Først lagt op 02-01-2020; senest opdateret 14-01-2020 21:32

 

14.

Karin Michaëlis om Agnes Henningsen

 

 

 

Skønlitterære metoder i sagprosa

Sagprosa er pr. definition noget andet end fiktionsprosa. Det kræver derfor en særlig forklaring, når jeg hævder, at typiske sagprosa-idealer som enkelhed og klarhed i visse situationer netop kan realiseres ved skønlitterære metoder.

 

Vi begynder med et citat fra et brev, hvori en enkel stil beskrives gennem stadige tilnærmelser, som vi kender det både fra kunsten og videnskaben. Enkelte usædvanlige træk i syntaks og ordvalg (fremhævede i citatet) tyder dog på, at skribenten er en kunstner:

 

Du er svær at overføre på fremmede Sprog. Du, som den udødelige Herman Bang. Det vigtigste ligger dels mellem Linierne og dels i Ordenes Stilling. Du anvender kun Sprogets allerenkleste Midler, du bruger aldrig kunstfulde Billeder, men lader Ordene leve. En lille, en underlig lille Omstilling af Ordene i en dagligdags Sætning, og en ny Ynde, ny Sødme springer mod Læseren (…) Er Oversætteren aldrig saa vaagen, aldrig saa nænsom, der er Ting, han ikke orker at gengive.

 

Sådan skriver Karin Michaëlis i ”Agnes Henningsen”, et åbent brev til Agnes Henningsen på dennes 70-års dag, den 18. november 1938. Trykkestedet var kronikken i Politiken, hvor Michaëlis fik publiceret flere af de Kvindeportrætter, som Karin Michaëlis Selskabet senere har samlet og udgivet (redigeret af Hardy Bach, Inga-Britt Olsen og Keld Sørensen, og med forord af Karen Klitgaard Povlsen, 2014).

 

Det er ret usædvanligt med et portræt i brevform.

Men når det endelig skulle gøres, var Karin Michaëlis i besiddelse af de fornødne tekniske forudsætninger for det. Hun havde dyrket brevet intensivt i sit forfatterskab, og hun var også privat en flittig brevskriver (se John Chr. Jørgensen: Om breve, 2005:55f, 77ff, og Karin Bang, red.: Min egen ven – Karin Michaëlis skriver til Peter Nansen, 2012).

 

I brevet til Agnes Henningsen etablerer Karin Michaëlis fra første færd en uhøjtidelig veninde-intimitet med et lille ”jo” og en antydet viden om Agnes Henningsens forhold til alder:

 

Kære Agnes Henningsen

Det er jo en større Fødselsdagskage, der sættes paa dit   Bord denne Morgen. Maaske havde du saagar ønsket den mindre. Skal vi sige til sytten Lys i Stedet for halvfjerds.

 

I stedet for at sige ”Tillykke med fødselsdagen” taler hun poetisk-konkret om den fødselsdagskage, som hun forestiller sig bliver sat på morgenbordet. Og de 17 lys er ikke bare noget med at ønske sig meget yngre, end man er, nej, de refererer til en psykologisk hemmelighed, som fødselaren deler med gratulanten: ”at vi inderst inde kun er 17 Aar”. Hemmeligheden røbes først til allersidst i kronikken, som er komponeret med digterens formsans – og skrevet med digterens virkemidler.

 

En tredjeperson føres ind

Når Karin Michaëlis skal sige noget smigrende om Agnes Henningsens ydre som ung, gør hun det ved hjælp af skønlitteraturens indirekte metode. Hun fører en person ind på scenen. Det er en portrætmaler, som spørger: ”Har Du kendt Agnes Henningsen, da hun var ung?”

 

Kendt og kendt … dengang kendte jeg kun hendes Ydre, men det forblev ogsaa uforglemmeligt!

            Maleren lagde Hovedet paa skraa og kneb Øjnene sammen, mens han dyppede Penslen i falmede Farver. – Hun er den skønneste Kvinde, jeg nogen sinde har set. Aldrig før og aldrig siden har jeg mødt hendes lige! Og saa, tilføjede han, hun gik ikke paa sine Ben, hun svævede!

 

Da maleren hævdes at være en virkelig person – han præsenteres som ”en af vore store Malere” uden at hans navn dog anføres – fungerer han som en slags sandhedsvidne samtidig med, at han muligvis er det rene opspind!

 

Dramatisering

Indførelsen af tredjepersoner er et dramatiseringsgreb, som giver forfatteren mulighed for at videreudvikle tredjepersonens beskrivelser. Her elaborerer Michaëlis for eksempel på billedet af Agnes Henningsen som den alt besejrende kvinde svævende hen over fortovet: ”Hagen dominerede paa baade pudsig og rørende Maade, en ren Mussolinihage, der sagde: - Varsko, her kommer jeg!”. Det kan man da kalde en metafor med bid i!

 

Portrættet etableres gennem situationer og replikker, som er skrevet frem som i en roman. Det er Karin Michaëlis’ måde at skrive enkelt, klart og tydeligt på.

 

Herman Bang som forbillede

Metoden er kendt fra skønlitteraturen. Karin Michaëlis nævner selv sit store forbillede, Herman Bang. Han var i øvrigt personlig læremester for Agnes   Henningsen (jf. John Chr. Jørgensen: De elegante, 2018:48ff).

 

Karin Michaëlis sagde om Agnes Henningsen, at hun undgik at bruge kunstfulde billeder. Men det samme gjaldt ikke hende selv. Michaëlis havde et meget kreativt forhold til metaforer. Når hun skrev ”Der fløj Sommerfugle hen over dine Bøgers Blade”, fik hun sagt noget rammende om kritikkens besvær med at få hold på Agnes Henningsens prosa.

 

Helt ned i syntaksen solidariserede hun sig med Agnes Henningsen imod de uforstandigt håndfaste kritikere: ”Dine Bøger hang ikke sammen, sagde man, de havde ingen etisk Værdi – tror jeg det hedder – intet Formaal, ingen Tendens. Du skildrede Sommer, Sol, Børn, Mænd, Mad og hele det Rodsammen, som udgør det daglige Liv”. Det lille indskud ”tror jeg det hedder” er et krukkeri. Michaëlis underspiller sin kompetence. Det fremgår af den efterfølgende iagttagelse:  ”Du skrev ikke lyst og let for som saa mangen skuffet i Fantasien at forgylde den graa Hverdag, nej du skrev, fordi du ikke kendte andet end Fest og Glans og Glæde.” Det er godt set og sagt.

 

Fødselsdagstale

Et fødselsdagsportræt i en avis er offentlig fødselsdagstale på skrift. En fødselsdagstale indeholder altid nogle betragtninger over fremtiden, også selv om fødselaren er på vej over de 70. Karin Michaëlis opfordrer Agnes Henningsen til at skrive barndomserindringer. Hun rammer ikke helt ved siden af med det ønske. Fødselaren udgiver inden for de næste ti år sine erindringer i 8 bind. Som 70-årig havde hun sit hovedværk foran sig!

 

Krævende genre

Digterportrættet er en meget krævende sagprosagenre. På relativt kort plads skal man sammenfatte udviklingsgangen i en digters produktion og sætte den i forbindelse med digterens liv. Man skal placere digteren i den litterære udvikling, evt. pege på forbilleder og åndsbeslægtede. Pladsen tillader ikke en fuldt udfoldet biografi, kun et koncentrat. Det er i arbejdet på at gøre dette koncentrat levende, at skribenten må ty til digteriske virkemidler.

 

Et eksempel: For at anskueliggøre en modgangsperiode i Agnes Henningsens forfatterskab indfører Karin Michaëlis et metafysisk begreb: Gud. Agnes Henningsen var forkælet af alle, forgudet af mange. ”Men guderne er misundelige. Det ærgrede dem, at et lille Menneskebarn gik dem i Næringen.” Guderne prøvede at udsulte hende og lamme hende med giftig kritik, indtil den store kærlighed kom og reddede hende. Som det ses, skaber Karin Michaëlis en verden af aktive metaforer. Er de mere end kunstgreb, der skal give teksten liv? Udgør de en slags skæbnelære? Forfatteren lader svaret blæse i stratosfæren.

 

Under alle omstændigheder er store ord ikke nok. De skal også sættes i bevægelse, så man kan se, hvordan de hænger sammen. Det kræver plads. Det kan lade sig gøre i en kronik. Men ikke i et festtelegram. Se bare, hvor mat det faldt ud, da Agnes Henningsen skulle skrive et kortfattet enquete-bidrag til Karin Michaëlis’ 60-års fødselsdag:

 

Den kampivrige, ja flammende Karin Michaëlis ejer den store Kvindes Blidhed, Styrke, Retfærd. At disse Egenskaber sammen med et lysende mangfoldigt Barnesind er Karin Michaëlis’ Hovedværk opstaaet: Træet paa godt og ondt. Man læser den Bog og bliver rig. (Politiken, 20.3.1938)

 

Alle disse dyre begreber har dækning i Karin Michaëlis’ forfatterskab, men de ligger kraftesløse ved siden af hinanden, og til sidst griber Henningsen til en anmelderkliché. Hun kan ikke skrive journalistik på kommando, og slet ikke på telegramvilkår.

 

Tom Kristensen sammenlignede engang de to forfattere på en måde, som han nok ville få ørerne i maskinen for i dag, men lad os feje kønsklichéerne og de kryptiske bemærkninger til side og gå direkte til hjernen og hjertet:        

 

Fru Karin Michaëlis er altid hed i Kinderne og siger uoverlagte og geniale Ting, der løber lige ind i Hjertet, men stundom forvirrer og trætter Hjernen. Hun kunde være mere farlig og opløsende, hvis hun ikke var så betydelig, som hun er. Men Fru Agnes Henningsen er rolig og klog, ligesaa hurtig som Fru Michaëlis, for Vid er altid hurtigt, men med en sikker Viden om sine Virkemidler, der først naar Hjernen og langsomt trænger ned til Hjertet.

(”Karin Michaëlis og Agnes Henningsen”, Politiken, 29.10.1925, optrykt i Mellem Krigene, 1946:59)

 

Agnes Henningsen var den mest bevidst komponerende af de to. Hun skrev om og om, mens Karin Michaëlis stolede på sit første indfald.

 

Den konstant genopdagede Michaëlis

Karin Michaëlis er en forfatter, som hele tiden bliver genopdaget. Senest er hun med udgivelsen af Krigens ofre (2017) blevet genopdaget som humanitært engageret krigskorrespondent. Johan Rosdahl og Karen Klitgaard Povlsen har redigeret Michaëlis’ reportager fra flygtningelejre og våbenfabrikker i Østrig under 1. Verdenskrig.

 

Selv om Karin Michaëlis, mens hun levede, var en europæisk kapacitet – langt de fleste af hendes ca. 65 bøger blev oversat til tysk – så er det, som om det er blevet hendes skæbne at synke hen i glemsel for derefter som miskendt at blive løftet op i lyset igen.

 

En mulig forklaring kurssvingningerne er fraværet af et absolut hovedværk, som alle må have læst. Forfatterskabet indeholder ingen pendant til Lykke-Per eller Pelle Erobreren eller Syv fantastiske Fortællinger, ingen klassiker, som indgår i skolernes pensum og som stadig udkommer i nye oplag og trækker en generel interesse for hele forfatterskabet med sig. Det nærmeste, vi kommer det, er Den farlige alder, brev- og dagbogsromanen fra 1910, blev filmatiseret to gange og senere genlæst grundigt af kvindebevægelsens litterater.  Erindringsserien Træet paa godt og ondt, 1-5 (1924-30) anses for hovedværket, men det er for uegalt til at stå som en klassiker. Brevromanen Syv Søstre sad (1923) er en fortælleteknisk genistreg – for feinschmeckere. Bibi-bøgerne er klassikere for børn. Og sådan kan man blive ved. Interessen samler sig ikke om noget værk, men om Karin Michaëlis’ liv og personlighed.

 

Forskning og formidling

Der findes en kvalificeret Michaëlis-forskning og -formidling. De to danske hovedværker er germanisten Birgit S. Nielsens Karin Michaëlis. En europæisk humanist (2002) og forfatteren og litteraten Merete von Eybens Det farlige liv. En bog om Karin Michaëlis (2006). Birgit S. Nielsen introducerer bredt til forfatterskabet og går i dybden med den utopiske ungdomsroman Den grønne Ø. Merete von Eyben kommer rundt om større dele forfatterskabet, men har en særlig interesse for kønsrelationer (masochisme, incest etc.). Det er en bog baseret på tekstanalyser.

 

Baseret på biografisk materiale er den amerikanske germanist Beverley Driver Eddy’s tysksprogede krønike Karin Michaëlis. Kaleidoskop des Herzens (2003). Kirsten Klitgård har bearbejdet og oversat den til: Hjertets kalejdoskop. En biografi om Karin Michaëlis (2013).

 

I disse bøger finder man henvisninger til specialstudier i forfatterskabet. Hvad der har interesseret forskerne, har især været forfatterskabets psykologiske og politiske aspekter.

 

Formidlingen af forfatterskabet er blevet varetaget af Karin Michaëlis Selskabet, som har udgivet en række oplysende skrifter bl.a. Sine Bang Nielsens Den grønne Ø. Karin Michaëlis’ asyl (2010, 2. udg. 2016 – med portrætter af de europæiske kulturpersonligheder, som i 1930’erne søgte ly for nazismen hos Karin Michaëlis på Thurø.

 

Randers-pigens løsmundede snak

Studier i sprog og stil skal man lede længe efter. Det har Ulla Albeck, forfatteren til standardværket Dansk stilistik (1939), en forklaring på. Karin Michaëlis er efter Albecks mening ikke nogen stor og raffineret - stilkunstner. Hun mestrer i alt væsentligt kun den ene form, ”den tøsede Fantasis underlige Krible-Krable”.

 

Naturligvis er dette et Kunstprodukt, men formet over den ikke alt for fjerne Randerspiges løsmundede Snak. Skrivemaaden havde det Uheld at gøre saa stor Lykke i hendes Ungdom, at den siden i godt og ondt kom til at klæbe ved hendes Pen.

 

Ulla Albeck mener, at Herman Bangs indflydelse blev fatal for Michaëlis, fordi hun gjorde det, der for Bang var en variationsmulighed, til en grundstil med ”Løshed i Tankegangen, impulsive Spring og Indfald, barnagtige Sætnings-Konstruktioner og pudsigt søde hjemmelavede Ordformer (”snakke døvstumsk” o. lig.).”

 

Albeck medgiver, at stilformen kan være ”noget nær genial” f.eks. ved karakteristikken af en enkelt figur, men som ”Brugsprosa” i et helt forfatterskab er den intet mindre end ”vederstyggelig.”

 (Ernst Frandsen og Niels Kaas Johansen, red.: Danske Digtere i det 20. Aarhundrede, 1957:195).

 

Sjældent så man en kvindelig litteraturhistoriker maltraktere en kendt kvindelig forfatter så grusomt. Har Ulla Albeck en pointe, eller står hun bare dér med boksehandsken og hamrer sin stilistiks begreb om klassisk dansk normalprosa ind i panden på Karin Michaëlis?

 

 

 

©John Chr. Jørgensen