s

 

 

Først lagt op 20-04-2020; senest opdateret 20-04-2020 11:45

 

29.

Skagensskriverne - Lise Svanholm og P.M. Hornung

 

 

 

Skagensmalerne

Skagensmalerne var en koloni af danske og andre skandinaviske kunstnere, der fra midten af 1870’erne slog sig ned i Skagen, hvor de dyrkede det moderne friluftsmaleri efter fransk mønster. Til deres situationsbilleder og portrætter hentede de motiver blandt de lokale fiskere og koloniens egne medlemmer. Skagensmalernes centrale skikkelser var kunstnerparrene Michael & Anna Ancher (fastboende) og Peder Severin & Marie Krøyer (tilrejsende)

 

Skagensmalerne er et indarbejdet begreb. Vi forbinder noget bestemt med dem. Lokaliteterne, motiverne, lyset, vejrliget.

 

Skagensskriverne

Skagensskriverne er et til lejligheden konstrueret begreb. Det bruges her om dem, der har skrevet om Skagensmalerne. Hypotesen er, at disse tekster udviser nogle karakteristiske fællestræk i fortællemåde og stil.

 

De fleste af mine eksempler er hentet fra skrifter af to kunsthistorikere fra vor tid, især Lise Svanholm og Peter Michael Hornung.

 

Skagensmalerne havde deres storhedstid i 1880’erne og 90’erne. De var værdsatte allerede, mens de levede. Krøyer var en landets bedst betalte malere. Da kunstnerkoloniens tid udløb lige efter århundredskiftet, var Skagens museum allerede under planlægning. Skagensmalernes bedste værker ansås for langtidsholdbare. Vurderingen har vist sig at holde stik.

 

Når det gælder Skagensskrivere, så har de været til stede fra første færd. Karl Madsen, en af de malere, som var med til at grundlægge kolonien, skiftede penslen ud med pennen og virkede som kritiker i Politiken. Han blev senere direktør for Statens Museum for Kunst og til sidst for Skagens Museum. Han står som Skagensskrivernes faderskikkelse. Han udgav Skagens Malere og Skagens Museum i 1929.

 

I Madsens fodspor fulgte bl.a. Walter Schwartz, maler, kritiker ved Politiken og forfatter til en bog om Skagensmalerne: Malere ved Staffeliet. Seks Kunstnerportrætter fra Skagens store Tid, 1941.

 

Til den nu omfattende litteratur om skagensmalerne hører også opslagsværker og leksika.

 

Skagenleksikon

Kunsthistorikeren Lise Svanholm (f. 1932) er en af vor tids mest produktive skagensskrivere. Hendes Skagenleksikon. Malerne, modellerne, værkerne og stederne fra 2003 holder et højt niveau både når det gælder det faglige stof og formidlingen af det. Fagligheden er bredt opfattet således, at der ikke bare er artikler om kunstnernavne og malerier, men også om begrebet kunstnerkolonier og om det særlige lys, der er over Skagen.

 

Kunstnerkolonier er kunstnere, der for en tid har slået sig ned i et nyt miljø, hvor de er fælles om at være tilflyttere, men de har ikke noget fælles program, som kunstnergrupperinger har det. Kunstnerkolonier er ikke motiverede af meninger, men af lyst til at bo nær hinanden og af stedets kvaliteter.

 

For Krøyer & co. var Skagenslyset en attraktion. “Refleksionen af lyset i milliarder af kvartssandkorn gav et helt særegent stærkt og gennemtrængende, næsten hvidt lys, hvor skyggerne nærmest forsvinder”. Men fænomenet havde en dyster baggrund: sandflugten i det nøgne landskab. Man var i færd med at standse den med beplantninger allerede, da Skagensmalerne kom til.

 

Lyset er altså et historisk foranderligt fænomen. “Den vigtigste årsag til Skagenslyset, som vi kender det i dag, er sandsynligvis spredningen af lyset i saltpartikler, som bliver ført med vinden fra de omkringliggende have.” Efter disse videnskabelige overvejelser bringer Lise Svanholm os ned på jorden igen med denne hyggelige slutbemærkning: “At der ofte er meget salt i luften, ved enhver, der pudser vinduer i Skagen.”

 

Det er et leksikon, som man også kan lystlæse i. Lise Svanholm har en håndfuld smilende og velskrivende eksperter med på forfatterholdet. Omkring 70 artikler er skrevet af kunsthistorikeren Elisabeth Fabritius, ekspert i Anna og Michael Ancher. Hun lægger en solid bund under leksikonet.

 

Skagen som Korsbæk

Det særlige ved at skrive om kunstnerkolonien Skagensmalerne er, at man har med menneskelige relationer at gøre, mennesker, der forelsker sig i hinanden og gifter sig og bliver skilt igen. Kunstnere, som konkurrerer med hinanden om at komme først med bestemte motiver.

 

Skagensskrivernes emne er ikke det specifikt æstetiske, men det almenmenneskelige. Deres tekster er båret af episke og dramatiske kvaliteter. At fortælle om Skagensmalerne er omtrent som at vise rundt i Korsbæk. Byen er fuld af gode historier, humor og overraskende begivenheder og replikker.

 

Anekdoter som kinesiske skrifttegn

Lise Svanholms leksikon er repræsentativt for Skagensskriverierne. En håndfuld eksempler på anekdotiske beretninger skal anføres. De tre første involverer kendte personer, der udviser overraskende opførsel:

 

Et otte linjer kort opslag om Indre Missions formand, teologen Vilh. Beck, giver sig tid til at fortælle, at han var “en munter og livsglad mand”. Han indviede Missionshuset i Skagen i 1885, men han “røg som en skorsten” og “nægtede sig ikke bordets glæder”.

 

Da det moderne gennembruds åndelige fader Georg Brandes kom til Skagen i 1883, snakkede han vanen tro så meget, at der ikke blev tid til at se naturen. Han forbløffede endog de tilstedeværende malere ved at foreslå at gå indendørs, “for der taler man jo bedre”.

 

Om Gustav Wied hedder det, at “hans tilstedeværelse i Skagen indskrænkede sig til tre dage i regnvejr, som han hadede. Sidenhen udtrykte forfatteren sig mere positivt om Skagen, idet han mente, at “Skagen er et dejligt sted, for der kan man sende kone og børn hen - og få arbejdet!””

 

De gode historier kan også knytte sig til billederne,

deres tilblivelse, deres motiv eller deres salg:

 

Artiklen om Krøyers “Hip, hip, hurra!” fortæller, at Michael Ancher ikke ville have, at Krøyer stod og malede sit festbillede i den ancherske have. Krøyer

fortrak til Brøndums have, hvor det tog ham flere år at gøre billedet færdigt, fordi modellernes ferie udløb!

 

I opslaget om Michael Anchers maleri af vennen Carl Locher med hunden Tiger hedder det: “Som det ofte er tilfældet med hunde og deres ejere lignede de hinanden i drøjde og statur, hvad en stor samling skitser i Anchers Hus vidner om. Man sagde, at hunden var den af de to, der bed mindst.”

 

Michael Anchers gennembrudsbillede “Vil han klare pynten?” blev først købt af Kunstforeningen. Så ville Nationalgalleriet købe det til Statens kunstsamling. Begge afstod dog fra at købe, da Christian X meldte sig som køber. Kongen bød. Kongen vandt.

 

Skagensskriverne har adgang til et skatkammer af den slags historier. Ikke alle handler om kunsten, men

for den fortællende og dramatiserende formidler kan de være brugbare byggeklodser. Hver anekdote er som et ekstra skrifttegn i et kinesisk alfabet. Jo flere anekdoter, man har på lager, des friere står man i sin brug af dem.

 

Formidler billederne sig selv?

Skagenskriverne synes at være nogle lykkens pamfiliusser. De realistiske figurmalerier ser ud til at tolke sig selv. Man skal bare identificere personerne på lærredet og fortælle, hvilken relation de havde til maleren og Skagen.

 

Ellers taler billederne for sig selv. De behøver hverken fortolkere eller formidlere. Det er ren postkortkunst! Maleren Vilhelm Lundstrøm skal have brugt udtrykket “Palmehavekunst”.

 

Det er naturligvis alt sammen noget sludder. Ét er, at billederne kan nydes uden forudsætninger.  Men de forklarer eller fortolker ikke sig selv. Hvis man bliver stående ved identificeringen af personerne, har man intet sagt om billedet som kunst. Seriøse kunsthistorikere ved, at det øjensynlig enkle billede kræver skærpet opmærksomhed.

 

Hornungs Krøyer

En af de kunsthistorikere, der har hævet barren for Skagensskriverne, er Peter Michael Hornung, født 1950, uddannet som kunsthistoriker med speciale i det sene 1800-tals danske malerkunst og fra 1988 kritiker ved Politiken. Han er fulgt i fodsporene på Karl Madsen og Walter Schwartz og har nået et højere udsigtspunkt.

 

I bogen om Peder Severin Krøyer (2002) har Hornung forsøgt at opsamle noget af al den viden, vi har om Krøyers person og kunst og samtidig se hans værker med en anden tids øjne. Så beskedent formulerer han sit projekt. En ærlig varedeklaration.

 

Hurtighed og virtuositet

Hornung har 400 store sider til rådighed. Det giver ham mulighed for at fortælle med et roligere åndedræt end det leksikalske. Han udkaster teorier om Krøyers fremherskende artistiske egenskaber, hurtigheden og virtuositeten, og påviser, hvordan netop de egenskaber efterhånden gjorde det muligt for maleren “at indfange det, der for ham var det vigtigste i kunsten: lysvirkningerne og med dem øjeblikket, stemningen”.

 

Emfase og energi

Hornung præsenterer sine teser med en emfase og energi, som giver læseren en tro på, at han ved, hvad han taler om, og at han er værd at tage på kunstrejse med:

 

Det var lyset, som blev Krøyers ledetråd gennem tilværelsen. Det var lyset, der definerede rummet og gav substans til de figurer, der var i det. Det var lyset, hvis glans og reflekser gjorde motivet troværdigt. Der fandtes ingen sansning, som ikke var bundet til et bestemt lys, betinget af det eller farvet af det. Og Krøyer fulgte lyset fra mørket og ud i dagens blændende virkelighed. (2002:11)

 

Det er effektiv retorik. Bemærk den indledende sætnings-triade (“Det var lyset”, Det var lyset”, “Det var lyset”), den efterfølgende led-triade (“bundet til”, “betinget af”, “farvet af”) og rytmen og det næsten bibelske mørke-lys-sprog i udgangssætningen.

 

Bemærk først af alt ordvalget. Det er ikke kunstfagsprog, men pæredansk, så dansk, som nu en ‘pære’, af latin ‘pirum’, kan være det. Samtidig efterlader dette sprog et behov for at få forklaret, hvad der mere præcist ligger i sætningerne. Og den forklaring får man ved anskuelsesundervisning senere i bogen, her f.eks. teksten til et billede af “Kunstnere på Skagen Sønderstrand”:

 

Det var hos Léon Bonnat i Paris, at Krøyer havde lært fordelene ved at se et motiv i modlys. Havde en kunstner stillet sig således, at han fik sollyset i øjnene som her, blev antallet af detaljer reduceret, samtidig med at lyskontrasterne blev forstærket. For billedet betød det færre lokalfarver, færre farvetoner, men større plasticitet. For mens det lave sollys fik havet til at stråle og reflektere som det rene sølv, kom skikkelserne langs strandbredden til at stå som silhuetter og skygger. Det betød ikke noget, at man ikke kunne se, hvem de andre malere var. For hovedmotivet var sollys. (2002:163).

 

Se, det er jo noget andet end en Korsbæk-udlægning, som f.eks. ville sige: “Det er formentlig maleren selv, der står i forgrunden ved sit staffeli på Skagen Sønderstrand. Hvem de andre er, kan man desværre ikke se. Men til venstre i billedet ses en båd med sejl.”

 

Kunst og dusinvarer

Tilsvarende med billedet “Fiskere trækker Vod paa Skagen Nordstrand. Sildig Eftermiddag”. I teksten til det gør Hornung sig ingen anstrengelser for at finde ud af, hvem fiskerne er. Derimod gør han opmærksom på, at Krøyer har “bestræbt sig på at gøre deres beklædning så forskellig som muligt for alligevel at skabe variation i motivet.” Vekselvirkningen i farveholdning og lysintensitet skaber kontrast og dybde, forklarer Hornung og går derefter over til at beskrive kompositionen.

 

Hornungs billedbeskrivelser giver læseren mulighed for at lære noget om det særlige ved Krøyers billeder, livet i dem, det, der adskiller dem fra de flade dusinvarer.

 

Drabelig livshistorie

Nu lyder det måske, som om Hornungs bog er en tør og teknisk fremstilling. Det er det slet ikke. Detaljerne om lyset er placeret der, hvor de hører til: i billedteksterne.

 

Brødteksten er en klassisk biografi, fra fødsel til død. Krøyers livsbane tog så gevaldige sving, at Hornung ikke behøver at opfinde dramatiserende greb. Denne kunstners liv havde det hele: adoptivbarn med delvis ukendt baggrund, talentfuld tegner, rejser i Europa, pludselig forelskelse, stormende succes, nedtur, bankerot, syfilis, sindssyge, skilsmisse og død.

 

Hornung afstår ikke fra det anekdotiske stof, men han fortæller, hvor han har det fra, så læseren kan tage stilling til kildens troværdighed. Mange gange er kilderne privatbreve. Således for eksempel stridighederne mellem Michael Ancher og Krøyer om førsteretten til bestemte motiver i Skagen. I dag virker striden som noget fra en Holberg-komedie. Dengang var det bitter alvor.

 

Krøyer i Skagen

Nogle kunstnernavne er så intimt forbundne med Skagen, at man forledes til at tro, at de boede der hele livet - i evigt solskin. Men Krøyer havde rejst i Frankrig, Spanien og Italien, før han kom til Skagen. Han havde passeret de 30 år og var allerede en berømthed.

 

Det er rigtigt, at Skagen kom til at betyde meget for ham. Men det var ikke, fordi han mødte sin Marie dér. Hende havde han truffet hos familien Hirschsprung i København og forelsket sig i i Paris. Det var heller ikke hans strandbilleder fra Skagen, der skaffede ham store bestillingsopgaver som “Fra Københavns Børs”, “Et Møde i Videnskabernes Selskab” og “Industriens Mænd”. Som nationens store maler holdt han til i hovedstaden. Han byggede hus i Bergensgade på Østerbro.

 

Portrætmalerierne

Portrætmalerierne er et kapitel for sig. De spænder fra de udpenslede officielle som det af tobaksfabrikant Hirschsprung, som samlede på kunst, til de impressionistisk opløste af Marie Krøyer, som maleren ikke kunne blive træt af at se på.

 

En stribe portrætter af tidens og Krøyers helt Georg Brandes ville øjensynlig ikke lykkes. Den forfængelige kritiker var i hvert fald ikke tilfreds med dem. På det sidste af dem syntes Brandes, at han “var kommet til at se ud som en gammel kælling”! Nu pryder Krøyers portrætter Brandes-biografierne!

 

Endelig er der de virtuose stykker, hurtigmalerierne, som f.eks. det portræt, Krøyer i 1908 malede af Henrik Pontoppidan til portrætfrisen i Brøndums hotel. I billedteksten til det gengiver Hornung nogle ord af komponisten Hakon Børresen, som var til stede under seancen:

 

Billedet var næsten færdigt på ingen tid. Da Krøyer begyndte at male, tændte Pontoppidan en cigar, og den var endnu ikke røget færdig, da billedet var afsluttet. Pontoppidan var imponeret og glemte aldrig Krøyers fænomenale hurtighed. (2002:364).

 

Det er da en dejlig anekdote fra Skagensskrivernes skatkammer.

 

Og når man har sagt Pontoppidan og Skagensmalerne, er det svært at lade være med at citere denne passage fra Pontoppidans novelle ”En Fiskerrede” fra novellesamlingen Landsbybilleder (1883):

 

Langs Stranden sad Malere i Nakken paa hinanden under store gule Paraplyer som Frøer under Paddehatte. En ung, spids Digter – i Panamahat og Næseklemmer – snuste om med en Notérbog. Og rundt i Byen saas Flokke af fremmede rejsende, der ivrig besigtigede denne mærkværdige By og dens interessante Naturbefolkning, som saa ensomt levede heroppe under saa storartede Omgivelser.

 

Der er ikke noget, der svier så lifligt som kulturkritik gennem litterær satire.

 

Damerne på Skagen

Nu mere end hundrede år efter Krøyers død er interessen for Skagensmalerne stadig brandvarm.

 

Situationen er den usædvanlige, at det er publikum, der driver formidlingen frem, og ikke omvendt. De samme mennesker kommer til Skagen år efter år. De skal også på museet og i butikken for at se, om der er kommet noget nyt om Krøyer & co. Skagensskriverne er souvenirleverandører på højt niveau.

 

“Publikum har meget svært ved at slippe kontakten med kunstnergruppen og vil gerne vide mere - ikke blot om malerne, men også om deres familier og deres hele gøren og laden”, skriver Lise Svanholm i en bog, hun har kaldt Damerne på Skagen (2002).

 

Bogen er blå, bred og billedmættet, som det meste af det, der udgives om Skagensmalerne.

 

Og så er den meget eksplicit i sit forsøg på at imødekomme det, jeg har kaldt Korsbæk-interessen.

Damerne på Skagen er personalhistorie og lokalhistorie mere end det er kunsthistorie.

Lise Svanholm, kunsthistorikeren, som redigerede Skagenleksikon så dejlig stramt, fortæller her løst og fast om 30 kvinder med tilknytning til Skagensmalerne. Hvor det er muligt, citerer hun fra breve. Nogle af de personer, som i leksikonet blev holdt i stram snor, slippes her fri og får lov til at tale. Det gælder f.eks. Henny Brodersen, den gifte kvinde, som Krøyer kastede sin kærlighed på, da Marie forlod ham til fordel for den svenske komponist og skørtejæger Hugo Alfvén. Henny Brodersen spiller en rolle som moderlig beskytter for den sindsforrevne Krøyer. Han portrætterede hende flere gange, så en viden om hende er både biografisk og kunsthistorisk relevant.

 

Lise Svanholm udvider leksikonartiklens fem linjer om Henny Brodersen til tre bogsider. De to tekster viser forskellen på lakonisk og fortællende stil. Helt vellykket er transponeringen ikke. Svanholm kunne godt have fortalt lidt bredere og givet flere oplysninger i den lange artikel.

 

Et sted skriver hun, at de breve, Krøyer sendte til fru Brodersen, af og til var “glødende”, og så er der en note. Læseren bladrer febrilsk frem til noten bag i bogen, hvor det meddeles, i hvilket arkiv brevene befinder sig. Her ville man godt have set et par gløder!

 

Til sidst i artiklen fortæller Lise Svanholm, at Henny Brodersen “døde som Danmarks ældste biografdirektør, idet hun blev ejer fra 1958 af en moderne biograf- og teaterbygning”. Her venter læseren at få at vide, hvilken biograf der var tale om, og hvordan det var lykkedes Henny Brodersen at opnå den position.

 

Præcision er ikke bare noget, som er knyttet til bestemte genrer som f.eks. leksikonartiklen. Det er også noget, man selv skaber forventning om i det, man skriver, uanset genren.

 

 

©John Chr. Jørgensen