John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 07-05-2019; senest opdateret 11-05-2019 09:27

 

Han ville selv se gravstenen

 

C.E. – Kritikeren C.E. Jensen. Liv og værk, 1998, var aldrig blevet til noget uden Preben Hansen. Han var journalist af profession og havde gjort karriere i først den socialdemokratiske presse og derefter i diplomatiet. Da jeg traf ham, var han Danmarks ambassadør i Algier og Tunis. Kontakten var af privat karakter. Vi mødtes hos Merete Wilkenschildt, som havde været kollega med min kone, Teresa Waskowska, på Berlingske Tidende, hvor de skrev om hhv. livsstil og musik. Merete Wilkenschildt giftede sig i 1990 med Preben Hansen.

 

Preben Hansen og jeg udviklede et nært venskab. Han var vittig og vidende. Han overraskede mig ved at være klar over, hvem den C.E. Jensen var, som optrådte i min disputats. Det almindelige var, at folk, også dem i den akademiske republik, sagde: ”Nåh, ham blomstermaleren”. Men han hed C.L. Jensen. Og så var der en tredje Jensen, portrætmaleren C.A. Jensen. Der var nok af Jensen’er at forveksle, men Preben Hansen kendte dem alle og kunne tale med om ”min” Jensen, litteraten C.E. Jensen, kendt som æstet og socialist. Vi talte os varme om ham og besluttede at skrive hans biografi. Som antydet ville jeg ikke have gjort det alene. Jeg troede mig færdig med kritikhistorien, men med Preben Hansens entusiasme og arbejdsevne i ryggen turde jeg godt gå i lag med en kritikerbiografi. Preben Hansen havde som 70-årig forladt udenrigstjenesten og stod nu og manglede noget relevant at bruge sit gode hoved og sin elegante pen til.

 

Vi fordelte arbejdet sådan mellem os, at Preben tog sig af det tidskrævende biografiske gravearbejde, mens jeg analyserede C.E.s værker og breve. Vi udvekslede resultater næsten dagligt, indtog frokoster i kælderen under Arbejdermuseet og drak utallige kopper kakao sammen i Diamanten. Nogle gange researchede vi også i fællesskab. Vi var således sammen på Frederiksberg Hospital for at studere den journal, som røbede, hvad det var for en sygdom, C.E. led af i sin sidste livsfase. Vi noterede omhyggeligt, hvad han var blevet behandlet med (smørekure med kviksølvpræparater m.m.). Brevstudier førte os videre til Skodsborg Sanatorium, hvor C.E. Jensen var blevet behandlet for ”tabes dorsalis”. Min ven psykiateren og sexologen Preben Hertoft udlagde teksten telefonisk. Han var en hensynsfuld mand, som ikke brød sig om at smaske grimme sygdomsnavne op i hovedet på folk. Så han sagde: ”Jamen, det er jo det samme som Karen Blixen fejlede.” Mere poetisk kan man vel ikke sige syfilis.

 

Sygdommen forklarede, hvorfor hans produktion aftog, og hvorfor han og hans kone fik hver sin adresse. Hvis vi havde nøjedes med at skrive, at han var indlagt på nerveklinikker, ville vi have bagatelliseret hans problemer.

 

At forfølge sådanne spor kræver tid og diplomatisk snilde. Bare det at skaffe sig tilladelser til at gå i andres hospitalsjournaler er betryggende besværligt. Preben Hansen helmede ikke, før familien Jensens sidste dokumenter var fundet. Det var aldrig nok for Preben Hansen at vide, hvor gravstenen stod. Han ville selv se den.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen