Først lagt op 14-02-2021; senest opdateret 30-03-2021 15:03

 

Forbemærkning

Det er sjældent, man læser en avis uden at finde i det mindste én artikel, der er for god til at være glemt, når dagen er omme. Journalister skal være leveringsdygtige og kunne skrive på centimetermål og til faste frister. Men tilløbet kan have strakt sig over uge, måneder og år. At artiklen fungerer i en aktuel sammenhæng, betyder ikke, at dens kvaliteter dermed er udtømt. Det er en kendsgerning, mange bogforlæggere har haft blik for. De har opfordret journalister til at samle deres artikler i bogform eller bedre: at udvikle en god idé fra artikel til bog. Også af egen drift har dygtige og ambitiøse journalister stilet mod bogens mere varige former, om ikke før, så når de kom i erindringsalderen. Med artiklen Axel Henriques: Glade Aar indleder jeg en serie om journalister, der ved siden af deres daglige arbejde med reportager og andre kortformer har skrevet bøger. Interessen vil samle sig om hovedværker, hvis journalistiske og litterære kvaliteter afdækkes og diskuteres. Vi begynder i den ældre ende af historien.

 

©John Chr. Jørgensen