s

 

 

Først lagt op 26-04-2020; senest opdateret 26-04-2020 13:10

 

Resumé for skrivende læsere

 

Målet med undersøgelsen var at studere enkelhed, ligefremhed og klarhed i sagprosa. Andre interesser blandede sig undertiden i processen, men jeg forsøgte hver gang at bringe undersøgelsen tilbage på hovedsporet igen.

 

Resultatet kan gøres op på flere forskellige måder: teksthistorisk, genreteoretisk etc. Ud fra en vag bevidsthed om, hvem mine læsere er, har jeg valgt et skrivedidaktisk perspektiv. Jeg et giver et koncentreret resumé af bogens kapitler (med krydshenvisninger) og lægger vægten på brugsværdien for den læser, der selv skriver eller ønsker at skrive sagprosa.

 

Om risikoen ved et resumé i didaktisk perspektiv fortæller jeg først til allersidst. Læseren skal også have noget at se frem til.

 

1.

Kapitel 1 om Niels Barfoed  viser, hvordan man med enkle greb kan skifte sprogsfære og genre. Hverdagens slidte vendinger får ny betydning ved at blive flyttet op som titler på essays. Og en essaytekst får tilført novellekvaliteter (og litterær kamuflageværdi) ved en simpel udskiftning af datid med nutid.

 

2.

Af Hans Edvard Nørregård-Nielsen (kap. 2) kan man lære, at et djærvt og træffende dansk kræver vedholdende læsning f.eks. i  Bibelen, ordsprogene og H.C. Andersen. For at fatte og beskrive religiøsiteten bag Købkes hverdagsbilleder fra Kastellet er det nyttigt at have læst Grundtvigs salmer. For at forstå guldalderen og skrive præcist om den må man såvidt muligt have været der!

 

3.

Fjernsynets havemand Søren Ryge Petersen (kap. 3) viser sig også at have rødder i bogkulturen: H.C. Andersen, Poul Martin Møller og Peter Seeberg. Ryges særlige kvaliteter er forbundet med det gammeldags, det langsomme, det lavmælte, det ligefremme, det uopstyltede, det usmarte, det ublærede.

 

4.

Mens bogens tre første kapitler fremholdt noget forbilledligt, så er kapitlet om Tom Buk-Swienty (kap. 4) af afskrækkende karakter:  I forsøget på at pumpe sin tekst op med narrative journalism-drugs bliver forfatteren upræcis og går glip af  betydningsnuancer

i kilderne.

 

5.

Tilbage til en forfatter, for hvem less is more, litteraten Thomas Bredsdorff (kap. 5). Han opererer med to former for klarhed. Den ene ligger i sproget, som først bliver klart, når det overflødige skæres væk. Den anden ligger i metoden, og den kan godt virke omstændelig, for dens ideal er, at man hele tiden fortæller, hvad man gør.

 

6.

Ironi er en indirekte fremstillingsform. Man skulle ikke tro, at den kunne komme på tale, når emnet er enkelhed, klarhed og ligefremhed. Men politikeren og redaktøren Viggo Hørup (kap. 6) belærer os om, at ironien kan være så fed, at det er umuligt ikke at få øje på den. Se også Gretelise Holm (kap. 7), Lise Nørgaard (kap. 18) og Søren Mørch (kap. 26).

 

7

Af journalisten Gretelise Holm (kap. 7) kan man lære at bruge ironi og andre skæve greb som blikfang. Hun er ligesom Hørup en skribent med en sag. Holms sag er ligestillingen. Og her er hun absolut nådesløs. Det har ‘skiderikker og stortabere’ som Claes Kastholm og Hans Engell måttet sande.

Om ligestilling som sag, se også Lise Nørgaard (kap. 18).

 

8.

Maria Helleberg (kap. 8) er forfatteren, der ved, hvordan kagen skal skæres. Hendes speciale er store kvinder. Dem kan hun skrive kort eller langt om alt efter behovet. Fiktion eller fakta. Helleberg er humanist af uddannelse, fortæller af profession og polemiker af lyst. Bøgerne strømmer ud fra hendes værksted. Ikke alt når at blive finpudset i farten.

 

9.

Samlingens yngste prosaist, født 1978, er Puk Damsgård (kap. 9). Hun er uddannet journalist og kendt for sine tv-reportager fra Mellemøsten. Som forfatter leverer hun handlingsdrevet prosa med plads til beskrivelser og refleksioner efter mønstret i amerikanske lærebøger i narrative journalism. Det er et håndværk, der kan læres, hvis man er en dygtig journalist og har noget stof at skrive om.

 

10.

Det er lærerigt at iagttage, hvor forskelligt man kan gribe det an, når man skal skrive en biografi. Forfatteren Maria Grønlykke og historikeren Lone Rünitz har samtidig, men uafhængigt af hinanden, biograferet Ellen Hørup, Viggo Hørups datter, som blev udenrigspolitisk kommentator på Politiken (kap. 10). Grønlykkes biografi er en indlevet livsfortælling, Rünitz’ en disciplineret akademisk afhandling. Ligefremhed over for analytisk distance. Men der er også ligheder.

 

11.

Af Henrik Pontoppidans erindringer (kap. 11) lærer man, at man ikke skal forveksle klarhed med sandhed. En tekst kan være lysende klar og dog fuld af løgn. Pontoppidan tilrettelagde sine erindringer med opspind og tildigtning, og hel læserverden hoppede på limpinden, fordi digteren var så klar og bestemt i mælet.

Om digtererindringer, se også Jens Smærup Sørensen (kap. 23).

 

12.

Et på overfladen klart, enkelt og forståeligt brev fra Tove Ditlevsen til hendes forlægger (kap. 12) viste sig ved nærmere eftersyn at være et stykke snedigt tilrettelagt kommunikation, som skulle overbevise modtageren om Ditlevsens livsduelighed, munterhed og leveringsdygtighed. Om brevgenren, se også Karin Michaëlis (kap. 14).

 

13.

Forbilledet for Jens Kistrups snakkende klummestil (kap. 13) var dels scenekunsten, cabareten, stand up’en og dels pædagogikken med de mange spørgsmål, som læreren selv besvarer. I glimt lykkedes det Kistrup at løfte klummen op til essaykunst, men oftest stillede han sig tilfreds med at fylde spalterne ud.

 

14.

Genren i det 14. kapitel er egentlig tre genrer: et digterportræt (1) udformet som et åbent brev (2) og trykt som en kronik (3). Forfatteren Karin Michaëlis portrætterer, hylder og lykønsker forfatteren Agnes Henningsen på 70-årsdagen (kap. 14). Med brevet følger en buket af litterære virkemidler: f.eks. dramatisering med situationer og replikker. Det ser bedragerisk enkelt ud - som noget i en roman af Herman Bang.

 

15.

Frederik Dessau (kap. 15) er den intimt messende radiostemme i vores kor. Hvad talte Dessau om? Liv og død, stort og småt, kærlighed, alt muligt, som der nu er tradition for det i essaygenren. Han kom fra den skrevne journalistik og teaterverdenen. Desværre havde den kloge mand en slem uvane: For at imponere sine akademiske venner (?) overdængede han sine tekster med citater.

 

16.

Ninka, alias Anne Wolden-Ræthinge (kap. 16), var bedst kendt som empatisk interviewer i aviser, radio og tv. Hun lod de interviewede tale et positivt selvportræt frem. Hendes reportager var lyse i tonen. Sproget blomstrede. Sommer var det, altid. Ninka er beviset på, at der kan skrives lødig journalistik på begejstring.

 

17.

Loulou Lassen var redaktør af lægestoffet på Politiken under Henrik Cavling. Forinden havde begge været udenrigskorrespondenter for hhv. Dannebrog og Politiken (kap. 17). En konkret sammenligning viser, at Lassen var den mest stilsikre og troværdige af de to. Stol ikke på overleverede rangordener.

 

18.

Før Lise Nørgaard blev kendt som Matador-mor, var hun en førsteklasses reporter og kommentator på Politiken (kap. 18). I alt hvad hun skrev, var hun holdningsjournalist. Kapitlet koncentrerer sig om hendes rejsereportager, en studie i sarkasmens former. Om ironi, se også Viggo Hørup (kap. 6), Gretelise Holm (kap. 7) og Søren Mørch (kap. 26).

 

19.

Organisatoren bag Ordbog over Det Danske Sprog hed Lis Jacobsen (kap.19). Hun var dr.phil. på en filologisk afhandling og samtidig en blændende kommunikator. Energien i hendes skrivestil mobiliserede en masse meddelere i ordbogsarbejdet. Da Jacobsen samtidig var dygtig til at skaffe penge, lykkedes det hende at få det store værk ud.

Om sprogfolks udgivelsesbedrifter, se også kap. 28 om Jørn Lund.

 

20.

Paul Hammerich var drivkraften bag udviklingen af den moderne krønike, et stykke journalistisk fortalt og visuelt underbygget danmarkshistorie. Gregers Dirckinck-Holmfeld udviklede genren i barok, endnu mere vittig retning, mens Malin Lindgren valgte at fokusere på kvinderne og dagliglivet. Af dette 20. kapitel kan læseren også lære noget om, hvordan man beskriver stilhed.

 

21.

Kapitlet rejser spørgsmålet, om der findes en særlig modstandsprosa. Med baggrund i studier i Kate Flerons journalistik (kap. 21) må man svare nej. I sine artikler i Nationaltidende kunne Fleron stikke til nazisterne og deres danske håndlangere, men da hun gik under jorden skrev hun strengt dokumentariske artikler til “Frit Danmark” om besættelsesmagtens ugerninger. Hun brugte sine alsidige journalistiske evner i modstandskampen, men udviklede ingen særlig modstandsprosa.

 

22.

Politiken-journalisten Merete Bonnesen (kap. 22) havde i 1930’erne påkaldt sig de tyske nazisters opmærksomhed med sine kritiske artikler om Hitlers fremfærd i Østrig, og hun valgte at holde en lav profil i besættelsesårene for derefter at folde sig ud som kulturjournalist og interviewer i efterkrigsårene. Det lykkedes hende bl.a. at få Niels Bohr til at forklare sin relativitetsteori på en enkel måde.

 

23.

I kapitlet om Jens Smærup Sørensen har vi ligesom i det med Henrik Pontoppidan (kap. 11) en digter, der erindrer for åbent tæppe. Smærup gør det tilmed i to genrer, først mundtligt som foredrag og dernæst i en bog, som han kalder “Jens. En fortælling”, selv om en mere dækkende titel ville være ’Hvordan jeg blev forfatter. Fem essays’. Modsat Pontoppidan skjuler Smærup ikke sine negative egenskaber, men dynger så mange op, at læseren begynder at spekulere på, om selvkritikken kan være en ny slags kamuflage.

 

24.

Titlen på Lone Kühlmanns anden erindringsbog er “Det skal se nemt ud”. Ordene kunne stå som motto for elegant journalistik i almindelighed og Lone Kühlmanns i særdeleshed. Elegancen har dog sine omkostninger i den biografi, Kühlmann har skrevet om forbilledet Edith Rode. De litterære værker reduceres til gode råd, og fremstillingen er lige ved at opløse sig selv i citater.

Om kvinders biografier om kvinder, se også Grønlykke og Rünitz om Ellen Hørup (kap. 10).

 

25.

Thomas Boberg er en eksistentielt rejsende. Han rejser for at skrive og skriver for at komme af med alt det skidt, han har oplevet. Hans rejsebøger ligger i krydsfeltet mellem fakta og fiktion. De er for upræcise til at være journalistik, for personlige til at være noveller og for involverede til at være essays. Han kalder dem ‘rejseminder’, men man kan næsten høre anførselstegnene.

Sml. med Lise Nørgaards sarkastiske rejsejournalistik (kap. 18).

 

26.

Historikeren Søren Mørch skriver i en underdrejet personlig og ironisk form, som giver ham gnækkende tilfredse læsere uanset, hvad han skriver om. Han kan elsker at provokere. Som kyniker er han i slægt med Viggo Hørup, som han har skrevet en bog om (jf. kap. 6). “Han nåede ingen resultater, men holdt flotte taler”, skriver Mørch om Hørup.

 

27.

Da Bente Scavenius (kap. 27) skulle kvalificere sig til sin magistergrad i kunsthistorie, skrev hun en prosa, hvor alt var ordnet kronologisk, og hvor citaterne faldt som træstammer foran læseren. Senere lærte hun at prioritere og tale med egen stemme og blev en af vores mest gennemslagskraftige kunstformidlere på tryk og i tv.

Om citatmisbrug, se også Frederik Dessau (kap. 15).

Om kunstformidling, se også Hans Edvard Nørregård-Nielsen (kap. 2) og Lise Svanholm og P. M. Hornung (kap. 29).

 

28.

Et stort formidlingsprojekt har brug for en kompetent og respekteret sprogforsker. Hvad Lis Jacobsen var for Ordbog over Det Danske Sprog (se kap. 19), blev Jørn Lund for Den Store Danske Encyklopædi. Lund sørgede for, at fagsproget blev oversat til ordentligt dansk, og at artiklerne levede op til leksikonprosaens dobbelte krav om læselighed og knaphed.

 

29.

Emnet for bogens 29. og sidste kapitel er de kunsthistorikere, der skriver om Skagensmalerne. Formidlingssituationen synes optimal: Læserne efterspørger hele tiden mere, og de mest smidige skribenter, eksemplificerede ved Lise Svanholm, har formået at holde souvenirproduktionen i gang på et respektabelt niveau. Skagensmalernes centrale skikkelse har fået vægtige monografier og biografier. Artiklens eksempel er Peter Michael Hornungs “Peder Severin Krøyer”. Andre eksempler på vellykket dansk kunstformidling, se kap. 2 om Hans Edvard Nørregård-Nielsen og kap. 26 om Bente Scavenius.

 

P.S.

Disse resuméer i didaktisk perspektiv efterlader det indtryk, at alt kan læres, når det gælder sagprosa. Det er forkert. Det er kun næsten alt.

 

Det, som absolut kan læres, ligger i strukturen, kompositionen. Det kan f.eks. være brugen af citater.

 

Det, som er vanskeligt at lære, ligger i teksturen, det nære sprog, ordvalget, stilen.

 

Ved mange års læse- og skriveflid vil en håbefuld kunsthistorie-studerende kunne nærme sig Bente Scavenius’ niveau.

 

Men en så egensindig prosa som Hans Edvard Nørregård-Nielsens kan ikke efterlignes. Det er den, der gør, at han uden at have anden metode end at sammenskrabe alt, hvad han kan finde om Købke, kan skrive flere hundrede sider om manden og få hele bunken udgivet, solgt og læst.

 

På lignende vis ville Søren Mørchs primitive syn på historie og politik (=magtudøvelse) være uspiseligt og usælgeligt, hvis det ikke var pakket ind i hans originale form for ironi.

 

Folk som Nørregård-Nielsen og Mørch skal man ikke forsøge at efterligne, men de kan inspirere dem, der har et særligt talent, til at turde satse på det.

 

Ethvert fag har sine kunstnere. Alle vi andre (ca. 99%) er håndværkere, og vi kan lære af hinanden.

 

Det, der er vigtigst at lære, er, at en kan være mere end to. Hvis man har skrevet et substantiv og sat to adjektiver foran det, skal man overveje, om det ene adjektiv ikke er nok.

 

John Chr. Jørgensen

 

 

©John Chr. Jørgensen