John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 19-05-2019; senest opdateret 19-05-2019 17:19

 

Esmann slår til igen

 

Gustav Esmann, 2016, er en samlet og revideret udgave af mine tre Esmann-studier fra 2010: Den lille bog om journalisten, der boltrede sig i skandaler, en festskriftartikel om novellisten, der debuterede med et stykke alt for perfekt brevfiktion, og en webtext om Gustav Esmanns måske alt for mange skuespil.

 

Webtexten kom i stand på den måde, at jeg sendte en mail til Peter Christensen Teilmann, direktøren på Teatermuseet, hvori jeg fortalte, at jeg havde skrevet en artikel om Gustav Esmanns skuespil, og at den ville passe godt ind i et elektronisk teaterhistorisk tidsskrift, hvis Teatermuseet havde haft et sådant. Hvad vi ikke har, kan vi få, svarede Teilmann og oprettede straks Teatermuseets Webtext-række med min artikel som den første.

 

Her må jeg indskyde en note i noten. Teilmann har undervist i kulturformidling på min gamle arbejdsplads, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Han overtog min rolle som koordinator af studiemønstret, da jeg lod mig pensionere. Da direktørstillingen senere opslugte ham helt, glemte han ikke den praktiske handleduelighed, vi havde opdyrket i kulturformidlingsfaget. Det, man selv kan gøre, gør man her og nu. Det gælder alt fra at skrive lærebøger til at arrangere udstillinger. Teilmanns kollega Anne Middelboe Christensen åbnede på et tidspunkt en ordbutik, hvorfra hun solgte 305 ord til 500 kr. stykket. Hvordan det kunne lade sig, udgav hun en bog om (”Middelboes Ordbutik”). Både Teilmann og Middelboe skrev lærebøger, hhv. ”Kulturliv” og ”Begejstring & Brutalitet”. En tredje lærer fra Kulturformidling, Kristian Himmelstrup, udgav lærebogen ”Kulturens former og institutioner” og oprettede forlaget Arabesk. En fjerde lærer, Rikke Rottensten, er blevet museumsinspektør på ”Det danske revymuseum” på Frederiksberg.

 

Jeg er blevet stolt, hver gang jeg har set en studerende fra mit institut ude i den praktiske kulturverden. Tidligere studerende har fungeret som forlagsredaktører for mig, fx Birthe Melgaard Mortensen på Panduro-biografien og Rasmus Øhlenschlæger Madsen på Interview-historien.

 

Skulle jeg have skrevet forfra på en Gustav Esmann-biografi ville jeg have valgt den fremgangsmåde, som min tidligere studerende og kollega Lotte Thrane kalder den kalejdoskopiske (”Maske og menneske. Asta Nielsen og hendes tid”).

 

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen