John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 07-05-2019; senest opdateret 07-05-2019 18:18

 

Bogen sidder i ryggen

 

C.E. Jensen i Social-Demokraten. En bibliografi, 1998, er en af de bøger, jeg aldrig glemmer. Oplistningen af C.E. Jensens godt 2.000 artikler gennem 40 år var så monotont krævende, at arbejdet stadig sidder som en smerte i ryggen. For min medforfatter Preben Hansen begyndte det som et hold i nakken. Han havde ikke opdaget, at læseapparaterne på KB havde en rotationsknap. Så han sad den første dag og læste aviserne vertikalt. Den slags berettede han om med vidunderlig selvironi.

 

Vi havde selvfølgelig ikke behøvet at udarbejde en 341 sider lang bibliografi for at skrive biografien, men da vi alligevel  skulle igennem de 40 årgange af Social-Demokraten, kunne vi ligeså godt bide i det sure æble og notere titler, genrer, premiere- og udgivelsesdatoer. Det kostede os kun et års ekstra mandetimer – og altså et par arbejdsskader.

 

Et særligt problem var de mange anonyme og pseudonyme artikler, som muligvis kunne tilskrives C.E. Jensen. Vi havde ingen universalnøgle til problemet. Det måtte undersøges konkret artikel for artikel. Der var f.eks. et dæknavn, der hed Casnar. Det er var det, C.E. Jensen debuterede med. Vi kunne ikke finde ud af, hvor det stammede fra, og hvad det er betød (biografien s. 86ff). Vi spurgte hos navneforskere, filologer osv. Men først efter, at biografien blev udgivet, opdagedejeg ved et tilfælde (læsning i en svensk roman,

Maja Lundgrens ”Pompeji”), at Casnar er en gammel mand eller en vred gammel nar i de antikke atellaner, improvisationskomedier med faste figurer. C.E. Jensen har kendt dem fra de danske studenterkomedier.

 

Dette fund underbygger teorien om, at C.E. Jensen brugte pseudonymerne som led i et rollespil. Ligesom Herman Bang havde haft pseudonymet Bernhard Hoff til at skrive sin kyniske flanørjournalistik, havde C.E. Jensen Casnar som voksenmaske, når han ville skjule sin reelle alder over for Social-Demokratens læsere. Han var 16 år, da han debuterede.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen