John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 01-05-2019; senest opdateret 02-05-2019 09:56

 

Frugtbare korrekturfejl

 

Dagbladskritikeren, 1994, er en opsamling af tyve års artikler om boganmelderi og samtidig en forløber for den disputats, jeg havde under bedømmelse. Begge udkom hos Jørgen Fisker, som jeg var kommet i kontakt med på en særpræget måde:

 

I en artikel i Politiken (8.4.93) havde jeg kritiseret ham for sprogsjusk ved udgivelsen af Paul Hammerichs antologi Skæg og spot tilbage i 1988. Det var altså en gammel sag. Fiskers fejl var da også kun et par eksempler blandt mange. Men de var uforglemmelige.  På bogens bagklap meddelte forlaget, at forfatteren var ”samtidighedshistoriker” og hørte til ”de mest alsidigede journalister og forfattere i Danmark”. Omslaget var så fejlbefængt, at jeg havde brugt det til ”Find fem fejl”-øvelser i min undervisning. Det var ikke noget, jeg ville skrive i avisen, så længe Paul Hammerich levede (han døde i 92). Jeg vidste, han var ordblind, for jeg havde vikarieret for ham som kronikredaktør. Han havde i den funktion en dygtig sekretær, som dækkede ham ind. Når han skrev bøger til et forlag, troede han, at man dér havde folk ansat, der beherskede kunsten at stave. Det havde man normalt også hos Fisker, for Jørgen Fisker havde nemlig også staveproblemer! Men i tilfældet med den berømte Paul Hammerich havde Fisker altså slækket på kontrollen.

 

Denne historie – en variation af blind-leder-blind-motivet – lo vi meget i forlagslokalerne på Mariendalsvej. Jørgen Fisker havde inviteret mig derhen for at få udredt trådene. Han havde også planer om at udgive noget af mig. Han var en enormt stor og munter mand med en smittende entusiasme. Jeg faldt pladask for ham. Vi besluttede på stedet, at han skulle udgive både min disputats og et udvalg af mine meta-kritiske artikler.

 

Det var jo ganske absurd i betragtning af det ærinde, jeg var mødt op i. Men jeg nød tanken om det lille forlag, hvor jeg selv havde hånd i hanke med hele processen. I øvrigt var Jørgen Fisker gået i kompagniskab med ”fru Schou”, som han kaldte hende. ”Fru Schou” kunne både læse og skrive. Hun indtastede egenhændigt artiklerne til Dagbladskritikeren.

 

Spidsartiklen hed ”Dagbladskritikkens forfald og fornyelse”. Den havde stået i tidsskriftet ”Kritik”, hvis redaktør, Poul Behrendt, ved antagelsen havde karakteriseret den som lutter hors d'oeuvres, altså små lækre forretter til et hovedmåltid, der aldrig kommer.

 

Det var åbenbart en menu, læserne godt kunne lide, for Fisker & Schou fik uventet succes med bogen. Den kom ind i undervisningen, også i Norge. Efter at den blev udsolgt, har den optrådt som et sikkert genkommende nummer på listen over de af mine bøger, som bliver kopieret – jeg skulle måske sige: bliver indberettet til Copy-Dan. Ikke alt kopieret bliver nemlig indberettet. Det har været med til at besværliggøre livet for de små forlag, som skabte originalt materiale til undervisningen.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen