John Chr. Jørgensen: Selvbibliografi

1. Kortfattet faglig selvbiografi

2. Selvstændige publikationer – med biografiske noter (i fremdrift)

3. Redigerede værker

4. Artikler i tidsskrifter og samleværker

5. Efterord

 

Først lagt op 22-05-2019; senest opdateret 22-05-2019 16:54

 

Kærlighed besejrer sprogbrug

 

Postkassen der rødmede, 2017, havde haft en halv snes kedelige titler, før mine forlæggere på Spring omsider sagde bingo.

 

Det er en af fordelene ved at have rigtige forlæggere. Ideerne bliver afprøvet. Da jeg i sin tid udgav min biografi om Leif Panduro, blev omslaget kasseret i sidste øjeblik. Gyldendals folk var ude på salgsrejse hos boghandlerne. Sælgerne ringede bestyrtede hjem til Klareboderne og sagde: ”De synes, han ligner Hitler!” Jeg havde fået den ulyksalige idé, at Panduros ansigt skulle stiliseres i sort-hvid på forsiden. Men overskægget gav altså forkerte associationer, og ideen blev stoppet i tide.

 

Jeg skal spare læserne for ”Postkassen”s forløbere. Titlen refererer til en gåde, som bliver formuleret af forfatteren Meïr Goldschmidt i bogens sidste kapitel: ”Hvorfor er postkasserne så røde?” Normalt burde jeg vel ikke røbe svaret her, men hvis læseren lover mig at lade være med at bringe det videre: Det er, fordi de skammer sig over postvæsenets dårlige service. Goldschmidt havde vidner på, at breve lagt i postkassen et andet sted i byen inden kl. 14.20 ikke som lovet var nået frem med postuddelingen samme dag kl. 16.30. Det var naturligvis en flov historie for dem, essayisten Johannes Smith kaldte ”Forventningernes festligrøde håndlangere”, altså postbudene.

 

Bogen handlede i øvrigt ikke så meget om dårlig postservice som om dårlige privatbreve som fx dette: ”At være elsket af dig – det er at bæres frem af Lykkens Bølge til Livets store Færd, til Kampen, til Sejren. Men jeg må også have din Kærlighed – hvad er jeg nu uden den? Den er jo Surdejgen for mig i alt levende og livløst. At vinde den eller ikke, det er Skillevejen mellem Lys og Mørke, mellem mine Evners Liv og Død.”

 

Bølge, surdej og skillevej, det er metaforer, der modarbejder hinanden. Det er dårlig, opstyltet litteratur. Jeg synes, hun skulle have afvist ham af rent sproglige grunde. Men sådan fungerer virkeligheden ikke.

 

Måske var det passager som den citerede, der fik en udenlandsk netforlægger til at spørge mig om jeg havde mere liggende, der egnede sig til oversættelse. Det havde jeg ikke.

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

©John Chr. Jørgensen