John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 14-05-2019; senest opdateret 21-05-2019 13:03

 

Verbal voldsmand

 

Skandalejournalisten Gustav Esmann, 2010, er en biografi om en forfatter og journalist, som jeg havde følt mig tiltrukket og frastødt af siden min studietid.

 

Han var en af Herman Bangs ungdomsvenner, ikke så tæt på som Peter Nansen, men med i kredsen. Han var en vittig hund, og han blev skudt af en forsmået elskerinde.

 

Det var sådan cirka, hvad jeg dengang vidste om ham. Men hver gang jeg siden løb ind i noget, han havde skrevet, så jeg, hvilken knivskarp pen han førte. I øvrigt ville ”forslået veninde” have været mere dækkende end ”forsmået elskerinde”, for Esmann var verbal voldsmand.

 

C.E. Jensen fulgte ham tæt og var med ved begravelsen, hvor Herman Bang holdt talen.

 

Efter mine C.E. Jensen- og Herman Bang-studier var det oplagt at tage fat i ”lille Es”, som de kaldte ham. Modsat Bang var Esmann aldrig blevet rigtig biograferet. Det arbejde måtte jeg tage fat på som det første. Hans brutale død hørte selvfølgelig med. Havde han gjort sig fortjent til den?

 

Da jeg skulle gå i gang, opdagede jeg, at Karin Bang , specialist i Sacher-Masoch, var begyndt at publicere videnskabeligt funderede artikler om Peter Nansen. Jeg kontaktede hende og fik bekræftet en formodning om, at hun havde en Nansen-biografi undervejs. Vi kørte herefter parallelløb med vores biografier, mens Ebon Borg sad og heppede på første tilskuerrække.

 

Ebon Borg var enke efter sangeren Kim Borg. Hun boede i en kæmpestor lejlighed på hjørnet af Strandboulevarden og Østerbrogade. Den havde hun fyldt til randen med bøger, tidsskrifter, ugeblade og løsgående illustrationer, som hun hjertens gerne udlånte til de forskere og forfattere, der opsøgte hende. Hun var inspirator og indpisker.

 

På en særlig udstillingsbænk havde hun fremlagt de bøger, hvori hun var blevet takket. En dag lå Karin Bangs store, grundige Nansen-biografi og min lille, dramatiserede Esmann-biografi med på udstillingsbænken. Karins var professionelt produceret på det forlag, hvor Peter Nansen havde været direktør, nemlig Gyldendal. Min var billigt produceret i Polen og udgivet på eget forlag. Karin havde sat punktum for Nansen. Jeg havde kun sat semikolon for Esmann. Se videre i den biografiske note Esmann slår til igen.

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen