John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter

3. Redigerede værker – med udvalgte biografiske noter

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 03-06-2019; senest opdateret 03-06-2019 18:21

 

Moderen sindssyg

 og faderen nazist

 

Leif Panduro: Hvilken virkelighed? Kulturkritiske og selvbiografiske artikler i udvalg, 1977

 

Mens jeg skrev på min bog om Leif Panduros dramatik (se biografisk note derom), kortlagde jeg hans cirka 200 bidrag til aviser og tidsskrifter. Jeg sammenstillede et udvalg af hans bedste kronikker, causerier, anmeldelser osv. Leif Panduro godkendte udvalget, men foreslog, at Gyldendal ventede med at udsende artikelsamlingen til et år, hvor der ikke blev udgivet så meget andet af ham.

 

Det år kom, før han anede det. Panduro døde af en hjertelammelse i begyndelsen af 1977, og senere på året udsendte Gyldendal mit udvalg af Panduros kulturkritiske og selvbiografiske artikler.

 

Titlen ”Hvilken virkelighed?” var taget fra Panduros sidste meningsudladning, et svar til socialrådgiveren Henning Tjørnehøj, som havde afvist skuespilkunst som løgn og forstillelse. For Panduro var det synspunkt både naivt og forkert. Virkelighedens modsætninger og fortrængninger skildredes efter hans mening bedre i et tv-spil end i en kronik. Derfor skrev han også selv hellere fiktion end journalistik. 12 tv-spil og 12 romaner blev det i hans korte liv. Da han døde, var han kun 53 år.

 

Han havde unægtelig også haft en hård start. Moderen var sindssyg og blev indlagt med skizofreni det år, drengen skulle begynde i skolen. Faderen, som havde ladet sig skille fra moderen det år, drengen blev født, blev nazist, og Leif Panduro måtte som ung forvirret frihedskæmper hente sine børnepenge i Frimurerlogen.

 

”Hvilken virkelighed?” blev trykt i 2.500 eksemplarer og var i en årrække ikke til at opdrive i antikvariaterne. Nu kan den erhverves for 70-80 kr.

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen