Først lagt op 28-12-2019; senest opdateret 03-01-2020 17:14

 

13.

Jens Kistrup – snak og klummer

 

 

 

Kistrups usynlige lasso

Enhver, der har kendt Jens Kistrup (1925-2003), vil vide, at han var et guddommeligt snakkehoved. Mødte man ham på Strøget og hvor han nu ellers færdedes i bybilledet, indfangede han en med en usynlig Lasso, satte tiden i stå og begyndte at konversere om alskens emner af fælles interesse, bladrygter, journalister, nye bøger, anmeldelser, skuespillere, universitetsansættelser og almindeligt bysladder. Han kunne zigzagge gennem emnerne. Uligt andre meget snakkende mennesker leverede han ikke deciderede fortovsforelæsninger. Han sørgede for at holde en slags dialog kørende, så han også selv fik nogle nyheder ud af samtalen. Men han førte gerne ordet. Over for kollegerne på Berlingske Tidende forklarede han, at han havde evnen til at lytte, mens han talte.

 

Det perfekte interview-offer

Kistrups anlæg for improviseret snak gjorde ham til den perfekte interviewperson. En gang da jeg arbejdede på en biografi om Leif Panduro, mødte jeg tilfældigvis Kistrup i toget på vej til Louisiana i Humlebæk. Han var på listen over dem, jeg skulle interviewe til bogen, så hvorfor ikke tage ham her og nu? Det havde han ikke spor imod. Han snakkede om Panduro hele vejen. Selv på spadsereturen fra stationen til museet. Han behøvede kun få stikord. Han huskede godt, og havde masser af ord at sætte på erindringerne.

 

Journalist fra barnsben

Det virkede, som om han havde lige så let ved at skrive som ved at tale. Efter hvad han fortalte, havde han skrevet anmeldelser for skrivebordsskuffen, siden han var seks år (nogle gange sagde han dog 11 år). Sin debut som rigtig anmelder (i begyndelsen dog kun af biografteater) fik han i 20 års-alderen. Familieforbindelser fik protegeret ham ind på Berlingske Tidende. Moderen havde gået i gymnasiet med den ene chefredaktør, faderen var læge for den anden. Helst ville drengen være skuespiller, men da det ikke syntes at være realistisk, så var udsigten til en livsstilling som teateranmelder på den store borgerlige avis et lødigt alternativ.

 

Avisen som kateder og scene

Studietiden pegede på en videnskabelig karriere. Det blev Kistrups skæbne, at der ikke var stillinger at søge på Københavns Universitetet, da han i 1949 kom ud som magister i litteraturhistorie med en guldmedaljeafhandling om dansk romantisme i bagagen. Han lod sig fastansætte på Berlingske Tidende som 25-årig i 1950, og han forblev i bladhuset, til han døde 77 år gammel i 2003.

 

Avisen blev hans kateder og scene. Yndlingsemnet var teatret, og de foretrukne genrer var avisens kortformer: anmeldelsen og kommentaren. Flere forlæggere forsøgte at lokke ham til at skrive bøger, bl.a. om Herman Bang. Men de store formater lammede ham. I dag-til-dag-journalistikken var han imidlertid produktiv. Det kunne løbe op i 80 enheder på en måned. 

 

Med Viking-blyant på A-5-papir

Han mødte næsten hver dag op på sin avis med et færdigt manuskript. Han havde skrevet artiklen derhjemme med Viking-blyant på A-5 papir. Nu skulle den bare tastes ind i systemet. Derefter var der var masser af tid til at konversere og drille kollegerne med øgenavne. ”Nå, der kommer lektor Brincker”, ”Goddag Teresa Was”. De sidste ti år var Kistrup på Weekendavisen. Da ingen af medarbejderne orkede at dele kontor med ham, måtte kulturredaktøren, Henrik Wivel, påtage sig opgaven. Ham kaldte Kistrup for hewi efter computerens navneforkortelse. I længden kunne det godt blive lidt anstrengende, men kulturredaktøren ville gå langt for en medarbejder, som vidste bogstavelig talt alt om dansk teater, og som var leveringsdygtig også, når det gjaldt emner, han ikke vidste alverden om. Han kunne altid snakke lidt med sig selv.

 

Tilbud fra Politiken

Midt i 1960’erne gav Politiken gav ham et tilbud om at springe ud som kulturradikal, men usikkerheden – udsigten til at skulle nøjes med en birolle i Politikens store spil om kulturen – fik ham til at afslå. Så hellere en hovedrolle på Berlingeren, hvor han kunne trække i trådene og drille dem, der truede hans plads i hierarkiet.

 

Der var noget infantilt over Kistrups drillemani. På fællesmøder, hvor han ikke var i centrum i samtalen, kom drilledjævelen op i ham, og han gav rollen som underholdende ironiker eller uartig dreng. Det var især kvinderne, det gik ud over. Han syntes, at kolleger som Jane Aamund og Lise Nørgaard var kommet irriterende let til deres popularitet. Hvorfor skulle de have højere læsertal end han? Lise Nørgaard benyttede han enhver lejlighed til at genere. Ved pressevisningerne af ”Matador” i TV-byen sad han og fnisede og lavede snorkelyde. – Jens Kistrup var ikke noget lykkeligt menneske, konstaterer Lise Nørgaard tørt.

 

Mere og mere rummelig

Som karrieren skred fremad, blev Kistrup mere og mere rummelig på en selvbevidst måde. Hvis nogen beskyldte ham for selvoptagethed, forfængelighed og infantilisme, vedkendte han sig villigt disse egenskaber. ”Jeg er ikke egnet til at være voksen i virkeligheden. Den ideale tilstand for mig er at være barn i et lykkeligt hjem”, sagde han til Marie Tetzlaff i Politiken (22.12.2001). Man skulle ikke tro, at en mand, der siger sådan, havde været gift, men det havde han, i en halv snes år (1966-77) med Birgitte Stampe, Nysø.  ”Det var ideelt”, forklarede han i et interview, ”jeg kunne gå ud af bylivet og ind i landlivet, jeg kunne godt lide det sceneskift” (Sabroe, 1999, 244). Han spillede for en tid voksen mand. Derefter faldt han tilbage i barnerollen og erklærede åbent, at hans liv som voksen mand havde været en fiasko.

 

Pølsemanden

En eventuel kritik af ham for at være kulturjournalistisk letbenet kom han i forkøbet ved at karakterisere sig selv som leverandør af fast food:

 

Jeg er pølsemanden, der leverer den ønskede vare. Det hurtige måltid, pølsen eller hotdoggen, med brød, sennep og ketchup, med rå eller ristede løg. Med det hele.

(Jens Kistrup: ”Forord. Med det hele,” 1998:11)

 

Han var klar over, at det var et farligt billedsprog, som ville kunne ramme ham selv i nakken. Ifølge hans efterfølger som teateranmelder på Berlingske Tidende, Me Lund, omtalte de på avisen hans søndagsklumme som ”pølsen” (9.1.2003). Og hen over Torben Brostrøms nekrolog over Jens Kistrup i Information stod der ”Distingveret pølsemand” (9.1.2003).

 

Det var venligt ment, men det kan næppe have været drømmen om et eftermæle for en mand, der som 14-årig købte Frederik Schybergs ”Ti Aars Teater” og senere udnævnte den til ”bogen, der forandrede mit liv”.

 

Schybergs pædagogiske klarhed og urokkelige domme gjorde et stærkt indtryk på ham.

 

Et halvt århundrede senere var han imidlertid kommet så meget i tvivl om eksistensen af evige sandheder, at han spurgte, om man ikke kunne tjene læserne bedre med reportager end med anmeldelser.

 

Usikkerheden over for meningen med at fælde domme slog også igennem i klummerne. De blev genkendelige på lang afstand ved deres mange spørgsmålstegn.

 

Pølsen som pegepind

Det karakteristiske ved Kistrups klummestil generelt er skribentens nærvær, hans stadige pegen på sig selv. Han kan f.eks. begynde med en påstand, som han derefter dementerer på en måde, som indeholder nye påstande. Og på den måde kan han diskutere videre med sig selv foran sit publikum.

 

Jeg er socialist.

Hvis det var sandt, ville meget være anderledes.

Mine artikler i dette blad ville høre op. Til gengæld ville andre døre åbne sig for mig, radioens og fjernsynets, f.eks.

(20.10.1973, Kistrup, 1998:65)

 

Tekstbilledet er opløst. Spørgsmålstegnene og udråbstegnene florerer:

 

Sandheden om mig selv? Kan jeg tåle at høre den?

Det tror jeg. Hvad har jeg ikke i tidens løb sagt om mig selv! Kan nogen sige noget, der er værre?

(23.3.1980, Kistrup, 1998:65)

 

Stilen er i en vis forstand snakkende med småord, indskud, betoninger etc., men det er en stiliseret dialog som den vi kender fra scenen, når cabaret-kunstneren eller stand-up’eren snakker med sig selv.

 

Nogle gange slår stilen over i det didaktiske, som når læreren eller lærebogen stiller spørgsmålene og besvarer dem selv.

 

Spørgsmål: Hvordan lærer man at skrive mindre kedeligt?

Svar:

1. Ved at lære sig selv bedre at kende. Og derpå bekende kulør.

2. Ved at tænke mere på modtageren end på sig selv. Når budskabet frem?

3. Ved at lytte til sproget, som det tales – på godt og ondt.

4. Ved at læse de forfattere og skribenter, der bruger sproget bedst.

(5.2.1989, Kistrup, 1998:250)

 

For at få læresætningerne til at glide lettere ned, siger han, at de er hentet fra en systematisk førstehjælp for sprogbrugere ved professor, dr. ling. Urias P. Hasenschreck jr. – en figur, som var i slægt med dr. Chum-Chum fra Fijiøerne, Leif Panduros navnkundige antipodiske fodlæge (jf. Leif Panduro: Hvilken virkelighed? ved JCJ, 1977).

 

Når klummeskriveren Kistrup var bedst, nærmede han sig essaykunsten. Således i den allersidste klumme, hvor han reflekterede over forskellige læsepositioner og kom frem til, at han personligt var nødt til at læse ved skrivebordet og tage noter. ”For mig repræsenterer enhver bog en forhindring, jeg skal overvinde.” En tragisk erkendelse for en mand, der har brugt det meste af sin tid på at læse bøger. Hvis klummen havde taget sin begyndelse her, kunne den være blevet interessant essaykunst. Men slapstick-artisten Jens Kistrup skulle lige varme op med nogle gamle numre – retoriske spørgsmål og punktopstillinger – før han kom til sagen. Det gik halvdelen af klummen med (”Hvor? Hvordan? Hvorfor?”, Weekendavisen, 10.1.2003).

 

Konklusion

Jens Kistrups klummestil er ikke direkte udledt af hans mundtlige konversationer. Når han talte med andre, fik de indimellem ordet, og samtalen bevægede sig i et mindre forudsigeligt mønster.

 

Forbilledet for klummestilen skal søges dels i scenekunsten, cabareten, stand-up’en og dels i pædagogikken med dens mange retoriske spørgsmål.

 

Kun i glimt ses Kistrup at have ambitioner om – og tid til – at forbinde sig med den essaytradition, som kunne løfte hans klummer ind i den varige kunsts verden.

 

Kistrups klumme fungerede som identitetsmarkør for en liberal borgerlighed i et stort konservativt dagblad. Derudover var den hverdagsjournalistik, det daglige stykke af livets pølse.

 

Kilder:

Citaterne er – bortset fra det fra Weekendavisen – gengivet efter Kistrups eget udvalg Jens Kistrup med det hele. Udvalgte artikler fra 1970-98 (1998).

 

Andre kilder:

Jens Kistrup: ”En levende redaktør”, i: Kirsten A. Mogensen: Mogensen – til lykke på dagen, 1987.

John Chr. Jørgensen: ”Teateranmelderen. Jens Kistrup”, i: Kulturanmeldere i Danmark. En håndbog med portrætter, 1991.

Morten Sabroe: ”Den uhelbredeligt infantile kritiker,” Information 13.4.91, optrykt i Morten Sabroe: Undskyld … men hvor er udgangen, 1999.

 

Marie Tetzlaff: ”Man kan ikke skjule sandheden”, interview med Jens Kistrup, Politiken 22.12.2001.

Brev fra Lise Nørgaard til JCJ 2.5.2013.

 

Nekrologer og mindeord om Jens Kistrup:

Torben Brostrøm i Information 9.1.2003

Me Lund i Berlingske Tidende 9.1.2003.

Henrik Wivel og Klaus Rifbjerg i Weekendavisen 10.1.2003.

Bettina Heltberg i Politiken 9.1.2003.

 

En seriøs behandling af Kistrup som teaterkritiker finder man i Knud Arne Jürgensen: Teatrets fortællinger. Jens Kistrups teaterkritik. En antologi, 2013.

 

 

 

©John Chr. Jørgensen