s

 

 

Først lagt op 10-03-2020; senest opdateret 10-03-2020 15:24

 

24.

Rynkefri prosa - Lone Kühlmann om Edith Rode

 

 

 

 

Journalistisk prosa

‘Journalistisk prosa’ er ikke noget godt fagudtryk, for journalister skriver i forskellige stilarter, helt fra den tilknappede og hårdtslående til den åbne og imødekommende.

 

Journalisten Lone Kühlmann (f. 1945) hører til den sidste skole. Se bare, hvordan hun begrunder sin interesse for forfatteren og journalisten Edith Rode (1879-1956) i forordet til 2. udgave af Mod og vilje. Portræt af Edith Rode (1999):

 

Jeg tror noget af det, der fængsler mig ved Edith Rode er, at hendes liv så meget ligner de liv, vi prøver at få til at hænge sammen i dag.

 

Det kan næsten ikke siges mere enkelt. Det er personligt, i jeg-form og i vi-form. “Vi” er formentlig specifikt Kühlmanns kvindelige læsere. Mangler der ikke et “at” mellem ”tror” og “noget”? Nej, udeladelse af ‘at’ i ledsætninger er et træk, som er hentet fra talesproget (jf. Hansen & Heltoft: Grammatik over det danske sprog, 2011:1490). Selve ræsonnementet bag citatet, altså at det fængslende ved Edith Rodes liv er, at det ligner nutidens kvinders, vil blive bandlyst som narcissisme af rigtige litterater. Men det blæser Lone Kühlmann højt og flot på:

 

Dette er ikke noget litteraturhistorisk værk. Det har jeg hverken forudsætningerne eller tilbøjeligheden for. Mit mål har været at skildre en kvinde, der selv om hun selv var kunstner og elskede kunsten satte livsdueligheden over alt andet. At være livsduelig var for hende især at gøre det, der skulle gøres, og så se, hvor meget der blev til overs.

 

Argumentationen spidses til i et citat efterfulgt en tilslutning:

 

Edith Rode sagde: “Det kommer ikke an på at blive lykkelig. Det kommer an på at leve.”

            Det er jeg enig med hende i.

 

Videnskabeligt uddannede litterater ville ikke bruge litteraturen sådan som et lager af synspunkter, man kan erklære sig enig eller uenig i. Kühlmann er journalist og tillader sig aktualiserende greb. Hun har et brugsforhold til litteraturen.

 

Bogen kalder sig et portræt, men det er ikke en genrebetegnelse, forfatteren for alvor vil forpligte sig på. Det, hun har lavet, er en kronologisk disponeret biografi.  Ikke så detaljeret som en videnskabelig biografi, men skemaet er der: Historien begynder med forældrene.

 

Far og mor

Faderen, hofmedikus og titulær professor Carl Henrik Horn Nebelong, strålede over den unge Ediths liv.

 

Kühlmann bruger dækkede former, så vi kan komme helt ind på livet af ham:

 

Far var den smukkeste mand i verden. Den bedste og den klogeste.

 

Moderen var den mest strikse af de to. Opdragelsen af børnene beskrives gennem generaliserede scener:

 

Det forventedes i øvrigt af børnene, at de svarede på det, de blev spurgt om og ellers holdt bøtte. Det mest forfærdelige man kunne gøre var at sige “hvorfor det” hvis far eller mor havde udtalt sig kategorisk i en sag.

 

Lone Kühlmann gengiver med glæde aforistiske replikker, når de byder sig til:

 

Som voksen feteret forfatter blev Edith Rode spurgt, hvad hun ville med sine debutbøger i 1901. “Ingenting”, svarede hun. “Jeg kunne ikke lade være.”

 

Edith som prototype

Lone Kühlmann skriver sådan, at man mærker, at hun spejler sig i den unge Edith, hendes charme og hendes handlekraft.  Edith gik op og spurgte Edvard Brandes til råds om en bog, hun vidste, at han skulle anmelde, det var ikke noget dumt træk. De fleste mænd kan godt lide, at man spørger dem til råds, lyder det. Edith ses som en prototype.

 

Hun kunne få hvem som helst til hvad som helst hedder det i en fremhævet linje.

 

Sensationel skilsmisse

At hun drog på bryllupsrejse til Italien og kom hjem med en anden mand end ham, hun rejste ud med, var en sensation i tiden. Det er naturligvis også et vigtigt omdrejningspunkt i Lone Kühlmanns fremstilling. Det familiearrangerede ægteskab med den unge håbefulde maler Fritz Magnussen varede så kort, at han kun lige nåede at male et billede af hende, inden det var forbi. På bryllupsrejsen forelskede hun sig uhjælpeligt i digteren Helge Rode, som hun fik fire børn med.

 

Festlighed og smalhals

Lone Kühlmann dokumenterer ægteskabets historie ved hjælp af breve, fotografier, regnskaber og andre papirer. Hun har været i arkiverne på Det kongelige Bibliotek. I erindringsbogen Det skal se nemt ud (2015) fortæller hun om det grænseoverskridende arbejde med andre menneskers privatbreve.

 

Materialet viste megen festlighed udadtil, smalhals indadtil.  Helge Rode skrev fine digte, men dem kunne familien ikke leve af. Edith Rode var nødt til at skaffe sig arbejde som journalist for at få det til at løbe rundt. 

 

Arbejdspladsen blev Berlingske Tidende, som tidligere havde publiceret digte og noveller af Edith Rode. Nu bad de hende løse opgaver daglig basis: små interview, society-reportager osv.

 

Lone Kühlmann identificerer sig med hende:

 

Hun rystede af nervøsitet for ikke at få det hele med, når hun skulle skrive referat. Hun vidste om sig selv, at hun ikke var særlig god til at beskrive synsindtryk - der skulle replikker på, før hun kunne danne et billede af situationen.

 

Edith Rode skrev sig gennem problemerne og op til en prominent position i hierarkiet på Berlingske Tidende. Hun var ikke nogen vældig nyhedsjæger, men hun var flittig i spalterne og aktiv ved indsamlinger, lotterier, rejser med læserne osv.

 

I beskrivelserne af Edith Rodes journalistiske hverdag har Lone Kühlmann fordel af selv at være journalist. Hun kan således også gøre det forståeligt, hvorfor Edith Rode, tynget af sine redaktionelle forpligtelser måtte forlade arbejdet på Berlingske Tidende midt i 1930’erne, omtrent samtidig med at ægtefællen Helge Rode døde.

 

Hun satte et flot punktum for sin journalistiske indsats med opslagsværket Den gyldne Bog om danske Kvinder (1941).

 

Rådgiveren

“Rådgiveren” hedder det afsluttende kapitel i Lone Kühlmanns bog om Edith Rode. En konsekvent fastholdelse af bogens synsvinkel. Det er Rode som livskunstner, ikke som kunstner, der har været genstand for interessen. Kapitlet handler om Edith Rodes brevkasse i Familiejournalen, hvor hun blev en landskendt institution på grund af de karske svar, hun gav klagende brevskrivere. Der var tradition for at stryge indsenderne med hårene, men hos Edith Rode fik de en våd klud i ansigtet, hvis de peb for meget.

 

Lone Kühlmann dokumenterer Rodes rådgivning med entusiasme, og udvider feltet, så det også rummer Rodes praktiske hjælpsomhed over for håbefulde talenter som Finn Søeborg og Lise Sørensen, letskrivende og slagfærdige forfattere som hun selv.

 

Til sidst bevæger Lone Kühlmann sig så elegant fra citat til citat, at man er nær ved at glemme, hvordan hendes egen stemme lyder. Det er ikke nødvendigvis en svaghed i journalistik, men i en bog ligner det en opløsningstilstand.

 

At glatte studiets rynker

Den journalistiske formidler undgår at drage læseren med ind i alle mellemregninger. En fodnote til hver oplysning gør læseren helt krøllet i hovedet. Lone Kühlmann tænker, at læseren nok selv kan regne ud, at hun rundt omkring har trukket på Edith Rodes erindringsbøger Der var engang (1951), Paa Togt i Erindringen (1953) og På Rejse i Livet (1957), som er anført på den skrabede litteraturliste bag i bogen.

 

Kühlmann gengiver avisartikler af Edith Rode, men uden datering. Ræsonnementet er formentlig, at sådanne data tynger læsningen og skræmmer såkaldt almindelige læserne væk. Modargumentet er, at læserne af en sådan bog ikke er almindelige, mange af dem har lyst til selv at se på tingene.

 

Lone Kühlmann har koncentreret sig om journalisten og livskunstneren Edith Rode. Netop derfor ville det have været rimeligt med en henvisning til en mere litterært orienteret behandling af forfatterskabet, f.eks. Mogens Knudsens i Danske Digtere i det 20. Aarhundrede, 1957:235-44, og til den udførlige bibliografi over litteratur af og om Edith Rode i Svend Dahls Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon, 3, 1964:186-89.

 

Selvbiografisk fodnote

Da jeg gjorde forstudier til min bog Om breve (1905), blev jeg fortryllet af Edith Rodes collage-roman J.e.d. (dvs. Jeg elsker dig) fra 1943. Jeg læste i Kühlmanns Rode-biografi, at bogen havde fransk forbillede, men ikke hvilket. Så skrev jeg en mail til hende og bad hende uddybe (22.7.2004). Hun svarede samme dag tilbage, at hun kendte en dame ved navn Ebon Borg, som ville kunne besvare alt, hvad jeg måtte have af spørgsmål om Edith Rode og kuriøse bøger og tidsskrifter. Jeg kontaktede Ebon Borg, som inviterede mig ind i sin boghule på Østerbrogade. Da jeg gik derfra, havde jeg ikke alene en notesblok i hånden med svar på mine spørgsmål, men også en brevroman under armen af Colette. Mødet var begyndelsen på et venskab, der varede frem til Ebons død i 2015. Jeg har tegnet et lille portræt af hende i forordet til hendes artikelsamling Fund - sagde bogsamleren (2005).

 

Ebon Borg var inspirator og kildeleverandør til en række kulturhistoriske værker, bl.a. Lone Kühlmanns Edith Rode-biografi og Aase Gullestrups “Livet er ingen Strøgtur.” Damebrevkasser i 75 år”, som har forord af Lone Kühlmann.

 

Et særligt samarbejdsprojekt mellem Kühlmann og Borg er sofabordsværket Skønhed til salg (2010), en kulturhistorie om 150 års skønhedsannoncer fra fortidens perlepudder til vor tids antirynkecremer. Her giver Kühlmann skønhedsspekulanterne flere rynker i panden ved at citere dermatologer for, at en portion antirynkecreme, som sælges i butikkerne for over 600 kr., kan produceres for tre-fire kroner eller måske lidt mere, hvis man, som The Guardian påstår, anvender henrettede kineseres hud i cremen, hvilket dog næppe kan aflæses af indholdsfortegnelsen på krukken, som Kühlmann tilføjer. Den venlige journalist kan også være giftig.

 

Lone Kühlmann (f. 1945) er biograferet af Else Sander i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (2000-2001), hvor hun selv har skrevet biografien om Edith Rode. Såvel Rode som Kühlmann er repræsenteret og portrætteret i min antologi De tålte mosten. 39 kvindelige journalister (2013), som Kühlmann har skrevet forord til.

 

Sidenhen har Kühlmann udgivet sine erindringer i to bind.

 

Den første titel er ikke rynkefri: I medgang og medgang (2013). Man tror først, at det er en fejlskrivning for ‘I medgang og modgang’, men så opdager man, at det er en udspekuleret fordrejning.

 

Den anden titel er derimod smågenial: Det skal se nemt ud (2015). Den forstås umiddelbart og vækker samtidig til eftertanke. ‘Det skal se nemt ud’ kunne stå som motto over indgangsportalen til al elegant journalistik.

 

 

©John Chr. Jørgensen