John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 03-05-2019; senest opdateret 03-05-2019 11:07

 

Opslagsværk erstatter åbenbaringer

 

Kulturkritikkens mestre, 1992, var i art og udstyr en fortsættelse af Kulturanmeldere i Danmark, 1991. I stedet for portrættegninger valgte forlaget og jeg denne gang portrætfotografier på omslaget. En karikatur af musikkritikeren Hugo Seligmann giver jo ikke så meget mening, hvis man ikke ved, hvordan han så ud i virkeligheden.

 

Kulturkritikkens mestre indeholdt 146 biografier over danske kulturkritikere, hvis hovedindsats lå i perioden fra 1900 til 1990. Den gik altså bagud i historien i forhold til Kulturanmeldere i Danmark, som omfattede 200 stadig (i 1991) aktive kulturanmeldere.

 

Opdelingen af stoffet i to bind var sagligt begrundet: Biografier over afdøde har en anden, afrundet karakter end biografier over helt unge mennesker. Men opdelingen var også upraktisk. Man skulle vide, om kritikerne var levende eller døde (i 1991) for straks at kunne gribe det rigtige bind at slå op i. Det hjalp kun lidt, at jeg indsatte et samlet navneregister i Kulturkritikkens mestre.

 

At udarbejde opslagsværker er et helt særligt håndværk, som jeg fik mere og mere respekt for. Lige som jeg kom til at dele håndbogsforfatternes irritation over folk, der tror, at biografiske data bare er noget, der foreligger – som nu den anmelder i musiktidsskriftet Opus, der spurgte, hvad vi skal med et opslagsværk med personoplysninger, som man bare kan gå hen og få på et bibliotek. Hallo, hallo, ingen får åbenbaringer. Er der nogen, der har brug for ajourførte, pålidelige opslagsbøger, er det bibliotekarer.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen