John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 19-05-2019; senest opdateret 19-05-2019 18:19

 

Radikaliseret redaktør

 

Kate Fleron. Journalist og frihedskæmper, 2015, er en bog om en kvindelig journalist, for hvem modstandskampen blev skæbne. Da Danmark blev besat, var hun nationalt sindet konservativ. Besættelsestiden radikaliserede hende. Hun kom ind i den illegale presse, og fortsatte i efterkrigsårene som redaktør af ”Frit Danmark”.

 

Min interesse for hende var i udgangspunktet knyttet til hendes journalistiske løbebane, fra sundhedsjournalist i den konservative presse til chefredaktør for et politisk, venstreorienteret magasin. En stor holdningsjournalist ligesom Lise Nørgaard, men hvor forskellig fra denne!

 

Bogen var et led i mit projekt om kvindelige journalister, og det kom i gang på den måde, at jeg sendte Lise Nørgaard-monografien til Kate Flerons datter, Helle Fleron, ledsaget af et brev, hvori jeg skrev, at jeg agtede at skrive en lignende bog om hendes mor. Helle Fleron var med på ideen og hjalp mig både med oplysninger og ved at bane vejen til andre levende kilder. Når jeg kom med datterens anbefaling i ryggen, kunne der etableres tillidsforhold. Når tidsbaggrunden er besættelsen, er dette særlig vigtigt.

 

I modsætning til Lise Nørgaard havde Kate Fleron ikke skrevet erindringer. Der forelå heller ingen biografi skrevet af andre, og det gjorde det vanskeligt at skille journalistikken fra. Hvad enten jeg ville det eller ej, blev jeg Kate Flerons første biograf.

 

Jeg havde kun truffet Kate Fleron én gang, ved en gæsteforelæsning på universitetet arrangeret af Sven Møller Kristensen. Hun virkede ved den lejlighed mild og ydmyg. Men fra mennesker, der arbejdede sammen med ende, havde jeg hørt, at hun (selvfølgelig) også havde andre sider. Det ærgrede mig i øvrigt, at ingen af dem, der havde været tæt på hende, havde skrevet hendes biografi. Nu måtte jeg nøjes med at interviewe de sidste vidner og ellers forsøge at nuancere portrættet, så godt jeg kunne. Jeg er glad for, at bestræbelserne og resultatet blev påskønnet af familien (Helle Fleron) og i offentligheden (Bent Blüdnikow i Berlingske og Bettina Heltberg i Politiken).

 

Hans Hertel havde som min førstelæser sørget for, at jeg ikke faldt i et af besættelsestidens sorte huller, og mine forlæggere på Spring, Michael Kamp og Marianne Barlyng, havde demonstreret, hvor meget smukkere en bog kan komme til at se ud, når man afstår fra rollen som selvudgiver.

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen