John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 03-05-2019; senest opdateret 03-05-2019 10:34

 

Sammenspisthed og venneanmelderi

 

Knud og Stærkodder, 1995, er et særtryk af min indledningsforelæsning ved disputatshandlingen fredag den 3. februar 1995. Forelæsningen handlede om ”Et gådefuldt billede i det danske anmelderis historie”. Billedet var gengivet på disputatsens forside. Jeg havde fundet det i P. Hansens Illustreret dansk Litteraturhistorie, bd. 2, 1886. Det tidligst kendte eksemplar af billedet fandtes indklæbet i et unikt bogværk fra slutningen af 1700-tallet, Satiriske Kobbere. Billedet bar påskriften ”No. 1, 1787. Knud og Stærkodder eller Vore Dages Recensions Maade. K:L:R: ad vivum”.

 

Billedet skulle forestille – eller satirisere over – ”Vore Dages Recensions Maade”. Det var naturligvis disse ord, der havde fanget mit blik. Motivet på kobberstikket måtte give forklaringen: En skrivende mand sad bøjet over en skrivepult. En anden mand stod bøjet ind over ham bagfra. Han så ud til at holde øje med, hvad han skrev.

 

Jeg forsøgte i forelæsningen at sandsynliggøre, at stikket er en allegorisk-satirisk fremstilling af Knud Lyne Rahbek i færd med at anmelde Stærkodder, mens Stærkodders ophavsmand, forfatteren Christen Pram står og overvåger processen. ”Vore Dages Recensions Maade” er således karakteriseret ved et alt for nært samarbejde mellem forfatter og kritiker. Venneanmelderi og sammenspisthed, for nu at bruge et par begreber fra vor tids kritik af kritikken.

 

Forelæsningens overordnede pointer er, 1) at alt i denne udlægning er hypoteser, 2) at vejen til at få formuleret hypoteserne går gennem lysten til gådegætning blandt fagfolk af vidt forskellig art, og 3) at nogle billeder og tekster bevidst er lagt an som gåder.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen