Først lagt op 30-10-2019; senest opdateret 20-03-2020 16:53

 

3.

Det store i det små

Søren Ryge Petersen og hans historier fra Danmark

 

 

 

Når man søger efter ’Søren Ryge Petersen’ i det elektroniske mediearkiv Infomedia, får man at vide, at der er knap 10.000 artikler af og om ham. De ældste går tilbage til 1979, hvor han bliver præsenteret som fjernsynets havemand. Der fandtes kun én station dengang, og det at være vært for et fast program i den bedste sendetid betød berømmelse i Danmark. Næsten alle havde set Ryges haveprogram en eller flere gange. Hvis der stadig var en Ryge-fri zone hist og her, så fik havemanden de sidste danskere med ind i folden i 1983, da han interviewede dronning Ingrid om hendes have i Gråsten.

           De flove ordspil på tobaksrygning har Ryge Petersen selv holdt i live ved at gå og hyggeryge på sin pibe under tv-optagelserne.

 

Grøn fritid i danske hjem

Før interviewet med dronning Ingrid blev udsendt, var Ryge selv genstand for et interview ved Ninka, dagbladsinterviewets dronning med det borgerlige navn Anne Wolden-Ræthinge. Overskriften sammenfattede Ryge-fænomenet således: ”Han drysser grøn fritid ind i danske hjem. TV-mand har interviewet dronning Ingrid om deres fælles hjertebarn: haven”, Politiken 7.8.1983.

Efter ydre kendetegn var Søren Ryge Petersen svær at aldersbestemme. Med sit fugleredehår og sine gummistøvler så han ud som en ungdomsoprører, der var gået tabt i en tidslomme. Faktisk fyldte han 38 år den dag, Ninka interviewede ham (31.7.1983). Hans faglige baggrund var en cand.phil.-eksamen i dansk fra Aarhus Universitet fra 1975. Intentionen var at blive højskolelærer. I studiet havde han beskæftiget sig med litteratur, kommunikation, herunder især sprogforskelle og dialekter. Det med interessen for haven var noget, han havde med fra barndomshjemmet. Faderen var lærer i botanik.

 

Sønderjyde og haveredaktør

Søren Ryge Petersen blev født i Gram i Sønderjylland og voksede op i Agtrup i Sydslesvig, hvor faderen, som han sagde, ville virke for danskheden. Om sine harmoniske barndomsår og tiden som elev på faderens skole har Ryge Petersen fortalt i essayet ”Min barndom” i samlingen Leif den stadig lykkelige og andre historier. (2015).

      Han studerede i Aarhus og slog sig ned i et parcelhus nord for byen. Han fortæller, at haven var en konstant glæde for ham. Især nød han at komme ud i den tidligt om morgenen. Denne morgenglæde ved haven opfordrede han redaktøren af Haveselskabernes blad ”Haven” til at skrive om i sit blad. Redaktøren sagde haps og bad Ryge selv skrive de artikler, han efterlyste.  På den måde kom han ind i have- og naturjournalistikken og blev selv redaktør af ”Haven” (1978-90).

 

Mere journalist end havemand

I Ninkas interview siger han, at han opfatter sig selv mere som journalist og kommunikationsmand end som haveekspert. Ved en journalist forstår han en meningsdanner. Som kommunikationsmand med en grøn fritid programmet mener han, at det vigtigt, at vi har et forhold til den jord, vi bor på. Naturen har sin egen æstetik, og man kan udlede kvalitetsbegreber af være i naturen. At beskæftige sig med planter er i sig selv noget poetisk og sanseligt og vitalt.

Ryge Petersen havde således tidligt et helt ideologisk program for menneskets omgang med naturen. Basalt mente han, at man bliver sundere og gladere af at være i naturen. Verden ville blive et bedre sted at være, hvis flere gik op i deres have. At gå ud og plante et træ i var i hans optik en humanistisk handling. Det betød ikke, at han havde noget imod andre kulturformer. Musikken har han f.eks. altid haft et nært forhold til. Carl Nielsen og hele den klassiske musik indgår i hans tv-programmer.

Man skal ikke glemme, at Ryge Petersen havde rødder i bogkulturen, før han ved et lykkeligt tilfælde kom ind i tv-verdenen. Fjernsynet gav ham gennemslagskraft, men han har aldrig sluppet tilliden til det skrevne ord. I forordet til samlingen Julius’ fødselsdag og andre historier (2001) skriver han, at hvis han skulle vælge mellem at skrive og lave fjernsyn, ville han ikke være i tvivl: ”det skrevne ord er og bliver den bedste og mest nødvendige (og for mig mest uundværlige) kommunikationsform der findes.”

 

Fem fejlopfattelser af Ryge Petersen

Der florerer mindst fem fejlopfattelser af Søren Ryge Petersen.

Den ene er, at han er en tv-mand, der får sine udsendelser trykt i bøger. Han er en forfatter, der arbejder i flere medier.

Den anden er, at han er en slags naturens hyggeonkel, en havenisse. Som det allerede er fremgået, er han i virkeligheden en naturens æstetiker og ideolog.

Den tredje misforståelse er, at Ryge Petersen af fag er en havemand eller en gartner, og at han dertil har fået den gave at kunne tale med andre mennesker. Sandheden er, at han er en højt uddannet litterat og kommunikationsmand. Det med naturen og haven er bare en interesse, han har taget med hjemmefra.

Den fjerde misforståelse er, at hans kommunikationsform er det mundtlige sprog, og at alt, hvad der findes på tryk af ham, er udskrifter af talesprog. Realiteten er, at det meste af det, han laver i tv eller på tryk, er struktureret som fortællinger og holdt i fortalt sprog, hvor den talende holder ordet længe, mens talesprog er pingpong, frem tilbage, ofte med underforståelser og halve sætninger.

Den femte misforståelse går ud på, at Ryge interviewer almindelige mennesker. Mere om den i det følgende.

 

Journalist og fortæller

Fra 1985 har Søren Ryge Petersen været medarbejder ved dagbladet Politiken, og han har bevaret tilknytningen også efter, at han i 1990 blev fastansat i Danmarks Radio. Han formidler gerne i de to medier samtidig.

Sine væsentligste indsatser har han sørget for at bevare i et tredie medium, bogen. Det begyndte i 1995 med Landet og året, en række små naturessays. Forfatterens anden hovedgenre, portrætinterviewet, fandt sin endelige form i Julius' fødselsdag og andre historier i 2001.

Den betydeligste, mest frodige samling er den mellemliggende Historier fra Danmark. Den er fra 1998 og består af 30 tekster, hvis første trykkested ikke nævnes. Bogen vil ikke fremtræde som en scrapbog med Politiken-artikler. Den vil være noget i sig selv: en forfatters værk, komponeret som en rejse fra den hjemlige markvej til New York og tilbage igen. Fra natur til kultur og tilbage igen. Forfatteren betakker sig for højhuskulturen. ”Jeg savner tårnfalkene og lugten af græs.”

 

Min markvej

Et standardindslag i erindringsbøger er et kapitel om ”Min skolevej”. Søren Ryges originale modsvar hedder ”Min markvej”.

En skolevej er et ydmygt sted, men den fører dog hen til noget, oven købet til et uddannelsessted. Skolevejen kan være et symbol på vejen til dannelse.

En markvej er bare en jordvej mellem nogle marker. Men når der står ”min” markvej, signaleres der enten ejendomsforhold, eller også betyder ”min” bare noget, jeg bruger jævnligt, f.eks. som her, hvor markvejen fører fra hjemmet til landevejen.

”Min markvej” er ved første øjekast en meget beskeden tekst. Den fylder kun 2 ½ side. Men da den udgør anslaget til hele bogen Historier fra Danmark, er det værd at kigge ekstra godt på den. 

Teksten begynder med det rent faktuelle. Den er skrevet i særegen subjektiv leksikonstil:

 

Den er nøjagtig 1100 meter lang, og jeg har brugt den ca. 20.000 gange. Mest i bil, men også til fods, på cykel, på traktor og et par nervøse gange på hesteryg.

 

Vejen beskrives, som den tager sig ud under forskellige typer vejrlig. Stilen er stadig opremsende, men et moment af levendegørelse, antropomorficering, trænger sig på: ”i snestorm kan den finde på at forsvinde.” En vej er ikke bare en vej. Den er et slags væsen, som kan opleves forskelligt alt efter, hvem de vejfarende er: Vi har haft ”gæster, som efter at have kørt de 1100 meter igennem et sådant paradis en sommeraften steg ud af bilen og som det første spurgte, hvordan vi kommer herfra om vinteren.” Forfatteren forsvarer sin vej mod gæsternes uforstand.

           Ejendomsforholdet problematiseres. Det er ikke udelukkende ”min” vej og familiens vej: ”vi deler den med andre”. Brugsretten er vigtig. Markvejen er vores, ikke fordi vi ejer den, men fordi vi bruger den og har tilegnet os den. ”Engang var det også Sigvalds vej. Et par gange om året håndhæver Anders sin jagtret på vejen.”

           En vej har altså en historie. Fortælleren deler sin markvej med dem, der bor og har boet ved vejen.  Det fylder en stor del af teksten, men føjer ikke noget nyt til ideen. Vi kan derfor gå direkte til konklusionen: Selv den fasankok, der hver morgen vinteren igennem har ”ventet trofast” på ham hver morgen for så at flakse væk, når bilen er tæt på, er medejer af vejen. ”Vi kan den i søvne, i mørke, i sol og i regn. Fra den min verden går.”

           Således slutter dette lærestykke om glæden ved det lille fællesskab med et citat fra ”I Danmark er jeg født”, skrevet af H.C. Andersen, digteren der mere end nogen anden har fået naturen til at tale. Søren Ryge Petersen, som er kendt for at bygge på virkeligheden, natur han har set, mennesker han har mødt, er inspireret af H.C. Andersens evne til at se det store i det små, en verden i en vanddråbe.

Blandt sine samtidige er Ryge nærmest beslægtet med Peter Seeberg, som havde samme kærlighed til det nære, marken, naboerne, det almindelige liv.

          

Mening, intensitet og nødvendighed

”Det har en dyb mening for mig at møde mennesker og snakke med dem og bagefter gå hjem og skrive det ned, de sagde”, erklærer Søren Ryge Petersen i indledningen til den del af Historier fra Danmark, som handler om ”De ukendte”.

Man skulle snarere sige, at den handler om de udvalgte ukendte. Fællestrækket for den håndfuld, han har udvalgt, er, at de kan fortælle historier om deres liv, og at de gør det så ”intenst”, at han er ”nødt til at fortælle det videre.”

 Ryge forholder sig til sine udvalgte ukendte som en kunstner til sit stof. Han søger mening i tilværelsen og intensitet i udtrykket. Han arbejder under et vist pres af nødvendighed, når han eksponerer sine bemærkelsesværdige ukendte. Hans grundproblem er, at han ikke bare stofligt, men også sprogligt og stilistisk er afhængig af sine kilder. Hvad gør han, hvis de taler udtrykker sig i klichéer, taler bureaukratsprog eller slynger om sig med managementfloskler? Han undgår dem!  Alle personerne i Julius’ fødselsdag er lokale folk fra Djursland. Ryge Petersen har småsnakket sig ind på dem, før han besluttede sig for at spørge, om de havde noget imod at blive interviewet.

 

Kendt og ukendt

Ingen er absolut ukendt. Alle er kendt af nogen. Når Søren Ryge taler om de ukendte, mener han dem, der ikke er kendt i offentligheden og specielt i medierne, hvor der cirkulerer en kreds af mennesker, som vi synes vi kender, fordi vi har set dem før, nemlig i andre medier, og derfor kalder vi dem ”De kendte”. Men i bund og grund er ”kendt” altså et relativt begreb.

 

Anders Knokkelmand

Anders Knokkelmand var ukendt i offentligheden, indtil Søren Ryge Petersen bragte ham frem i Politikens spalter den 25. februar 1996, og i bogform i 1998 i Historier fra Danmark.

 Forskellen på de to versioner viser, i øvrigt hvor lidt der skal til for at slukke og tænde for journalistikken i et stykke prosa.

 I avisversionen begynder historien med sætningen ”Anders Knokkelmand er en uddøende race i brokkens fædreland.” Artiklen er vinklet, som journalisterne siger, så den fungerer som en debatartikel skrevet op imod alt det brokkeri, der angiveligt findes i Danmark (artiklens præmis).

I bogversionen drejes synsvinklen, så vi ser Anders Knokkelmand med familien Ryges øjne: ”Vi var fuldstændig målløse. Troede, at vi havde hyret en almindelig arbejdsmand, men fik en knokkelmand. Han knoklede, så sveden sprang, og smilede, sang og fløjtede i tilgift (…)  Derfor vil jeg skrive om ham.” Det er det ualmindelige ved Anders, der får Ryge til tangenterne. Anders fortæller om sin glæde ved al slags arbejde. Ryge prøver, om han dog ikke an få Anders til at beklage sig over noget. Men det er forgæves. Der er et sjovt spil imellem dem – ægte Ryge-kvalitet.

Ryge besøger Anders i dennes hjem. Han viser sig at være en stor samler. Fra et skab på væggen fremdrager han en håndfuld bittesmå lysestager, som han låner ud til ”sølvbryllupper og den slags”.

Anders fortæller, og Søren Ryge kommer til at indtage rollen som indsamler af folkeminder. Han anstrenger sig for at gengive Anders’ fortællersprog med dets selvafbrydelser og personlige henvendelser:

 

For så bruger de dem, når de synger sølvstænk i dit gyldne hår – det ved du da godt Søren, at man gør – så sætter alle gæsterne et stearinlys i hver sin lysestage – det brugte man altså i gamle, gamle dage – og så går de rundt om bordene, mens de synger, og op forbi sølvbruden, har du virkelig aldrig set det!

 

Søren Ryge opfatter spørgsmålene som retoriske og svarer ikke på dem.  I stedet flytter han interessen over på Anders forhold til kvinder. Han har haft to koner, som begge døde af kræft. ”Og der skal ikke flere kvinder i huset, det er han sikker på.” Søren Ryge identificerer sig med Anders og anvender dækket direkte tale, som man gør i fiktionslitteraturen; men det er et middel, han økonomiserer med.

           Anders fortæller om sit liv, sine arbejdspladser og sine sygdomme, alt sammen betragtet i et positivt skær. Ryge lader artiklen munde ud i en fremtidsdrøm, Anders har. Han vil købe et hus, hvor han kan have dukkehus og museum for småting forneden og selv bo foroven.

            Planen bliver aldrig realiseret. I en note efter teksten meddeler Ryge, at Anders fik en hjerneblødning fire måneder efter deres samtale. ”Anders blev lam i den ene halvdel af kroppen og mistede evnen til at tale. Han græder meget.”

 

Knokkelmanden

Ryges personer er mere end materiale for hans artikler. Det er mennesker, han har lært at kende og hvis videre skæbne interesserer ham. Og han er selvfølgelig nødt til at respektere virkelighedens gang. Han kan ikke give Anders Knokkelmand en anden skæbne end den, han fik.

Ironisk nok er den litterært dannede læser bedre forberedt på Anders Knokkelmands skæbne end Ryge Petersen selv er. Knokkelmanden er døden. Det ved kendere af Henrik Pontoppidans novellekunst. Ordbøgerne siger det samme. En knokkelmand, er ikke en mand, der knokler, men en mand, der er tynd som en benrad – nemlig døden.

 

Ryge Petersens bedrifter

Søren Ryge Petersens bedrift beror på en kombination af egenskaber, som hver især kendes fra litteraturen. Hvis han slægter H.C. Andersen på i sin evne til at se det levende i naturen, så ligner han Poul Martin Møller i blikket for det originale i det almindelige. Og han ligner dem begge i den uskyldige, unationalistiske kærlighed til fædrelandet. Søren Ryge Petersen er for så vidt en romantiker med rødder i det tidlige 1800-tal.

           Et er nu at have et bestemt blik på verden. Noget andet er at bringe sig i kontakt med den. På det punkt har Søren Ryge Petersen egenskaber, som er udviklet efter det moderne gennembrud og i 1900-tallet. Han kan snakke sig ind på folk og få dem til at blotte sig for offentligheden i såkaldte interviews – noget som var helt utænkeligt i romantikkens tid.

 

I forbemærkningerne til de syv interviews med kendte danskere i Historier fra Danmark skriver Ryge Petersen, at man, hvis samtalen går skævt, altid kan kringle sig tilbage til barndommens oplevelser. Det er en teknik, han har lært sig af moderne journalister som Ninka. Det at tale med kendte mennesker om deres have er i sig selv en teknik, en måde, hvorpå man får disse genneminterviewede mennesker til at åbne sig på en ny måde. At det ikke lykkes i alle tilfælde, er Ryge Petersens interview med Ghita Nørby et glimrende eksempel på. Hun synes, at alle planter og landskaber er dejlige, og som tak for denne åbenhjertighed hylder Ryge hende som et af de lykkeligste og mest ukomplicerede havemennesker han har mødt! For at tildække interviewets elendigheder dænger han roser på: ”et lykkeligt brag af en kjole”, ”ræverødt hår”, ”kors hvor er hun flot”. Det gøres ikke værre hos Ninka og i ugepressen.

           Også træk fra det 20. århundredes nye strømninger i journalistikken har Ryge Petersen taget til sig. Når han i reportageartikler fortæller, hvordan avisredaktører har sat ham på umulige opgaver som at skrive om New York og dødsruten i København, så er han inspireret af Morten Sabroe og new journalism. Ligeledes når han indleder et interview med Hans Edvard Nørregård-Nielsen med at beklage sig over, at en mand i sin bedste alder har brugt en rendegraver til at lave et aspargesbed med.

           Søren Ryge Petersen er altså ikke i et og alt en journalistisk romantiker, men hans særlige kvaliteter er forbundet med det gammeldags, det langsomme, det lavmælte, det ligefremme, det uopstyltede, det usmarte, det ublærede.

 

 

 

©John Chr. Jørgensen