John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter

3. Redigerede værker – med udvalgte biografiske noter

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 06-06-2019; senest opdateret 06-06-2019 12:55

 

 

Jeg – en utålelig idiot

 

Dansk forfatterleksikon. Værker, redigeret under medvirken af Thomas Bredsdorff, 2001, var med sine karakteristikker af 500 hovedværker en nyskabelse på det danske bogmarked. Derfor ønskede forlaget, at værkbindet skulle kunne købes separat. Som en konsekvens heraf måtte de hundrede sider med registre, som oprindelig var tænkt placeret til sidst i bind to (værkbindet) flyttes over i bind et (biografibindet), hvilket så igen fik den følgevirkning, at værket kom til at se uegalt ud. Det virkede, som om biografierne havde haft redaktionens interesse i langt højere grad end værkerne. Hvilket ingenlunde var tilfældet.

 

Tidligt i processen indbød jeg samtlige medarbejdere til et seminar, hvor jeg holdt et oplæg om ”Værkkarakteristikken” som genre. Bagefter kom min kollega Jørgen Bonde Jensen op til mig og spurgte om foredraget kunne blive trykt et sted. Og hvad var mere naturligt end at lade det trykke i det festskrift til Jørgen Bonde Jensen, som var på vej under titlen ”Ud af det moderne” (red. Henrik Ljungberg og Erik Svendsen, 2000).

 

Ved seminaret var også forlagets redaktører til stede, men det var og blev et problem, at forlagets erfarne folk og mine unge sekretærer fysisk befandt sig hver sit sted og skulle løse problemer over telefonen. Mine sekretærer følte sig i den grad talt ned til og korreksede, at de en dag meddelte mig, at de var bange for at ringe til forlaget! Jeg tog straks kontakt til den mest erfarne af forlagsredaktørerne, som også var den, jeg kendte bedst (fordi jeg havde undervist hende), og fremstillede problemet for hende. Hun havde svært ved at genkende det, men lovede, at hun ville gøre, hvad hun kunne for at forbedre kommunikationen.

 

Den blev også bedre. Men da stresset med at holde deadlines blev intensiveret, dukkede mislydene op igen, nu også mellem mig og forlagsredaktørerne. Vi var uenige om, hvordan værket skulle lanceres – hvilke journalister jeg skulle tale med i hvilken rækkefølge osv. Forlagsredaktørerne ville afsløre hemmeligheden om værket efter en snedig plan. Jeg forklarede dem, at værket på ingen måde var en hemmelighed. Der var blevet holdt forelæsninger om det. Mange af medarbejderne skrev i aviserne. Her måtte andre metoder til. Hvor kompetente forlagsredaktørerne end var på redigering, så var deres ideer om lancering helt ved siden af.

 

Vi anfægtede hinandens kompetence. Den konkrete anledning var, at jeg var blevet ringet op af en fremtrædende kulturjournalist fra Berlingske, som ville høre om værket. Forlagsredaktørerne mente, at jeg skulle have afvist hende. Det mente jeg var hen i vejret.

 

Tonen var irritabel, indtil det hele eksploderede – og løste sig – takket være en e-mail.

 

Den ene forlagsredaktør skrev til den anden: ”Er han ikke utålelig? Han svarer slet ikke på det, du spørger om, og lover heller ikke at koordinere med os i fremtiden!!!! Idiot!!”.

 

Problemet var bare, at hun kom til at sende mailen til mig.

 

Jeg kvitterede venligt for mailen, og minuttet efter ringede telefonen. Hun forklarede og undskyldte i lange baner. Det var en arbejdspladsjargon, sagde hun. Det var ikke ment som nogen generel karakteristik af mig. Tværtimod var hun meget imponeret af min evne til at organisere. Hun havde også været glad for min undervisning. Og så videre.

 

”Nej, nej, du mener, at jeg er en utålelig idiot. Nu kom sandheden bare frem”, sagde jeg. ”Og det er jeg glad for”.

 

Næste dag fik jeg et nyt langt brev, som jeg ikke behøvede at svare på.

 

Jeg er ikke så meget gjort af sten, at jeg ikke et eller andet sted havde ondt af hende. Men i situationen vidste jeg, at jeg nu – ved ingenting at sige – kunne fuldføre redigeringen af Dansk Forfatterleksikon uden at få en prop eller et mavesår.

 

Og således skete det. Resten gik glat. Værket udkom. Der blev holdt en reception, hvor vi alle talte pænt om hinanden. Værket blev vel modtaget og kom også i et bogkluboplag.

 

 Men da jeg nogle år senere fik en underhåndsforespørgsel, om jeg kunne tænke mig at videreføre det alene, vidste jeg straks, hvad jeg skulle svare.

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen