Først lagt op 20-01-2020; senest opdateret 20-01-2020 17:12

 

17.

Loulou Lassen versus Henrik Cavling. Strejke- og krigsreportage

 

 

 

Loulou Lassen (1876-1947)

I sine unge år havde Politiken en alvorlig konkurrent i dagbladet Dannebrog. En af denne konkurrents stærkeste aktiver var en kvinde, der underskrev sig Frk. Loulou.

 

Frøken Loulou var født Louise Marcussen og kom fra et københavnsk kulturmiljø, hvor man kunne læse, tale og skrive fransk. Hendes far havde anmeldt teater og litteratur i en konservativ avis. Hendes mor, der var en dygtig pianistinde, havde bidraget til samme blad.  Så tanken om at skrive journalistik var ikke så fjern for Frk. Loulou.

 

Petit-journalistik

Hun begyndte som 22-årig med at levere petitjournalistik og interview til Dannebrog. Hendes artikler lyste i den grad af opfindsomhed og kvalitet, at bladets redaktør, Villiam Secher, bad hende om at dække Verdensudstillingen i Paris 1899-1900. Hvor elegant hun løste denne opgave, kan man se i De tålte mosten. 39 kvindelige journalister (2013:14ff) redigeret af denne artikels forfatter.

 

Efter succesen med Verdensudstillingen blev Frk. Loulou ’flyvende korrespondent’ for Dannebrog. Det vil sige, at hun blev sendt ud, når noget betydningsfuldt fransk skulle dækkes.

 

Minearbejderstrejke

I oktober 1902 rapporterede hun hjem fra en stor minearbejderstrejke i Nordfrankrig. Strejken udviklede sig eksplosivt, da ejerne af minerne forsøgte at importere engelsk kul i stedet for det, de franske minearbejdere ikke ville hente op. Så indledte havnearbejderne en sympatistrejke, med det resultat, at regeringen indsatte tropper, som skulle dæmme op for social uro.

 

Da arbejdskampene spidsede til i Dunkerque, boede Frk. Loulou på et hotel i Denain små 150 km længere sydpå. Det fremgår af artiklens optakt, at det dengang var meget lang vej. Hun rejste sammen med kolleger fra den franske presse.

 

Mere stilbevidst end Cavling

Loulou Lassens reportage stod på forsiden af Dannebrog søndag den 26. oktober 1902. Her er først optakten:

 

En By i Oprør

 

(Brev til ”Dannebrog”)

 

Sabler og Barrikader

Dunkerque, den 22. Oktober

 

Et rungende Slag paa min Dør. Forvirret farer jeg op og stirrer ud i Mørket. ”Hvem er det?”

-        ””Le Journal”. Der er telefoneret fra Paris. Dunkerque er i Oprør. Vi tager derhen alle, vil De med?”

-        Godt, partons, nu kommer jeg.”

En Hastværkspaaklædning, nogle nødvendighedsgenstande i en Fart samlede sammen i Halvmørket. Værelset er uhyre; Ødslen med Plads er den eneste Luxus, Hotellerne i Denain kan opvise, og Lyset flimrer uden at lyse. Saa skumpler vi ud af Byen paa en Vogn, som en af os, Gud ved hvorfra, har skaffet. Natten er iskold, og Vinden hviner gennem vore Tæpper. Vi er udenfor al regulær Togplan, det gælder om gennem en række sindrige kombinationer at faa fat i et Exprestog, som ingen rigtig ved, hvor er. Og hele Natten gaar hen med en evig Skiften Vogne og Tog, lange Parlamenteringer med forsovede indbyggere i fantastiske Byer, der tegner sig i Mørket i ubestemte Omrids, og timelange Ventetider i raakolde Ventesale.

           Endelig naar vi frem. Klokken viser sex paa Uhret, der pryder det gamle Taarn, Byens eneste Seværdighed.

 

Man forstår udmærket, at Valdemar Koppel og de andre på Politikens redaktion sad og skævede misundeligt til Dannebrog. Frk. Loulou var så ubetinget den mest talentfulde skribent på sin avis. Hun kunne rapportere livligt fra de mest udsatte steder akkurat som Henrik Cavling, hun var bare mere stilbevidst. Faktisk forsøgte hun sig netop i 1902 med en roman, Det evigt kvindelige, måske inspireret af Agnes Henningsen. Man behøvede ikke at kigge langt for at finde hendes udenlandske forbilleder, de var franske. Det var først og fremmest den stringente Maupassant, som også Herman Bang havde lært af. Frk. Loulou var bevisligt godt indlæst i forfatterskabet: Hun oversatte samtlige Maupassants værker. De begyndte at udkomme i 1903, dvs. året efter den citerede artikel.

 

Litterær journalistik

Den dramatiserede optakt med replikkerne åbner teksten og inviterer læseren indenfor. Det kan godt være, at der er et par læsere, der ikke ved, at ”partons” betyder ”lad os komme afsted”, men de kan næsten regne det ud. Ordet giver lokalkolorit og signalerer, at det hele naturligvis foregår på fransk. Karakterfulde beskrivelser følger: Lyset, der flimrer uden at lyse; de skumpler ud af byen – ”skumple” findes i Ordbog over Det Danske Sprog, det betyder at bevæge sig med rystelser og stød; vinden hviner gennem tæpperne, timelange ventetider i råkolde ventesale, og uret, der pryder klokketårnet. Det hele er oplevet med sanserne (hørelsen, synet, følesansen). En fængende beretning i rytmiske kadencer; se især passagen med de ”lange Parlamenteringer”. Samtidig udgør optakten et selvstændigt, afrundet forløb, fra opbrud til ankomst. Vi har at gøre med litterært udarbejdet journalistik.

 

Brændevin og spytklatter

Ankommet til Dunkerque drikker journalisterne kaffe på et værtshus, hvor kvinder med uredt hår og grå ansigtsfarve serverer elendig spilkogende kaffe med stinkende brændevin.

Traktementet får tungebåndene til at løsne sig. Arbejderne fylder gulvet med velafrettede spytklatter. De fortæller om flokke af strejkende, der har trukket materiel og maskiner ned i vandet. Journalisterne spørger, hvad arbejderne kræver. De svarer, at det må formanden for forbundet svare på. Uden at sige det direkte afslører artiklen, hvor lidet politisk bevidste de strejkende arbejdere er.

 

Skriver ved Petroleumstønden

Artiklen slutter med skildringer af kampscener, som Frk. Loulou har fået galant hjælp til at beskytte sig mod:

 

En lille Skare af de strejkende har ved hjælp af Planker og store Træbukke lavet mig et halvcirkelformigt Indelukke. Der staar jeg ved en Petroleumstønde og skriver, medens Oprørssangen og Officerernes raadvilde Kommandoraab voxer sammen i øredøvende Larm. Af og til stikker en af mine strejkende venner, som har paataget sig at holde Vagt om mig, Hovedet ind bag Indelukket for at holde mig ajour med Begivenhedernes Gang. ’”Der kommer stadig mere Militær”, forsikrer han. ”men det gør ikke noget, der er kommet Telegram til Syndikatet, ti Tusend Minearbejdere er undervejs; de kommer ad Landevejen. Saa skal De faa noget andet at se; dette her er ingen Ting. Inden Solen gaar ned, er det en revolution.”

Frk. Loulou

 

Artiklen begyndte med, at korrespondenten blev vækket og stod op. Slutbilledet viser korrespondenten ved arbejdet senere på dagen. Hun skriver midt i begivenhederne.

 

Her har vi journalisten

I artiklens sidste sætning har vi journalisten. Det, at hun kan nære sig. At hun ikke går i rette med udsagnet, men indser, at det som rapport om en tilstand i virkeligheden siger mere end noget, hun selv kunne have fundet på. Man kan også sige, at hun etablerer en perfekt balance mellem det subjektive (jeg-formen, det skrivende jeg) og det objektive (iagttagelserne, de registrerede figurer og replikker).

 

 

Alle sammenligninger halter, men sammenhold nu alligevel med Henrik Cavlings slutning på artiklen om ” Larissas Fald” i den græsk-tyrkiske krig i 1897:

 

Gennem Lugerne, der aabnede Adgangen til Lasten, saa jeg Soldaterne ligge i lange Rader, usikkert oplyste af de højt hængte Lanterner. Naar Roret lagdes om, og Skibsskroget sitrede, hørtes der gennem Aabningerne og ud i Stjærneskinnet Hundreder forfærdende, smærtedirrende Skrig – saadan som kun voksne Mænd kan skrige. Det var rædselsfuldt. Mangen Nat vil jeg høre disse Skrig, og jeg vil føle dem gaa gennem Marv og Ben.

 

Korrespondenten presser sine følelser, men sproget vil ikke følge med: ”forfærdende, smærtedirrende”, ”rædselsfuldt”. Er ”Stjærneskinnet” en effekt? Er ”Hundreder” en overdrivelse? Og hvad der sker ”Mangen Nat” ude i fremtiden, er det svært at sige. Uden at betvivle ægtheden af Cavlings følelser må man have lov til at sige, at de på skrift ligner triviallitteratur.

 

Som journalistik er de citerede linjer et falsum. De findes ikke i den originale artikel ”Larissas Fald. Privattelegram, Athen 26. april, Eftm., 1897” (27.4.1897). Linjerne kom først til, da Cavling lod artiklen genoptrykke i udvalget Nogle Avisartikler (1910). Hans dækning af den græsk-tyrkiske krig skete gennem løbende telegrammer. Det var pressehistorisk epokegørende, men det havde den alvorlige bieffekt, at artiklerne blev fragmenterede og ikke alt kom med.

 

Man må forestille sig, at Cavling, da han en snes år efter sad med den bunke udklip (1910:3), der skulle blive til Nogle Avisartikler, opdagede, at artiklen om Larissas fald manglede en afrunding, der forklarede, hvordan han var kommet til Athen – og så skrev den efter erindringen. Deraf formentlig den underligt fremtidsrettede formulering om, at han vil høre skrigene mangen nat.

 

Cavlings falsum

Når jeg tillader mig at kalde det et journalistisk falsum, er det, fordi Cavling med titlen Nogle Avisartikler foregiver, at sådan så hans artikler ud i avisen. Det gjorde artiklen om Larissas fald altså ikke. Tage Kaarsted, som har skrevet detaljeret om Cavling som krigskorrespondent, meddeler i en fodnote, at Cavling lod artiklen om Larissas fald optrykke ”med en del ændringer af stilistisk og dramatiserende karakter” (1960:116). Det er en mild underdrivelse.

 

Der foreligger også den mulighed, at den tilføjede slutning på Larissas fald er ren digtning, men da Cavling gentager den i sine erindringer tyve år senere, er man tilbøjelig til at tro ham:

 

I den dejlige stille Aften sejlede vi gennem Volo-Bugten, der er et Hav og gled i Nattens Stilhed ind mellem de smaa eviggrønne græske Øer. Gennem Lugen forude saa man ned i lazarettet, hvor de Saarede hvilede Side om Side, usikkert belyste af de slingrende Lanterner. Naar Roret lagdes om, og det sitrede gennem Skibslegemet, hørtes op i Nattens Stilhed en dyb klagende Stønnen og deri pludseligt gennemtrængende Skrig, som røbede stærke Lidelser. Naar jeg Aar derefter forfærdet kunde springe op fra Lejet, havde jeg drømt om denne Nat.

 

Bemærk, at Cavling har sparet på effekterne, så han ikke længere hører forfærdende, smærtedirrende Skrig. Til gengæld løber klicheen med ”de smaa eviggrønne græske Øer” ham i pennen. Han var stilistisk tonedøv og rangerer som skrivende journalist under den gennemmusikalske og stilsikre Frk. Loulou.

 

Henvisninger – ud over de allerede nævnte:

Sven Ove Gade: Journalisten. En biografi om Henrik Cavling, 2009.

John Chr. Jørgensen: Da kvinderne blev journalister, 2012:57-74 om Loulou Lassen.

Samme: De elegante, 2018:58-71 om Loulou Lassen.

Samme: Kommer De som ven eller som interviewer? 2010:122-32 om Henrik Cavling.

 

 

 

©John Chr. Jørgensen