Først lagt op 06-02-2020; senest opdateret 06-02-2020 21:22

 

20.

Krønikestil – Hammerich, Gregers D.-H. og Malin Lindgren

 

 

 

Stilhed i tre stilarter

Den 2. oktober 1972 blev der holdt folkeafstemning om Danmarks indtræden i det europæiske fællesmarked. Et stort flertal stemte ja. Da Folketinget åbnede dagen efter, holdt statsminister Jens Otto Krag en tale om landets nye situation og forlod derefter talerstolen i god ro og orden. Straks efter meddelte Folketingets formand, at statsministeren havde bedt om ordet for en meddelelse. Krag vendte tilbage til talerstolen og sagde, at regeringen blev siddende, men at han gik af som statsminister. Meddelelsen kom en overraskelse for næsten alle. Der blev stille i folketingssalen. Hvordan beskriver man stilhed?

 

 Bo Lidegaard registrerer ikke stilheden i biografien Jens Otto Krag (2002; 2003: 625f). Historikeren interesserer sig for sammenhænge, ikke sansninger. Han lægger vægt på overraskelsesmomentet og sammenligner med virkningen af en bombe, der detonerer. Et slidt billede.

 

Tre historieskrivende journalister har beskrevet stilhedens øjeblik i deres danmarkshistorier.

 

Mens stilheden er ved at vælte slottet, bukker han let mod formanden og retirerer.

 

Sådan skriver Paul Hammerich i dramatisk præsens. Han anskueliggør situationen som en filmscene. Ordet ”retirerer” underbygger en fornemmelse af noget indstuderet. Stilheden karakteriseres ved en paradoksal overdrivelse: Den er ved at ”vælte slottet”. Det sidste ord kaster eventyrglans over Christiansborg. Det er en kompakt og samtidig elegant tekst. Mere upåfaldende er følgende:

 

Ordene udløste først dyb stilhed og derefter hektisk aktivitet i tinget.

 

Malin Lindgren bruger metaforen ”dyb” i karakteristikken af stilheden, men giver ellers afkald på billeder og andre effekter; ”dyb” er en såkaldt hverdagsmetafor, et billedsprog, vi lever med og orienterer os efter, men knap nok registrerer (jf. Lakoff & Johnson: Hverdagens metaforer, 2002). Lindgrens beskrivelse virker som et nøgternt totalbillede. Sproget er pænt og ædrueligt.

 

Den tredje løsning er decideret syret:

 

Havde en orm gnavet i folketingssalens træpaneler, ville det have lydt som en motorsav – så stille var der i et par sekunder.

 

Gregers Dirckinck-Holmfeld skruer bevidst op for effekten og kreerer en vittig overdrivelse efter chok-modellen ”kold som en brøndgravers røv”, skabt af Politikens sportsredaktør Magnus Simonsen, da Ole Madsen scorede med hælen i landskampen mod Sverige i 1965 (jf. Bevingede ord, 6.udg. 1991:357).

 

 

En Danmarkskrønike er i ordets moderne betydning en journalistisk fortalt historie om et udsnit af Danmarks nyere historie.

 

Paul Hammerich (1927-92)

Paul Hammerich udmøntede begrebet Danmarkskrønike i forordet til første bind af En Danmarkskrønike 1945-72 (1976). Han skrev her, at han kunne bruge alle tre hidtidige ordbogsdefinitioner af ordet krønike:

 

1)   en kronik,

2)   en fremstilling af historiske begivenheder i kronologisk orden, og

3)   digt og fabel.

 

Han sammenfattede de tre betydninger, idet han definerede sit eget projekt: ”Denne krønike er en samling kronikker arrangeret i historisk tidsfølge og i sin helhed et fortællende digt om et Danmark, som ikke er mere”. På den ene side er det ’kun’ journalistik. På den anden side påberåber krøniken sig nogle digteriske kvaliteter. Om sproget skriver Hammerich: ”Jeg har ikke forsøgt mig som sproglig pædagog, der hjælper eleverne til det letteste udtryk for en mening. Derimod gør jeg mig umage for at finde det mest dækkende, og i valget mellem flere muligheder foretrækker jeg det vellydende og det farvestærke.”

 

Paul Hammerichs Danmarkskrønike blev sat i gang af en forlægger, Mogens Knudsen på Gyldendal. Han så det store marked for sig og fandt i journalisten og forfatteren Paul Hammerich manden, der kunne realisere ideen med betydelig succes.  En tv-version, Gamle Danmark, med Hammerich som gennemgående fortæller tydeliggjorde krønikens københavnerkulturradikale grundholdning og viste, at der var rigeligt med plads til flere Danmarkskrøniker.

 

Malin Lindgren (1932-2006)

Også Malin Lindgrens Dagligdag i Danmark 1945-2000, 1-3, 2001, blev til på initiativ af en forlægger, nemlig Peter Asschenfeldt.  Samtidshistorie har et stort publikum. De faguddannede historikere vil helst have lidt tidsafstand til begivenhederne. De vil se, hvad der holder, og hvad der blot er flygtige tendenser. De vil have tid til analysere i dybden. Det er meget forståeligt. Men det åbner feltet for dristige journalister med historisk flair. Forlæggerne holder øje med dem og indgyder dem mod til at skrive populært udformede samtidshistoriske værker. Asschenfeldt læste to artikler, Malin Lindgren havde skrevet om 1950’erne i Politiken, og ansporede hende til at udvide dem til en bog, som endte med at være et kulturhistorisk bogværk.

 

Lindgrens Dagligdag i Danmark udkom første gang i 1985. Femten år senere foreslog forlaget Høst & Søn, at der blev skabt en revideret og ajourført udgave af ’Kvindernes Danmarkskrønike’ som den var kommet til at hedde i folkemunde. Lindgren kunne godt acceptere denne drejning. Når man lod en kvinde være fortæller og fokuserede på dagligdagen, måtte familien, børnene og kvinderne komme til at spille en større rolle end ellers.

 

I øvrigt var historien ifølge titelbladet ”– set og fortalt af Malin Lindgren”. Det bemærkelsesværdige her er ordet set. Krønikeren skrev om en udvikling, hun selv havde tænkt og levet i. Det legitimerede en stil, der var erindringspræget på en reflekteret måde.

 

Ad den vej lykkedes det Lindgren at gøre vanskelige emner som Århus-teologernes diskussion om det evige liv forståelige for læserne: Hvorfor skulle man gå rundt og tro på Vorherre, hvis man i sidste ende blev snydt for belønningen: at samles med familiens afdøde til et liv og gammen i gyldne sale? Lindgren trækker på sine erfaringer som journalistelev i Rønne og Næstved:

 

Den yngste journalist på en provinsredaktion kunne dengang roligt regne med at være fast statist ved alle større begravelser, som hørte til det vigtige lokalstof. Man lærte at koge præstens ord ned til et par nøgleord og at slutte med det faste udtryk: ved båren sås mange blomster og kranse, deraf flere signerede. Og man blev ferm til at vende båndene på vej ud, så man også kunne oplyse, hvem de signerede kom fra. Men mest indtryk gjorde synet af de røde fagforeningsfaner, der ved nogle begravelser blev sænket over den åbne grav med parolen i gyldne bogstaver: ”Gør din pligt – og kræv din ret.”

            Pligtarbejdet var gjort – nu ventede den sidste rettighed. Et liv efter døden. (1, 2001:126)

 

Malin Lindgren var i erkendt gæld til Danmarkskrøniken: ”Paul Hammerich havde vist mig og andre efterfølgere, at den journalistiske tilgang til stoffet ikke bare er mulig, men måske kan give et supplement til danskernes historie.” Den store forskel på Lindgrens og Hammerichs krøniker var, at hun skrev om dagligdagen og udviklingen i lange stræk, mens han fokuserede på opsigtsvækkende situationer og begivenheder. Et blik på indholdsfortegnelserne afslører forskellen. Hammerichs er fyldt med navne, Lindgrens har ingen.

 

Gregers Dirckinck-Holmfeld (f. 1932)

Tidens tredje store krønike, Gregers Dirckinck-Holmfelds Den nye Danmarkskrønike 1972-.1993, 1-3, 1997, ligner Hammerichs. Det er ikke så mærkeligt, for den tager tråden op, hvor Hammerichs slap. Det meddeler Dirckinck-Holmfeld i værkets første sætning. I fremstillingsformen er Den nye Danmarkskrønike direkte inspireret af ’den gamle’. I endnu højere grad end Hammerich har Dirckinck-Holmfeld anvendt aviserne som kildemateriale og den gode historie som grundform.  Dirckinck-Holmfeld var ansat på Ekstra Bladet, da han skrev sin krønike, Hammerich var på Politiken, da han skrev sin. Deres fremstillingsform i danmarkshistorierne tog farve af stilen i deres aviser. Hammerich havde flair for det smarte, Dirckinck-Holmfeld dyrkede det korte. Begge var de også influeret af film og fjernsyn.

 

Tv-greb

Både Hammerich og Dirckinck-Holmfeld havde lavet tv og overtaget greb herfra. De kunne bryde komplekse forløb op i mindre blokke. Hammerich havde som medforfatter til Matador lært at skrue et plot sammen. Dirckinck-Holmfeld havde været studievært på programmer, som forenede journalistik med underholdning. Den tredje krønikeskriver, Malin Lindgren, var heller ikke ubekendt med tv-mediet. Hun havde fungeret som studievært på ”filmorientering”. Som vi allerede har set, bar hendes journalistiske fremstillingsform i krøniken dog mere præg af hendes tid som skrivende journalist på Berlingske Tidende og Politiken.

 

En politisk romance: Nyrup og Dybkjær

Mens Paul Hammerich og Gregers Dirckinck-Holmfeld forsøger at sætte begivenhederne ind i en kronologisk politisk sammenhæng – og gerne gør det med et glimt i øjet – så samler og tematiserer Malin Lindgren begivenhederne og diskuterer dem moralsk. Se f.eks., hvor forskelligt en politisk romance kan beskrives og fortolkes:

 

I et afsnit om forholdet mellem de radikale og socialdemokraterne i 1990 skriver Gregers Dirckinck-Holmfeld:

 

Helveg Petersen, Marianne Jelved og Lone Dybkjær havde det egentlig bedst med Poul Nyrup Rasmussen og hans venner. Især Lone Dybkjær, som havde sin egen hemmelige, romantiske alliance med Nyrup under udarbejdning, selv om den først blev offentliggjort på Rosenborg Eksercerplads den 2. august 1992 til tonerne af ”O sole mio” frembåret fra scenen af Luciano Pavarotti (af en glad københavner ved samme lejlighed udnævnt til ”den syngende landskinke”). Ved udgangen af 1990 var enhver radikal alliance med Nyrup & Partners politisk kun til undergrund og tankespind. Det hørte fremtiden til. Indtil videre var der lukket til alle sider.” (Dirckinck-Holmfeld, 3, 1999:283-84).

 

Selv om det knager højlydt i kronologien, har krønikeren fundet et sted, hvor han kan indlægge romancen mellem Dybkjær og Nyrup. Skribentens sans for det barokke påfund viser sig i parentesen om landskinken, som egentlig ikke har noget med sagen at gøre.

 

Hos Malin Lindgren er romancen skrevet ind i et afsnit med den dystre rubrik ”Den tabte sjæl”. Det handler om den stadig større rolle, som ”stil, image og performance” er kommet til at spille i politik. Medierne sætter dagsordenen, og politik er blevet til underholdning:

 

I et forsøg på at vise, at også magthaverne har en menneskelig side, har vi været vidne til en tivolisering af dansk politik, hvor statsministre, der har været gennem flere ægteskaber, forlover sig i fuld offentlighed.

 

Syntaksen vakler. Det semantiske subjekt for den første sætning kan ikke være det ”vi”, der optræder i den tredje sætning. Måske afslører det syntaktiske kludder også en uklarhed i tankegangen. Man kunne nemlig mene, at pressen og dermed folk som Malin Lindgren spiller en vigtig rolle i tivoliseringen. Men forfatteren melder hus forbi og siger, at det er dem på den anden side af bordet, altså politikerne selv, der skal ”angive tonen og holde balancen”. Hun erklærer, at det var ”lidt overvældende” at blive ”voyeur” til Poul Schlüters privatliv, da han forlovede sig med balletdanser Anne Marie Vessel:

 

Og fornemmelsen var lidt den samme, da Poul Nyrup Rasmussen i 1992 ved en Pavarotti-koncert præsenterede sin mangeårige veninde Lone Dybkjær som sin forlovede og senere ved et hastigt arrangeret pressemøde i de små haver i Pilealle forsikrede avisernes udsendte om, at han agtede at fri til hende. Hvor meget nemmere ville det ikke have været, hvis de i begge tilfælde havde bedt Ritzau meddele, at de var blevet gift.

            (Lindgren, 3, 2001:236-37).

 

Lindgrens krønike er båret af sådanne analytiske tiltag og moralske domme. Den er beregnet på sammenhængende læsning. Værd at diskutere med, men svær at slå op i på grund af de anonymiserede rubrikker og gråmelerede illustrationer.

 

Hammerichs og Dirckinck-Holmfelds krøniker er gnistrende vittige og visuelt fristende kavalkader. Velegnede til pluklæsning og opslag for læsere, der er vant til at bevæge sig rundt mellem forskellige tekstniveauer (og uvante med at læse hele bøger).

 

Danmarkskrønike nydefineret

Det er et spørgsmål, om man ikke burde reservere begrebet krønike til den visuelt underbyggede fremstilling.

 

En Danmarkskrønike er da i ordets moderne betydning en journalistisk fortalt og visuelt underbygget historie om et udsnit af Danmarks nyere historie.

 

Paul Hammerich opfandt ikke genren fra bunden af. Hvad angår det journalistisk fortalte kunne han hente inspiration i Ebbe Kløvedal Reichs såkaldte samtidskrønike begyndende med Svampens tid (1969). Montageteknikken med de mange billeder og selvstændige indgange kendtes fra pressehistoriens jubilæumsbøger, f.eks. Ralf Buch og Gert Munchs B.T. p.t., udgivet i 1966 i anledning af B.T.’s 50 års dag, og Politikens historie set indefra 1884-1984. En scrapbog samlet og kommenteret af Bo Bramsen, 1-2, 1983-84.

 

Både Poul Hammerich og Gregers Dirckinck-Holmfeld videreførte i øvrigt krønike-betegnelsen i senere værker. Hammerich i P.H.-biografien Lysmageren. En krønike om Poul Henningsen (1986) og Undtagelsen. En krønike om jøderne i Norden frem til 2. Verdenskrig (1992) og Dirckinck-Holmfeld i Tør - hvor andre tier. En krønike om Ekstra Bladet, 1-2 (2003-2004).

 

 

Blå bog

 

Paul Hammerich (1927-1992), student 1947, studier i København og i USA. Det illegale blad ”Den 11. Time” 1944-45, Politiken fra 1949. Redaktør af tillægget ”Lyt” 1952-54. Redaktør af Søndags-Politiken 1960-67. Chefredaktør for ugebladet ”Hjemmet” 1968-69 og for nyhedsmagasinet ”NB” 1970. Videokonsulent hos Gyldendal 1971-77. Herefter tilbage til Politiken. Kronikredaktør fra 1983. Udstrakt forfattervirksomhed. Medforfatter til ”Huset på Christianshavn” og ”Matador”.

 

Gregers Dirckinck-Holmfeld (f. 1932), student 1950, musikvidenskabelige studier på Københavns universitet 1954-60, musikkritiker ved Dagens Nyheder 1958-61, ved Ekstra Bladet 1961-72, kronikredaktør smst. 1966-72, redaktør af Radioens Pladeforum 1962-77, Aktuel Musikreportage 1964-68, Dansk Musiktidsskrift 1964-66, ansat ved DR-TV’s kulturafd. 1972-95, studievært ved programmer som ”Kanal 22”, ”Lørdagskanalen”, ”Her er dit liv” og ”Dilemma”, ved Ekstra Bladets kulturredaktion fra 1995. Kulturhistorisk bogproduktion, bl.a. byhistorie, musikhistorie og pressehistorie. Egen kulturblog på

www.gregersdh.dk

 

Malin Lindgren (1932-2006), journalistelev på Bornholm Amts Avis 1951-52 og Næstved Tidende 1952-54, journalist ved Næstved Tidende 1954-56, B.T. 1956-58, Søndags B.T. 1958-66, Berlingske Tidende 1966-78, Politiken fra 1978, Politikens korrespondent i Paris 1990-92 og i Bruxelles 1993-96. Medarbejder ved Illustreret Tidende 1997-2000. Formand for Den Danske Publicistklub 1983-87. Har bl.a. udgivet ”Kære Dirch” (1981) og ”Europas Svigerbørn” (1996). Se flere oplysninger i John Chr. Jørgensen (red.). ”De tålte mosten” (2013:106ff).

 

 

 

©John Chr. Jørgensen