Først lagt op 04-03-2021; senest opdateret 04-03-2021 10:03

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Olsens ufuldendte. 1

Langtfra ydmyg. 1

Metoder Olsen ikke benyttede. 1

Demonstrativ stil 1

Eksistentielt vid. 1

Næsten normale afsnit 1

Røg de i kakkelovnen?. 1

Olsens karriere kort 1

Frejlif versus Henrik. 1

Summarisk sammenligning. 1

Litteratur 1

 

Olsens ufuldendte

Det ligner storhedsvanvid, når en journalist udgiver en bog på 183 sider og præsenterer den som Indledning til min selvbiografi. Og når han så bebuder, at der senere vil følge ca. 3.000 sider fordelt over fem bind, tænker man, at manden må være en fantast, der har forlæst sig på Søren Kierkegaards filosofiske skrifter - eller en stor spøgefugl.

Bogen kom da heller ikke længere end til indledningen. Men selv som torso, hoved uden krop, står den som et originalt erindringsværk.

Journalisten bag den ufuldendte genistreg var Frejlif Olsen (1868-1936), Ekstra Bladets chefredaktør gennem mere end 30 år.

Værkets fulde titel var egnet til at fremkalde smil uden for hovedstaden: En københavnsk Journalist. Indledning til min Selvbiografi (1922).

Originaludgaven er blevet en bibliofil sjældenhed. Jeg citerer derfor fra det optryk, der udkom i 1987 med forord af Victor Andreasen, en af Frejlif Olsens efterfølgere i chefredaktørstolen på Ekstra Bladet. I denne udgave er indledningen komprimeret til 100 tættrykte sider.

Langtfra ydmyg

Frejlif Olsen var udmærket klar over, at udgivelsesplanen måtte virke urealistisk: “Hvorledes er det muligt, at en beskeden københavnsk journalist kan have fem tykke bind selvbiografi på hjerte? Derom vil formentlig adskillige spørge.”

Ordet “beskeden” er tvetydigt i denne sammenhæng. Det betyder “ubetydelig”, ikke “ydmyg”.

Ydmyg er Olsen langt fra. Han opremser en række træk, som er typiske for en journalist og som ville kræve videre pladsrammer i memoireværket. Heldigvis ligger han ikke selv under for disse forventninger, forklarer han. Når man kigger ned over listen, kan man ikke lade være med at forestille sig teksten læst af én bestemt person, nemlig forfatterens berømte storebror, Henrik Cavling. Han var blevet chefredaktør på Politiken ved at bruge de midler, Frejlif Olsen havde renonceret på:

Metoder Olsen ikke benyttede

Frejlif Olsen kan ikke melde om store oplevelser.

Ej heller om berømte mennesker, han har mødt eller ‘gnubbet sig op ad’, som han siger.

Han har aldrig taget aktiv del i begivenhederne, været politiker eller stiftet foreninger.

Han har aldrig dyrket bekendtskaber i de styrende verdener inden for finansernes, diplomatiets, teatrets, kirkens eller kunstens verden.

“Navnlig har jeg aldrig interesseret mig for at rejse. Er det en betydningsfuld mangel? Jeg har tit nok fået det at vide, men det har trøstet mig at se så mange naragtige personer vende hjem fra Rom eller Paris i samme naragtige tilstand, de befandt sig i, da de rejste ud”.

Han spørger, om alt det rejseri ikke er et udslag af mangel på fantasi!

Frejlif Olsen er altid villig til at rive en eller anden illusion i stykker.

Hvor storebror Henrik Cavling dyrker pressen som en moderne religion, peger Frejlif Olsen på alle de stridigheder bag kulisserne, som journalisterne ikke må skrive om.

Demonstrativ stil

Olsen fremfører sin kritik af alskens skinhellighed og hykleri med hån og spot i stemmen.

Frejlif Olsens stil er altid demonstrativ. Han vil ses og høres. Når han vil sige noget positivt, strammer han det op og ytrer sig i generaliserende slaglinjer. Som her f.eks. om journalisten som erhvervs- og mennesketype: “Hvis man virkelig er journalist, så er man det altid - uafbrudt altid - dag og nat — uden hvile.”

Hans budskaber synes født som bevingede ord:

“Den sande journalist lægger aldrig hat eller stok, han er altid fuldt påklædt, og han dør en dag med tøjet på.”

En avis skal have personlighed, og det får den ved at være redaktørens udtrykte billede: “Bladet skal være, som manden er.”

Frejlif Olsen var den fødte aforistiker.

En anden gennemgående teksttype er simpel erfaringsprosa i jeg-form. Olsens referencer til egne oplevelser ser ikke ud af noget særligt, men de har i reglen vide perspektiver:

Ofte, når jeg sad i teatret eller ved en koncert, har jeg tænkt: “Bare man nu kunne sidde her som en almindelig tilskuer eller tilhører og nyde forestillingen.” (…) Alt, hvad der foregik paa scenen eller tribunen, beskæftigede min fantasi rent journalistisk. Med eller mod min vilje arbejdede mine forestillinger med skuespillet eller koncerten i form af linjer, fra overskriften til signaturen.

Eksistentielt vid

Hvis man ud fra det beskrevne tror, at En københavnsk journalist er en ‘Ekstrabladsagtig’ fræk bog fyldt med korte sætninger, tager man helt fejl.

Det er et vidtløftigt eksistentielt skrift i et sindrigt arrangement. Skriftet består af ni kapitler, underinddelt i et halvt hundrede afsnit uden andre overskrifter end romertal.

Bogen åbner med en kort “Ouverture”, hvori journalisten bombarderer sig selv med spørgsmål om, hvad der egentlig kom ud af al hans møje.

Dernæst følger kapitlet “Journalistens liv”. Det er den originale tekst, jeg har citeret fra indtil nu. Kapitlet slutter med nogle eksistensfilosofiske overvejelser over det synspunkt, ud fra hvilket han kan fortælle om sit liv. Ingen kan fortælle hele sandheden om sig selv! Ikke desto mindre er det selvet, der er det mest interessante. Ikke de ydre begivenheder, men manden selv. Her er spørgsmålet imidlertid, om en københavnsk journalist er værd at ofre en selvbiografi på. Det ville have været interessantere, hvis det var f.eks. havnearbejder Erik Niels Hansens liv, det handlede om! “Den eneste fordel, min levnedsbeskrivelse frembyder frem for Erik Niels Hansens, er den, at den bliver skrevet”, fastslår Olsen og drejer af med en selvironisk vits: “De bedste bøger bliver aldrig skrevet - verden må nøjes med de næstbedste og de endnu ringere.”

Næsten normale afsnit

De følgende fem kapitler ligner noget, man forventer af en erindringsbog skrevet af en journalist. De ligner også de prøver, Frejlif Olsen havde publiceret i Tilskueren kort forinden. Kapitlerne er centreret om personer, perioder og begivenheder i journalistens liv: “Hos Ernst Brandes”, “Mine første trængselsår”, “Min store rejse”, “Min ven Dr. Pingel” og “En referents liv”. Fremstillingen er her meddelsom og koncis:

En stor Plads i min Selvbiografi indtager “Kjøbenhavns Børstidende”s Redaktør, Ernst Brandes. Han var min Redaktør fra efteråret 1889 til august 1892, da han døde for egen hånd, økonomisk nedbrudt af det blad, han elskede så højt.

Frejlif Olsen skriver med stram maske. Undertiden bruger han ironien som opstramningsmiddel. Det, Frejlif Olsen kalder “Min store Rejse” refererer således til et mislykket forsøg på at ernære sig i Tyskland.

Med masochistisk vellyst tramper Frejlif Olsen rundt i sine nederlag. “Min ven dr. Pingel” handler om en mand, som han først pressede penge af ved at true med selvmord og dernæst skuffede dybt ved ikke at kunne betale pengene tilbage.

I kapitlet “En referents liv” kommer han ind på sin relation til storebror Henrik (som tog moderens efternavn Cavling). Han er stolt af broderens bedrifter og kalder ham “en journalist i verdensformat” (selv om hans bedrifter er nøje forbundet med de udlandsrejser, Olsen tidligere har stillet sig skeptisk overfor!). Frejlif Olsen er også taknemmelig for Henrik Cavlings protektion, selv om han er sig bevidst, at Henrik sikkert ikke har fået ære af den. Det værste ved relationen har været, at Frejlif har følt sig sat i skyggen af Henrik. For at bevare sin selvstændighed over for broderen er Frejlif gået til latterligheder som at anlægge fuldskæg!

Røg de i kakkelovnen?

Efter disse stofligt bestemte kapitler vender Frejlif Olsen tilbage til sin yndlingsprosa: den eksistentielle retorik. Det sker i kapitlet “Bekendelser og tilståelser”, som efterfølges af en “Afslutning”, hvor han overvejer at slynge erindringspapirerne ind i den glødende kakkelovn. Hvad han måske har gjort. Hans grundige biograf, Gregers Dirckinck-Holmfeld, som har været i alle gemmer, har ledt forgæves efter resterne i asken.

Hvis Frejlif Olsen oprindelig havde planer om en selvbiografi i fem bind, så havde han ved affattelsen af indledningen forstået, at han ikke var i stand til at gennemføre planen. Som journalist-erindring tyndede hans prosa mere og mere ud, og heller ikke ad filosofisk vej kunne han komme videre: “Hvor uendelig meget er der ikke i et menneskes liv, som det er umuligt at skrive ned,” sukker han.

I begyndelsen elskede han ordene. Nu er han begyndt at afsky dem.

Selvbiografiens indhold sammenfatter han i disse deprimerede ord: “Gennem en fattig og glædesløs ungdom, gennem savn og ensomhed gik vejen ind i en utryg journalisttilværelse.”

Olsens karriere kort

Frejlif Olsens vej til journalistikken ligner udefra en optur: Teglværkbestyrerens søn indsendte anonyme artikler til Lyngby Avis, Morgenbladet og Dags-Avisen. Inspireret af storebror Henrik søgte Frejlif ind på Blågård Seminarium, men sprang fra uddannelsen for at blive lærling på et mejeri på Lolland. Herfra sendte han revolutionære digte til Aarhusbladet Demokraten, hvor han blev ansat, men få måneder efter smidt ud igen. Tilbage i København gik han i lære som trykker. Her holdt han ud i fire år og færdiggjorde uddannelsen, hvorefter han begav sig ud på sin eneste udenlandsrejse. Den gik til Berlin og Hamburg. Her forsøgte han uden held at leve som korrespondent. Hjemkommet blev han knyttet til Ernst Brandes’ Kjøbenhavns Børs-Tidende, hvorfra Edvard Brandes hentede ham til Politiken som rigsdagsreferent, et arbejde, han passede samtidig med, at han skrev for avisen København. Olsens referater fra Rigsdagen udmærkede sig ved satiriske udfald mod de talende politikeres udseende.

Efter således at have dokumenteret smidighed, talent og frækhed fik han i 1905 tilbudt stillingen som chefredaktør på den eftermiddagsavis, som Politiken begyndte at udsende for at dække behovet for nyheder fra den russisk-japanske krig. Frejlif Olsen slog til og gjorde med sin lidenskab og skrivefærdighed Ekstra Bladet til et aktiv for Politiken. Han gik til yderligheder og pådrog sig gerne en fængselsdom for injurier, når han mente, at en biskop var fuld af løgn (jf. Jørgensen, 2018). Fra Ekstra Bladets talerstol førte Olsen sin ubønhørlige kamp mod hykleriet.

Ved Frejlif Olsens død i 1936 ramte Politikens hushistoriker Valdemar Koppel hovedet på sømmet, da han i nekrologen karakteriserede Frejlif Olsen som “en Søren Kierkegaard i det tyvende Aarhundrede, forvandlet til Hovedstadsjournalist” (Politiken 6.6.1936).

Frejlif versus Henrik

Frejlif Olsens intellekt stak dybere end Henrik Cavlings, og stilistisk var han mere træfsikker.

Cavling gled ofte let hen over problemerne, og hans stil kunne være meget svingende.

En mandjævning mellem journalisterne Frejlif Olsen og Henrik Cavling må alligevel falde ud til fordel for storebroderen.

Cavling var udadvendt og aktivistisk. Han havde rejst verden rundt og suget til sig af ideer, som han også evnede at omsætte i praksis. Efter amerikanske forbilleder fornyede han reportagejournalistikken og introducerede den moderne omnibusavis, avisen for alle, med nyhedsartikler for sig og meningsartikler for sig. Han var i en klasse for sig. Det er dokumenteret overbevisende af Hakon Stangerup i Henrik Cavling og den moderne avis (1968) og Sven Ove Gade i Journalisten. En biografi om Henrik Cavling (2009).

Hvis Henrik Cavling var den moderne yankee, så var Frejlif Olsen den sidste mohikaner. Hans idé om avisen som én mands mening pegede bagud i pressehistorien. Frejlif tilhørte føljetonjournalistikkens tidsalder. Han syntes, at det var noget pjat, når journalisten rendte rundt og interviewede andre i stedet for at skrive sin ærlige mening. Hvordan og med hvilke omkostninger han realiserede denne bladfilosofi, fremgår af Gregers Dirckinck-Holmfelds kæmpebiografi Frejlif og af samme forfatters krønike om Ekstra Bladet (se litteraturlisten).

Summarisk sammenligning

Efter Redaktionens Slutning er skrevet af en journalist, der vidste, hvordan kagen skulle skæres.

En københavnsk journalist er skrevet af en forfatter, der har brændt nallerne og mistet overblikket.

Litteratur

Frejlif Olsen: En kjøbenhavnsk Journalist. Indledning til min Selvbiografi, 183 Sider. Pio, 1922

Frejlif Olsen: En københavnsk journalist. Indledning til min Selvbiografi, 116 sider, med forord af Victor An- dreasen, Cicero, 1987

Valdemar Koppel: “Redaktør Frejlif Olsen døde i gaar”, Politiken 6.6.1936

Georg Nygaard: Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., bd. 11: 28f. 1982

Svend Dahl: Dansk skønlitterært forfatterleksikon, 3, “Olsen, Frejlif” (med bibliografi: 70f), 1964

Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser, 2, 1989:205ff.

Gregers Dirckinck-Holmfeld: Tør - hvor andre tier. En Krønike om Ekstra Bladet. Bind 1: Fæle Frejlif og hans drenge. 2003. Bind 2: Vrisne Victor og hans hvalpe, 2004

Gregers Dirckinck-Holmfeld: Frejlif. Ekstra Bladets utæmmelige redaktør, 2013

John Chr. Jørgensen: Perfide portrætter og andre etiske problemer i kulturjournalistik, 2018

 

©John Chr. Jørgensen