John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 23-04-2019; senest opdateret 23-04-2019 17:35

 

Kastanjer mod gigt

 

Litteraturen og hverdagen, 1979, videreudvikler teorierne fra Realisme, 1972, og forbereder min største satsning inden for realismeforskningen, Den sande kunst, 1980.

                

I 1970’erne var jeg fuldstændig opslugt af realisme-teori. I antologien Dansk realisme 1820-1975 samlede jeg aktstykker og gav definitioner. Den udkom i 1977. Ifølge de årlige opgørelser fra Tekst og Node er den stadig i brug.

 

I Litteraturen og hverdagen foretog jeg en systematisk sammenligning af realisme-teorierne hos Erich Auerbach (Mimesis) og Georg Lukács (Ästhetik) og analyserede hverdagen som tema i ældre og nyere dansk litteratur. Det var en ordentlig mundfuld.  For at gabe over næsten mere end jeg kunne klare modtog jeg i 1979 Georg Brandes Prisen.

 

Alene Georg Lukács’ Ästhetik fyldte i den forkortede, men ”fuldt ud autoriserede” paperback-udgave fire bind. Jeg tyggede de 1200 tættrykte tyske sider igennem med et hold 2. dels studerende (spekulerer på, om sådan noget kunne lade sig gøre nu om stunder?). En dag var der en kvindelig studerende, der kom for sent til undervisningen. Da hun ilede op ad midtergangen, tabte hun noget på gulvet. Alle kiggede på hende.  ”Det er kastanjer”, sagde hun, ”de hjælper mod gigt”. Alle lo. Afstanden mellem Georg Lukács’ gigantiske rationelle teorier og hverdagens lille irrationalisme blev komisk stor (Lukács’ alt-kværnende teorimaskine kunne i øvrigt let have fortæret den smule kastanjer).

 

For nu at fortsætte i det anekdotiske spor, så var Georg Lukács det store buzz-ord på et Dansklærerforeningsseminar, som Mølleren (prof. Sven Møller Kristensen) og hans realisme-lærlinge afholdt på Hindsgavl. I diskussionen i plenum blev Lukács nævnt og omtalt på mindst tre forskellige måder. Mølleren sagde, at han han havde undersøgt sagen hos specialister i ungarsk, og at det rigtige var ’lukatsch’ med tryk på første stavelse. En af kursisterne, rejste sig op og ville præsentere sig, før han tog ordet. Men præsentationen druknede i latter: ”Ib Lucas”.

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen