkritik og kulturpolitik, 1976, er en scrapbog med optryk artikler fra årene 1969-75 plus enkelte hidtil utrykte manuskripter og foredrag. De fleste stod oprindelig trykt i Kroniken i Politiken, men også tidlige litterære kronikker fra Aalborg Stiftstidende, Jyllands-Posten, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning og Berlingske Aftenavis er taget med. Bogen slutter med nogle kulturpolitiske bidrag til Socialistisk Folkepartis dagblad minavisen.

 

Jeg er vokset op i et socialdemokratisk arbejderhjem, men havde ikke engageret mig praktisk i politik, før det såkaldte ”jordskredsvalg” i 1973 gjorde det nødvendigt for mig. Udsigten til at se Fremskridtspartiets program virkeliggjort – ”Z det blev virkelighed!” fik mig til at melde mig ind i SF. Jeg skrev artikler om partiets manglende kulturpolitik og blev hurtigt opfordret til at indtræde i partiets kulturudvalg. Det gav mig mulighed for at se Christiansborg indefra.

 

I kulturudvalget sad bl.a. slavisten Kristina Heltberg,  journalisten Torben Krogh og garageforlæggen Ole Skoubo. Sidstnævnte drev et lille forlag, Ørenlyd, i Varde.

Han spurgte, om han måtte udgive et udvalg mine avisartikler.

 

Og det var sådan, denne scrapbog kom i stand. Ole Skoubo sad i egen person og tastede avisartiklerne ind på sin skrivemaskine.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen