John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter

3. Redigerede værker – med udvalgte biografiske noter

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 01-06-2019; senest opdateret 01-06-2019 14:47

 

Asta som gave

 

Asta Nielsen fortæller, red. under medvirken af Poul Malmkjær, 2014. Det begyndte med en overraskende boggave fra min gode kollega Pil Dahlerup. Hun vidste, at jeg er bidt af en gal brevgransker (brevgnasker!), og forærede mig derfor Ib Montys appetitvækkende udvalg af Asta Nielsen-breve, som hun havde fundet i en kasse med nedsatte bøger. Jeg læste i brevene og gjorde stadig større øjne. Den danske stumfilmstjerne førte en usædvanlig skarp pen. Se fx hvordan hun slår to fluer med ét smæk i denne karakteristik af Carl Th. Dreyer: ”Han var en storartet fotograf, for fyrre år siden lavede han en god film, for cirka ti år siden endnu en, han er enormt overvurderet, hans films var sygelige, som ogsaa Bergmans”.

 

Jeg anskaffede mig hendes erindringsværk ”Den tiende Muse”. Det her var dansk prosa af første karat. Var der virkelig ingen, der havde opdaget det før? Jo, Johannes V. Jensen, som under krigen havde hjulpet Asta Nielsen med at få udgivet manuskriptet. Ved samme lejlighed havde han ødelagt kompositionen af hensyn til besættelsesmagten! Hvordan det? Jeg måtte have svar på disse spørgsmål.

 

Når jeg skal skaffe mig overblik over noget, gør jeg det ved at researche, skrive og revidere, indtil der står noget holdbart på papiret. Så må vi bagefter se, hvordan det kan gøres tilgængeligt for andre. Mine studier i Asta Nielsens erindringskunst blev udgivet i en alenlang netartikel i filmtidsskriftet ”Kosmorama” nr. 249, 2013.

 

Samtidig gik jeg videre med at finde Asta Nielsen-tekster frem. Jeg kontaktede Asta Nielsen-biografen Poul Malmkjær for at høre, om han kendte til andre Asta Nielsen-noveller end dem, han nævner i sin bog (”Asta”, 2000). Han sendte mig kopier af, hvad han lå inde med. Jeg læste materialet og lod andre læse med. Reaktionerne var vidt forskellige. Nogle syntes, det var banale ugebladshistorier, andre at det var dristige litterære tekster. Asta Nielsen kunne bringe selv meget kompetente læsere i tvivl om, hvad de skulle mene. Heller ikke som forfatter faldt ”Die Asta” i med tapetet.

 

Poul Malmkjær og jeg blev enige om, at vi skulle prøve at sammenstille et udvalg, som kunne tåle publicering. Jeg skulle foretage indtastningen efter de uegale trykforlæg, skrive indledninger og i det hele taget stå for udgivelsesprocessen, mens Malmkjærs opgave udelukkende bestod i at skrive filmhistoriske noter. Derfor kom der til at stå ”redigeret af” og ”under medvirken af” foran vores navne. Til omslaget fandt jeg i et antikvariat et Asta Nielsen-portræt, en tusch-tegning ved Viggo Thomsen. Alt originalt med tilknytning til Asta har en vis kultværdi.

 

Forleden modtog jeg så en ny boggave om Asta Nielsen. Det var en stor, smuk og billedmættet bog med titlen ”Maske og menneske. Asta Nielsen og hendes tid”. Den er skrevet af Lotte Thrane, som i tidernes morgen var studerende hos mig og siden blev min kollega på universitetet. I bogens syvende kapitel ser jeg til min glæde mine beskedne bidrag til Asta Nielsen-forskningen videreudviklede og nyttiggjorte. På den måde indgår man som et lillebitte led i en større sammenhæng.  Erstatningsreligiøsitet for en videnskabsmand?

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen