John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 27-04-2019; senest opdateret 27-04-2019 18:07

 

Litteraturredaktør genopstod som forsker

 

Kulturanmeldere i Danmark, 1991, lignede en fortsættelse af Forfattere for folket: En lille kulørt paperback fra forlaget Fremad med portrættegninger af Anne-Marie Steen Petersen. Men reelt var det noget andet: et bidrag til en videnskabelig fundering af undervisningen i Kulturformidling på Dansk.

 

Jeg havde haft orlov fra min lektorstilling i tre år for at fungere som litteraturredaktør på Politiken. De færreste troede vist, at jeg ville vende tilbage til KUA efter den fine adresse på Rådhuspladsen. Men jeg kom til at savne fordybelsen. Jeg kunne ikke, som chefredaktør Pundik foreslog det, forske om onsdagen.

 

Så jeg tog fat på et langsigtet projekt om kulturanmelderi og kulturjournalistik. Først ville jeg kortlægge kulturanmelderiet, som det så ud aktuelt. Hvem anmeldte? Hvad var deres baggrund? Jeg skrev rundt til aviserne og deres anmeldere og fik på den måde etableret et opdateret biografisk leksikon omfattende 200 kulturanmeldere. Det supplerede jeg med ti portrætter af prominente anmeldere, en fra hvert kulturområde (teater, ballet, film, litteratur, musik osv.).

 

Det var her Anne-Marie Steen Petersen kom ind i billedet. Takket være hendes tegninger blev tørt håndbogsstof forvandlet til attraktiv læsning. Det var sådan noget, man lærte sig, når man redigerede avis, og som jeg nu skulle give videre til mine studerende.

 

Og hvad så med mine studier i dansk realisme? Dem stillede jeg foreløbig i bero, da studienævnssekretæren fortalte mig, at man var kommet til at sende kasserne med mine realismestudier til renovationen. Kollegerne sagde til mig, at jeg skulle tage det som et vink fra oven.

 

P.S.

Hvis du, kære hemmelige læser af disse biografiske noter, skulle sidde tilbage med en uimodståelig trang til at forstå den faglige udvikling bag kulturformidleruddannelsen, kan jeg henvise dig til min artikel ”Fra kritikhistorie til kulturformidling” s. 207-15 i Poul Behrendt m.fl. red.: Palmehaven, 1992.

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen