John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 23-04-2019; senest opdateret 23-04-2019 15:15

 

To bommerter

 

 

”Venstrefløjen er humanismens rette arvtager", 1977, har titlen i anførselstegn, fordi ordene er et citat fra et interview. Ole ’Bogart’ Michelsen interviewede mig til en serie i Danmarks Radio, der hed ”Humanismen i krise”. Min entusiastiske SF-forlægger Ole Skouboe båndede interviewet (sendt 23.1.77), lavede en redigeret udskrift og spurgte mig, om han måtte udgive det. Han skulle have spurgt Ole Michelsen, for det er intervieweren, der har ejendomsretten til et interview, men det anede hverken Skouboe eller jeg. Heldigvis tog Ole Michelsen det pænt, da han så interviewet på prent. Men en alvorlig bommert var det.

 

At sætte titlen i anførselstegn var også en bommert. For når udsagnet skyldtes forfatteren selv, måtte anførselstegnene opfattes som en form for distancering. En kvik studerende af anden politisk observans end min spurgte mig nogle år senere, om jeg virkelig havde udgivet en bog med den titel og om anførselstegnene monstro skulle betyde, at hele udsagnet var ironisk ment!

 

Foruden det famøse interview indeholdt bogen kronikker og anmeldelser fra Politiken i årene 1975-77, heriblandt polemikker med Klaus Rifbjerg og DanTurèll. Af mere saglige sager var der en anmeldelse af Thomas Bredsdorffs disputats om ”Digternes natur”.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen