John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter

3. Redigerede værker – med udvalgte biografiske noter

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 06-06-2019; senest opdateret 06-06-2019 13:45

 

 

At gøre lange liv korte

 

Dansk forfatterleksikon. Biografier, redigeret under medvirken af Thomas Bredsdorff, 2001, er med sine 599 sider det største enkeltbind, jeg har haft redaktionelt hovedansvar for. Og lægger vi værkbindet (se biografisk note) oveni, kommer vi op over 1.000 sider og rammer et redaktionelt mål, som burde have krævet et menneskes fulde arbejdstid og ikke være noget, der skulle gøres ved siden af andre forpligtende gøremål. Men det tænkte jeg ikke på den eftermiddag, da Thomas Bredsdorff og jeg mødtes med Merete Ries i forlaget Rosinantes lokaler i Østersøgade. Ud over at være min gamle ven og undervisningsmakker var Thomas Bredsdorff nu også min institutbestyrer, og han kunne lette gangen for mig i det udgivelsesprojekt, han og Merete nu præsenterede for mig. De to var venner fra gammel tid. Merete havde tidligere udgivet store værker. Hun var kendt for sin evne til at rejse fondsmidler. Thomas var et godt papir i hele den litterære verden, og da han gav tilsagn om at være med til at løbe projektet i gang og fungere som bagstopper hele vejen igennem, var jeg så godt som overtalt. Der var hårdt brug for et sådant leksikon. Institut for Nordisk Filologi havde de fagfolk, der kunne skrive broderparten af artiklerne. Og hvad mig selv angik, så havde jeg erhvervet nyttige redaktionelle erfaringer i de tre år (1987-90), hvor jeg havde været ansat på fuld tid som litteraturredaktør på Politiken.

 

Projektet blev sat i gang. Thomas og jeg udarbejdede lister over forfattere, som skulle biograferes, og skribenter, der kunne gøre det. Vi konfererede listerne med andre fagfæller. Vi udarbejdede modeller for, hvordan biografierne kunne se ud. Så snart vi modtog mønsterværdige artikler fra kollegerne, sendte vi dem ud som inspirationsmateriale til de andre bidragydere. Det krævede en hel del redaktionel psykologi. Et halvt hundrede ansatte blev bragt i et arbejdsfællesskab, som samtidig var et konkurrenceforhold.

 

Selv prøvede jeg at opkvalificere mig gennem selvstudier i litterær leksikografi. Jeg udbød også et kursus i emnet, og det lykkedes en pæn gruppe studerende at komme igennem med en artikel i leksikonet. ”Dette er 8. version!” skrev en på sit trykkefærdige bidrag. Jeg samlede mine erfaringer i en forelæsning, som jeg holdt på Aarhus Universitet og fik trykt under titlen ”Om at gøre lange liv korte” i tidsskriftet ”Biblioteksarbejde” nr. 61, 2001.

 

Mit arbejde med at forkorte i kollegernes artikler gav mig tilnavnet Prokrustes. Det var en kæmpe i den græske mytologi. Han indfangede de vejfarende og lagde dem i en seng. Hvis benene strittede ud, skar han dem til, så de passede til sengen. Hvis ofrene var for korte, lagde han dem i stræk. Det sidste fik jeg ikke brug for. Til gengæld måtte jeg egenhændigt skrive et halvt hundrede biografier, enten fordi de var uafsættelige, eller fordi de oprindelige skribenter ikke kunne overholde aftalen. Med mere end hundrede medarbejdere måtte man kalkulere med et vist frafald på grund af sygdom og uforudsete begivenheder. Men maskinen kørte og tidsfristerne blev overholdt.

 

Efterhånden som de 800 biografier, kom ind, måtte jeg naturligvis have hjælp til det praktiske, alt muligt fra at efterkontrollere litteraturhenvisninger til at sørge for ensretning af forkortelser. Avancerede og ansvarsfulde studerende blev ansat som redaktionssekretærer. Samtidig havde Merete Ries sat to professionelle forlagsredaktører på opgaven.

 

I denne konstruktion med to redaktioner viste der sig at være konfliktstof …

 

Fortsættes i næste biografiske note …

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen