John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 09-05-2019; senest opdateret 09-05-2019 17:29

 

641 fodnoter og en fortvivlet forlægger

 

Jeg, der kender Pressens Melodier …, 2003, blev udviklet i nær tilknytning til min undervisning. En gruppe studerende kom og spurgte, om jeg ville udbyde et kursus i realisme. Jeg var var bange for at blive presset ind i rollen som den gamle sure mand, der stod og forsvarede sine positioner fra 70’erne.

 

Jeg valgte i stedet at belyse en af den danske realismes store skikkelser som journalist. Herman Bangs æstetik og kritik havde jeg skrevet om i Den sande kunst og i Det danske anmelderis historie. Nu gjaldt det hans sociale reportager, udlandsreportager, portrætter, petitjournalistik osv. Alt sammen set i sammenhæng med Bangs generelle syn på journalistik og hans løbebane som journalist.

 

Stoffet var den rene fryd at gå til – både for underviseren og forfatteren. Herman Bang var en omvandrende anekdotefabrik. René Herrings og Sten Rasmussens store Herman Bang-bibliografi var dengang endnu ikke udkommet, så læserne måtte undvære noget dokumentation ude i krogene. Det har så til gengæld været en lettelse for min nye forlægger, Teddy Petersen på Journalisthøjskolens forlag Ajour. Han var i forvejen fortvivlet over mine 641 fodnoter. Efter seje forhandlinger endte de som slutnoter.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen