s

 

 

Først lagt op 08-04-2020; senest opdateret 08-04-2020 15:17

 

27.

Sprog i kunstformidling - Bente Scavenius

 

 

 

 

Fra kedelig nørd til populær ekspert

Det er lettere at skrive om litteratur end om billedkunst. Litteraturen kan man citere fra og hente sine nøglebegreber fra. Den, der skriver om kunst, må selv komme med ordene og begreberne. Hvis man ikke er i stand til det, må man gribe man til traditionen og de allerede foreliggende fagudtryk med risiko for, at kun de indviede forstår, hvad man skriver.

 

For at blive god til at skrive om kunst skal man lære at stole på sine egne iagttagelser og finde selvstændige udtryk for dem. Et levende eksempel på, at noget sådant  kan læres, har vi i kunsthistorikeren, mag. art. Bente Scavenius (f. 1944). Hun begyndte som tør universitetsnørd og er senere blevet en af landets mest populære kunstformidlere, kendt fra kunst-quizzer på tv, modtager af indtil flere formidlingspriser og forfatter til en stak fornemt udstyrede kunstbøger, herunder også et par om havekunst.

 

Ekspert i overblik

Som studerende  skrev Bente Scavenius et speciale om kunstkritik i slutningen af 1800-tallet og bearbejdede det, så det kunne udkomme i bogform under titlen Fremsyn-Snæversyn. Dansk dagbladskunstkritik 1880-1901 (1983). Udgivelsen hang dog stadig fast i den akademiske form med fodnoter, forbehold og klodsede kancelli-udtryk. Tag bare titlens “dagbladskunstkritik” i stedet for “kunstkritik i dagblade”.

 

Men Scavenius havde vist mod og ambition alene ved at løfte sig op over kunstkritikken. Hun var med ét slag blevet ekspert i overblik og fik herefter rig lejlighed til både at praktisere kritik og at videreudvikle sit syn på kritikken.

 

Ud med “som nævnt”

Hun blev bedt om at redigere samleværker, som hun også skrev artikler til. Et af dem hed Grib tiden (2001) og handlede om tiåret op til 1900.

 

Her tegnede hun et nærbillede af en toneangivende kunstkritiker, Emil Hannover (1864-1923), som også havde spillet en vis rolle i specialet. I egenskab af Politiken-anmelder havde han den ære at modtage sproglige rettelser fra Georg Brandes. Superkritikeren meddelte Hannover, at han ikke syntes, det var en god ide at skrive “som nævnt” allerede i line fire. Det var den akademiske omstændelighed, Brandes  var ude efter. Han var heller ikke begejstret for vendinger som “Det er dette, som vil fremgå af det følgende”( 2001:30).

 

Træstammer og parallelle sætninger

Sammenligner man Grib tiden med specialet, ser man, hvor meget Scavenius havde udviklet sig som kunstformidler og sprogbruger.

 

I Fremsyn-Snæversyn garderede hun sig med citater. De faldt som træstammer ned foran den læser, der prøvede at trænge igennem vildnisset.

 

I Grib tiden tager hun venligt imod  læserne og lokaliserer fænomenerne, så de er til at finde rundt i. Samtidig fordeler hun oplysningerne over flere parallelle sætninger  og motiverer det hele til sidst:

 

Det var en årlig københavnerbegivenhed at gå til fernisering på Den frie udstilling i 1890erne. I de første år fra 1891 fandt udstillingen sted i Kleis’ lokaler på Vesterbrogade 58, siden hen et par år på Rådhuspladsen ved Vesterports Passage i Thorvald Bindesbølls træhytte og derefter i den Den Frie Udstillings egen bygning, der åbnede sine døre for offentligheden i 1897. Hvert år havde sin sensation, som skabte overskrifter og ugelang debat i de førende Dagblade. Derfor måtte man på den Frie for ikke at gå glip af de sidste Skandaler i kunstens verden. (Grib Tiden, 2001:26).

 

Frugtbarhed

Et højdepunkt både i Fremsyn-Snæversyn og Grib Tiden, er den furore, det vakte, da J.F. Willumsen udstillede en radering af sin gravide kone (“Frugtbarhed”, 1891, kan googles via Kunstindeks Danmark).

 

I den første bog gemte Scavenius den famøse radering af den (fuldt påklædte!) gravide kvinde, til hun kom til det sted, hvor hun hørte til i kronologien (78ff).

 

I den anden bog begyndte hun fremstillingen med  “Frugtbarhed”. Hun trak den endda op i titlen: “Da kunsten gik svanger. Emil Hannover og debatten i 1890ernes København.” Et enkelt, men virkningsfuldt formidlingsgreb: Begynd med noget interessant!

 

Scavenius i fri dressur

I den tredje fase af sit kunstformidlende forfatterskab slipper Scavenius helt sin basis i 1800-tallets kritik og skriver frit om de emner, hun har lyst til at tage op. Et emne behøver ikke nogen anden motivering:

 

Det har altid fascineret mig dybt, under hvilke personlige og historiske omstændigheder et kunstværk er blevet skabt.

 

Sådan indleder hun essayet “Vejen ad hvilken” i  bogen Verdenskunst i Danmark (2004). Hvad hun undersøger, er det, man med et fint udtryk kalder proveniensen, værkets herkomst, tidligere ejerforhold etc. Scavenius lægger ikke undersøgelsen videnskabeligt an med indledende diskussioner af proveniens-begrebet. Hun spadserer af sted med læseren under armen og stopper op ved de kunstværker, hun mener tåler betegnelsen verdenskunst. Herkomsten er i virkeligheden ikke det afgørende. Billedet kan bare en donation fra en privat samler som fx  Peter Poul Rubens’ “fremragende portræt af Mattæus Yrsselius” på Statens Museum for Kunst.

 

Scavenius beskriver og vurderer  billedet:

 

Portrættet af den knælende, kutteklædte abbed er udført med stor enkelhed. Hans dragt er hvid, baggrunden er rød og på et bord med et rødt klæde står hans juvelbesatte bispehue og bag den en smukt ciseleret krumstav. Det er et ypperligt billede. Den gamle abbed med de skarpe træk, den høje skaldepande og de kloge øjne fremstår med en autoritet og beundringsværdig mildhed. Det er intet mindre end et mesterværk af Rubens.

 

Væk med superlativer!

Kunstformidleren behøver  ikke skjule ikke sin entusiasme. Alligevel må tre superlativiske udtryk siges at være mindst ét for meget: “fremragende”, “ypperligt”, “mesterværk”.  Problemet er ikke rosen i sig selv, men at roseordene alle er tomme i den forstand, at de ikke  knytter sig til noget bestemt i billedet. Jeg kunne godt nøjes med “mesterværk”, for det har Scavenius en interessant tilføjelse til. Lige efter det netop citerede skriver hun:

 

Men han havde også et nært forhold til den gamle abbed, for i hans klosterkirke lå både Rubens’ mor og bror begravet.

 

Rubens havde altså særlige forudsætninger for at portrættere abbeden.

 

Og så følger en beretning om et alterbillede, som abbeden bestilte hos Rubens. Det havde en helt særlig historie, mens billedet af abbeden var ganske enkelt blevet udbudt til salg i en kunsthandel i Amsterdam, hvor en dansk samler havde købt det. Så ved vi det, vil nogen sige, men gør det billedet bedre? For formidleren ja. Nu er der en historie at fortælle - og en mulig forklaring på nogle af de særlige kvaliteter ved portrættet.

 

Formidling som marketing

Kunstformidlerens synspunkt er, at kunst og formidling er forbundne kar. De er afhængige af hinanden. - Først i mødet med et publikum er kunstværket fuldendt, skrev Bente Scavenius og erhvervsmanden Lars Kolind i en kronik om “Formidlingens kunst” i Berlingske Tidende 22.3.2002.

 

Billedkunsten kan lige så lidt som skuespilkunsten leve uden publikum, hævdede de to forfattere. Sammenligningen holder ikke helt. Billedet skal ses, men ikke på noget bestemt tidspunkt. Det forsvinder ikke som teaterforestillingen. Et billede kan stå på magasinet i årevis og derefter få nyt liv, når det hentes frem.

 

Formidling er ikke flødeskum

Når et billede vises frem f.eks. på et museum er det altid i en kontekst. Før i tiden indgik det typisk i en kronologisk rækkefølge og  var bare forsynet med et minimum af oplysninger. Nu sker det ofte i tematiske udstillinger med særlige tekstforklaringer.

 

Altsammen indebærer formidling. Det samme gør selvfølgelig kataloger. Rundvisninger er mundtlig formidling. Skolernes undervisning i kreative fag lægger grunden til det hele. Det var det, Scavenius og Kolind ville sige med deres kronik. Formidling er alt det, der gør mødet mellem kunsten og befolkningen muligt. Formidling hverken kan eller skal spares væk.

 

Formidling kræver sagkundskab, ekspertise, og de fremmeste kunstformidlerne har typisk en uddannelse som kunsthistorikere. I vor tid har de ofte tillige gennemgået kurser i faglig formidling og lært, hvordan man gør det abstrakte konkret ved at bruge journalistiske greb - alt det, som er samlet i lærebøger som Leif Becker Jensen: Ud af elfenbenstårnet. Fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie (1987) og Leslie Fleming og Bruno Ingemann (red.): Faglig formidling (2003).

 

De færreste kunsthistorikere får ansættelse som forskere. Og stillinger som kritikere findes næsten ikke mere i pressen Man kan ikke leve af at skelne mellem godt og skidt i kunst. Pressens folk arbejder journalistisk med nyheder, og i det omfang, de vurderer, er det næsten udelukkende i positive kategorier. Man prøver at gøre det gode nye forståeligt.

 

I kronikken om formidlingens kunst sammenligner Scavenius og Kolind kunst med produktion og formidling med marketing og salg. Selv om sammenligningen er positivt ment - begge dele er nødvendige - vil de fleste formidlere formentlig synes, at  rollen som sælger er for snæver.

 

Cicerone-sprog

De klenodier, Bente Scavenius fører os frem til i Verdenskunst i Danmark, er ikke til salg. Men det har de været engang. Det er grunden til, at de er endt her på væggen i Danmark.Vores cicerone har indhentet de tilgængelige oplysninger. Dem giver hun nu videre til os i et roligt og troværdigt sprog:

 

På Statens Museum for Kunst hænger der en af Europas fineste malerisamlinger udført af Henri Matisse. Det kan vi i første omgang takke storsamleren Tetzen-Lund for og siden hen også den generøse Johannes Rump. Det var mere end nogen anden Rump, der sikrede, at flere af de mest fremragende billeder af Matisse  forblev i Danmark og blev testamenteret til Museet.

 

Scavenius trækker forbindelseslinjerne op mellem Matisse og ægteparret Sarah og Michael Stein. Sidstnævnte var bror til den amerikanske forfatterinde Gertrude Stein, som købte malerier direkte af Henri Matisse. Og mens alt dette fortælles, står vi pludselig foran Matisse’s  portræt af madame Matisse “med blåsort hår i portnerkonefrisure og med den grønne streg over pande og næse, som dramatisk skiller ansigtet i en lys- og skyggeside”  - en beskrivelse, der både matcher billedet og lægger noget til. Vidste man f.eks. ikke, hvordan en portnerkonefrisure ser ud, så ved man det nu. Og Scavenius føjer en æstetisk karakteristik og psykologisk fortolkning til:

 

Det er tilsyneladende en hidsig og disharmonisk farveholdning, men trods det virker billedet samlet og koncentreret som en byzantinsk mosaik, og det giver et umådelig sympatisk indtryk af madame Matisse. Det er et kærligt portræt, der viser både myndighed og charme. Atter har Matisse formået at transformere sine følelser til lærredet (…) (2004:33).

 

Dette er tæt på idealet af cicerone-sprog, personligt uden at være privat, krævende uden at være ekskluderende, vurderende uden tomme roseord (bortset fra “fremragende” i det første citat). Teksten låser ikke billedet fast i en bestemt fortolkning, men giver nogle kvalificerede og plausible forslag til forståelse af billedets form, indhold og virkning.

 

Sprog i kunstformidling

Der er et mærkeligt forhold mellem billedkunst og sprog. På den ene side taler billederne deres eget sprog. Billeder siger mere end ord, og de gør det tilmed hurtigere. På den anden side er ord nødvendige, når kunst skal forklares, vurderes og diskuteres. I samfundet føres en løbende samtale om kunst. Det er en af de måder, hvorpå kunsten viser sin værdi.

 

Billedbeskrivelsen er kun en del, men en vigtig del af

samfundets samtale om kunst. Hvis man vil lære børn noget om kunstforståelse, kommer man ikke uden om at tale med dem om, hvad der foregår på et billede, hvorfor det ser ud, som det gør etc. Kunsthistorikerne har udviklet nogle fagudtryk for viderekomne til de forskellige niveauer i tilgangen: den stilistiske analyse, den præ-ikonografiske analyse, den ikonografiske analyse og den ikonologiske tolkning (jf. Peter Michael Hornung:  Dansk billedkunst. Politikens bog om kunstforståelse, 1995:14f). Men for de efterfølgende betragtninger kan en skelnen mellem beskrivelse og fortolkning være nok.

 

Bente Scavenius har udgivet en kunstbog, som uden at være en decideret børnebog har det erklærede mål “at være behjælpelig med at se på billeder og forstå dem”. Bogen hedder Den lille billedkunst. Fra gotik til og med guldalder (1999).  “Gennem billedbeskrivelser fortælles om malere og samfund”, står der i forordet.

 

Billedbeskrivelserne har altså en funktion. Det gælder udtrykkeligt her hos Scavenius. Men det gælder også i almindelighed. Der findes ingen neutral billedbeskrivelse og ingen regler for, hvor de skal begynde og hvor de skal ende.

 

Bente Scavenius gengiver en såkaldt laveret tegning af C.W. Eckersberg; “laveret” betyder malet med en og samme farve i forskellige nuancer; ordet kommer af fransk ‘laver’, som betyder ‘vaske’. Eckersberg tegning hedder “Ved et Vindue i Kunstnerens Atelier”. Scavenius kalder det “Eckersbergs døtre ved et vindue i kunstnerens lejlighed”.

 

Heri ligger en tolkning af biografisk art. Der lægges op til at gøre tegningen til et selvbiografisk udsagn. Vigtigere er imidlertid Scavenius’ spring fra beskrivelsen af motivet til til den åndshistoriske fortolkning af det:

 

Det er, som om Eckersbergs lille fine tegning af de to piger, der kigger ud gennem vinduet, vil fortælle os, at en ny tid nu  er på vej. Hans døtre ser længselsfuldt væk, drømmer om en ny verden, en ny virkelighed - og en ny historie.(2004:60).

 

Det er det sidste billede i Scavenius’ bog, så fortolkningen passer ind i kompositionen. Problemet er bare, at den forudgående beskrivelse øjensynlig er forkert.

 

Umiddelbart står de, som kigger de ud af det høje vindue. Men ser man efter, opdager man at pigen til venstre er ved at læse noget, måske et brev, og at pigen til højre læser med over hendes skulder.

 

Iagttagelsen skyldes Peter Michael Hornung (1995:9), som støtter sig til Eckersberg-eksperten Erik Fischer.

 

Men man behøver ikke at være ekspert for at se, at de to piger ikke kigger ud af vinduet, men ned på noget i vindueskarmen. Det kan være et brev, en tegning eller noget andet på papir. Når de står ved et vindue, er det ikke nødvendigvis, fordi de længes væk. Det kan også være, fordi vinduet er en god lyskilde - og fordi lysindfaldet er et udfordrende malerisk motiv.

 

Problemet med at se er, at man er tilbøjelig til at se det, man vil.

 

 

©John Chr. Jørgensen