John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter

3. Redigerede værker – med udvalgte biografiske noter

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 01-06-2019; senest opdateret 01-06-2019 15:46

 

Ole Wivel kiggede forbi

 

Tv-teatret, 1976, er den første analytiske og historiske bog om dansk tv-teater. Ideen var nærliggende. Mens jeg arbejdede på min første Leif Panduro-bog, den om hans dramatik, havde jeg opdaget, hvor lidt brugbar litteratur der fandtes at trække på og henvise til. De fleste af dem, der virkelig vidste noget om emnet, var ansat på Danmarks Radios afdeling for tv-teater – og de var ansat til at producere tv-teater, ikke til at udfolde sig historisk og teoretisk om det. Den elementære registrering af de forestillinger, afdelingen havde udsendt, havde de måttet overlade til en tilfældig ældre studerende. Ja, helt tilfældig var Marguerite Jeppesen ikke, hun var svenskfødt skuespillerinde, ægtefælle til den kendte danske skuespiller Jørn Jeppesen, som havde gjort sig godt på tv-skærmen. Men registranten var hendes universitetsspeciale og ikke tv-teatrets fortjeneste.

 

Jeg trommede de forhåndenværende eksperter sammen. Det var foruden Marguerite Jeppesen den garvede filmlektor Marguerite Engberg og Henrik Brøndsted, yngre ekspert i tv-teknik. Gyldendal ville lægge forlag til. Det kunne blive et større projekt. Foreløbig planlagde vi yderligere et bind om ”Tv-teatrets sociologi”.

 

Mødet gik sådan set godt. Der var smil og god vilje omkring bordet. Alle kunne vist se, at det ikke kunne blive til nogen sammenhængende fremstilling, kun til en ”aspekter af”-bog for de særligt interesserede. Bogen blev da heller ikke nogen salgssucces. Et førsteoplag på 3.000 var nok også lige i overkanten. Det andet bind så aldrig dagens lys. Vi talte simpelthen ikke om det mere.

 

Fra igangsætningsmødet husker jeg især, at Ole Wivel, forlagets direktør, dukkede op. Jeg forstod senere, at han havde villet ”se mig an”. Det kom der heller ikke mere ud af.

 

Helt igennem en fiasko, altså? Nej, den lille bog var god på sine egne præmisser. Hver gang min gode ven, filmprofessoren Ib Bondebjerg, vil sige noget pænt til mig, nævner han Tv-teatret fra 1976 som et pionerværk. Han forbigår venligt, at jeg kun har bidraget med en fire sider lang indledning. Ideen og det redaktionelle knofedt tæller selvfølgelig også. Men kvaliteten af indholdet er i længden det afgørende.

 

Knap 30 år efter udgivelsen af Tv-teatret udkom Gunhild Aggers 764 siders tunge doktordisputats om ”Dansk tv-drama” (2005). Agger henviser selvfølgelig til den lille forgænger. Men hun gør mere end det. Hun sammenligner det, Marguerite Engberg m.fl. nedfældede dengang, med senere forskningsresultater. For eksempel skriver hun om forskernes forsøg på at inddele tv-dramatikken i perioder: ”Engbergs periodisering er den første og klareste.” (s. 168).

 

Morale: Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning bliver ikke automatisk bedre og bedre. Tredive-fyrre år gamle bidrag til et ufuldendt samleværk kan ud fra væsentlige videnskabelige kriterier, som for eksempel klarhed, være bedre end nyere og mere ambitiøse værker.

 

 

P.S.

At jeg opgav planen om en ”Tv-teatrets sociologi”, betød ikke, at jeg mistede interessen for skærmens dramatik. Jeg dyrkede den som Panduro-forsker og som journalistisk researcher og interviewer. Til tidsskriftet ”Levende Billeder” nr. 3, 1980 skrev og redigerede jeg et tema-indlæg (s. 27-55) om ”Tv-teatrets krise”.  Bladets redaktør, Henrik Jul Hansen tidligere dansk-studerende og kommende Tour de France-kommentator, bad om stilhed i redaktionslokalet i Skt. Peders Stræde, da han overrakte mig en check for mit arbejde. Det var første gang, en medarbejder fik løn, sagde han. Den dag i dag ved jeg ikke, om han tog gas på mig. Men stemningen var høj.

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen